Bertel Haarder: Islamister må betale selv

KLUMME: Det skal ikke være forbudt at dyrke islamismen i Danmark, men det bør foregå uden statsstøtte, mener Bertel Haarder.

Åndsfriheden går forud for alt andet. Friheden er sågar vigtigere end demokratiet. Det var mit politiske ståsted. Jeg havde det fra Grundtvig, som jeg skrev speciale om i studietiden. Jeg pralede af, at i Danmark var friheden så udstrakt, at man sågar kunne få statsstøtte til nazistiske og kommunistiske skoler. Jeg var de frie skolers mand og spøgte ofte med at fortælle om min far, der var højskoleforstander, og som afviste alt, hvad der kom fra staten, undtagen penge!

Og så blev det alligevel mig, der indskrev i friskoleloven og senere i folkeskoleloven, at skolerne skulle forberede eleverne på et samfund med ”frihed og folkestyre”, hvilket netop skulle udelukke statsstøtte til såvel nazistiske som islamistiske skoler. Vi skulle ikke være til grin for vore egne penge.

For halvandet år siden blev jeg formand for det regeringsudvalg, der kriminaliserede visse ytringer fremsat i et ”læreforhold” af imamer, lærere eller præster, såfremt ytringerne udtrykkeligt billiger en halv snes opregnede kriminelle handlinger, herunder vold og voldtægt, incest, ægteskab med mindreårige, bigami osv.

Igen et indgreb i åndsfriheden med mig som skarpretter.

Nu er det så spørgsmålet om friheden til at gå tildækket, der er til debat. Der er antagelig flertal i Folketinget for at forbyde burka'er og niqab'er, uanset at klædningen for nogle er et led i deres trosudøvelse. Måske ender det endog med, at jeg stemmer for det.

Hvad det sidste angår, har jeg dog et bedre forslag:

Det, som generer mig og mange andre, er, når kvinder går tildækket og alligevel hæver kontanthjælp, som om de er til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis der blot sættes en stopper for dette misbrug af offentlige midler, så kan man for min skyld lade folk gå klædt i hvad som helst.

Det er jo ikke et nødvendigt led i ytringsfriheden, at man også skal have penge fra det offentlige. Derfor er det i orden, at nazister og islamister selv må betale, hvad enten det gælder børnenes skole eller kvindernes tildækning.

Det samme gælder folkeoplysningsmidler fra kommunen. Det skal ikke være forbudt at dyrke islamisme, men det må ske uden statsstøtte.

Og hvad de kriminelle ytringer angår, synes jeg, grundloven går meget vidt, når den ikke tillader forbud mod rockere og Loyal to Familia. Det begrænser ikke friheden nævneværdigt, at man ikke må billige kriminelle handlinger, når de sker i læresituationer.

Derfor kan jeg leve med de nævnte indgreb i åndsfriheden. Men det er godt, der er nogen, der råber op, når vi nærmer os den skrøbelige grænse.

----------

Bertel Haarder, MF for Venstre. Blandt andet tidl. EP-medlem, kulturminister, undervisningsminister og europaminister. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jarl Cordua: Vil finansloven splitte DF-S-alliancen? Jarl Cordua: Vil finansloven splitte DF-S-alliancen? Næste artikel Paula Larrain: Når mobning ligger lige for Paula Larrain: Når mobning ligger lige for