Disruption-ekspert: Sådan skaber robotter arbejdspladser

DEBAT: Ikke alene er det forkert, at robotter skaber tabere blandt fag- og ufaglærte. Det er også udtryk for mangel på ambitiøst købmandskab og lederskab. For digitaliseringen er den største mulighed Danmark nogensinde har haft, mener Lone Overgaard Thier, ekspert i disruption.

Af Lone Overgaard Thier 
Ekspert i disruption

Vi er et land med 5,5 millioner indbyggere med høj levestandard, god uddannelse og med mange små og mellemstore ejerledede virksomheder. Det bør være en styrke. Fra hvert vort udgangspunkt er det et fælles ansvar at anvise konkrete løsninger til, hvordan vi bedst sikrer, at Danmark, danske arbejdspladser og alle vi, der bor her, er optimalt forberedt på at gribe mulighederne. Netop som regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget.

Det kræver viljen og modet til at genopfinde ('disrupte') vort erhvervsliv, den offentlige sektor – og ikke mindst og allervigtigst – os selv.

Ejere, ledere og medarbejdere i danske virksomheder, private som offentlige, arbejdsmarkedets parter, erhvervsfremmesystemet etc. skal løfte blikket fra at overleve hverdagen på nulvækstens præmisser til at vækste Danmark eksponentielt.

Vi har masser af konkrete muligheder i en verden med en stadig voksende befolkning, hvoraf en stadig større del er middelklasse med købekraft. Vi skal byde ind med enkle og ambitiøse løsninger på FN's udviklingsmål. Vi kan løse vore egne problemer ved at skabe billigere og bedre løsninger i for eksempel sygehusvæsenet og gøre forretning ud af dem ved at sælge til andre. Der er rigeligt at tage fat på, inden vi bliver overflødiggjort af andet end – lidt provokerende sagt – vor egen utryghed og manglende opfindsomhed.

Danmark skal øge sit output
Danmark, danske virksomheder og produkter er globalt anerkendt for bæredygtighed og relativ restriktiv lovgivning i et utal af brancher og sammenhænge. Det giver os muligheder for at 'robotisere' processer, produkter og services samtidig med, at vi digitalt dokumenterer kvaliteten og øger antallet af jobs. For der vil de næste år være efterspørgsel efter det øgede output forudsat, at det er bæredygtigt produceret, møder kundernes krav om tilgængelighed og gennemsigtighed, og har den rigtige pris.

Det er vores styrke nu. Ofte er vore produkter dyre, fordi output er begrænset. Kan vi ved hjælp af digitalisering og robotter reducere omkostningerne og øge outputtet, er der uden tvivl efterspørgsel og afsætning. Og dermed flere jobs.

Her er blot et konkret eksempel på, hvordan ledere og ejere af små og mellemstore produktionsvirksomheder kan vinde både medarbejdere og vækst med robotter:

Forestil dig et samlebånd med otte medarbejdere. Direktøren bliver præsenteret for robotter og tænker: "Hvor mange af mine medarbejdere kan jeg spare ved at sætte robotter ved samlebåndet?" Det er gængs tankegang. At producere det samme, eller måske lidt mere, billigere. Men det er ikke pointen med automatisering og slet ikke hvad disruption giver mulighed for i en verden i vækst.

Direktøren skal flytte de otte produktionsarbejdere 1,5 meter væk fra samlebåndet og på hver af deres pladser sætte fire robotter i stedet. Hver medarbejder styrer nu fra deres nye bord fire robotter hver. På den måde øges output fra fabrikken, og virksomheden beholder sine kvalificerede medarbejdere og kan eventuelt endda ansætte flere.

Produktivitet øges ved samarbejde med robotter
Hvad så med lavsæson og fleksibilitet i produktionen? Det håndteres ved at sætte to kroge på væggen for hver medarbejder. Her kan de nemlig hænge deres robotter, når der er lavsæson i juli og december.

Studier viser, at medarbejderens produktivitet øges cirka 80 procent, når der samarbejdes med robotter. Det vil sige, at virksomheden får 80 procent mere ud af sin medarbejder, der ellers stod og ventede i produktionsprocessen. Andre studier viser, at samarbejde mellem menneske og robot vinder i produktivitet over både rene robotter og rene mennesker.

Velfærdsteknologi kan skabe vækst
I en række andre virksomheder ud over produktionsvirksomheder kan teknologi være værktøjet til både markant vækst, forbedring af produkter og genopfindelse af hele systemer og industrier. Tilsvarende kan robotter og teknologi på sygehuse, plejehjem og i uddannelsessektoren frigøre personale til egentlig omsorg og kerneydelser, øge kvaliteten og outputtet – vel at mærke uden at øge omkostningerne.

Det kræver en ændring i indstilling af medarbejderes og lederes 'mindset'. En robot er et værktøj. Ikke et monster eller en modstander.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Genanvendelse af elektronik kræver bedre indsamling Dansk Erhverv: Genanvendelse af elektronik kræver bedre indsamling Næste artikel Overlæge: Vi skal tage samtalen om den sidste tid Overlæge: Vi skal tage samtalen om den sidste tid