Bertel Haarder: Migrantkrisen går ikke væk – vi må lære at skelne

KLUMME: Migrantkrisen har ført til Brexit, Trump, Le Pen, Wilders, Orban i Ungarn, rabiate bevægelser i Sydeuropa og så videre. Overbefolkningen i Afrika vil give dem endnu mere vind i sejlene med en befolkningsfordobling på 30 år. 

Jeg var Danmarks første integrationsminister og skulle dagligt svare på udenlandske anklager, der ofte hidrørte fra velmenende danskere, der villigt bagtalte deres land.

Det gør de også i dag, men ikke på grund af datidens begrænsninger, som nu accepteres af stort set alle. Nu strammes der overalt.

Integrationsministeren har som bekendt strammet 50 gange på to år. Hendes lagkage var uheldig, fordi det drejer sig om en tragedie: Ulykkelige mennesker, der satser alt på en falsk og farlig billet til paradis. Men stramningerne vil uden tvivl blive fulgt op af yderligere stramninger med massiv opbakning: Flere hjemsendelser af afviste, flere krav og færre velfærdsgoder til familiesammenførte o.m.m.

Vi må lære at skelne. Mellem på den ene side de kostbare flygtninge og migranter i Danmark, som vi ønsker færre af, og på den anden side de 90 procent af verdens flygtninge, der strander i nærområderne, hvor vi kan hjælpe 30-50 gange flere for de samme penge.

I Syrien skulle vi have skabt no-fly-zoner og en strimmel land til lejre i nærområdet. Men skrækken efter Irak-fiaskoen forhindrede det, og krigsmodstanderne fik deres vilje. Hvilken succes!

Nu må vi lære af Syrien-fiaskoen og skabe sikre steder i nærområderne, som flygtninge og migranter om nødvendigt kan sendes tilbage til. De nordiske lande kan gå foran med vore enorme udviklingsbudgetter og dygtige soldater og hjælpeorganisationer.

Først og sidst må vi lære at skelne mellem på den ene side de flygtninge og migranter, vi ikke vil have hertil, og på den anden side de flygtninge og indvandrere, der allerede er her, og som vi må finde ud af det med.

Venligboerne handler om sidstnævnte. Initiativet udstråler noget af det bedste i Danmark: Foreningslivet, civilsamfundet, borgere, der gør noget uden offentlig hjælp. Jeg ville have meldt mig ind, hvis ikke forfatteren Anne Lise Marstrand Jørgensen og andre havde politiseret det og gjort det til en kamporganisation for flere flygtninge. Hvis de lader initiativet være, som det var tænkt, så tilslutter jeg mig gerne.

......

 

Forrige artikel Fock: Danske udviklingsmillioner ryger i statskassen i stedet for nærområderne Fock: Danske udviklingsmillioner ryger i statskassen i stedet for nærområderne Næste artikel Carl Valentin: Træt af hvidvaskning og skattely? Skift bank! Carl Valentin: Træt af hvidvaskning og skattely? Skift bank!
 • Anmeld

  Lizzia H. · tidl. socialrådgiver

  Tak for Klar tale!

  Vi vil alle gerne sole os i vores egen godgørenhed for det er en så rar følelse.
  Men verden er overbefolket og nogen er nødt til at være 'de voksne'. Hvorfor er der ingen der taler om Prævention i de store TV-shows?

  De sociale medier findes overalt. Det er takket være de sociale medier at Drømmen om at bo i Vesten er blevet virkelig nok til at migranterne forlader deres hjemegn, uanset ansvaret for deres små børn, ja, selv højgravide sætter sikkerheden på højkant for at få en plads i båden til Vesten.

  Men hvad om det var drømmen om en tryg kernefamilie der blev solgt på de sociale medier istedet for The Kardashians?
  Hvad om det var drømmen om at skabe tryghed og et sikkert hjem for sine højst 2 børn og én kone, som der blev introduceret til den afrikanske mand, - istedet for drømmen om et liv i luksus i lande hvor kvinderne går halvpåklædte rundt 'og bare drømmer om en rigtig mand!!!', og hvor man får hjælp til bolig, job og mad på sit glatte ansigt!

  Hvis overbefolkningen, og dermed også fattigdomsmigrationen, skal bremses, så skal der en holdningsændring til i de overbefolkede lande.

  En holdningsændring som skal ske i hovedet på mændene der nu IKKE tager ansvar for de børn de avler. For kvinden er IKKE mandens ejendom, og børnene der avles er IKKE kun kvindens problem.

  Personligt vil jeg aldrig betale til nødhjælp der kun går ud på at fjerne sult. Hvorfor dog kun sørge for at mændene får kræfter nok til at avle endnu flere børn (de udmagrede kvinder bliver ikke spurgt om deres kroppe kan klare graviditeterne)!

 • Anmeld

  Ole Christoffersen · Ministerråd, pensioneret.

  Indsats i flygtninges nærområder

  Bertel Haarder, tak for en god analyse og tak for din indsats på dette område gennem årene. Du indså tidligt, at antallet af indvandrere fra fjerne kulturer betød noget for en vellykket integration i Danmark. Et synspunkt, der i dag har bred politisk opbakning. Du førte samtidig din politik på humanistisk grundlag. Der er desværre ingen lette løsninger.

  Immigrantstrømmen kan tage dimensioner, hvor den truer stabiliteten i EU. Det er vel i realiteten tale om EU's største sikkerhedspolitiske udfordring i 2017? Det er vigtigt, at tage perspektivet om en fremtid i EU fra spontane bådflygtninge og immigranter. Kun sådan kan vi stoppe strømmen og dermed stoppe druknedøden i Middelhavet. Vi ser det fungerer i Ægæerhavet, så længe Tyrkiet samarbejder. Hidtil har det ikke fungeret med Libyen. Indsatsen her burde styrkes væsentligt.

  Der er bred enighed i Danmark om, at det er betydeligt bedre at bistå de nødlidende og fattige i nærområderne end at få dem til at stemme med fødderne. Hvordan hænger det sammen med nedskæringerne på udviklingsbistanden fra Danmark?

 • Anmeld

  Christian X

  Det værste ved Støjbergs kagestuntet er, at nu er der venstrefolk og andre, der ikke tør lave stramninger foreløbig.

  Alle (inkl. venstrefolk, radikale og andre, der forlader sig på venstreorienterede værdiidealer) skulle i stedet læse statistik og reflektere fordomsfrit:

  http://jyllands-posten.dk/international/Afrika/ECE9447081/norsk-professor-sultkatastrofen-i-oestafrika-skyldes-overbefolkning-punktum/

  https://www.regjeringen.no/.../utvalg-om.../id2468501/

  Prisen for indvandringen er så stor, at intet regerings parti (med medansvar) har turdet gøre regning op. Norge har gjort et konservativt forsøg på at opgøre nogle af de målbare omkostninger, resultatet blev: 62 mia. norske kroner om året.
  Hvis Bertel Haarder kunne foranledige, at vi fik ærlige danske tal på bordet, vil Danmark - i al fremtid - være Bertel dybt taknemlig.

  Til alle de mange patosstyrede - tag ansvar for dine egne tanker:

  Behold din opfattelse og gør som du plejer - fornægt statistik - og det bliver kun værre - meget værre end:

  http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=20403

 • Anmeld

  Gunner Juul-Nyholm

  Udnyttelse, pris?

  Landene i den vestlige kulturkreds har i nogle hundrede år hentet naturresourcer fra resten af verden igennem udnyttelse af teknisk, militær og økonomisk overmagt. Det har muliggjort det magelige overflodsliv, der frister andre til at migrere. Basalt set kommer vi ikke den økonomisk motiverede migrationslyst til livs, medmindre vi demonstrerer en vilje til at dele vores velstand. Norge har opgjort deres andel til 62 mia. Nkr p.a. - Vi må indstille os på, at der skal helt andre boller på udlandshjælpen. Ja, det betyder naturligvis en nedgang i vores levefod, men det gør millionindvandring eller krig også. Reelt problemet det i sammekategori som klimaforandringerne. Og det haster at gøre noget massivt ved det.

 • Anmeld

  c

  Mere af den samme hjælp => endnu flere børn i Afrika:

  http://jyllands-posten.dk/international/Afrika/ECE9447081/norsk-professor-sultkatastrofen-i-oestafrika-skyldes-overbefolkning-punktum/

  Hidtil har venstrefløjen og kulturradikale følt og agiteret for deres velmenende kald:
  Yd stadig mere ulandsbistand og lad flere afrikanere m.fl. kolonisere Europa.
  De har sammen med alle deres skatteyderfinansierede godhedsorganisationer fremmet overbefolkning i udviklingslandene og deres migration til Danmark. Og det skal nu løses med mere af det samme???

  Vil man for alvor hjælpe og forebygge, at problemerne eskalere (og ikke blot føle, at man hjælper), er der ikke nogen vej uden om at ”støtte” udviklingslande til effektiv børnebegrænsning med indførelse af:

  En 1 barns politik, som den der transformerede Kina.
  Seksuel lavalder på 18 år, så mængden af gravide teenagere reduceres.
  Ret til prævention, abort og sterilisation.

 • Anmeld

  Ole Christoffersen · Ministerråd, pensioneret.

  Ekstrem fattigdom betyder mange børn.

  Når familier lever i ekstrem fattigdom med stor børnedødelighed, får de mange børn. Lykkes det at få de sidste 500 mio. mennesker i verden ud af ekstrem fattigdom inden 2030, som er den officielle målsætning for FN , vil det betyde et drastisk fald i fertiliteten. Den så forkætrede globalisering har allerede hevet et endnu større antal mennesker i Asien og Afrika ud af ekstrem fattigdom. Globaliseringen har dermed betydet et drastisk fald i størrelsen af børneflokkene. Afrika har rigtigt mange unge mennesker, og derfor vil befolkningstallet i den del af verden være stiigende mange år frem.

 • Anmeld

  Søren Hansen

  Haarders konfliktsky linje har svigtet fatalt

  Du ville "ikke være minister for leverpostej og badeforhæng" - for du har aldrig villet indse, at den store fascisme starter i det små.

  I grunden har jeg altid fundet dig sympatisk, Bertel, men din linje har spillet fallit i forhold til de reelle udfordringer, som du (akkurat som Pind, Rohde, Løkke og resten af Venstre) aldrig har turdet se i øjnene.

  Nu er du så, Bertel, åbenbart blevet gammel nok til, at du ærligt - i flere interviews - indrømmer, at du er stærkt pessimistisk. Det går rent ud sagt af helvede til for Danmark, fordi vi drukner i muslimske migranter. Kunne du så ikke - her på falderebet - gøre os den tjeneste at anbefale et radikalt opgør med den hidtidige politik, hvor Løkke er marionet for Merkel?

 • Anmeld

  Christian X

  Send flere penge -

  Så løser vi det...

  Sådan lyder mantraet fra Ole Christoffersen og andre med en "kulturradikal" tilgang. Men blot fordi et mantra er blevet til en kliche - er det ikke blevet til en sandhed.

  Radikales og venstrefløjens tilgang tager altid udgangspunkt i alt andet lige. Men der er intet, der er lige.

  Selv om send flere måske kunne påvise en effekt, om et par generationer, vil det være for sent - og de penge vi har brugt, kunne have brugt på at kurere kræft, fundet løsninger på bakterieresistens eller forbedret klimaet.

  Fordi der er en korrelation i nogle samfund/kulturer, mellem indkomst og fertilitet, er det ikke ensbetydende med, at det vil gælde for alle - eller i tilstrækkeligt omfang. Der kunne være andre korrelationer, der er korreleret med begge, f.eks. en høj erhvervsfrekvens (med tids- og energi krævende jobs) blandt både mænd og kvinder.

  Send flere penge vil desværre ikke virke efter hensigten i Afrika - af flere grunde:
  1) Stammekultur, overtro og traditioner fastholder de mønstre, som de lever i.
  2) Religion (Islam og katolicisme) forhindrer den børnebegrænsning, der kunne have været ved øget velstand.
  3) Klaner mister magt og sikkerhed, hvis de bliver for få eller klanen ikke retter ind - så det sanktioneres.
  4) Erfaringer fra Danida og andre organisationer viser, at det er overordentlig svært at få afrikanere til at agere som os andre. Samme erfaringer som vi selv havde med grønlændere. Amerikanere havde med indianere og Australien havde med aboriginals.
  5) Flere forskere har offentligt tilkendegivet, at der ikke er statistisk belæg for, at det vi har gjort hidtil, har haft en reel effekt. (Det anfægtes selvfølgelig af en tidligere radikal minister).