Enhedslisten: Stop udhulingen af dagpengene nu

DEBAT: Siden 90'erne er dagpengene blevet forringet år efter år, men et nyt forslag vil sætte en prop i hullet og forhøje dagpengesatsen. Hvis Folketinget virkelig ønsker et trygt dagpengesystem, så er det nu, chancen er der, lyder opfordringen fra Finn Sørensen (EL). 

Af Finn Sørensen (EL)
Beskæftigelsesordfører

Det er ligesom at sidde i et badekar, hvor nogen har smidt bundproppen væk. Det dejligt varme vand siver ud, og man bliver kold og klam.

Sådan tror jeg, de fleste lønmodtagere har det med dagpengenes værdi, som er blevet forringet år for år. Og det bliver kun værre fremover.

Men der er hjælp på vej. LO-fagbevægelsen har stillet et godt forslag, som kan sætte en prop i hullet. 

Det forslag bærer Enhedslisten nu ind i Folketinget i form af et beslutningsforslag, som siger, at dagpengesatsen skal forhøjes med 13.400 kroner på årsbasis. Det burde ikke være svært at forstå.

LO har beregnet, at dagpengene for en gennemsnitlig LO-arbejder er blevet 30.000 kroner mindre værd på årsbasis siden midten af 90’erne. Fra at dække 63 procent af lønnen, dækker de nu kun 54 procent (bruttokompensationsgraden).

Det skyldes ”satspuljereguleringen”, som medfører, at alle overførselsindkomster halter bagud i forhold til lønudviklingen. Det skyldes også indførelse af jobfradrag til beskæftigede, højere a-kassebidrag, indførelse af karensdage med mere.

Det bliver kun værre
Det bliver kun værre i de kommende år. I 2025 vil dagpengenes værdi være faldet med yderligere 15.000 kroner og således kun dække 50 procent af lønnen. Det skyldes især skattereformen fra 2012, hvor arbejdsløse og pensionister skal betale for skattelettelser, som de højst lønnede får mest ud af.

Det er bydende nødvendigt at få stoppet udhulingen af dagpengene nu. Det er den enkeltes tryghed, der er på spil. Alle kan miste jobbet, men det må ikke føre til en social katastrofe for den enkelte familie.

Det handler også om tilliden til dagpengesystemet. Efter nedskæring af dagpengeperiode og skrappere krav til genoptjening betaler vi mere og mere for mindre tryghed. Og så handler det om vores fælles muligheder for at forsvare arbejdsvilkårene. Hvis vi har et trygt dagpengesystem, står vi stærkere over for arbejdsgiverne. Så tør vi stille krav om god løn og bedre arbejdsvilkår.

LO's forslag løser ikke alle problemer, men det sætter en effektiv prop i hullet, så der ikke siver mere vand ud af badekarret. Det stopper udhulingen af dagpengene nu. Det er en god start.

Alle partier i Folketinget siger, at vi skal have et trygt dagpengesystem. Nu får de en chance for at omsætte de pæne ord til handling. Det håber jeg virkelig, de gør.

Forrige artikel EU i Danmark: EU slår ikke revner, fordi briterne smækker med døren EU i Danmark: EU slår ikke revner, fordi briterne smækker med døren Næste artikel VedvarendeEnergi til LA: Såkaldte klimakrigere lader ikke hånt om vækst VedvarendeEnergi til LA: Såkaldte klimakrigere lader ikke hånt om vækst
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Satsregulering

  Det er ikke kun dagpengene der er blevet udhulede også folkepension, kontanthjælp m.m.
  Fra 1990 under den konservative ledede regering at regulering af overførselsindkomsterne skulle reguleres med en lavere procent efter lønstigningerne.
  I den lyse blå regering (2011- 2015) skulle regulering ske efter prisstigningerne med en lavere procent
  Det har ifølge ældre sagen medførte, at bl.a. penisioner har i den samlede periode mistede 7.200 kr. om året.
  Satsreguleringen har således en ulighedsskabende funktion.
  Det er svært at se at en god begrundelse for at de bedre og bedste stillede er fritaget for at være med til at bidrag til de sociale tiltale.
  Ud fra solidaritet, sammenhængskraft og socialansvarlighed og social forståelse er finansieringen ikke alene skæv, men undergraver de nævnte principper
  Heri ligger også en støtte i at få hævet dagpengeniveauet, men også for at grupper på overførselsindkomster

 • Anmeld

  Poul Simonsen · Tidl. Matros

  Godt forsøg!

  LO må nok - hvis forslaget er alvorlig ment - erkende, at de ikke har ret mange sande venner i folketinget. Men udmærket forslag til demaskering af partier og politikere.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol.

  Filmen er knækket - dagpengesystemet uden værdi og intet sikkerhedsnet for familier

  Et kæmpetak for at tale en vigtig sag som påvirker vores samfundet dybt. Filmen er knækket, eneforsørgende familier smides ud af egen bolig og fratages opsparing, fordi de alligevel ikke kan leve af ussel forsikring indbetalt over mange år. Familier uden reelt eksistensgrundlag og en horven, kynisk, amoralsk borgerlig udsultningsetik. Det er så ulækkert. Dagpenge- og kontanthjælpsloft har undergravet DK - Velfærdssystemet gælder kun de få - resten i skraldespanden!

 • Anmeld

  J. Jensen

  De liberales forsikringssamfund vil altid have den tunge ende nedad

  "Direktør i CEVEA Kristian Weise kalder det dybt problematisk, hvis det nuværende dagpengesystem forringes så meget, at flere fravælger det og i stedet tegner private forsikringer eller tillægsforsikringer som i for eksempel HK-Kommunal.
  »I takt med at sikkerheden i systemet er blevet dårligere, fravælger de stærkeste grupper på arbejdsmarkedet, og især de veletablerede 30 – 49 årige, i stigende grad systemet. Og flere og flere tegner private lønsikringer. Vi er simpelt hen vidner til en langsom privatisering af systemet for arbejdsløshedsforsikring,« konstaterer Kristian Weise.
  Faggrupper som ingeniører og læger, der har sikre ansættelser, kan nemmere og billigere lave en lønforsikring end håndværkere og servicemedarbejdere, der har størst risiko for arbejdsløshed, forklarer han og påpeger, at det bidrager til ulighed og unfair muligheder for dansker lønmodtagere."

 • Anmeld

  Birte Pedersen

  Jag har sagt det før, stop med det klynk

  Det nytter jo ikke noget at os der er enige i at den liberale borgerlige fraktion udhuler både dagpengesystemet, kontanthjælps loftet, folkepensionen m.m. og har gjort det i mange år, kun klager overfor hinanden, det hjælper som skrædder i helved! Hvem går for alvor på barrikaderne? det gør jo ingen, jeg gentager, det gør jo ingen for der regner, eller det er jo jul lige om lidt, eller nu skal vi på ferie, og sådan kunne jeg blive ved. Hvor er solidariteten henne? det ord ved faktisk rigtig mange Dansker ikke hvad betyder, men hele Danmark havde ingen problemer med at hylde Kim Larsen. Der er noget galt i Danmark, som John Mogensen sang. Jeg er 74 og folkepensionist og har i den grad gjort mit til et noget anderledes solidarisk samfund end det vi ser i dag. Jeg græmmes!!!!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Ledige skal sidestilles.

  Giver ingen idé at kontanthjælpsmodtagere kun må eje 10.000 kr.

  Systemet er sygt. Og alle arbejdsløse skal sidestilles. Her kunne borgerløn være en god idé. Vi skal ikke have to klasser af arbejdsløse i DK..Sidestil begge. Med lige penge ved arbejdsløshed. Sygt Dansk elitært systém. Og yderst skuffende at Ø støtter det! Sygt!

  Kontanthjælpsmodtagere har ej råd til tandlæge. Her kan man starte med at gøre den gratis for dem. Må ej eje en cykel over 10.000. En pro cykélryttdr.måtte opgive sin karriere efter 2 år det. Måtte sælge dem. Og kunne ikke længere træne professionelt. Det ødelagde hans fremtid..Sygt.