DF'er: Sig undskyld for samarbejdet med Hitler

DEBAT: Ny rigsarkivsag bør føre til undskyldning for samarbejdspolitikken med Hitler fra Venstre, Socialdemokratiet, Radikale og Konservative. Det mener Erik Høgh-Sørensen, journalist og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Af Erik Høgh-Sørensen
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Det har i de senere år stået stadigt mere klart, at partierne bag samarbejdspolitikken med Adolf Hitler – S, V, R og K – har et anstrengt forhold til egen ageren under besættelsen 1940-45. Nu er fortiden så dukket op igen i Folketinget i form af en ellers glemt sag om samarbejdspolitikkens chefarkitekt, Erik Scavenius, og hans kærestes forbindelser til Gestapo.

Som bekendt tog Anders Fogh Rasmussen (V) afstand fra samarbejdspolitikken. Det gjorde han med rette, men hverken Fogh eller Venstre har undskyldt for, at en Venstre-minister i 1943 nærmest gladeligt accepterede nazistiske krav om at henrette danske frihedskæmpere.

Lignende forhold gælder Radikale, Socialdemokratiet og til dels de Konservative. Statsminister Vilhelm Buhls (S) stikkertale i 1942 var et historisk lavpunkt. Frem for at sige undskyld i 1945 besluttede partierne sig imidlertid for at lukke arkiverne for almindelige mennesker.

Denne lukkethed gav incitament til tyveri og bortskaffelse af bevismateriale. Havde der været fuld åbenhed, ville naziarkivalier i sagens natur ikke være værd at stjæle. Og således kan det i dag konstateres, at tyvagtige nazisamlere og statskontrollerede historikere i årtier har haft privilegeret adgang.

Personligt faldt jeg ikke ind i nogen af disse kategorier. Som Ritzau-journalist blev jeg i midten af 1990’erne nægtet arkivadgang til ting, historikeren Ditlev Tamm mange år forinden havde fået lov at se.

Fortiden er dukket op
Jeg måtte derfor i de mere åbne tyske arkiver for at finde fakta til min bog ”Forbrydere uden straf” om undvegne nazistiske mordere, hvis navne de danske myndigheder prøvede at skjule.

En af disse var den ukendte tysker Kurt Heel.

Han havde været med til at myrde 33 danske civile, men på grund af justitsministrene Frank Jensen (S) og Lene Espersen (K) fandt jeg aldrig terroristen i live. Han var død, ustraffet, få år før jeg sporede ham.

Nu er fortiden så dukket op igen i form af svar fra justits- og kulturministrene til formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF). Det handler blandt andet om Danmarks stats- og udenrigsminister den radikalt sindede Erik Scavenius og hans kæreste Alice Duvantier.

I 1945 måtte Duvantier tilbringe sommermånederne i varetægtsfængslets svalende skygge, mens politiet efterforskede hende for spionage til fordel for Gestapo. Politiets efterforskning blotlagde en række mistænkelige forhold såsom ulovlig våbenbesiddelse, skyderi og kontakt til nazistiske overløbere og mistænkte stikkere.

Dette var altså en sag, der forbandt de politiske partier med ulovligheder og kompromittering af danske statshemmeligheder. Alligevel var sagen i fem årtier gemt og glemt, indtil jeg ved et tilfælde fandt og frigav dokumentationen i 2004-05.

Det står klart, at Duvantier som minimum brød våbenloven, men mystisk nok blev hun aldrig dømt. Værre var, at jeg under min research bemærkede, at dele af sagens akter manglede, alt imens dele af bevismaterialet cirkulerede ulovligt rundt på en nazi-sortbørs.

Derfor advarede jeg både i min bog ”Forbrydere uden straf” (2004) og på Ritzaus tjeneste 4. maj 2005 om, at der var risiko for tyveri af arkivalier fra besættelsestiden. Det er en kendsgerning, at advarslerne ikke blev hørt. Hverken i Rigsarkivet, Kulturministeriet eller Justitsministeriet.

Beviserne mod Duvantier var solide
Først i 2013 blev nogle af nazi-sortbørshajerne dømt takket være en enkelt politibetjents ihærdige arbejde. Men handlen forsætter i dag. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og den nu tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) har åbent erkendt, at der ikke er overblik over samfundstabene.

Ifølge Haarder var det ikke nazityve, som stjal Scavenius-sagsakterne. Det er derimod nok staten selv, som destruerede dem.

”Sager, der, som i Alice Duvantiers tilfælde, ikke førte til sigtelse og anklage er som hovedregel ikke bevaret,” skrev Haarder 28. november 2016.

Samarbejdspartiernes praksis forekommer måske reel, fordi man på den måde slap for at lagre alle petitesse-sagerne. Det er også korrekt, at Scavenius-sagen ikke førte til dom. Men destruktionen strider alligevel med statens egne retningslinjer. Beviserne mod Duvantier for ulovlig våbenbesiddelse var solide nok til både sigtelse og anklage.

Således slap Scavenius-parret med i småsagernes slipstrøm. Tilbage står dog en enestående og sigende episode i besættelseshistorien: I januar 1945 affyrede Duvantier i oprevet sindsstemning sin pistol i umiddelbar personlig nærhed af Gestapo-chef Karl Heinz Hoffmann.

Det ikke bare indikerer, men beviser, at der herskede et endog meget nært forhold mellem de to. Hvilket måske ikke var underligt, idet Scavenius-parret ligesom mange samarbejdspolitikere foragtede danske frihedskæmpere.

Alligevel er det svært at forestille sig nogen dansk statsborger slippe med livet i behold fra at affyre skud i nærheden af Gestapos øverste og svært bevogtede chef i Danmark.

Men humlen er altså, at bevismaterialet i Scavenius-sagen er destrueret af arkivmyndighederne og/eller stjålet af nazityve. Vi kender ikke denne del af vores egen fortid, for kun historikeren Niels-Birger Danielsen er i sin bog om Hoffmann kommet en smule videre med sagen.

Efter 1945 var der tilløb til censur
Naturligvis er det her påfaldende, at arkiverne i hele efterkrigstiden er blevet administreret af regeringer med deltagelse af samarbejdspartierne V, S, R og K.

De lavede en af verdens mest restriktive arkivlove. Selv traumatiserede pårørende til et af terroristen Søren Kams drabsofre blev i 1990’erne nægtet arkivadgang. Frank Jensen (S) og Lene Espersen (K) tog langt større hensyn til terrorister end til krigsofre. Kam døde i sit tyske EU-eksil i 2015, ustraffet.

I årtierne efter 1945 var der endda tilløb til censur. Der er beretninger om, at arkivansøgere følte sig under pres, og i nogle dele af dansk historieskrivning fremhæves samarbejdspolitikkens fordele, mens ulemperne nedtones.

I nutiden er historikere som Bo Lidegaard og Hans Kirchhoff, manden bag bogen ”Den gode tysker”, kendt for denne undertiden ganske moraliserende linje. Nedtonet var, og er, derimod Scavenius-parrets spionsag. I min bog ”Forbrydere uden straf” beskriver jeg derfor dele af dansk besættelseshistorie som ”sovjetiseret” på grund af den stramme statslige styring.

Hver 4.-5. maj siger samarbejdspolitikernes efterkommere gerne i deres skåltaler, at man skal lære af historien, hvis man vil undgå gentagelser.

At lære af historien er imidlertid svært, når de fire ”ansvarlige” partier selv har lukket dørene, destrueret arkivmaterialet og derudover ladet tyvagtige nazister holde hof i Rigsarkivet.

Næste 4. maj burde V, S, R og K derfor prøve noget nyt. De burde undskylde officielt for deres pinlige samarbejde med Adolf Hitler.

Forrige artikel Replik: Ja, David Trads – jeg synes, at Anders Fogh var en stor mand Replik: Ja, David Trads – jeg synes, at Anders Fogh var en stor mand Næste artikel Forbrugerråd: 100 forskere tager ikke fejl om hormonforstyrrende stoffer Forbrugerråd: 100 forskere tager ikke fejl om hormonforstyrrende stoffer
 • Anmeld

  Birger Munthe · Folkepensionist

  Irakkommisionen

  Vil du nu åbne for irakkommisionen, så historien ikke gentager sig.
  Der findes kun uskyldige politikere!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Samarbejdspartierne er mere optaget af at dække over deres fortid......

  ....end at erkende deres dunkle fortid. Og hvis ikke man kan eller vil erkende sin fortid lærer man ikke af de frygtelige fejl som man begik i samarbejdet med nazisterne. I dag ser vi også disse partier er meget optaget af at fordømme og forbande politiske modstandere,. Selv en statsminister med en far som havde et kedeligt tilhørsforhold tillod sig fra Folketingets talerstol at udtale, at politiske modstandere aldrig bliver stuerene. Om disse fordømmende partiers fortid er stuerent ønsker ingen af de politisk hellige at forholde sig til. At der var partier som havde deres ungdomsafdelinger på gaderne med skrårem og blanke støvler forsøger de også at tie ihjel. Det er en ubehagelig del af samarbejdspartiernes DNA at de ikke vil erkende deres ivrige samarbejde med nazisterne. Men måske kan disse partier slet ikke se problemet?

 • Anmeld

  Birger Munthe · Folkepensionist

  Rolf Nielsen

  Jeg tror mange danskere, har den opfattelse at mange af DF vælgere er tilhængere af et højrepopulistisk parti.
  Det er måske grunden til at så meget bliver gemt væk.

 • Anmeld

  Jan

  Kongehuset bør undskylde

  Kongehuset bør sige undskyld for undertrykkelser under enevælden.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  ELITENs partier som havde et tæt samarbejde med nazisterne.....

  ....har travlt med at sværte alle nye politiske modstandere som højrenationale eller populister. ELITEN betragter alle som ikke hylder eliten som populister. At ELITEN hyldede Hitler og sendte danskere til Hitlers KZ-lejre vil man slet ikke forholde sig til. Men den politiske elite har en fortid hvor man hylder Hitler og nazisterne som populister af værste skuffe:

  "Ved de store tyske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt Samarbejde med Stortyskland."

 • Anmeld

  Bente Petersen

  hvorfor undertrykke sandheden?

  Hvorfor undertrykke sandheden?
  Nok fordi der er nogen der har daarlig samvittighed....
  Måske fordi politikkerne var bange for... for hvad?
  Der er noget de ikke vil vi ved, det ka kun betyde de har dårlig samvittighed.
  Ligedan med Irak-kommisionen...
  ... måske vi vælger de forkerte ...

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen · Skærsliber

  DF spin

  Vælgerne der har stemt DF, har krav på en undskyldning fra nulevende bagkloge politikere. hvornår får de og vi andre en undskyldning for bedrageri med EU midler og danske skattekroner. Løftet om en ny rets forbeholds afstemning, deres salg af Venstrefløjens socialpolitik, for inhumane stramninger for mennesker på flugt, ved at true med at skabe flertal for "deres politik". Hvornår tager DF sig sammen og ser fremad i stedet for alt det brok over fortiden, og pådutning om at kolonihavetidens, rationeringer af fødevare var en god tid for DK, efter den omtalte krig, hvor kolonihaverne var et tilskud til den daglige kost.

 • Anmeld

  Niels O

  att.: Birger Munthe

  ((DF)) er ikke et højrepopulistisk parti.
  ((DF)) er et nationalistisk, socialistisk, populistisk parti.

 • Anmeld

  Hans Jeppesen

  att: Niels O

  Uden DF ingen V-, VK-, eller VLAK regering
  DF har altid været en del af blå blok.
  Prøv dog at følg lidt med :(

 • Anmeld

  Allan Nielsen

  DF-opkast!

  Hvornår får nulevende såvel som afdøde danskere en undskyldning for de nuværende politikeres afvikling af velfærdssamfundet?
  DF har et KÆMPEANSVAR som de bør undskylde.
  Hvad med DF´s svindleri med EU-midler som i sidste ende også kommer fra skatteydernes lommer. Kommer der en undskyldning for det?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Læg mærke til hvordan dem som stemmer på partierne som samarbejde med nazisterne....

  .....konstant prøver at dreje sagen væk fra samarbejdet med nazisterne og over på fordømmelse og forbandelse af de ikke-stuerene som de hader.

  Det er værd at bemærke, at dem som hyldede nazisterne og sendte danskere til Hitlers KZ-lejre er mere optaget af at fordømme de ikke-stuerene end at forholde sig til partifællernes samarbejde med nazisterne under krigen.

  Der er en ubehagelig politisk fortid som man forsøger at fortrænge.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Att: Hans Jeppesen ang. "Niels Nul"

  Du må ikke be' tilfældet "Niels O" om noget som helst.

  Han er så indgroet hadsk til f.eks. DF, at han sikkert ikke kan sove om natten uden dagligt at ha' sprudlet et el. andet galdeopstød ud i pressen.

  Han er så meget en hykler og kryster, at han ikke tør stå frem med sit rigtige navn, men altid - også på 180grader - kun tør udspyde sit indebrændte had anonymt.

  Derfor er han utroværdig, så spild ikke tiden på hans sygelige og kujonagtige vås.

 • Anmeld

  arne lund · -

  Perpesktivrigt

  Alle de involverede parter fra krigens tid er død, og de fleste af dem er glemt. Hvad er det så DF'eren vil bruge sin spalteplads på? Og hvorfor mener Altinget, at emnet er så væsentligt, at....osv.?
  Men en god gang spin er det da. Måske er der også nogen der hopper på den der med, at DF'eren lægger afstand til partiets egen fortid, og især
  til de medlemmer, der havde/har sympatier for det 3. riges tankegods og holdninger..

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så man mener ikke at DNSP i Damark skal belastes af fortiden?

  Lige som samarbejdspartierne heller ikke skal belastes af den fortid som de ikke vil vedkende sig og undskylde for?

  Når partier hyldede Hitler og sendte danskere til KZ-lejre i dag forsøger at glemme deres fortid kan man frygte at det kan ske igen. Hvorfor har medlemmerne af de partier med den frygtelige fortid større interesse i at begrave fortiden end på at tage afstand til fortidens grusomheder?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Der er intet at unbdskylde

  Der er ikke noget at undskylde. Politikerne 1940-1945 valgte at tage bedst mulig hånd om den danske befolkning, og det er vel egentligt det politikere er valgt til. Men det forstår kandidat Høgh-Sørensen tilsyneladende ikke.

  Men set i bagklogskabens ulidelige klare lys, og når sejrherren er kendt, kunne alting jo have været håndteret anderledes, men det ændrer ikke på sagen, og vælgerne bekræftede jo også efter 5.maj 1945, at de var enige i den førte politik. Ellers havde de næppe genvalgt de fleste af politikerne.

  Og det samme gælder slaveriet på Jomfruøerne. De blev også regeret og styret efter datidens bedste normer, helt uden viden om hvad vi mener i dag, så der skal heller ikke undskyldes noget.

  Desværre plumpede statsminister Poul Nyrup Rasmussen i med begge ben da Grønlænderne ville have undskyldning for anlæggelsen af Thulebasen og flytningen af beboerne. Der var jo intet at undskylde, alt skete i samråd med de lokale styrende organer og alle flyttede eskimoer fik nye huse med en beliggenhed hvor der var bedre jagt, og de fik adgang til heliport til luftbasen og dermed adgang til verden og velfærd. Men PNR lod sig afpresse en undskyldning og anlæggelse af en fastvingeflyveplads i Thule der ikke er brug for, og et større kontant beløb til de nuværende beboere i Thule. Og hvad kom der ud af det ? Alt omsat i alkohol, fest og fladskærme så længe pengene varede, og en tom landingsplads med bemandet kontroltårn. Skam få Poul Nyrup Rasmussen for den undskyldning.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Intet at undskylde...

  En posthum undskyldning fra partierne bag Forhandlingspolitikken er ganske unødvendig. Selvom der findes mange sager, der i nutidens lys ser betændte ud, var de dengang en nødvendighed.
  Uden Scavenius og politikerne bag Forhandlingspolitikken havde de danske tab og ødelæggelser sikkert været langt større. Det kan naturligvis ikke bevises nu, men det er min vurdering af situationen. At have en stærk besættelsesmagt i landet kræver ekstraordinære tilpasninger/beslutninger.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · EU iværksætter !!!!!!!

  "BJÆLKEN I EJET ØJE " ???????

  DF ER PROPAGANDA PARTI !!!!!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Man skal end ikke undskylde, at ens parti sendte politiske modstandere i KZ-lejre?

  Og at man sendte sine unge i gadekampe med skrårem og blanke støvler?

  Partierne som hyldede nazisterne og skaffede politiske modstandere af vejen nemt og bekvemt har intet ansvar for dette?

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Forstil dig...

  @ Rolf Nielsen:

  Forstil dig, at Løkke giver en undskyldning for den politik, Venstre førte under Besættelsen.
  Undskyldningen vil ikke være oprigtig. Den vil blot være en 'politisk korrekt handling' = skuespil.
  Er det da ikke mere ærlig, at lade sagen hvile?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nej, man skal erkende de uhyrligheder som ens parti medvirkede til under krigen....

  Man skal erkende, at det aldrig må ske igen og at partifæller burde være straffet for deres gerninger. Det som skete under krigen var ikke værdigt og at partierne ikke vil erkende dette er usselt. Samarbejdspartierne skylder alle som en, en undskyldning for partiernes samarbejde med nazisterne. Man skal lære af sine fejl, men hvis ikke man kan erkende sine fejl vil man gentage dem. I alt for mange år har samarbejdspartierne dækket over uhyrlighederne og nu de skyldige er væk, er det på tide at partierne får erkendt problemerne.

 • Anmeld

  Birger Munthe · folkepensionist

  irakkommisionen igen

  hvem skal undskylde for irrakkrigen - Bush eller Fogh

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Det hele er jo historie nu

  Hvis der er noget at undskylde, skulle det da lige være, at man efter krigen straffede de der med regeringens opbakning deltog på tysk side, og man skylder måske også en undskyldning til de der fin dødsstraf efter krigen på en lov med tilbagevirkende kraft.

  Men de er alle døde, så der skal naturligvis ikke undskyldes noget, og historiebøgerne er jo skrevet med skyldig reverens til de der blev snigløbet af politikernes efterrationaliseringer EFTER krigen.

 • Anmeld

  Birger Munthe · Folkepensionist

  Irakkommisionen

  Vil du nu åbne for irakkommisionen, så historien ikke gentager sig.
  Der findes kun uskyldige politikere!

 • Anmeld

  Vagn Ry

  Dobbelt Nelson

  Erik Høgh-Sørensen, journalist og folketingskandidat for Dansk Folkeparti, laver en dobbelt Nelson, sætter kikkerten for to blinde øjne!

  Samarbejdspolitiken betød, at Dk var landet, med færrest døde i forhold til indbyggertallet, af samtlige besatte lande.

  I alt døde der lidt over 3000 (heraf over 1200 søfolk) som følge af krigen, inkl. dem der døde i koncentrationslejre, såvel modstandsfolk som jøder.

  Jødeforfølgelserne i Dk kom meget senere end i andre besatte lande, og det lykkedes at få de fleste jøder smuglet til Sverige!

  I Dk døde 0,08% af befolkningen som følge af krigen, i Norge var det 0,32%, altså 4 gange så stor en del af befolkningen!

  Man skal vist være rundforvirret for at mene, at Dk skulle have afvist at samarbejde med tyskerne.

  At "vi" så blev spisekammer for Hitler, og kaldt hans lille kanariefugl må vi bare leve med!

  Og ikke lytte til DF'ernes stærkt forsinkede heltemod på andres vegne.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Der er stadig typer som mener det var rigtigt at sende politiske modstandere i KZ-lejre....

  Derfor er det vigtigt at få grusomhederne frem i lyset så alle kan se om det som skete var rigtigt eller forkert. Der var jo partier som sendte deres unge på gaden med skrårem og blanke støvler - det forsøger de at nedtone og stedet for at vedstå sig.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hvem mangler at vedstå sig hvad ??

  Kære systemkritiker Rolf Nielsen: Hvad er det nogle mangler at vedstå sig ? Dansk historie i 1930-erne og frem til efter retsopgøret er fyldestgørende beskrevet af historikere og forfattere og novellister og på film, heltene er rost og svinestregerne er skoset. Hvad vil Du mere ?

  Skal Mette Frederiksen på Socialdemokratiets vegne piske sig offentligt med flagelanten som bod for accepten af arrestationen af kommunisterne ? Skal den Konservative formand smøre sig i mudder på Torvet som bod for KU´s blanke støvler og skråremme og skal Lars Løkke Rasmussen æde nådsens brød i 14 dage som bod for svineeksporten til Tyskland ? Og hvem skal vi have til at fortryde det skændige retsopgør med dødsstraf med tilbagevirkende kraft ?

  Hvad i alverden er det du vil ??

 • Anmeld

  Birger Munthe · folkepensionist

  Fake news

  Jeg mener det må en slags fake nyhed, for det er ikke det Erik Høgh-Sørensen mener. Han er ikke interesseret i det han selv skriver, det er gået op for ham at dagens politikere er i samme båd som dengang. Igen prøver man at skjule sandheden i en lukket irakkommision - og Dansk Folkeparti har blod på fingrene.
  Hvad er forslaget til den straf de skal have, de kan lige så godt få den nu, så er vi fri for at der sidder en om 50 år og prøver at fiske stemmer i beskidt vand.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Man skal erkende sit partis dunkle fortid.....

  Og man skal ikke slå det hen som ligegyldigt, at man sendte politiske modstandere i KZ-lejre. Man har i mange år været mere optaget af, at skjule sandheden og fjerne dokumenter som afslørede de grusomheder som ens parti medvirkede til. Disse partier som på ussel vis lod politiske modstandere sende til KZ-lejre skal vedstå sig dette og tage afstand fra dette Vi ser jo disse partier prøver at benægte deres fortid og hvorved de IKKE tager afstand fra partiets samarbejde med nazisterne. Det er jo de små fisk som blev skudt efter krigen, mens de politisk ansvarlige alle gik fri på mærkelig vis. Det er min mistanke at det netop var samarbejdspartierne som sikrede deres medlemmer mod retsforfølgelse og straf. Det er på høje tid, at disse partier vedkender sig partiets ansvar. Som man kan se i denne tråd er der typer som stadig mener at det ikke var slemt at samarbejdspartierne sendte politiske modstandere til Hitlers KZ-lejre. Samarbejdspartierne bor klart melde ud om de har samme holdning. Var det en fejl, at sende politiske modstandere til Hitlers KZ-lejre? Og ville gentage dette såfremt det var i dag? Jeg har ikke hørt samarbejdspartierne klar og tydeligt tage stilling efter så mange år hvor man har tiet problemet ihjel. Jeg vil have en klar melding om ugerningerne som disse partier begik.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Svar fra artiklens forfatter:

  Hej alle, tak for de mange kommentarer, hver og en. Jeg har i det følgende svaret mange af jer – og stillet en del modspørgsmål. Se i øvrigt min bog ”Forbrydere uden straf” fra 2004, hvor mange af jeres kommentarer er (forhånds)behandlet.

  @Jan m.fl. anfører, at DK bør undskylde i andre sager. Jeg kunne godt være enig, men den debat var der ikke plads til her. Nogle anfører, at det er ”historie” og en undskyldning ikke relevant. Jo, den er, for politikere i vor tid er også ansvarlige. Birthe Rønn Hornbech (V) er medansvarlig for, at Søren Kam gik fri. Det samme er Lene Espersen (K) og Frank Jensen (S), som tilmed er ansvarlige for, at Kurt Heel (33 drab på danske civile) gik fri.

  @Bertel Johansen @Poul Sehstedt m.fl. skriver sobert, at politikerne 1940-1945 valgte at tage bedst mulig hånd om den danske befolkning og at der intet er at undskylde for. Det kan man mene, men min pointe er, at de, der døde som følge af samarbejdspolitikken, er glemte/tabuiserede. Tag de over 300 civile danske søfolk, som blev myrdet INDEN 9. april. At de døde, er udelukkende S, V, R og K’s ansvar. Se evt. mere om dette i min bog ”Forbrydere uden straf”.

  @Rolf Nielsen: Vi er helt enige og tak for dine mange gode og skarpe kommentarer, som viser stor viden om besættelsestiden. Eks. at fremdrage Scavenius-talen af 8. juli. Jeg skal gerne erkende, at jeg finder det interessant at imødegå DK-eliten, eksempelvis David Trads, som misbruger historien til at stemple deres politiske modstandere som populister/nazister osv. Ved samarbejdspolitikkens slutning var fejlene hos de ”ansvarlige” partier, S, V, R og K så grelle og dødelige, og i dag tabuiserede, at det bør medføre en undskyldning 4. maj 2017.

  @Vagn Ry: Du kender tydeligvis besættelsestiden, respekt for det, men du fremhæver udelukkende samarbejdspolitikkens fortjenester, og det er ganske ensidigt. To eksempler: 1) Kig engang på de over 300 civile danske søfolk, som blev myrdet af tyskerne inden 9. april, mens V, S, R og K så væk og lod myrderierne fortsætte. 2) Du skriver om jødeaktionen?! Vidste du, at samarbejdspolitikerne (Nils Svenningsen) for at imødekomme Hitler foreslog at lade dansk politi internere jøderne i 1943? Et bindegalt forslag, som aldrig er belyst ordentligt af de statsautoriserede historikere.

  @Birger Munthe m.fl.: Selvfølgelig interesserer jeg mig for emnet. Hvorfor skulle jeg så have researchet det? Jeg har skrevet tre bøger om besættelsen. De fleste af beviserne i Scavenius-sagen ER væk. Mht. Irak og andre krige og fortrædeligheder: Ja man kunne sagtens drøfte forskelle og ligheder, men det var der ikke plads til.

  @Flemming Nakinge, Niels O, Allan Nielsen, Arne Lund, m.fl. fokuserer på DF og min rolle i DF. Jeg ser det – mestendels – som en afsporing af den konkrete debat og et udslag af, at I enten interesserer jer for andre ting eller at I bare ikke kan lide DF. Holdningerne er I i jeres ret til, selv når en DF’er har ret som i dette tilfælde :-)
  Kendsgerningen er, at jeg skrev om dette, tilstræbt objektivt, som Ritzau-journalist over et årti, før jeg forlod journalistik og blev politisk aktiv.

 • Anmeld

  Ole Myrup

  Historikernes pyntetrang

  Som dansker med interesse for historie undrer jeg mig meget over de danske historikeres trang til at bortforklare Danmarks lurepasseri under anden verdenskrig,ofte fremstilles det som om at Danmark kun havde to muligheder. Enten den totale selvmordskrig eller alternativt at samarbejde med besættelsesmagten. Ud fra denne virkelighedskonstruktion når historikerne til den konklusion at samarbejdspolitikken var det mest fornuftige. Faktum er imidlertid at Danmark havde en mulighed for at give sit bidrag til kampen imod Aksemagterne, og det uden at det ville være ensbetydende med et meningsløst selvmordsangreb.
  Danmark havde nemlig i modsætning hertil en yderst strategisk betydning for Tyskland. Det var meget vigtigt for Tyskland hurtigt at erobre Ålborg luft havn for derefter at bruge Ålborg lufthavn til mellemlanding af bombefly, der skulle bombe Norge og dermed mulliggøre Norges besættelse. Det ville være umuligt for Tyskland at erobre Norge, hvis Danmark havde sprunget Ålborg Lufthavn i Luften i samme øjeblik Tyskland krydsede grænsen. Og hvis England havde kontrol over Norge ville det ikke være muligt for Tyskland at få adgang til den svenske jernmalm. Det sidste ville utvivlsomt have ført til en kortere krig mod Tyskland.
  Jeg synes det er meget underligt så mange at danske historikere føler denne pyntetrang på danmarks lurepasseri under anden verdenskrig

  Med venlig hilsen


  ole

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Kommentar fra artiklens forfatter:

  @Ole Myrup, dit eksempel er fremragende. Aalborg Flyveplads, vel nærmest det eneste af strategisk vigtighed, og de deraf følgende konsekvenser for Tysklands adgang til besættelse af Norge og til svensk jernmalm. Den danske samarbejdspolitik forlængede Anden Verdenskrig.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Historikernes pyntetrang ?

  Historikere har forskellig indfaldsvinkel om alt, også Stenalderen. Men ligefrem en kontrafaktisk indgang som Du vælger vil næppe gøre os klogere.

  Til Dit synspunkt på betydningen af Ålborg Lufthavn, at den ligefrem kunne have betydet en kortere krig, kan jeg så tilføje, at hvis England, som det jo var deres plan, havde blokeret Skagerak for den Tyske flåde, havde krigen i Norge fået et helt andet forløb.

  Men af grunde vi vel stadig ikke kender, kiksede den plan for England, og så blev forløbet som vi kender det.

  Og sådan er der så meget, hvis og hvis og hvis, men det er nok klogt at skelne imellem kontrafaktisk historieskrivning og ønskescenarier, og så den mere komplicerede virkelighed.

  I øvrigt: Hvis Stalin ikke havde indgået en pagt med Hitler, men i stedet havde indgået en forsvarspagt med Polen, havde vi måske slet ikke fået den totale krig vi fik ??? Nå, det var bare et andet eksempel på hvor langt vi kan komme ud af tangenten................. og Stalin var jo en sjælden set opportunistisk skiderik.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Kommentar fra artiklens forfatter:

  @Bertel Johansen Enig mht. Stalin, men jeg synes, det er dig, der begår "kontrafaktisk" tilsidesættelse af de aspekter, hvor samarbejdspolitikkerne kunne have gjort en forskel. Aalborg Flyveplads BLEV ikke forsvaret, og dens strategiske vigtighed VAR kendt i samtiden.
  Ligesom det er en kendsgerning, at vigtige dele af Scavenius-sagen på mystisk vis er forsvundet fra Rigsarkivet for nu at gå tilbage til udgangspunktet.

 • Anmeld

  Birger Munthe · Folkepensionist

  Karaktertræk mangler

  Jeg kan godt forstå du ikke vil åbne irakkommisionen, da den vil sætte dig og dit politiske parti i en ubehagelig position. Jeg ved så ikke hvorfor du er så forhippet på at gå tilbage i historien, for at sige æv bæv de var skurke dengang.
  Vi er i dag i den situation, at vi ved at DF, Venstre og Konservative sammen med USA og England satte en krig i gang.
  Vi ved også at den blev besluttet på et ulovligt grundlag. Hvad vi også ved, er at de politikere der besluttede det stadig er i live og kan stilles for en domstol. (Jeg har ikke undersøgt om du selv var med til at stemme for krigen - det gør jo den her diskussion til noget Ups!!)
  Jeg formoder at du bliver presset af vennerne for ikke at deltage i diskussionen om irakkommisionen, men om halvtreds år vil vi sidde og konstatere at det var landsskaldelig virksomhed, man dengang bedrev, specielt fordi krigen mod ISIL bliver dyr at vinde. Danmark har allerede udvidet grænsekontrol, racismediskusioner, deportering af flygtninge og jeg kan finde andre ubehageligheder at remse op.
  - Hvis ikke DF havde stemt for at Danmark skulle gå i krig, ville Sadam Hussein stadig havde siddet på sin pind og det ville have været indlysende også for Danmark (Venstre, Konservative og DF), at der ikke var noget at komme efter. På grund af DF, som var halehæng til Fogh dengang, har vi nu krigen mod ISIL og mange flygtninge i DK -
  Når nu engang, hvis de stadig eksisterer, at DF bliver et ansvarligt parti, så stå dog ved den krig i har skabt og få lukket den debat om Irak, som i selv har konstrueret.
  - Noget af det der er så symptomatisk for DF er, at de vil så gerne en hulens masse ting, når bare det er andre der betaler.
  Alle deres fester på det offentliges regning, EU-underholdning med sejlbåde og fyringssager i kommunerne. (Jeg kender en fra Aalborg, hvor de misbrugte demokratiet i en sådan grad at det er rystende at de får lov at gå frit omkring!!!)

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Meget kunne "gøre en forskel" men historien kan ikke gøres om.

  Naturligvis kunne andre politiske og militære valg have ændret på det efterfølgende forløb, men ærlig talt: Politikerne som flest, anført af de Radikale, havde valgt af afruste DK, og følgelig blev besættelsen som den blev.

  Det kan enhver jo så vælge at kritisere, også efterfølgende, og historikere kan omtale situationen på forskellig måde, der i og for sig alle er korrekte, set med de "værdibriller" den pågældende var valgt at anlægge.

  Men det betyder jo ikke at der er noget at undskylde for, og slet ikke her mere end 70 år efter hvor alle er døde. Så stop nu det vrøvl med at "undskylde" på andres vegne, for noget der i datiden var et valgt politisk rationale, men brug hellere besættelsen 1940-45 som eksempel på, hvor moralsk galt det kan gå når landet ligger uden et effektivt forsvar og i en hensigtsmæssig og forpligtende alliance.

  USA vil nu gerne se resten af NATO på banen, og Rusland her genoptaget den gamle ekspensionspolitik, så Du kan jo som DF-politiker anlægge det synspunkt, at ældrechecken og tilskuddet til Færøerne m.v. konverteres til forsvaret, i stedet for som DF ellers gør, luller vælgerne i søvn med løfter om grænsebomme der kun koster penge og besvær og intet ændrer.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dem som stemmer på samarbejdspartierne ønsker ikke sandheden om samarbejdet med nazisterne frem.....

  Nu har de i årtier gjort alt for at dække over grusomhederne og så ønsker de ikke partiernes samarbejdsrelationer med nazisterne under krigen frem i lyset. Jeg frygter der er typer i samarbejdspartierne som kunne gentage samarbejdet med tilsvarende regimer såfremt muligheden igen opstod.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Kommentar fra artiklens forfatter:

  @Bertel Johansen Er det for dig også bare ærgerligt og "historien-kan-ikke-gøres-om", når samarbejdspolitikerne blev simple kriminelle ved at udlever danske statsborgere, hvilket kostede mindst 22 menneskeliv? Den kendsgerning mener jeg bør føre til en undskyldning frem for historikernes ret ensidige lovprisning af samarbejdspolitikken.
  Kan du derudover give ét, bare ét, eksempel på, at V, S, R og K og Retsforbundet traf en beslutning, som FORKORTEDE krigen?
  @Birger Munthe: Det er faktuelt forkert og lettere debat-forplumrende, når du skriver, jeg ikke ønsker en Irak-kommission.

 • Anmeld

  Birger Munthe · Folkepensionist

  Sådan..

  Det glæder mig du går ind for at irakkommisionen kommer på banen igen, så vi ikke gentager historien.
  Jeg er ked af du synes det forplumrer debatten, i mine øjne er det der sker nu, det samme som du kritiserer, og som skete 70-80 år siden.
  Dem der besluttede Irak krigen, sidder i Folketinget nu - de dækker over en kriminel handling, Der er ingen andre i dette land der har mulighed for lave en svinstreg og så i al åbenhed få den gemt under gulvtæppet, og nu har Liberal Alliance meldt sig på banen for at hjælpe med at dække over de borgelige fejl.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Replik til Erik Høgh-Sørensen

  Nej, der er næppe nogle i DK der gjorde noget der reelt forkortede krigen, selv om jernbanesabotørernes (og andres) indsats i Jylland er al ære værd som et behjertet forsøg med livet som indsats. Og jeg mener ikke at Du har ret i, at danske politikere "udleverede danske satsborgere, hvilket kostede mindst 22 mennesker livet."

  Før krigen vægrede politikerne sig imod at tage imod flygtninge fra Tyskland, og fint nok, det var jo et udtryk for folkeviljen, den samme folkevilje DF i dag repræsenterer. Og retursendelse til Tyskland betød i hvert fald for Jøder, at deres mulighed for at overleve blev nærmest lig 0. Og det har Anders Fogh Rasmussen vist i øvrigt gjort behørigt afbigt for.

  Ellers har Du ikke ret. Danske politikere udleverede ingen til tyske koncentrationslejre, men arbejdede aktivt for at de kommunister som Tyskerne forlangte arresteret, eller selv arresterede, at de blev i DK, og i danske lejre, Horserød og Frøslev.

  Den politik kunne så ikke holde i længden, men det er jo en anden snak. Danske politikere og Scavenius gjorde faktisk hvad de kunne for at holde danske statsborgere fra KZ-lejre.

  Samarbejdspolitikerne blev ikke "simple kriminelle." Politikerne er valgt til at lovgive og styre samfundet, og der er ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Det må Du da som DF-kandidat vide.

  Men de begik et klokkerent brud på al moral og retfærdighed, da de indførte dødsstraf med tilbagevirkende kraft efter krigen. Men det gik jo kun over dem vi alle, dengang som nu, er og var enige om, var de egentlige slyngler.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Suppelemnt til ovenstående

  - jo for resten: De danske søfolk gjorde faktisk en indsats på havene i de allierede flåder der vel kan siges at have været med til at afgøre krigens gang. men dem glemte det officielle Danmark jo i mere end 60 år før de fik en smule anerkendelse. Også i Maskinmestrenes Forening har vi en tavle med alle navnene på dem der satte livet til i den kamp.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Replik til Bertel Johansen

  Nu er du galt på den. Alene kommunistinterneringen kostede mindst 22 livet, og samarbejdspolitikernes nidkære rolle, især S, er velbeskrevet og veldokumenteret. På det punkt var samarbejdspolitikken en regulær forbrydelse, se evt. http://www.folkedrab.dk/artikler/kommunistlejren eller http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Kommunistloven_af_1941
  Omvendt kan jeg ikke komme i tanke om én eneste officiel dansk handling, som kan tilskrives V, S, R og K, og som FORKORTEDE krigen.
  Derfor er det på tide med en officiel undskyldning fra de fire partier, også til omverdenen.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Disrespekten for politiske modstandere ligger dybt i socialdemokraternes DNA....

  Socialdemokraterne var villige stikkere af politiske modstander under krigen og sendte dem gerne til Hitlers KZ-lejre.

  I dag er tonen stadig hadsk overfor dem som socialdemokraterne ikke anser som stuerene. Jeg frygter socialdemokraterne og de andre samarbejdspartier kunne gentage ugeringerne den dag i dag. Måske derfor vil man ikke vedkende sig fortiden? Partiernes ungdomsafdelinger synger stadig ubehagelige sange lige som under krigen hvor de marcherede med skrårem og blanke støvler i gaderne. Man har aldrig erkendt sin fortid i samarbejdspartierne.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Hvad kunne Danmark egentlig gøre?

  I flere indlæg nævnes, at Danmark var med til at forlænge krigen. Det lyder aldeles underligt, idet Danmark ikke var krigsførende sammen med Tyskland m. fl. Dokumentation for påstanden efterlyses.
  Det eneste og bedste, DK gjorde var, at forsynes briterne med oplysningerne og dette udførte Generalstabens og Marinens Efterretningssektion på glimrende vis. Det er den indsats, der senere af briterne blev kaldt for Second to None.
  Ved hjælp af disse oplysninger, der blev sendt via 'Pilken' , kunne briterne danne sig et billede af de tyske troppebevægelser i Norden samt Nordtyskland. Den slags informationer var langt mere vigtige end at sprænge et jernbanelegeme i luften.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Replik til Paul Sehstedt

  Du savner dokumentation for, at samarbejdspolitikken forlængede Anden Verdenskrig? Hvis du læser strengen, kan du finde mange gode eksempler og dokumentation. Lad mig lige give ét ekstra: Samarbejdspolitikernes støtte til Hitler og tilskyndelse til forræderi i form af Frikorps Danmark.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Frikorps Danmark var jo det næste for de unge som gik med skrårem og blanke støvler i gaderne.....

  Unge som lod sig lokke af de kyniske politikere som hyldede nazisternes sejre i krigen. De unge lod sig rive med og betalte dyrt for dette, mens de kyniske politikere som landsforrædere opfordrede dem til det, slap for straf. Det var usselt og uværdigt. Mærkeligt nok er der masser af medlemmer i samarbejdspartierne som synes det var som der skulle være.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Duplik til EHS

  De mange gode eksempler underbygger ikke påstanden, at krigen blev forlænget pga den danske samarbejdspolitik.
  'Hvis' er uinteressant for historikeren; det der skete virkeligt, er det væsentlige og det, eftertiden skal forholde sig til.
  Eller sagt på en anden måde: 'Hvis' noget andet var sket, er det ikke sikker, at det, vi kender fra historien var komme til at ske - måske var der sket noget helt andet. Vi er altså ud i noget, der må siges, er ubeviseligt.
  Jeg føler intet behov, at modtage en tom og ligegyldig undskyldning fra politikere, der ikke har med beslutningsprocessen før, under og efter Besættelsen at gøre. Læs venligst Kirchhoffs At handle med ondskaben.
  Da du nu selv reklamerer med, at du er stålsat DF'er, synes jeg, at noget af sagen fordufter og ligner mere et politisk profileringsforsøg end et realiserbart forslag.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Replik til Paul Sehstedt

  Din argumentation er én stor bortforklaring af samarbejdspolitikkens forbrydelser, som Kirchhoff i øvrigt er en apologet for. Du kan påstå, hvad du vil: Jeg har haft mine holdninger længe inden jeg blev DF'er.
  At du ikke vil vurdere historie ud fra de alternative handlingsmuligheder i gerningsøjeblikket, gør "historiskrivning" til en ubrugelig registrering. Derved kan de ansvarlige forbrydere ikke gøres ansvarlige. Du trækker ligegyldighdskortet: Alt kan være ligegyldigt, for det skete jo bare! Gælder din vurdering også Holocaust?
  Selvfølgelig bør S, V, R og K vedstå sig, at deres samarbejdspolitik med Hitler skejede ud og blev forbryderisk og kostede mange døde. Især, når mange fra disse partier, David Trads, f.eks., nu er så glade for at tale om 30'erne.

 • Anmeld

  Ole Myrup

  Det var england der viste vejen

  Jeg ønsker heller ikke nogen undskyldning fra politikere der ikke havde noget med det at gøre. Men jeg synes det er lidt ærgerligt at vi nu i 2016 altså over 70 år efter stadig ikke kan forholde os til det moralske som de danske politikere dengang stod for.

  At Danmark kunne have gjort en forskel er der ingen tvivl om. Jeg har tdligere omtalt at vi kunne have sprunget Ålborg luft havn i luften med den effekt at Tyskerne havde mistet deres luftstøtte i kampen om Norge. Men herudover havde vi også en flåde af ubåde der kunne have gjort god gavn imod den tyske flåde da den nærmest fuldstændig ubeskyttet transporterede troppet til Norge.

  Men okay.. det er da også meget mere behageligt at vi alle sammen fortsætter med at sige at vi ingenting kunne gøre.. Det synspunkt er jo også flittig brugt i mange andre sammenhænge. Det er altid nemmere og billigere at ringe til USA.:O)

 • Anmeld

  Ole Myrup

  Og det var så 2017

  Lige en rettelse vi er selvfølgelig 2017, Sådan er det .

 • Anmeld

  Ole Myrup

  ikke trump fan

  og så vil jeg lige tilføje at jeg på trods af dette ikke er trump fan. ..trist med hans kritik af nato.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Fint med Trumps kritik af netop NATO

  Er nogen med til at øge den kolde krig, er det netop Nato.

  Aggression og provokation med deres sølle symbolværdi langs grænsen til Rusland.

  Hvad med om Mexico i stil med Cuba i sin tid blev venner med Putin og stillede "inventar" og soldater op langs grænsen til USA? - Gak, gak, ik'?

  "Stop de meningsløse sanktioner", er ligeledes Trumps udmelding, samt hans og mange andres berettigede kritik af EU.
  Koster det ikke danske landmænd livet og erhvervslivet i DK over 5 mia. hvert eneste år?

  Så vi bør sige: "Længe leve Trump".
  - Endelig en mand, der tør sige, hvad virkeligt mange mener, men som bliver fortiet af Journalistisk Venstreparti her og Merkel i Tyskland.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Svar til Ole Myrup

  Du skriver: At Danmark kunne have gjort en forskel er der ingen tvivl om. Jeg har tdligere omtalt at vi kunne have sprunget Ålborg luft havn i luften med den effekt at Tyskerne havde mistet deres luftstøtte i kampen om Norge. Men herudover havde vi også en flåde af ubåde der kunne have gjort god gavn imod den tyske flåde da den nærmest fuldstændig ubeskyttet transporterede troppet til Norge. '

  Nu er mit spørgsmål til dig: hvilke konsekvenser havde det medført, om Danmark var gået i aktiv kamp mod tyskerne?

  Angrebet på Norge var nok blevet forsinket, men det havde næppe givet briterne chancen for, at holde Norge fri for tyskerne.

  Men hvordan mener du, tyskerne havde reageret, om det var kommet til direkte krig mellem DK og DRP?

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Sehstedt, stop nu det nonsens med Aalborg Lufthavn og ubåde

  Boede selv i Aalborg på det tidspunkt, og INGEN var på daværende tidspunkt i besiddelse af sprængstof til at kunne udføre det luftspind.
  Dertil var tyskernes kontrol med alt omkring lufthavnen 100%.

  Og med de latterlige få ubåde, vi havde på daværende tidspunkt, er det ligeledes hjernespind, det du fantaserer om.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Lær at læse Kattrup..

  Det ville være rart, Flemming Kattrup, om du kunne læse og forstå det danske sprog før du kaster dig ud i noget...

  Og kan du ikke det, hjælper jeg dig gerne: det er Ole Myrup, der kommer med udtalelsen... jeg citerer kun, hvilket tydeligt fremgår af mit indlæg!

  Muldvarpen sender de bedste hilsner til dig!

 • Anmeld

  Ole Myrup

  Svar til Paul og Flemming

  Hej med jer

  Angående sprængstof og tyskernes bevogtning... Jeg forestiller mig ikke at det var cykelhandleren eller skorstensfejeren i Ålborg der skulle have udført sprængningen. :O).

  Det skulle have været en opgave for det danske militær og den skulle have været forberedt inden tyskerne gik over grænsen. Således man kunne have gennemført sprængningen i samme sekund tyskernes angreb startede.

  Angående kvaliteten af de danske ubåde, så er det jo korrekt at de ikke var særlig store, og var ikke egnet til at tage på langture som de tyske, men ikke desto mindre var de velegnede til et kystnært forsvar og dermed kunne de også danne forhindring for troppe transporter til Norge.

  De to ovenstående aktioner ville utvivlsomt skabe en lidt dårlig stemning. Og nej det ville ikke være en gratis omgang for Danmark. Jeg vil så bare tilføje at der var andre lande der tog skraldet. Stort tak til dem. Det officiele Danmark (de danske politikkere) fortjener ingen tak.

 • Anmeld

  Ole Myrup

  Men tak for debatten :o)

  Jeg tror dog ikke jeg kan overbevise jer, og afslutter hermed mine indlæg her. Mvh Ole

  Ps. Vi havde altså 12 ubåde, de kunne godt have sænket et par transport skibe, meeen lad nu det ligge...