Bertel Haarder: En tåbelig kommission

KLUMME: Selvfølgelig skal der placeres et politisk ansvar i skatte-sagen. Men kan 50-70 millioner i honorarer til topjurister levere det? Ville det ikke være meget bedre med et parlamentarisk undersøgelsesudvalg, spørger Bertel Haarder.

Regeringen var nødt til at nedsætte en skattekommission. Men hvor er det dog et tåbeligt, kostbart tidsspilde med et helt sikkert resultat: At de dyre jurister i kommissionen ikke får nogle ansvarlige at drage til ansvar, fordi de ansvarlige ikke er der mere.

Dertil kommer, at det jo ikke er nogen forbrydelse at satse forkert. Hvis det faktisk er muligt at konstruere et skatteinddrivelsessystem, der kan levere, hvad EFI ikke kunne, så var det jo ikke så tosset at forsøge, og det er heller ikke nogen forbrydelse at forsøge at indkassere rationaliseringsgevinsten derved. Se bare, hvor meget bankerne og andre virksomheder rationaliserer sig til. Skiftende skatteministre fik vel at vide, at EFI ville virke.

Selvfølgelig skal der placeres et politisk ansvar. Men kan 50-70 millioner i honorarer til topjurister levere det? Ville det ikke være meget bedre med et parlamentarisk undersøgelsesudvalg, som man har i Norge!

Det koster en brøkdel af, hvad skattekommissionen koster, og det går langt hurtigere, således at det hele ikke er glemt, når konklusionen kommer (sådan som det har været tilfældet med en stribe forudgående kommissionsrapporter, som intet har været værd). Mon ikke erfarne politikere har nok så god dømmekraft med hensyn til, hvad man kan forlange af en ansvarlig minister i samspillet med embedsmændene!

I Folketingets tidligere Præsidium ønskede vi, at Danmark skulle forsøge en norsk model, hvor man lader erfarne politikere foretage den politiske vurdering i et undersøgelsesudvalg. Den nuværende formand og jeg har fortsat det synspunkt.

Dengang blev vi kulet ned af overhundene i V og S, der som regeringsbærende partier var bange for, at der blot ville blive tale om endnu et drille-instrument i den politiske polemik. Forståeligt nok, der er alt for meget drilleri i forvejen. Men så kan man jo foreslå, at der skal være bredt flertal i lighed med det brede flertal, der nu støtter nedsættelsen af en skattekommission.

Dengang var der også modstand fra embedsmændenes organisationer, som mente, at frivilligheden med hensyn til fremmøde kunne blive illusorisk. Men det lever man altså udmærket med i Norge, og det kan vel heller ikke skjules, at embedsmændene i denne sag kan have nogle synspunkter, der ikke flugter med den nationale interesse i at få en hurtig opklaring, så tilliden kan genoprettes.

Jeg har et yderligere argument for at lade erfarne politikere forsøge at placere et politisk ansvar: Folketingets medlemmer skal ikke skyde vigtige opgaver fra sig. Det er i forvejen et problem, at folketingsmedlemmerne får mindre og mindre at gøre, efter at EU og det kommunale selvstyre og selvejemodellen har indskrænket deres råderum. Det er jo mærkeligt at overlade noget så politisk til jurister, som måske har lige så lidt føling med det politiske liv som dommer Hornslet i sin tid (Tamil-sagen). Hvorfor ikke lade Folketinget selv gøre arbejdet?

Jeg siger ikke, at der aldrig skal kunne nedsættes undersøgelseskommissioner, der koster 50-80 millioner kroner. Jeg synes blot, at den politiske verden skulle forsøge at reducere antallet og det pengespild, der følger med, uden noget rimeligt forhold til udbyttet.

Se mere: Løkke bakker op om kulegravning af Skat

.......

Bertel Haarder, MF for Venstre. Blandt andet tidl. EP-medlem, kulturminister, undervisningsminister og europaminister. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Henrik Dahl: Nationalstaterne trænger til en westfalsk rekalibrering Henrik Dahl: Nationalstaterne trænger til en westfalsk rekalibrering Næste artikel Paula Larrain: Støjbergs lovbrud afslører demokrati i krise Paula Larrain: Støjbergs lovbrud afslører demokrati i krise