Djøf: Kontorchefernes kardinalrolle

KLUMME: Et kommende valg medfører uden tvivl forandringer af centraladministrationens organisering. Forandringer, som statens ledere har et stort ansvar for at bære igennem. Men glem ikke at holde opmærksomheden på kontorchefernes vigtige rolle og indsats, skriver Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf. 

Af Henning Thiesen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf

Om lidt står vi over for et folketingsvalg. Det bliver igen rigtig spændende. Hvordan kommer det politiske landskab til at tegne sig, og hvordan kommer regeringsgrundlaget til at se ud? – Ikke mindst, hvordan ser den kgl. resolution ud, som beskriver ministeriernes navne, opgavemæssige sammensætning og dermed centraladministrationens organisering og portefølje?

Forandringer fordrer kompetent ledelse
Dette nye ”organisationsdiagram” tror jeg mange ansatte i embedsværket afventer med spænding i deres mailboks. Hurtigt melder spørgsmålene sig måske: Hvordan er man selv placeret i en ny struktur, hvad med ens medarbejdere? Hvad er de politiske mål, hvordan er ressortsnittene, hvilke opgaver skal i fokus, og hvordan skal der leveres på dem?

Der kan traditionen tro være tale om rimeligt store forandringer i forhold til det bestående. Forandringer, som kræver kompetent ledelse. Og kompetent ledelse på alle niveauer af ledelsespipelinen.

Topledelsens rolle
Afhængig af hvordan man organiserer sig i det enkelte ministeriums administrative ledelse, skal departementschef og direktør hurtigt kunne sætte en eventuel ny minister ind i området. Der skal hurtigt støttes op om formuleringen af ny politik og leveres faglig-taktisk rådgivning. Måske skal det endda ske med løbende indskiftning af topledere, hvis der er tale om nye ministerier eller rokering inden for gruppen af departementschefer.

Alt imens rollen også kræver, at toplederne er øverste administrative leder i organisationen. Derfor er toplederrollen naturligt i fokus. Eksempelvis i forhold til den vigtige opgave at sørge for at omsætte et regeringsgrundlag og ministerens mål i en klar retning for organisationen.

Kontorcheferne spiller nøglerolle
Toplederrollen kræver selvsagt strategiske kompetencer og evne til at sikre implementering, forankring og operationalisering af strategien. Men man gør det ikke ene mand eller kvinde. Her spiller netop kontorcheferne som forbindelsesled og ”oversættere” en kæmpe rolle.

Denne gruppe af ledere står med personaleansvaret i de udførende led, og disse chefer skal omsætte planerne for mål og resultater til konkrete projekter og opgaver. I den forbindelse skal de måske (igen) forklare eller ligefrem forsvare meningsfuldheden i topledelsens strategi over for medarbejderne.

Samtidig skal de lede medarbejderne gennem forandringerne og få dem til at forholde sig positivt eller fremadrettet til måske ændrede vilkår, krav om nye kompetencer, eventuelle afskedigelser af kolleger eller samarbejdspartnere mv. Eksempelvis skal de håndtere og støtte medarbejdere, der måske er skeptiske, bekymrede eller på anden vis i vildrede over for forandringerne.

Kontorchefen har med andre ord en vigtig rolle i at understøtte arbejdsglæde og ikke mindst produktivitet trods eventuelt tab af tidligere opgaver eller privilegier. Det handler om at motivere for de udpegede mål og nye muligheder i organisationen.

Anerkend kontorcheferne
Jeg tror nogle gange, at vi topledere i vores iver for at lede opad og for at støtte det politiske niveau – hvad der jo også er naturligt nok – i farten ikke har tilstrækkeligt fokus på vores chefgruppe. Bruger vi tid nok på at udvikle chefgruppen, er vi skarpe nok i vores feedback og i forventningsafstemningen? Anerkender vi den store opgave, de varetager med givne bevillinger, IT-systemer, den nye medievirkelighed, fokus på embedsmandsrollen? Og ikke mindst: Skaber vi rammerne for relevant kompetenceudvikling?

Jeg mener, at det er meget centralt at sætte fokus på det offentlige lederskab i forandring. Der er særligt behov for, at fremtidens ledere kan arbejde konstruktivt med de store udfordringer, som vi – uanset regeringsfarve eller -grundlag – kan forvente. Det er derfor vigtigt, for at vi fremover kan levere kerneydelser af høj kvalitet, at vi har stort fokus på den relevante lederudvikling for kontorchefgruppen.

Forrige artikel Vejdirektoratet: Sådan får vi antallet af trafikdræbte ned Vejdirektoratet: Sådan får vi antallet af trafikdræbte ned Næste artikel LA: Britisk folkeafstemning kan redde EU LA: Britisk folkeafstemning kan redde EU