B 30 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en pligt til indhentning af offentlige straffeattester ved ansættelse af personale og ledelse i pleje- og omsorgssektoren.

Beslutningsforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg B 30 Indførelse af en pligt til indhentning af offentlige straffeattester ved ansættelse af personale og ledelse i pleje- og omsorgssektoren
(Sundheds- og Ældreministeriet)

8/10
2020
Forrige artikel B 2 (Sundheds- og Ældreministeriet) Næste artikel B 41 (Social- og Indenrigsministeriet)