DF-kandidat: Egohumanisterne nedbryder det danske samfund

DEBAT: Et stort netværk i Danmark, Egohumanisterne, er i gang med at nedbryde Danmark som suveræn nationalstat og velfærdssamfund ved hjælp af beskidte tricks og en række dogmer, skriver Kristian Tørning, regions- og folketingskandidat for DF.

Af Kristian Tørning
Regions- og folketingskandidat for DF

De har myrdet samfundsdebatten og forhindrer, at vi kan få en åben og sober diskussion af væsentlige samfundsforhold. De er egohumanisterne, og de arbejder for en pseudohumanisme, der handler om dem selv.

I 30 år er danskerne blevet spist af med en skindebat om indvandring. En debat, som altid undgår kernen i problemet. Alle store rationelle spørgsmål er stadig ubesvarede: Har danskerne lyst til mere indvandring? Hvor meget indvandring skal vi have? Hvilken slags indvandring skal vi have? Hvordan gavner indvandringen danskerne? Og hvis den ikke gavner, hvorfor skal danskerne så betale for den og tolerere den? 

De spørgsmål er ubesvarede, fordi egohumanisterne ikke vil have, at sådanne spørgsmål fylder i debatten. Sådanne spørgsmål er på kollisionskurs med egohumanisternes identitetsprojekt, og derfor har de forsætligt ødelagt ethvert anløb til en rationel samfundsdebat om indvandring. Og det har virket. 

Egohumanister er illoyale mod det danske folk
Egohumanisterne er en magtfuld løst koblet heterogen gruppe af etniske danskere. De er både illoyale mod det danske folk og selve tanken om Danmark som en selvstændig suverænstat. Og det var dem, der myrdede samfundsdebatten.

De myrdede samfundsdebatten for at få rum til at realisere deres projekt udenom demokratiet. Deres projekt har ingen folkelig opbakning, men det fylder alligevel den politiske og mediemæssige dagsorden. Det er de facto lykkedes for dem at afmontere demokratiets forsvarsmekanismer med deres primitive kommunikationsstrategi: anti-kommunikationen. 

Når egohumanisterne anti-kommunikerer, ødelægger de forsætligt samtaler for at forhindre erkendelse og spirende nysgerrighed. De anti-kommunikerer i alle situationer, hvor de føler, at deres projekt er i fare for belysning. 

Anti-kommunikationen er egohumanisternes adelsmærke; den er deres stilistiske signatur. Strategien er simpel, når egohumanister anti-kommunikerer, bruger de al deres taletid på at forhindre andre i ytre sig om virkeligheden.

Anti-kommunikationen er effektiv, også fordi egohumanisterne slipper for at bruge kræfter på at forstå modparten eller løfte deres egen bevisbyrde. De behøver aldrig pege på det gavnlige ved deres egne idéer, de kan nøjes med at antyde, at andres for eksempel er racistiske, moralsk anløbne eller blot et udtryk for primitivisme eller dårlig smag. 

En række dogmer udgør en pseudohumanisme
Egohumanisterne er dogmatikere. Deres ”humanisme” er en pseudohumanisme - en art sekulær religion. De bekender sig ubetinget til deres fem dogmer, som de beskytter med deres anti-kommunikation. På den måde er anti-kommunikationen også identitetsskabende. 

Det første dogme lyder: ”Vi er moralens vogtere”, der indeholder en identitetsskabende påstand om egohumanisternes moralske overlødighed. Egohumanisterne er de udvalgte, som skal beskytte moralen fra dem, der er umoralske. 

Det andet dogme: “Vi har ret til at hade” giver ret til at føle den forbudte følelse had. Og når de hader, så effektuerer de blot deres naturgivne ret til at opretholde den globale moralske orden og føle en stærk følelse af retfærdighed, fordi de beskytter moralen i verdenen. 

Det tredje dogme “Vi kræver kompleksitet” dikterer, at egohumanisterne skal elske kompleksitet og kræve mere af den.

Det fjerde dogme “Vi handler med ord” giver egohumanister ret til at opfatte deres egne ord som handlinger. Dogmet fritager dem fra de praktiske handlinger, der kunne være forbundet med deres synspunkter.

Det femte dogme: “Vi vil verden” kræver, at egohumanisterne bekender sig til en utopisk ekspansiv verdslighed, hvor det fremmede altid er godt, og det hjemlige altid er dårligt. 

Dogmerne styrker egohumanisternes identitet
Egohumanismens dogmer er pejlemærker og et koordinerende princip i en social proces, der består af ritualer, som egohumanisterne udfører. Ritualerne er særligt centreret omkring anti-kommunikation, som de anvender for at mørklægge dogmerne og konsekvenserne ved det egohumanistiske. 

Egohumanisternes selvværd og identitet vokser, når de anti-kommunikerer, og deres tilhørsforhold styrkes på grund af signalværdien i anti-kommunikationen. Den dogmatiske tænkning betyder for eksempel, at egohumanisterne med afsæt i deres tredje dogme hele tiden kræver kulturel kompleksitet og sikrer både indvandring og tvangskulturalisering af danskere. Kompleksiteten er formålet i sig selv.

For egohumanisterne er det en identitetsforstærkende kilde til nydelse at anti-kommunikere, hvis nogen stiller spørgsmål ved dogmerne. De føler sig for eksempel godt tilpas, når de udskammer rationelle borgere ved slet skjulte antydninger om racisme. Og der er ikke noget moralsk problem i den adfærd, for det andet dogme giver egohumanisterne ret til at hade, mens det første dogme præciserer, at de er moralens vogtere.

Det fjerde dogme er dejligt ansvarsfraskrivende, for det betyder, at egohumanisterne for eksempel kan kræve kulturel kompleksitet, selvom de ikke selv deltager i de praktiske implikationer af samme. Det er “nogle andre”, der skal sætte deres børn i de sorte folkeskoler, som indvandringen har afstedkommet. 

Egohumanisterne har skabt robuste tabuer
Egohumanisterne findes alle steder i samfundet. De arbejder systematisk på tværs af brancher, industrier og sektorer og forhindrer, at væsentlige oplysninger kan komme borgerne i hænde. De er ofte faglige magtmisbrugere, som simpelthen tilsidesætter deres faglighed, hvis det tjener egohumanismen.

Egohumanisterne modarbejder oplysning, mens de arbejder for en egohumanistisk styring af demokratiet. Og det er lykkedes dem at etablere robuste tabuer i Danmark. Med anti-kommunikationens sociale censur har de således fået implementeret omfattende ændringer af det danske samfund vel at mærke uden nogen ægte debat, plan eller undersøgelser af ændringernes konsekvenser. 

Egohumanisterne har for eksempel fået tabuiseret en debat af, at danskerne demografisk set er truede, at vi ikke lever i rigdom, at kulturer har forskellige kvaliteter, at der findes et “dem” og et “os”, og at egohumanisterne ikke deltager i deres eget projekt. Det skyldes, at egohumanisterne arbejder i netværk og anvender deres socialt stigmatiserende anti-kommunikation over for enhver, der forsøger at udvise nysgerrighed omkring de forhold.

Milliarderne og øjnene ruller
Et frisk eksempel er Finansministeriets beregninger af, at indvandring fra ikke-vestlige lande i 2014 alene kostede danskerne 33 milliarder kroner. Det har ikke betydet noget, for egohumanisterne arbejder, som de plejer i deres tværfaglige netværk og forhindrer, at den viden kan bruges til at definere indvandringen som en økonomisk katastrofe. De sikrede, at der stadig ikke kan konkluderes eller besluttes noget.

Den egohumanistiske del af pressen holder mikrofonen for egohumanister, som hævder, at der er regnet forkert. Andre egohumanister påstår, at det vil jævne sig ud på sigt. Egohumanistiske politikere - fra forskellige partier – peger på, at danskerne skal betale, for det dikterer internationale konventioner. Og egohumanisterne fra kendis- og kulturliv himler op om, at det er tarveligt og umoralsk at opgøre, hvad mennesker koster – det kan man ikke! Og andre egohumanister kræver straks en fejlfri definition på, hvornår man er ægte dansker.

Ingen har ansvaret for, at det fortsætter
Det samme skuespil vil udfolde sig, når Finansministieriet næste gang regner efter, og prisen for ikke-vestlig indvandring igen er steget. Samfundsdebatten er effektivt afgået ved døden. Fakta har ingen betydning. De styres efter de egohumanistiske dogmer.

I dag behøver egohumanisterne ikke længere kalde danskerne for racister. De kan tilbagelænet vente og anti-kommunikere, for portene til Europa står på vid gab. De overstatslige organisationer, som egohumanisterne er loyale overfor, virker efter deres magt. Europa bliver fyldt med kompleksitet via indvandring og den medfølgende kulturtilstrømning.

Egohumanisterne står godt, og i dag er der meget, der tyder på, at det vitterlig vil lykkes dem at få nedbrudt Danmark som suveræn nationalstat og velfærdssamfund – endda uden debat.

Forrige artikel Forfatter: Vær på vagt over for Facebook, Netflix og Snapchat Forfatter: Vær på vagt over for Facebook, Netflix og Snapchat Næste artikel Centerchef: Uddannelsessteder har akut behov for handicappolitik Centerchef: Uddannelsessteder har akut behov for handicappolitik
 • Anmeld

  Christian X

  Egohumanisterne

  Bruger blot humanisme, som brækstang til flere midler til godhedsindustrien, hvor de hæver høje lønninger.

  Ufatteligt at danskere, via skat, skal betale til godhedslobbyister, der fortsat kan påføre os ubodelig skade med migranter og andre tiltag, der blot fjerner flere og flere midler fra udsatte i Danmark.

  Hvad skal vi med en borgerlig regering, hvis den ikke engang kan få ryddet op i dette selvdestruktive cirkus?

 • Anmeld

  Karl Rølle

  Vis er skylden!

  Har Kristian Tørning, mon ind imellem tænkt på hvor stor skade "DF landsby tosserne har ødelagt" for en sober debat?
  Nedbrydningen af nationalstaten, startede i 72, da DK kom med i fællesmarkedet, måske endda tidligere, da Tyrkerne kom og tog det arbejde som de danske ufaglærte ikke ville have.
  Forøvrigt kan jeg slrt ikke følge det sortsyn der her bliver lagt for dagen af Tøring, Statskassen bugner og kun de mindst bemidlede har det trangt.

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Noget om egohumanister.....

  Sjovt nok findes disse egohumanister slet ikke i finansministeriet, og det selvom det er lykkedes for dem at underminere alle områder, og her har taburiseret al debat.

  I forsimplingens hellige navn kan jeg næsten se nogen, der har undgået egohumanisternes hærgen, stå og juble og råbe kætter, antikrist og snylter, når æselkærerne med de udstødte passerer forbi.

  Nå, jeg kan da se det på Facebook - dette forbavsende medie for denne verdens ægte danskere. Som vi mangler en fuldgyldig definition på hvad er - især fra Dansk Folkeparti.

 • Anmeld

  Anni Grimm · Byråd/Vejen Kommune (DF)

  Egohumanister - for andres penge...

  Tak for et glimrende indlæg fra Kristian Tørning. Fin beskrivelse af virkelighedens verden, som disse selvbestaltede vogtere af samfundets orden og indretning ikke selv behøver at bevæge sig ud i! Deres politisk korrekte meninger har kun konsekvenser for demokratiets flertal, og minoriteterne vinder endnu en gang.
  Hvorfor er det lige, at samfundet påtvinges udgifter til alle (u)mulige hjælpeorganisationer, der i bund og grund er lønsomme forretninger, der lever på nas og frivillig gratis arbejde, mens de særligt udvalgte og ledelsespersoner griner hele vejen hen til banken med en fed løncheck!
  Hold op med at falde på halen over disse virksomheder, der alle som en lever af andres død og ødelæggelse, mens godtroende mennesker samler ind og ser andægtige ud.
  Nej... tiden må være inde til et opgør med minoriteter, der mener at skulle diktere flertallet, mens de lader samme flertal betale gildet og lide under konsekvenserne eks. såkaldte flygtninge. Hvis egohumanisterne vil frem i verden er det ok med mig - bare de selv betaler, så kan andre bruge hvad der levnes efter skatter og afgifter - til selvvalgte formål uden at blive betegnet som dårlige mennesker.
  Måske var det en ide for 3F at se nærmere på godhedsindustriens indretning og personaleudnyttelse. Taler vi om sociale klausuler her og konkurrenceforvridning (genbrugsbutikker) sammenlignet med ordinære
  butikker eksempelvis, der selv må betale både skat, moms, lønne personalet osv. osv. ? Tænker, det måske er her, der skal sættes ind, før man klager over østarbejdernes arbejdsvilkår...

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen · Skærsliber

  Egohumanisme??

  Egohumanisme er et sammensat ord der ikke findes i det danske ordbog, og det er to ord der er hinandens modsætning. Typisk DF spin med dumhed skal dumhed bekæmpes, men så kan vi få en snakkefest mere og ingenting. Humanisme betyder på dansk medmenneskelighed, egoisme er det modsatte.

 • Anmeld

  Thomas R.

  Skal de være et debatindlæg?

  "...nedbryde Danmark som suveræn nationalstat og velfærdssamfund..."

  Tænk, at det med velfærdssamfundet skulle komme fra Dansk Folkeparti, som har stået last og brast med V og K i nullerne om nedbrydende omstruktureringer i den danske administration og offentlige service (kommunalt nærdemokrati, SKAT, politiet, folkeskoler, bare for at nævne nogle skrækkelige stykker).

  Rygtet om den suveræne nationalstats endeligt er som sædvanligt overdrevet, og desuden støtter fx EU jo flittigt DF med at afholde medlemsarrangementer, der intet har med EU at gøre. Det må dog glæde jer. Omvendt er jeg en "egohumanist", fordi jeg føler mig moralsk indigneret over svindel med mine og andre europæeres penge.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Gensidig respekt er en dansk kerneværdi.

  Ærligt talt: Det var dog det mest usympatiske udfald med nedgørende projektioner overfor anderledes menende og tænkende borgere, jeg længe har læst.
  Alle har ret til at have deres meninger, men hvis temaet alene er angreb og negative projektioner overfor anderledes menende og tænkende borgere, så er budskabet tomt og særdeles udansk.
  En sober debat med meningsudvekslinger er en af kerneværdierne og kendetegnene ved vores danske fællesskab og demokratiske sindelag. Så lad os tage en jævnbyrdig og ligeværdig debat om tingene:
  ....
  Ganske vist har jeg blå øjne, men er ikke blåøjet . Har ingen kommunikative blokeringer, .... og har slet ikke behov for eller lyst til at nedgøre dem, jeg er uenig med eller som er anderledes end de fleste.. Det er nemlig heldigvis særdeles udansk.
  ....
  *Vil til enhver tid nægte at deltage i hujekoret medens æselkærren med de udstødte passerer forbi.*
  ....
  Heldigvis har vi borgere og vælgere ret til at bruge vores gode, danske snusfornuft og menneskeindsigt, når vi snart skal til valgurnerne.

 • Anmeld

  Peter Kristoffersen · Konsulent

  Paranoia og svampe

  Mage til paranoidt nonsens, skal man dog lede længe efter. Har du været i svampene igen, Kristian, eller blæser du dig bare op i din lumre fantasisfære for at skabe grobund for den neofascistiske samfundsorden, som du jo tydeligvis længes efter?

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ Kristian Tørning :

  Tak til dig, for rene ord på hele paranaset, skønt DF ikke helt lever op til mandaternes gennemslagskraft.

  Må jeg i al beskedenhed henvise til, at både på Jyllandsposten, Berlingske, uriasposten og andres kommentarspor står tydeligt at læse:

  Venstrefløjen har tabt og deres små ynkelige klynk er kun egocentriske håb, om at bibeholde deres lukrative, inproduktive, skattebetalte 68'er-jobs, inklusive NGOernes import af deres skattebetalte arbejde til Danmark, hvor de før selv måtte lette rø.en og rejse ud, for at få poleret glorien.

  Ps.
  se også gerne ind på document, https://ricardtriis.wordpress.com/ og https://ksdha.wordpress.com/
  som alle på, sin vis, udstiller egohumanisterne i deres skindbarelige nøgenhed:
  Selvoptagethed, på andres bekostning :-(((

  Og med sådan en livsindstilling, som egohumanisterne lægger for livet (med min dybe bekymring for deres eget afkom) kan man vel kun gøre sit, for at forkvakle enhver debat, i håb om at redde en, fortsat skattebetalt, ikke produktiv lønseddel, som oven i købet kan bruges til, at pudse "glorien" med.

  Men, "glorien" er ved at være både tyndslidt og transparent, såvel for venstrefløjen som for hele raden af skabsradikale på Tinge, og jeg kan da kun glæde mig til, at de da, i deres kommende arbejdsløshed, endeligt må vise deres værd på jobcentret som hos DI/DA og lignende, der jo nærmest ikke kan få nok, i den ventende arbejdsflok.


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ??..at anti-kommunikere..??

  Befinder man sig i et lydfrit rum alt for længe, kan der opstå angstfyldte og i værste fald paranoide reaktioner.
  ....
  Kan det tænkes, at hvis Kristian Tørning oplever, at de såkaldte egohumanister "anti-kommunikerer",....altså ikke højlydt giver udtryk for deres meninger.....så er det, fordi han har mistet evnen til at lytte til og opfange de argumenter og signaler. som anderledes menende borgere fremkommer med ????....
  Eller kan det være, fordi anderledes menende borgere hurtigt opgiver kommunikationen og dialogen, fordi deres meninger og holdninger bliver negligeret og overhørt?
  ....Hvem ved?....
  ....Blot en tanke...


  .

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Antikummunikation

  , som kendt fra venstrefløjen/radikale, kan vel lettest oversættes til et normalt velkendt begreb:
  "Goddag mand" "økseskaft"
  Med herren bag "Goddag mand" som kritisk, men søgende, indspørger til egohumanisterne,
  hvortil disses, i hobe, kun, formår at svare "økseskaft" frem for, at komme med klare svar på opfordringerne og de reelle spørgsmål der stilles til dem?

  Klart er det også, at disse gerne ytre sig overfor andre kommentatorer, her og andre steder, uden på nogen måde først, at efterlæse de links/fakta/henvisninger der gives.

  Jo, det er skam "Goddag mand" "økseskaft"
  og så er det måske ved at være tid til, at økseskafterne får slået lydklapperne ud, så vi kan få en dialog, som handler om andet, end økseskafternes selvforherligelse, til fordel for vort land/deres som vores efterkommere?

  Men måske kan/vil visse her allerede nu, svare mig på, hvordan det skal gå for vore egne borgere og efterkommere, når indvandringsindustrien selv har slugt hele velfærdsstaten op?

 • Anmeld

  Steffen Gliese · Oversætter, cand. phil.

  Jeg orker ikke

  Normalt taler man om stråmænd - men her er vide decideret ude i vildmænd. Tænk at nogen ovenikøbet synes at tro på det nonsens!
  Fascismen vender tilbage som farce - men de viser jo desværre nu en film om, at også klovne kan være kannibaler.

 • Anmeld

  Henrik Mortensen · Forfatter

  En stakkel ...

  Så meget ordgejl kan der komme ud af et ulykkeligt underskud på fissebalancen ...

 • Anmeld

  Per Holm Knudsen · Selvstændig

  Ego-tørningernes dogmer

  Første dogme: Vi er racisternes beskyttere

  Andet dogme: Det er os der har retten til at hade

  Tredie dogme: Vi kræve uvidenhed

  Fjerde dogme: Det er os der er offerne

  Femte dogme: Der er kun plads til vores egne medlemmer

  Sjette dogme: Pseudokommunikation er ægte kommunikation

 • Anmeld

  Per Faurholt Jensen

  Politisk selvprofilering.

  Til den gode Kristian Tørning.
  Din åbningsdebat er: Egocentrisk ordskvalder.

  Med venlig hilsen
  Per Faurholt Jensen
  Skagen.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Helt rigtigt.

  Hr Kristian Tørning har bare så ret.
  Venstreegoisterne æder det hele, suger resten og overskider derefter folket.
  Det er betegnende at der ikke er nogen håndværkere eller hjemmehjælpere mellem venstreegoisterne.
  Venstreegoisterne er typisk sugehjælpere indtil de har myrdet forgængeren og kan overtage sugerøret. Evt selv stikke et sugerør ind v guldkalven. Her tilbedes Mammon og Multikulti.
  Og sugerne; dem kender vi alle sammen..
  Så derfor, hold øje med sugerne i venstreegoistpartierne, de kendes på grådigheden.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Om at vælge. En helt upolitisk kommentar.

  Under alle omstændigheder, så vil jeg tænke mig rigtigt alvorligt om næste gang, jeg skal til valgurnen, så jeg kan tage mine beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt.
  *Jeg kan ikke bruge personangreb og nedgørende udmeldinger over for andre til noget som helst.*
  Jeg vil søge tillidsskabende personer, der alvorligt vil vise vilje til at sætte sig ind i tingene og mulighederne, og som vil deltage i lyttende og gensidigt respektfulde debatter. Frem for alt er arbejdet for samskabelse og sammenhængskraft i vores moderne samfund helt fundamentalt
  Den slags personer findes heldigvis, så det er med at se sig godt for

 • Anmeld

  Karl Rølle

  M.S. Carstens!

  Hvis jeg var sosu assistent og blev udsat for hr. Carstens på plejehjemmet, ville jeg huske hvordan han svinede hårdt arbejdende folk til. Han kunne få lov at gå til i sit eget lort 😇

 • Anmeld

  Per Kastrupsen

  Til Flemming Nakinge Sørensen

  Det at ego og humanisme i det sammensatte ord, i din optik, er to modsatrettede størrelser - eller begreber, er netop hele pointen, og det der bærer kronikken. Det er samtidig et fint ord, i min optik, og et ord jeg har ledt længe efter. At du så ikke forstår det er naturligvis beklageligt.

 • Anmeld

  Christian X

  Storbytosserne

  Slår om sig med intimideringer og alverdens stemplinger som landsbytosser, angstfyldte, fissehungrende, kannibaler eller fascister – og i et sprog, der er lige så rodet som deres ”tanker”.

  Kan I ikke selv høre, hvem det er der er ude i torvene?

  Endnu engang stor tak til dem, der tager kampen mod Islam og den del af danskerne, der slumrer i enfoldighedens svøbe.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ Karl Rølle

  Okay, så går venstrefløjen over i eget selvsving:

  Jeg er for det først Fru Carstens, dobbelt ramt af både handicap og kronisk smertesygdom, pt. tvangsindlagt, som i psykiatrisk regi, men netop under den kommunale hjemme/ældrepleje, der her ude på sidste station, før sidste afskaffelse af friheden for indavl, stadig ligger under for hyæner i den kommunale hønsegård, som STADIG ikke har fået ind på lystavlen, at ældreplejen UDE i kommunerne, frem for før i amterne, nu skal kunne rumme og pleje helt nye behov i deres arbejde!

  Men jeg kan kende fårene fra bukkene, og de´, som "gamle i gårde" som på venstrefløjen, kæmper deres kamp, på bekostning af borgerenes rettigheder og behov, vil fortsætte deres kamp, for netop deres, egentlig afskaffede, selvbestaltede privilegier, om end at de hyener der råber højest og stadig bliver (fanden tage dem senere) bliver hørt, tillige der de´m, som "brilierer" med aldeles underfrankeret faglighed/UDDANNELSE!

  Men som jeg ser det, selv her, i min, fandens og forbandede afhænginghed af menneskelig hjælp, så ser jeg DESVÆRRE, at der allerede nu, hersker en HERREFOKLET abkobling af islamisk herkomst, hvorved at den sociale kontrol/egopromovisering allerede har fået forbandede gode kår i Danmark, for de´m, som ikke kan tænke eller handle selv, udfra EGEN resonans i livet, men hjertens gerne tilegner sig fremmede kulturer, som de dermed kan bruge til, at fremme deres eget, underfrankerede, ego med!

  Karl Rølle (jeg kommenterede, i respekt, ikke din første kommentar) :
  men, undskyld mig:
  du er virkelig, aldeles, udenfor enhver ønskelig form, for andet, end medløber på den radikale venstrefløj og jeg håber da så inderligt, at du af alle må blive hjertens beriget, på alle måder, af den politik, som du så "intelektuelt" agerer for.

  Ja, dette viser igen, hvad egohumanisterne, i mangel af egen rygrad, går ind for mere af iSlammets IKKEfaglige "herligheder".

  Dette skriv var provokeret og derfor OT,
  så hvis Karl Rølle vil i nærmere dialog med mig, så er adressen:
  m.s.carstens@live.dk

  men ellers følger jeg den gode debat, der var lagt op til ;-)

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Om at være et humant menneske.

  Som forælder til en svært handicappet datter, sætter jeg stor pris på den respektfulde støtte og opbakning, hun får i sit bofællesskab...og af sine omgivelser.
  Jeg er dybt taknemmelig for, at hun ikke er født i tredivernes Tyskland, hvor agitatorernes voldsomme udfald overfor dem, der var anderledes end dem, man syntes var rigtige og rene fik fatale konsekvenser.
  DET er i allerhøjeste grad medvirkende til, at jeg ikke kan bruge nedgørende projektioner overfor andre mennesker til noget som helst.
  Og nok derfor har jeg en meget opmærksom og upolitisk humanist indfaldsvinkel til tilværelsen og i min tilgang til andre mennesker.
  Og netop derfor vil jeg gå meget opmærksom og tankefuld til valgurnen.

 • Anmeld

  Karl Rølle

  I.R.Bertelsen!

  Jeg er helt på din linje og begriber ikke fru Carsten's og Tørning's hadefulde angreb på deres medmennesker.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Egohumanister.

  Godt skrevet, kunne ikke have gjort det bedre selv.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Ja, Allan Gorm Larsen;

  Egohumanister.
  Bedre kan det ikke skrives.

  Og da de nu er ved at underminere den hjemlige velfærdsstat, gnider de hænder over iSlammet, som frit strømmer ind, støttet af EU/FN/Ngoére og lignende landssabotører, sågar IMOD Dubling-konventionens forordninger, for der er sq flere lønkroner at hente på de nye, frem for de gamle.

  Jeg kan fortsat kun sige:
  Stakkels egohumanisternes eget afkom, der, som alle vi andre, må bøde med det dyrebareste i livet, når de har tjent deres på gloriepudseriet og ski.er en hund i, hvordan man femover skal/kan leve i Danmark/EU, når de selvtilfredse lukker gluggerne til og har mæsket sig gennem livet, på andres bekostning.

  Ja, egentlig er jeg på vej til, at oversætte egohumanister til datidens medløbere under 2.verdenskrig i Danmark, skønt det dog var peanuts, i forhold til nutidens medløbere af ismer.
  Jeg skal dog venligst undlade, at sætte betegnelser på det, for her er "egohumanister" vel, til nu, alt rigeligt, som Kristian Tørning understreger i afsnittet:
  "Egohumanister er illoyale mod det danske folk."
  ............

 • Anmeld

  Jakob Gram

  Så kommer vi ikke nærmere ren fascisme

  Det er da det rene fascistiske budskab, jeg kan se.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og bælger

  En upolitisk, humanistisk kommentar.

  Karl Rølle.
  Tak for din respons.
  Ja, forstår simpelthen heller ikke, at det er så magtpåliggende.... og at det skulle være formålstjemligt....ovenikøbet på skrift.... at nedgøre andre mennesker....
  Forstår heller ikke den nedgørende holdning til hjælpsomhed, som Anni Grimm, byrådsmedlem i Vejen Kommune og medlem af Regionsrådet, så grundigt redegør for.
  Hvis vi ikke i familien hjælper hinanden uanset øjenfarve, udseende og fysisk og psykisk formåen og overskud, så kan familien meget let gå i opløsning.
  Kommune betyder jo fællesskab...en udvidelse af familien.
  Så vil tænker mig meget grundigt om, når jeg skal sætte kryds ved kommunevalget. Tror heldigvis, at, der er mange muligheder, for langt de fleste politikere stiller op, fordi de har lyst til at gøre noget for fællesskabet.

  .


 • Anmeld

  Anni Grimm · Byråd/ Vejen Kommune (DF)

  Overdrivelse fremmer forståelsen..

  - og det gælder begge veje. For mit vedkommende er det ganske bevidst men for I. R. Berthelsen ser det næsten ud som om, han selv tror på, hvad han skriver.

  Hvordan kan det være, at man kategoriseres som hørende til "de onde" hver gang man aflevereren sandhed, som nogle mennesker helst ikke vil kende og absolut ikke vil have, at befolkningen får øje på.

  Hvis I. R. Berthelsen tror på, at godhedsindustrien er så god som mennesker som du forsøger at gøre den til - tager du grueligt fejl. Der er i bund og grund tale om virksomheder, hvis indtægter tages fra det offentlige, fra godtroende og velmenende mennesker og frembringer kæmpeoverskud på frivillig arbejdskraft og skattefritagelse osv. mens lederne af disse virksomheder tjener kassen. Hvem husker ikke et gyldent håndtryk til en tidligerea afgået direktør i godhedsindustrien på såvidt jeg erindrer - 8 mio. kr. Joh... der er skam noget om snakken - også når man ikke kan lide konfrontationen.
  Der er ikke noget galt med at drive virksomhed med et bestemt mål for øje. Det skal bare være tydeligt for enhver og - især for de mennesker man bruger som gratis arbejdskraft, mens man selv får sin gode løn og - ikke mindst de mennesker, man gerne vil have bidrag fra til at holde virksomheden kørende.

 • Anmeld

  Christian Hansen · Koncept- og udviklingschef

  Når humanismen udskældes, skal man være på vagt!

  ".., men der kan ikke herske tvivl om, at man har forladt det humanitetsideal, der omfatter hele menneskeheden, og at en giftig "jødehumanitet" står i modsætning til idealet om en ren tysk kultur. ( Præcis som ordet humanitet - oftest hos Rosenberg, men også hos Hitler og Goebbels - aldrig anvendes uden ironiske anførselstegn og oftest med et nedsættende adjektiv)." - Klemperer, LTi, side 166.

  Mon ikke begrebet egohumanisme falder ret godt ind under ovenstående beskrivelse!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pensionist

  @ Anni Grim. Byrådsmedlem, Vejen.

  Har på ingen måde kategoriseret dig som tilhørende "de onde". Er uenig med dig. DET er en helt anden sag, der befinder sig på et helt andet dialogisk niveau. Vi sender nok på hver sin kanal og frekvens. Sådan er det jo bare.
  Ja. Jeg tror bestemt på det, jeg selv skriver. Er af natur meget velovervejet.
  Kanske jeg misforstår dit udtryk, "godhedsindustrien".
  *Hvad tænker du specifikt på, når du bruger udtrykket?
  *Hvem og i hvilken godhedsindustri tænker du på, der fik 8 mill som et gyldent håndtryk?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pensionist

  @Anni Grimm

  Undskyld stavefejlen. Ser nu, at jeg glemte et 'm' i dit efternavn..
  Monstro der kommer et svar på mine spørgsmål, så jeg kan få en dybere forståelse for, hvad du mener.
  Vh. I.R.Bertelsen