Bertel Haarder: Islamister må betale selv

KLUMME: Det skal ikke være forbudt at dyrke islamismen i Danmark, men det bør foregå uden statsstøtte, mener Bertel Haarder.

Åndsfriheden går forud for alt andet. Friheden er sågar vigtigere end demokratiet. Det var mit politiske ståsted. Jeg havde det fra Grundtvig, som jeg skrev speciale om i studietiden. Jeg pralede af, at i Danmark var friheden så udstrakt, at man sågar kunne få statsstøtte til nazistiske og kommunistiske skoler. Jeg var de frie skolers mand og spøgte ofte med at fortælle om min far, der var højskoleforstander, og som afviste alt, hvad der kom fra staten, undtagen penge!

Og så blev det alligevel mig, der indskrev i friskoleloven og senere i folkeskoleloven, at skolerne skulle forberede eleverne på et samfund med ”frihed og folkestyre”, hvilket netop skulle udelukke statsstøtte til såvel nazistiske som islamistiske skoler. Vi skulle ikke være til grin for vore egne penge.

For halvandet år siden blev jeg formand for det regeringsudvalg, der kriminaliserede visse ytringer fremsat i et ”læreforhold” af imamer, lærere eller præster, såfremt ytringerne udtrykkeligt billiger en halv snes opregnede kriminelle handlinger, herunder vold og voldtægt, incest, ægteskab med mindreårige, bigami osv.

Igen et indgreb i åndsfriheden med mig som skarpretter.

Nu er det så spørgsmålet om friheden til at gå tildækket, der er til debat. Der er antagelig flertal i Folketinget for at forbyde burka'er og niqab'er, uanset at klædningen for nogle er et led i deres trosudøvelse. Måske ender det endog med, at jeg stemmer for det.

Hvad det sidste angår, har jeg dog et bedre forslag:

Det, som generer mig og mange andre, er, når kvinder går tildækket og alligevel hæver kontanthjælp, som om de er til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis der blot sættes en stopper for dette misbrug af offentlige midler, så kan man for min skyld lade folk gå klædt i hvad som helst.

Det er jo ikke et nødvendigt led i ytringsfriheden, at man også skal have penge fra det offentlige. Derfor er det i orden, at nazister og islamister selv må betale, hvad enten det gælder børnenes skole eller kvindernes tildækning.

Det samme gælder folkeoplysningsmidler fra kommunen. Det skal ikke være forbudt at dyrke islamisme, men det må ske uden statsstøtte.

Og hvad de kriminelle ytringer angår, synes jeg, grundloven går meget vidt, når den ikke tillader forbud mod rockere og Loyal to Familia. Det begrænser ikke friheden nævneværdigt, at man ikke må billige kriminelle handlinger, når de sker i læresituationer.

Derfor kan jeg leve med de nævnte indgreb i åndsfriheden. Men det er godt, der er nogen, der råber op, når vi nærmer os den skrøbelige grænse.

----------

Bertel Haarder, MF for Venstre. Blandt andet tidl. EP-medlem, kulturminister, undervisningsminister og europaminister. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jarl Cordua: Vil finansloven splitte DF-S-alliancen? Jarl Cordua: Vil finansloven splitte DF-S-alliancen? Næste artikel Paula Larrain: Når mobning ligger lige for Paula Larrain: Når mobning ligger lige for
 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Den skrøbelige grænse!

  Kære Bertel Haarder

  Jeg synes, at du - og Venstre - bør overlade burka / niqab diskussionen til til DF mm. Dette såvel af principielle som af praktiske årsager.
  Testen på frisind = kampen for åndsfrihed foregår som bekendt først og fremmest mod ens egen småborgerlige irritation og fordomme.
  Det er som vi alle har erfaret ikke nogen nem opgave, men den er absolut nødvendig.
  Hvor mange kvinder bruger Niqab mm i Danmark. Måske 50 + og halvdelen er nok danske konvertitter.
  Problemet er under alle omstændigheder minimalt i både omfang og penge.
  Jeg vil foreslå, at du - efter at have overvundet dig selv :-) - bruger din energi på, at vi / regeringen får en dygtig og empatisk minister for praktisk integration i stedet for den nuværende som skader det danske samfund langt, langt mere end et par overgearede tilhyllede kvinder.
  God arbejdslyst

  Mvh
  Hans-Georg Nielsen.
  Mangeårigt medlem mm af Venstre.

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Bertel Haarders dybe medansvar og uvidenhed

  Igen demonstrerer Bertel Haarder sin totalt manglende viden om islam. Det handler ikke om kulturpolitik, men om sikkerhedspolitik, hvor det ærede medlem er aldeles blank.
  Vi skal ikke have islamisme her i landet. Ikke en tomme dansk jord skal de have. Se på Sverige, hvor politiet forleden meddelte, at her er man nu kommet op 23 "særligt udsatte områder" hvor politiet ikke kan opretholde lov og orden, hvor politi udsættes for deciderede overfald fra indvandrerbander.
  Det samme har vi begyndelsen til her i landet, når politiet advarer mod at gå ud i byen.
  Bertel Haarder er dybt medansvarlig for muslimiseringen af vort land, der startede med udlændingeloven af 1983, hvor Venstre til trods for Uffe Ellermann-Jensen benægtelse, stemte for.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Jeg havde historietimer i skolen, og har efter besøg i min ungdomstid..i Tyrkiet, Marokko, og Tunesien

  ...m.m., fået en indsigt i islams verden, og jeg har forstået at islam i Europa altid har ført krige, uroligheder og bryderier med sig.
  Hvis muslimer (islam) ville gøre det bedst for sig selv, burde de kun søge til muslimske lande, i stedet for at skulle forandre det ganske Vesten.
  Bertel Haarder kan kigge til Polen, hvor der stort set ikke er muslimer. Grunden skulle bl.a. være, at en ikke arbejdende muslim -f.eks. børnerige burkaklædte kvinder - kun får ca. kr. 900,- pr. måned.
  Så et forslag kunne være: Nedsæt beløbet pr. hoved fra ca. kr. 8.000,- til det polske niveau -som du selv indirekte foreslår -, så skulle det kunne hjælpe.
  Spørgsmål til Bertel Haarder: Er der vej tilbage til ordentlige tilstande? Tror du, at muslimerne selv vil betale? Hvordan gør vi? Inden det er for sent?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Bertel Haarder

  Kan kun tilslutte mig Hans-Georg Nielsens synspunkter fuldt ud.
  ....
  Burka- og Niqabproblemet er minimalt. Diskussionen er et stormvejr i et glas vand, der er blæst op af politikere fortrinsvis i Dansk Folkeparti men desværre også af vores nuværende integrationsminister, hvis splittende og vedvarende projektioner på enkelte befolkningsgrupper, I internt i Venstre bør drøfte meget indgående. For ministerens vedvarende projektioner ligger bestemt langt fra Grundtvigs holdninger og menneskesyn. Eller har Venstre skiftet ideologi?
  ....
  Selvfølgelig skal man vise sit ansigt, når man skal legitimere sig i bussen, hos lægen, på socialkontoret, som forælder i skolen osv.. Det bliver der reageret på, så hen ad vejen løser det sig selv.
  De få, overreagerende, indhyllede kvinder bør man nok agere overfor, som man ofte gør overfor det overreagerende barn i klassen: Man "Ignorerer" og "overser" stille og roligt attituden....for så er det ikke interessant og spændende længere.
  ....
  Har faktisk aldrig mødt en burka- eller niqabklædt kvinde, siden jeg for 30 år siden var i Saudi-Arabien. Men jeg bor selvfølgelig også i en stor provinsby.
  At lave et så stort stormvejr ud af få menneskers påklædning er bestemt mærkværdigt.
  Mener, at Folketing og Regering bør og skal bruge kræfter på langt mere omfattende og alvorligere problemløsninger og holdningsdrøftelser.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Lige et kort indspark

  Min tid er presset lige nu, så jeg nøjes med et kort indspark til debatten, omkring betaling til iSlammets aktiviteter, hvad enten det er friskoler eller andet:
  Udefra styrede finansierede aktiviteter!

  .............
  Forbyd hellere Islam helt i vort land.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Enig med Bertel harder

  Selvom jeg ikke deler hans politiske ståsted er Bertel Harder en politikker med intregitet. også enig i at et flertal ikke nødvendigvis har ret, hvis det er det han mener. Men vi er nødt til at rette os efter det.

 • Anmeld

  V. Hansen

  Tak til Hans-Georg Nielsen

  Tak for at minde os om, hvad Venstre var en gang. Hvad Venstre stod for og hvor flagskibet byggede på andelsbevægelsen og respekt for frihedsrettighederne og ikke mindst retssikkerheden. Et parti hvor Løkkes mest fortærskede floskel - mennesket før systemet - blev praktiseret, i modsætning til AFR og LLR's "nye, moderne" Venstre, hvor borgerne bliver presset ned i kasser, der er så formstødte, at mange opgiver at bryde ud i den såkaldt liberale frihed.

  Tak, også til Bertel Haarder, der med sit indlæg meget tydeligt får fremhævet, at han og andre gode kræfter i grunden ikke kæmper for deres egen holdning, men underkaster sig partitoppens ensidige kapitalistiske ræs, på bekostning af velfærd og en socialt afballanceret skat, som fungerede fint indtil Venstre insisterede på at skrive de økonomiske lærebøger om.

  "Mit Venstre" underlagde sig ikke populistiske krav fra folketinget, de forhandlede sig frem, selv i ret umage regeringer, som firkløverregeringen, og mit Venstre gjorde en dyd af, at "enhver svarer sit". Det princip ses ikke i det lækkede skatteudspil. Hvornår f.eks, tænker det liberale Venstre på, at det nok var rimeligt at pensionisterne snart får den fulde regulering af pensionen. Hvor mange år skal de overdrage deres "skattelettelse/lønregulering" til satspuljen. Er den pulje andet, en en gavebod, hvor en håndfuld særligt udvalgte sidder og udvælger tilfældige projekter til værdigt trængende. de penge er taget fra de mindste indtægter, hvilket ikke er liberalisme, men manglende respekt. De værdigt trængende - og de er mange - skal ikke vente på at nogen, tilfældigvis kommer i tanke om dem.

  At bruge så meget tid på et halvthundrede kvinders påklædning er fokusflytteri for reelle problemer. Særligt når argumentet er, at det er en hjælp til undertrykte muslimske kvinder, for fortæl mig lige, hvordan man sikrer, at den diktatoriske ægtemand ikke bare holder hustruen fast i hjemmet.

  Venstre, Danmarks Liberale Parti, ligger langt fra liberalisme. Kapitalisme og gammeldags socialdemokratisk pamperi beskriver langt mere præcist det Venstre, Lars Løkke for få år siden annoncerede, "nu rykker vi hele Venstre" på landsmødet. Jeg begræder tabet af de gamle idealer, hver gang jeg hører Inger Støjberg, Lilleholdt og Esben Lunde.

 • Anmeld

  vagn Ry

  Hvis muslimske kvinder,

  muligvis beordret af deres mand, går med nigab/burka, er det familiens valg, og kan de skaffe sig lønnet arbejde med "headset" på, er det OK!

  Men det kan aldrig være samfundet, der skal betale for det (dagpenge/arbejdsløshedunderstøttelse mv), det må konen/familien selv klare)

  Bil eller cykel må de heller ikke være fører af, man skal kunne se om trafikanten har set en!