B 39 (Erhvervsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af EU's udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 39
(Skatteministeriet)

26/2
2019
17/1
2019
13/11
2018
Forrige artikel L 66 (Sundheds- og Ældreministeriet) Næste artikel L 97 (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)