Enhedslisten: Stop udhulingen af dagpengene nu

DEBAT: Siden 90'erne er dagpengene blevet forringet år efter år, men et nyt forslag vil sætte en prop i hullet og forhøje dagpengesatsen. Hvis Folketinget virkelig ønsker et trygt dagpengesystem, så er det nu, chancen er der, lyder opfordringen fra Finn Sørensen (EL). 

Af Finn Sørensen (EL)
Beskæftigelsesordfører

Det er ligesom at sidde i et badekar, hvor nogen har smidt bundproppen væk. Det dejligt varme vand siver ud, og man bliver kold og klam.

Sådan tror jeg, de fleste lønmodtagere har det med dagpengenes værdi, som er blevet forringet år for år. Og det bliver kun værre fremover.

Men der er hjælp på vej. LO-fagbevægelsen har stillet et godt forslag, som kan sætte en prop i hullet. 

Det forslag bærer Enhedslisten nu ind i Folketinget i form af et beslutningsforslag, som siger, at dagpengesatsen skal forhøjes med 13.400 kroner på årsbasis. Det burde ikke være svært at forstå.

LO har beregnet, at dagpengene for en gennemsnitlig LO-arbejder er blevet 30.000 kroner mindre værd på årsbasis siden midten af 90’erne. Fra at dække 63 procent af lønnen, dækker de nu kun 54 procent (bruttokompensationsgraden).

Det skyldes ”satspuljereguleringen”, som medfører, at alle overførselsindkomster halter bagud i forhold til lønudviklingen. Det skyldes også indførelse af jobfradrag til beskæftigede, højere a-kassebidrag, indførelse af karensdage med mere.

Det bliver kun værre
Det bliver kun værre i de kommende år. I 2025 vil dagpengenes værdi være faldet med yderligere 15.000 kroner og således kun dække 50 procent af lønnen. Det skyldes især skattereformen fra 2012, hvor arbejdsløse og pensionister skal betale for skattelettelser, som de højst lønnede får mest ud af.

Det er bydende nødvendigt at få stoppet udhulingen af dagpengene nu. Det er den enkeltes tryghed, der er på spil. Alle kan miste jobbet, men det må ikke føre til en social katastrofe for den enkelte familie.

Det handler også om tilliden til dagpengesystemet. Efter nedskæring af dagpengeperiode og skrappere krav til genoptjening betaler vi mere og mere for mindre tryghed. Og så handler det om vores fælles muligheder for at forsvare arbejdsvilkårene. Hvis vi har et trygt dagpengesystem, står vi stærkere over for arbejdsgiverne. Så tør vi stille krav om god løn og bedre arbejdsvilkår.

LO's forslag løser ikke alle problemer, men det sætter en effektiv prop i hullet, så der ikke siver mere vand ud af badekarret. Det stopper udhulingen af dagpengene nu. Det er en god start.

Alle partier i Folketinget siger, at vi skal have et trygt dagpengesystem. Nu får de en chance for at omsætte de pæne ord til handling. Det håber jeg virkelig, de gør.

Forrige artikel EU i Danmark: EU slår ikke revner, fordi briterne smækker med døren EU i Danmark: EU slår ikke revner, fordi briterne smækker med døren Næste artikel VedvarendeEnergi til LA: Såkaldte klimakrigere lader ikke hånt om vækst VedvarendeEnergi til LA: Såkaldte klimakrigere lader ikke hånt om vækst