B 96 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om flere stenrev i danske farvande.

Forslaget skal sikre, at regeringen genetablerer gamle stenrev og etablerer flere nye stenrev i de danske farvande, og at bevillingen til stenrev videreføres på finansloven med 9,2 mio. kr. årligt for finansårene 2021-2023. Stenrev gavner den maritime biodiversitet, men stenrev kan også give oplevelser ved dykning eller snorkling samt beskytte mod kysterosion og tilsanding, hvis de er etableret rigtigt.

Forslagsstillerne ønsker med forslaget at sætte mere fokus på etablering og genetablering af stenrev i det omfang, det giver mening.

Beslutningsforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg B 96 Flere stenrev i danske farvande
(Miljø- og Fødevareministeriet)

28/1
2021
20/11
2020
Forrige artikel L 109 (Erhvervsministeriet) Næste artikel B 98 (Skatteministeriet)