B 63 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om udbredelse af borgerstyrede budgetter.

Ved beslutningsforslaget pålægges regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag, som fremmer kommuners brug af borgerstyrede budgetter og herunder sikrer, at alle kommuner har mulighed for at arbejde med borgerstyrede budgetter i indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i over 1 år. Forslaget skal give mulighed for, at borgeren får en reel valgfrihed i disponeringen af midlerne, herunder til f.eks. at starte selvstændig virksomhed eller modtage alternativ behandling, uden at blive trukket i ydelse, dog i samråd med jobcenteret.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 63
(Beskæftigelsesministeriet)

28/2
2019
7/12
2018
Forrige artikel L 47 B (Erhvervsministeriet) Næste artikel L 83 (Justitsministeriet)(Vedtaget)