DF: Det er ikke meningen, man skal tjene på andelsboliger

DEBAT: Vi skal tilbage til den oprindelige andelsboligtanke, så man ikke scorer kassen, når man sælger sin andelsbolig videre. Dét er det vigtigste område på by- og boligområdet, skriver Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti.

Af Merete Dea Larsen (DF)

Boligordfører

Efter at jeg blev valgt til Folketinget i juni 2015, fik jeg posten som ”boligordfører”. Jeg vil gerne blankt erkende, at det ikke er et område, jeg havde den store forstand på. Jeg vidste godt, at det er et meget vigtigt område, og at jeg skulle stramme mig an for at komme ind i stoffet.

Siden da har jeg været til adskillige debatter, haft en række møder og har generelt ladet mig overvælde af en masse problemstillinger, som er på området. Det går bedre med forståelsen nu.

Boligområdet er stort, komplekst og samtidig et område, der berører alle borgere i vores land.

For mig er det derfor vigtigt, at området opprioriteres og tages alvorligt. Vi skal ikke blive ved med at lappeløse, men turde sætte dagsordenen. Turde komme med ordentlige og gennemtænkte løsninger.

Det er åbenlyst, at hver gang nyhederne kommer med en historie, så gribes der ind med et hurtigt initiativ. Det gør bare ikke området mindre komplekst og overskueligt.

Min oplevelse er, at hele området trænger til et gennemsyn og forenkling, hvor alle parter bidrager for de bedst mulige løsninger.

Lejeloven skal gennemarbejdes

Til eksempel er der hele lejeloven, som står over for en sammenskrivning. Det arbejde skal udføres ordentligt og grundigt og ikke blot hastes igennem. Jeg frygter desværre, at det sidste bliver tilfældet. Her må jeg minde om de gamle ord om, at ”hastværk er lastværk”.

Landsbyggefonden - fungerer den i dag? Kan midlerne anvendes mere klogt? Får beboerne, der betaler hertil, valuta for pengene?

Energirenoveringspakken virker ikke efter hensigten. Det har vi allerede erkendt. Så hvorfor vente på en evaluering? En evaluering forudsætter jo, at ordningen rent faktisk anvendes, så vi kan blive klogere på detaljerne.

Bopælspligt. Vi har i Danmark en bopælspligt, som skal sikre, at der ikke foregår boligspekulation. Min erfaring er dog, at der er huller, der gør, at der stadig findes boligspekulation i stor stil, samt at de værktøjer, kommunen har for at komme det til livs, ikke er tilstrækkelige.

Andelsboligerne var solidariske

Andelsboliger var oprindeligt en solidarisk boligform, hvor man trådte ind for at kunne bo billigere i et fællesskab - dog med flere muligheder end lejeboliger og uden kæmpe fortjeneste for øje.

Sådan er det ikke mange steder. I visse områder er priserne vokset voldsomt, og en andelsbolig kan faktisk koste millioner i dag.

Jeg har lavet en liste over alt det, som jeg gerne vil nå. Det er nok optimistisk, men jeg må tro på, at vi område for område kan bidrage til et mere rimeligt og overskueligt boligområde. Til fordel for alle: Ejere, lejere og andelshavere.

Det, der står øverst på min liste, er andelsboligerne. Dette er et stort område, og jeg bryder mig ikke om den drejning, boligformen har taget. Jeg vil arbejde for, at området igen finder tilbage til dets rødder og den tanke, der ligger til grund for andelsboligformen generelt.

Det er ikke meningen, at man skal score kassen på en andelsbolig. Man skal have dækket sine omkostninger og sælge videre uden en stor fortjeneste. Som markedet fungerer nogle steder i dag, kan man ligeså godt erkende andelsboligernes død og liberalisere det hele.

Jeg mener, at det vil være en trist udvikling, hvis det skal komme dertil, hvorfor mit arbejde vil fokusere på redskaber til at gøre det levedygtigt og med en tilbageføring til den oprindelige grundtanke.

Forrige artikel SF: Falsk tryghed på kemiområdet SF: Falsk tryghed på kemiområdet Næste artikel Tidligere departementschefer: Kettel er galt på den Tidligere departementschefer: Kettel er galt på den
Messerschmidt bliver næstformand i DF

Messerschmidt bliver næstformand i DF

ROKADE: Søren Espersen stopper i DF's gruppeledelse. Det giver plads til, at Morten Messerschmidt kan overtage posten som næstformand i partiet.