B 35 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om en ældrelov, der skal sikre ældre medborgere en række lovfæstede og uomtvistelige rettigheder, indføre minimumsnormeringer på ældreområdet og styrke Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med landets plejehjem m.v.

Det foreslås, at der skal udarbejdes en ældrelov, der giver ældre borgere en række rettigheder herunder minimumsnormeringer i ældreplejen.

Beslutningsforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg B 35 En ældrelov med videre
(Sundheds- og Ældreministeriet)

20/10
2020
Forrige artikel L 53 (Justitsministeriet) Næste artikel B 45 (Miljø- og Fødevareministeriet)