Christian E. Skov: Nye indvandringstal er et kølleslag fra virkeligheden

KOMMENTAR: Danskerne rammes hvert år af chok og rædsel, når Danmarks Statistik fremviser sin rapport om indvandrere i Danmark. Nu må det efterhånden været gået op for de fleste, at masseindvandringen med al sandsynlighed vil forandre Danmark til noget nær uigenkendelighed.

Det er blevet en fast efterårstradition, at udgivelsen af Danmarks Statistiks rapport "Indvandrere i Danmark" giver den offentlige debat en ordentlig lammer og fremkalder reaktioner, der får en til at tro, at vi hvert år får noget afgørende og chokerende nyt at vide.

Noget, vi ikke anede i forvejen: at masseindvandringen irreversibelt har forandret Danmark og med al sandsynlighed vil forandre det til noget nær uigenkendelighed i fremtiden.

I år bestod chokket i oplysningen om, at cirka 1,4 millioner af landets indbyggere i 2060 ville have anden etnisk baggrund end dansk. Det er mere end en fordobling i forhold til i dag. I 2060 vil indvandrere og efterkommere udgøre 20 procent af befolkningen, heraf næsten 870.000 med ophav i ikkevestlige lande. Dette tal er i øvrig lavt sat, da tredje generation og frem typisk falder ud af statistikken.

Et andet chok var, at vi allerede nu – i 2018 – havde nået det antal indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande, som Danmarks Statistik i 2008 havde spået, vi ville nå i 2050. Vi har overhalet prognosen med 32 år. Udviklingen accelererer ubønhørligt, toget har for længst tabt perronen af syne. Hvis man ikke bryder sig om destinationen eller blot er ked af ikke at vide, hvor vi skal hen, er der vel god grund til at ængstes.

I virkeligheden skulle chokeffekten ved årets publikation imidlertid have været begrænset, idet Danmarks Statistik allerede sidste år præsenterede tal, der til forveksling mindede om årets chokafsløringer.

Men mon ikke sagen er den, at vi har det som den forslugne, der hvert år rammes af chok og rædsel, når han skal krybe i julehabitten og opdager, at nu strammer den altså lidt mere de forkerte steder end sidste år, hvor det allerede var slemt nok – nu er han lidt tættere på det ultimative faux pas: at buksebagen revner, når han rejser sig for at vade de stegte sværd af om juletræet.

I en ny bog af socialdemokraten Niels Jespersen og den liberale Mikkel Andersson kaldes masseindvandringen eksperimentet, der slog fejl. Pointen ligger i verbets tempus. Fejlen er sket. Nu kommer konsekvenserne væltende.

Vi lever til daglig på en måde, der gør den udvikling, som Danmarks Statistik pointerer, uundgåelig. Men oftest føles det både rart og rigtigt. Vi gør det gode og viser os fra vores bedste side, når vi gør Europa til et herberg for alverdens trængende og nødlidende. Men en gang imellem konfronteres vi så med regningen: multikulturalismens bugsmerter.

Det bryder vi os ikke om. Det vækker et vist ubehag. Ja, det strammer alle de forkerte steder. Panikken sætter ind. Den årlige beretning fra Danmarks Statistik bliver et kølleslag fra virkeligheden.

Det er da, vi slår i bordet og træffer beslutninger som at sende kriminelle, afviste asylansøgere ud på en øde ø. I sig selv en sympatisk idé, ikke mindst for de plagede naboer til det hidtidige udrejsecenter Kærshovedgård.

Den humanistiske arrieregarde er som sædvanlig forarget og er vist af den opfattelse, at det havde været bedre, om den øde ø havde været beboet, så de afviste kriminelle asylansøgere kunne få nogle nye naboer at plage.

Men problemet med det nye tiltag er ikke, at det er for voldsomt, men at det i forhold til det helt centrale spørgsmål, nemlig hvad stiller vi op med masseindvandringen og integrationen, ikke rummer antydningen af et svar. Operation Lindholm er et slag i luften, et udtryk for vores politiske afmagt, nemlig at vi har meget vanskeligt ved at sende personer hjem, når først de er havnet her.

Uagtet at Lindholm måtte være et relevant svar på en konkret udfordring, virker det som en afledningsmanøvre, på samme måde som burkalovgivning – og hvad vi nu ellers har fundet på, når der skal vises politisk handlekraft. Alt dette begyndte som bekendt fra 2001. Siden er immigrationen til Danmark eksploderet.

Men hvad så?

I lukkede forsamlinger mumler visse af højrefløjens romerlyssvingende facebookkrigere om repatriering eller remigration, som det hedder med højreradikalismens aktuelle modebegreb.

Her tales om, at demografi er skæbne. Der drikkes dybt af den spenglerske natpotte, og den ganske reelle modsætning mellem os og dem radikaliseres retorisk til modsætningen mellem ”ven” og ”fjende”. Den radikale analyse legitimerer den radikale løsning som ren og skær nødvendighed og delegitimerer samtidig det politiske system og de ”moralister”, som kvier sig ved at drage konsekvensen.

Etnisk udrensning kalder man det normalt.

Der er heldigvis dem på den anden fløj, der står klar med den lindrende salve. Det er dem, der har opdaget, at der slet ikke er noget problem. Til Berlingske udtaler Christian Albrekt Larsen fra Aalborg Universitet, at den demografiske udvikling nok betyder, at vi må ændre vores opfattelse af, hvad det vil sige at være dansk.

Den demografiske udvikling vil styrke assimilationen. Men spørgsmålet er så, hvem der skal assimileres? Der vil nemlig komme en bredere forståelse af, hvad det vil sige at være dansk.

Det kan godt være, vi ikke kan samles om Grundtvig og en fælles historie, men: ”Storebæltsbroen er et eksempel på et nationalt symbol, som DR også ynder at filme ganske gevaldigt i deres drama-produktioner. Det medfører, at en moderne indbygger i Danmark, selvom han har indvandrerbaggrund, kan føle sig stolt, når vedkommende kører over den bro,” slår optimisten fast.

Man tænker ved sig selv, at det da så var godt, at vi fik den bro. Den bliver alle pengene værd.

Men som senest politologen Francis Fukuyama har slået fast i sin nye bog Identity kommer identitetsspørgsmålet til at betyde mere – og ikke mindre – i takt med at livssyn og kulturer konfronteres med hinanden.

De etniske, kulturelle og religiøse grupper vender sig ind i sig selv og dyrker deres egen partikulære identitet – og de afkræver respekt og anerkendelse fra stat og samfund. Og dette gælder – som de senere års politiske udvikling minder os om – ikke kun for minoriteter, men også den demografisk – og senere politisk – vigende majoritet. Vil de acceptere forfatningspatriotisme og bro-fetichisme som erstatning for en substantiel, historisk og kulturelt funderet forståelse af, hvad det vil sige at være dansk?

Det er der ingen grund til at bilde sig ind. Og dermed er der lagt i ovnen – ikke til samling, men til splittelse og strid. Jeg er optimist. Staten og samfundet og den institutionelle orden skal nok klare det. Det er mere solidt, end man tror. Men det er en ny virkelighed, vi går ind i.

Realistisk set bliver konflikt og anerkendelseskampe – både fredelige og voldelige – et forhold, vi må affinde os med og indrette os på.

Den beslutning har vi taget for længst og gentaget for mange gange. Det strammer alle de forkerte steder. En dag revner bukserne.

-----------

Christian Egander Skov (f. 1985) er cand.mag. i historie og religionsvidenskab og har en ph.d. i moderne politisk historie fra Aarhus Universitet. Han er redaktør ved Årsskriftet Critique, der er et tidsskrift for borgerlig og konservativ idé- og samfundsdebat. Han er desuden forfatter til bogen "Konservatisme i mellemkrigstiden". Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Tema: Kommentarer

Forrige artikel Jarl Cordua: Vil Mette Frederiksen give dødsstødet til den øde ø? Jarl Cordua: Vil Mette Frederiksen give dødsstødet til den øde ø? Næste artikel Johanne Dalgaard: Ole Birk, du har et ansvar for DSB's krigserklæring Johanne Dalgaard: Ole Birk, du har et ansvar for DSB's krigserklæring
 • Anmeld

  Christian Zilstorff Munch-Andersen

  Ikke vestlige indvandrere

  Der fokuseres meget på den kategori som Danmarks Statistik kalder 'ikke vestlige indvandre', men det er en meget bred kategori, der ikke kun omfatter det, vi opfatter som problemlande. Jeg synes derfor, at præmissen om at ikke-vestlig indvandring pr. definition er problematisk, er forkert. Det ville derimod være interessant at se på den mere detaljerede sammensætning af den indvandringsgruppe, der kommer, samt vores ønsker til en vis diversitet her. Canada og Australien er nok de mest oplagte steder, vi kan iagttage den udvikling Danmark går i møde. Det er næppe skræmmeeksempler.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Nej tak til islamister, daskere og kriminelle.

  Nej tak til et uhomogent samfund, nej til diversitet, nej til Kejser Juncker, nej til globalisme, nej til nassere, nej tak.
  Der er behov for en opstramning, der starter med nul penge til fremmede, modstand mod invasion, fremhævelse og total dominans af dansk kultur.
  Rockerborge, bandehuse og moskeer lukkes og nedrives.
  Total grænsekontrol og nøje renholdelse af nationens jord.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  TAK

  Christian Egander Skov og Morten Holgersen!
  Så kan det ikke siges bedre!

 • Anmeld

  Hans Frederik Brobjerg

  De gode danskere

  Jeg kan godt forstå, at man bliver frustreret over indvandringen og den svære opgave det er at få nye danskere til at opføre sig ligesom de gamle; de gode danskere, der taler pænt til hinanden, handler ud fra almindelig sund fornuft og forstår hinanden fra top til bund. Kort sagt: det homogene, relativt dannede samfund (relativt med streg under).

  Og det er selvopfattelsen, der fører til denne frustration, der står i vejen for at løse problemet. For en fornuftig nation, der i det store hele vil det gode, er uforenelig med den faktiske politik, der bliver ført udenrigs. Derfor nægter størstedelen af befolkningen at forholde sig til den politik. Men det er den politik, der fører til indvandring.

  Når vi sammen med USA og vores folketingspolitikeres dukkeførere i Storbritanniens »City of London« bomber løs på lande i Sydvestasien og Nordafrika og med fryd myrder deres statsledere på dyrisk vis, når i nogle tilfælde gennemfører folkemord, i andre beskytter opiumdyrkningen så den fyrredobles, når vi støtter Saudiarabiens terrorister og ødelægger regionens stabile lande, og når vi nægter at hjælpe verdens fattigste med at udvikles og i stedet giver »udviklingsbistand« på en vis, der fremmer korruption og demoralisering, er det ikke overraskende, at vi ser de konsekvenser, vi ser.

  Hvis vi vil have en anden fremtid, må vi stoppe med at føre Storbritanniens imperialistiske udenrigspolitik og i stedet samarbejde med Kina, Rusland, Japan og andre lande, der opbygger verden – forhåbentligt snart inklusiv et forandret USA, der har fundet tilbage til sine anti-imperialistiske rødder – og arbejder for at bringe menneskeheden frem til en ny æra af voksen regeringsførelse, der ikke virker på grundlag af samme regelsæt, som gælder i skolegårdens for lille sandkasse.

  Men det kræver, at vi på en gang kan rumme billedet af de gode danskere, der driver deres eget land relativt pænt, og de danskere, der fører en uselvstændig og modbydelige udenrigspolitik, der går imod al sund fornuft og imod den selvopfattelse, vi ellers har.

  Kun når det er opnået, kan vi tage vor skæbne i egne hænder.

 • Anmeld

  Troels-Henrik Balslev Krag · Antropolog

  Man kan ikke stave 'staTIStik' uden at skrive 'tis'

  Trylle-trylle-trylle! Vi indfører en magisk kategori, der hedder '...og efterkommere' og er lidt lige glade med,at vi ikke rigtigt kan tilbageføre de tal.
  Og så påstår vi, at tallene er eksploderet fordi vi pludselig måler flere med i vores tal, som retorisk stadig hedder noget med 'indvandrere'.
  BOOM! Man kan ikke stave 'staTIStik' uden at skrive TIS.

  Statistik lyver dog aldrig - det er op til analytikeren!

  Mikael Bertelsen har ret præcist beskrevet fremskrivninger her:
  https://www.youtube.com/watch?v=7Q3z_BPlx8o

  --
  Det væsentlige er ikke, at der kommer nye borgere til. Tallene er lige gyldige.

  Nej, det væsentlige er, at integrationen fungerer. Og det gør den faktisk - dog uden for sfærer, hvor politkere har så meget at sige: på arbejdspladser, i foreninger og i godt naboskab.

  De problemer, der naturligvis er ved kultursammenstød, skal selvfølgelig løses demokratisk og ikke ved - som vores minister pt gør - at ekskludere minoriteter, prøve at fjerne dem og i øvrigt tale demokratiet ned.

  Så! Vær nu lidt empiriske og lad være med at panikke på grund af at der er opstået en ny måde at læse nogle tal på.
  Det er i virkeligheden ikke så svært...

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En blind høne finder altid et korn....

  …. Hvordan kommer man dog til at tænke på det, når man læser ovenstående indlæg?
  ….
  Statistik kan være mere eller mindre valid. Har stor tiltro til Danmarks Statistik, men bestemt ikke til alle, der fortolker, forvrider og manipulerer med tallene for at fremme egne holdninger.
  …..
  "Det siges",....at hvis man som cyklist vil undgå at blive kørt ned, så skal man ifølge en svensk statistisk undersøgelse drikke kaffe, medens man cykler. Undersøgelsen viser nemlig, at ingen kaffedrikkende cyklister nogensinde er blevet kørt ned.
  ….
  Hvor langt tilbage i vores genetik skal man gå, for at blive kaldt indvandrere? Gælder det også mellemkrigstidens roearbejdere importeret til Lolland-Falster, Kartoffeltyskerne i Jylland, de vandrende navere, de importerede gods-og lensherrer, som vores fordums konger importerede til at regere landet? Selv er jeg et uægte 'afkom' af sidstnævnte, der godt nok er mørkhåret, har en mor med brune øjne, men et efternavn, der ender på -sen.
  For morskabs skyld er det underholdende at iagttage efternavne, også på folketings-og regeringsmedlemmer med ret fordømmende og diskrediterende holdninger og meninger relateret til mindretalsgrupper..

  Heldigvis er verden ikke sort/hvid. Det vigtigste er, at man forholder sig til omverdenen og til de oplysninger, man får, på et oplyst, perspektiverende og vidende grundlag, så man kan møde sine med mennesker i respektfuld øjenhøjde.

  Jorden er ikke flad som en pandekage. Det troede Cristoffer Columbuses besætning, så da de nærmede sig ækvator, opstod der mytteri, fordi de i deres uvidende, angstfulde forskrækkelse troede, at de sejlede ind i skærsilden.
  Håber, vores videnshorisont har udviklet sig siden da.
 • Anmeld

  Allan Runager · 2.viceborgmester

  Indvandring forringer danskernes mulighed for en almennyttig bolig.

  Boligmangel i Brøndby.
  Når danskerne flytter ud flytter indvandrerne ind, det kan udledes af Danmarks statistik for perioden 2008 - 2018 hvor antallet i en uafbrudt kurve stiger år for år.
  Antallet af indvandrere og efterkommere fra 3. lande ligger nu på 33,1 % for 2605 Brøndby og hele 52% for 2660 Brøndby Strand, en klar overrepræsentation som ses uforeneligt med kommunens boligpolitik.
  De ansvarlige politikere og bolig- anvisere vil af for mig uforklarlige årsager ikke ændre på det, selv om det er indlysende at det fører store sociale problemer med sig.
  Dette skyldes bl.andet boligselskabernes meget forskellige fortolkning af begrebet “fleksibel boligudlejning” i de 65% almennyttige boliger som findes i Brøndby.
  Selskaberne anviser ud fra regnskabernes bundlinie, og er sikkert ligeglade om huslejen kommer fra lejeren selv eller fra Kommunekassen.
  Vi har brug for et politisk ansvar, hvor det i bolig tildelingen også tæller om du kan tilføre boligområdet værdi som rollemodel, evt. er født og opvokset i Kommunen/landet og om du selv kan betale din husleje nu, eller senere når du er færdig uddannet.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Hvorfor har nogen spildt en stemme på den 2 viceborgmester

  For det er vist på en inkompetance, der skriger til himlen
  Den generelle regel er jo, at for de boliger som boligorganisationen selv skal besætte sker efter ventelister. Der er altså ikke nogen mulighed for at vurderer om der er nogen der er bedre end andre.
  Så kan man i forskellige boligafdelinger lave en aftale med kommunen om at lave en fleksibel boligudlejning. Det vil sige, at man f.eks. giver fortrinsret til folk i arbejde istedet for at være på overførelsesindkomst. Heller ikke her kan man bruge folks oprindelsesland nogen betydning.
  Men en af konsekvenserne ved at lave den fleksible venteliste er jo så også, at dem som ikke kan komme ind i de boligafdelinger jo så skal ind i de "andre" boligafdelinger. For man kan jo ikke udelukke dem fra alle boligafdelinger.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Islamist eller ikke-islamist..

  "That's the question!"
  Når det gælder indvandring.
  Mindre mængder og mere åbne mennesker,
  jo bedre assimilation.

 • Anmeld

  Allan Runager · 2.viceborgmester

  inkompetence findes overalt.

  J.Jensen, uden titel mener at nogen spilder deres stemme på politikere som ærligt giver sig til kende, i stedet for at skjule sig under et synonym..
  Men synes alligevel at Jensen puster kraftigt til politikerleden med sine selvfølgeligheder og kloge Åge kommentarer.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Allan Runager

  Jeg syntes midsat dig, at det er dit dumsmarte debatindlæg, der puster til politikerleden, og sæt dig istedet ind i det du vrøvler inden du omdeler dit nonsens

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Jeg er så "gammel"...

  ....at jeg husker de politiske diskussioner, da man fra ansvarlig politisk side I Brøndby gjorde en stor indsats for at udbygge Brøndby og Brøndby Strand. Allerede dengang var der mange bekymringer/mange opponenter overfor, at man boligpolitisk prioriterede så massive sociale reolbyggerier på samme sted. Argumenterne var, at når man samler måske socialt svage danskere med de dengang inviterede gæstearbejdere i reolbyggerierne, så ville det for beboerne blive svært at finde stærke forbilleder at spejle sig i. Politisk var man meget engageret i at udbygge kommunen og at tiltrække indbyggere til forstadskommunen.
  Det overordnede og endelige ansvar ligger kommunalt og boligpolitisk. Bortset fra det, så er det indtrykket, at man i Brøndby på rigtigt mange niveauer,..også frivilligt,.... har arbejdet seriøst og godt for at løse indbyggernes forskelligartede problemer. Naturligvis, for det må være et naturligt og nærliggende kommunalt ansvar, når det handler om sociale boligbyggerier.
  **At give boligselskaberne og beboerne i bebyggelserne skylden for de overordnede problemstillinger er ganske enkelt politisk ansvarsforflygtigelse.**
  Der skal politisk satses og investeres både skolepolitisk, socialt og med opbakning til erhvervsskabelse og fritidsmuligheder.
  DET ansvar ligger i kommunalbestyrelsen, hvilket hver eneste kommunalpolitiker på tillidsposten forventes at påtage sig ansvaret for.
  ....
  PS: Hvis man taler om politikerlede, så opstår den i min optik, når og hvis en politiker fralægger sig ansvaret ved at give alle andre skylden for, at man ikke kan finde ud af at løse svære problemstillinger,.. fordi de kræver en alsidig og engageret politisk vurdering, evaluering og politisk indsats, tværfagligt samarbejde samt indlevelse og engagement i løsningsprocesserne.
  Havde jeg som mangeårig ansat mellemleder på en stor tresporet skole i en anden forstadskommune beskyldt en svag elev for at være skyld i sin egen svaghed,,.... så havde jeg nok ikke haft det samme job i så mange år. Jeg var naturligvis ansvarlig for at finde ud af, hvorfor og hvad, der skulle til, og hvilken støtte, eleven havde brug for.. Og det skulle gøres i samarbejde med elev, forældre, kollegaer, kommunale konsulenter osv.
  ....
  Der skal , indsats og vidensdeling til overalt i vores samfund, hvis hjulene skal snurre.
  Heksejagter og beskyldninger kan vi bruge til ingenting.

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Lad os nu ikke fordreje historien

  I,R,Bertelsen
  Det vil undre mig meget, hvis der var nogen store diskussioner om udlændinge/indvandrer i forbindelse med planlægningen af Brøndby Strand-bebyggelsen.
  Opførelsen af byggeriet startede i 1969 og havde sit udgangspunkt i den berømte Fingerplanen. Forudsætningen for de store byggerier på Vestegnen var jo at bygge nye moderne boliger til de mange der ville blive berørt af saneringerne i København.

  Disse byggerier som altså blev besluttet medio 1960er skete altså på et tidspunkt hvor der stort set ikke var nogen indvandring til Danmark. Dette tog som bekendt først rigtigt til under VKR-regeringen fra 1968-71. Og i de første mange år endda med regler som medførte at de ikke kunne få egne lejligheder da de jo som bekendt blev betragtet som "gæstearbejdere" som jo skulle hjem igen.

  Når det så senere blev i disse byggerier at de blev bosat efterfølgende da de fik lov at tage deres familier til landet skyldes jo en helt håbløs boligpolitik, hvor man belønnede danskere for at købe deres egne boliger medens man konsekvent straffede dem som ville bo til leje.

  Heller ikke dette forhold var til at forudse medio 1960erne.

  At Brøndby så havde en langt dårligere borgmester end naboerne i Ishøj og Albertslund var jo heller ikke til at forudse da man vedtog planerne for de nye byggerier.

 • Anmeld

  Mariette Ulbæk · Forhenværende lektor, cand.ling.merc.

  Lidt opklarende information til alle skeptikere

  https://www.altinget.dk/artikel/amerikansk-professor-mellemoesten-braender-og-europa-sover

  Prøv at læse ovenstående artikel og find ud af, hvordan en, der selv kommer fra Mellemøsten, ser problemet og også kommer med forslag til løsningen af det.
  Det kan dog undre mig, at der er nogle, der stille sig meget positive over for Ruslands og Kinas engagement på den globale politiske scene. Kunne godt tænke mig en forklaring på den holdning.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Migration og indvandring.

  Jeg er overbevist om at hvis politikere , intelektuelle og lignende godtfolk ikke for 30, 40 år siden havde været så begejstrede for at lukke alverdens folkeslag, primært muslimer ind i Danmark, havde det hele nok set helt anderledes i dag. Samtidig med at disse havde travlt med at erklære de, som advarede mod problemerne fik stemplet, nazister og racister.

  Man taler om at migrantstrømmen er, næsten, standset, men man "glemmer" bare at fortælle befolkningen at dem som er kommet har en noget større fertilitet end os, så alene derved forøges migranternes antal væsentligt til trods. Det bør man lige tænke lidt over, inden man går til angreb på den del af befolkningen som, med ængstelse ser på fremtiden.

Regeringen vil tælle private midler med i klimahjælpen til ulande

Regeringen vil tælle private midler med i klimahjælpen til ulande

COP24: Ud over ulandsbistand skal også private midler kunne tælles med i klimahjælpen til ulandene, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V). Bare det ikke er talgymnastik, lyder det fra ngo i Katowice, hvor forhandlingerne mellem rige og fattige lande spidser til.