Enhedslisten vil halvere dansk svineproduktion: "Vi skal ikke brødføde verden med koteletter"

DEBAT: En kommende klimaaftale skal særligt sætte fokus på en reduktion af landbruget og den animalske produktion. Vi kan for eksempel starte med at halvere svineproduktionen og fordoble skovarealet, mener Søren Egge Rasmussen (EL). 

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Klimaordfører

De langsigtede mål i en klimaplan skal nås via årlige reduktionsmål, som skal skrives ind i en klimalov efter britisk forbillede. For at nå at bidrage til Parisaftalens mål skal alle hellige køer afskaffes. Det er nødvendigt at vurdere nye afgifter for at fremme den bæredygtige omstilling. Afgifter, som kan være dynamoen og finansieringen i en omstilling af klodens ressourceforbrug.

Enhedslisten ser frem til at forhandle planer, der reducerer landbrugets store CO2-udslip, og arbejde for, at mere kulstof bindes i jorden og i nye skove. Det er nødvendigt for at blive et netto-nulemissionssamfund inden 2040.

Mindre landbrug, mere natur
Landbruget dyrker 61 procent af Danmarks samlede areal og står for 20 procent af CO2-udledningen. Det er bydende nødvendigt at reducere landbrugsarealet og den animalske produktion, hvis vi skal have en chance for at nå i mål med klimaindsatsen.

200.000 hektar lavtliggende arealer bør ikke pløjes, men i stedet overgå til permanent afgræsning og naturarealer. Vi skal fordoble skovarealet, så vi når op på 25 procent, hvilket resulterer i, at 100.000 hektar inden 2030 skal overgå fra landbrug til skov af forskellige typer.

Det vil være med til at sikre rent drikkevand, større biodiversitet og CO2-lagring i skovene. Det har vi foreslået i Folketinget og gennemfører det gerne efter næste valg med et nyt flertal.

For at reducere landbrugets klimabelastning kommer vi dog ikke uden om behovet for at reducere den animalske produktion. En plan for at halvere den danske svineproduktion vil være en god begyndelse for klimaomstillingen af dansk landbrug.

Hvorfor skal der fra Danmark eksporteres 14 millioner smågrise, hvoraf de 9 millioner udsættes for lange dyretransporter? Vi kan og skal ikke brødføde verden med svinekoteletter.

Og så skal vi udvikle økologien på de arealer, der fortsat skal være landbrug, blandt andet ved fuldt ud at anvende landbrugsstøtten som landdistriktsmidler. Samtidig ser vi gerne, at stat og kommuner opkøber landbrugsjord for at sikre rent drikkevand, mere natur og skov, hvilket samtidig kan sikre en væsentlig klimaeffekt.

Ligeledes er det væsentligt at sikre, at Danmarks Grønne Investeringsfond og pensionskasser kan være med til at frikøbe arealer fra landbrugsdriften.

Elektrificering af den kollektive trafik
Enhedslisten mener, at der skal sættes mål for udfasningen af fossile biler. Den nuværende regering har i praksis modarbejdet el- og andre nul-emissionsbiler, og der er brug for et markant kursskifte, blandt ved at sætte en slutdato for salget af fossile biler.

Enhedslisten så gerne, at den dato bliver år 2025.

Udover selve slutdatoen for salg af nye fossilbiler skal vi have skabt et marked for nulemissionsbiler. Det skal blandt andet ske ved, at hele den offentlige sektor inden for de næste to år ved alle udbud kræver, at transporten er nulemission. Elektrificeringen af den kollektive trafik skal fremmes, og det skal afklares, hvilke togstrækninger, der skal køre på brint.

Boliger og bygninger
Det er godt at stramme bygningsreglementet op med højere krav. Men den store udfordring ligger i at energirenovere den eksisterende bygningsmasse. 

Vi vil sikre, at flere midler frigives fra Landsbyggefonden til at energirenovere de 600.000 almene boliger. Til private boliger skal der arbejdes med bedre finansiering, når formålet med en renovering er at nedbringe energiforbruget. Der er et kæmpe renoveringsefterslæb i kommunale bygninger, som skal løses ved at sætte kommunerne fri og fritage energirenoveringer fra anlægsloftet.

I den individuelle opvarmning er det vigtigste, at vi får oliefyrene ud, men der skal også tages et opgør med brændeovne i områder med fjernvarmenet.

Klimaaftalen skal gøre op med hellige køer, biler og bygninger. Kloden og klimaet kalder på handling.

Forrige artikel Skaarup: Nu kan udvalgene kalde ministeren til spørgetime Skaarup: Nu kan udvalgene kalde ministeren til spørgetime Næste artikel Rektor: Stor blind vinkel i regeringens strategi for cirkulær økonomi Rektor: Stor blind vinkel i regeringens strategi for cirkulær økonomi
 • Anmeld

  Margit Kjeldgaard · cand.polit. selvstændig, Rent tøj

  skrotpræmie

  ja, giv et engangstilskud til folk, som får lukket skorstenen til brændeovnen. Et tilskud er meget simplere end måleapparater i skorstenen. Og et tilskud gavner folk med små indkomster, hvorimod afgifter på brug af brændeovne vender den tunge ende nedad, dvs. øger uligheden.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Farvel til 30 mia.

  I 2016 eksporterede vi grisekød for næsten 30 mia. kroner. Det er noget, der kan mærkes på Danmarks handelsbalance og økonomi.

  Hvor skal vi skaffe de penge fra hvis EL får deres vilje?

 • Anmeld

  Margit Kjeldgaard

  vi sparer på udgifter til importen

  Kim Kaos. Danmark importerer store mængder soyakager fra Sydamerika. Dem kan vi helt undlade at importere, hvis vi halverer antallet af svin. Dermed kan vi også nedbringe Danmarks økologiske fodaftryk i udlandet.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Margit Kjeldgaard

  Det er korrekt at vi importere sojaskrå - men sojaskrå er et restprodukt fra sojaolie produktionen - så det er ren win-win at vores grise spiser det.

  Der til kommer at halvere vi grise-indtægterne så kommer vi til at mangle ca. 15 mia. i indtægter.

  Har du en løsning på det?

 • Anmeld

  Hanne Møller · Aktiv pensionist for bedre miljø, mindre plast og madspild

  Vi sparer på landbrugsstøtten

  Ved ikke at producere så mange svin , kan vi sparer på landbrugsstøtten, og vi sikrer bedre drikkevand for næste generationer. Det konventionelle landbrug har gæld på 350 milliarder, så det er alligevel en underskudsforretning. Grisebønderne kan producerer andre ting så som hamp til mange formål, boghvede til mad og hør til tøj. Altsammen noget der giver mindre CO2 , og mindre forurening.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Det er sgu godt

  Det er sgu godt at EL og Alternativet ikke har flertal - vi ville gå fallit på under et år med de fantaster.

 • Anmeld

  Christian X

  Hvad vil EL

  gøre ved den allerstøste klima trussel: den voldsomme befolkningstilvækst i Afrika og Asien, der alle vil have samme forbrug som os - og er villige til at tage hertil for at få det?

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Befolkningstilvækst

  Jeg vil tro at de benytter deres sædvanlige logik - de åbner EU grænser så de frit kan flytte til Europa og med et har de fjernet befolkningstilvæksten i Afrika - at så Europa nu har problemerne er komplet ligegyldigt for dem og vi har jo boghvedegrød nok til alle nu hvor vi har slagtet alle vores svin ;)

 • Anmeld

  Margit Kjeldgaard

  Hvem sviner?

  Når det kommer til klimatruslen er det vist ikke afrikanerne eller asiaterne vi skal skælde ud, men snarere os selv og den vestlige verden. Danmarks overshoot-day - den dag hvor danskerne har brugt sin andel af jordens ressourcer - er allerede i Marts. Eller udtrykt på en anden måde: Vi forbruger enorme mængder varer, hvoraf en hel del ganske vist er produceret i udlandet, bl.a. teknisk isenkram, tøj, foder til svinene, osv.
  Hvad angår flygtningestrømmen kan vi starte med at behandle de fattige lande ordentligt. Lad være med at give Arla støtte til at sælge pulvermælk i Afrika syd for Sahara, for det tager brød ud af munden på mælke-bønderne og mejerierne dernede.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Ingen mælk eller medicin

  God ide Margit - vi stopper med mælkepulvertilskud og billig medicin.

  Så har vi løst problemet med befolkningseksplosionen på ganske få år - og når deres unger dør af sult og forælderene dør af aids og malaria så siger vi at det var EL og Alternativets ide.

  Jeg elsker når I tænker højt så kan hele verden se hvor tåbelige jeres ideer rent faktisk er.

  Lad Danmark leve af boghvedegrød og Afrika dø af sult - dagens højdepunkter fra det yderste røde.

 • Anmeld

  Flemming Petersen · chefanalytiker

  Brændeovne er godt for klimaet

  Set fra et klimasynspunkt er brændeovne, der benytter træ og træaffald, klimavenlige i den forstand, at den opvarmning de giver til stuen er fuldstændig CO2-neutral. Der kan komme nogle partikler, men med en god fyringsteknik, er partikelforureningen lille, selvom den stadig er der. Brug ikke afskaffelse af brændeovne som et argument i klimadebatten.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Den totale uansvarlige sort-røde populisme

  Så går Enhedslisten til angreb på selve verdens fødevareforsyning, og starter naturligvis i Danmark.
  Klimaordfører Søren Egge Rasmussen har et meget snævert og kortsigtet perspektiv på alt, for de fødevarer der så ikke må produceres på miljørigtig måde i Danmark, vil så blive produceres under helt anderledes klimabelastende og dyrevelfærdsmistænkelige forhold i andre lande med dårligere teknisk mulighed for gyllegenvinding, styring af gødning, forgasning osv.

  Enhedslisten dokumenterer endnu engang deres totale uansvarlighed, men taler jo til de uvidende, og satser kynisk på at uvidenheden breder sig og kan give Dem mandatmæssig medvind.

  Det er populisme når det er allerværst, og minder om de sort-røde yderliggående partier i 1930-erne.

 • Anmeld

  Christian X

  EL, margit og andre talblinde fantaster:

  https://jyllands-posten.dk/international/Afrika/ECE9447081/norsk-professor-sultkatastrofen-i-oestafrika-skyldes-overbefolkning-punktum/

  https://politiken.dk/udland/art6722732/Babyboom-i-Afrika-bremser-FN%E2%80%99s-kamp-mod-fattigdom

  https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/afrika-er-det-kontinent-der-bidrager-mest-til-den-globale-befolkningstilvaekst

  https://www.b.dk/nationalt/rapport-jordens-befolkning-runder-11-milliarder-i-2100

  https://www.dr.dk/nyheder/udland/fn-inden-2030-er-jordens-befolkning-vokset-med-en-milliard-mennesker

  Hvad nytter det at se på Vestens bidrag, når Vestens befolkning skrumper (når der ses bort fra migrant tilstrømningen fra de lande, der eksporterer deres fødselsoverskud) og når Vesten er dem, der udvikler teknologi til at problemerne løses (i vesten) , når ovenstående befolkningseksplosion med stigende forbrug vil være en tikkende bombe for menneskeheden på mange planer?

  Prøv at læse lidt populationsbiologi i stedet for partiparolerne - inden det er for sent

 • Anmeld

  Hanne Møller · Aktiv pensionist

  Befolkningstilvækst i Afrika og. Asien ( f.eks Indien )

  DAnmark kan ikke brødføde alverdens befolkninger selvom vi skruede op for den industrialiserede del af svineproduktionen. Pt er der mad nok i verden, det er fordelingen og måden madvarerne sendes rundt på ( stort spild undervejs , manglende infrastruktur, forkert opbevaring) og frås hos de vestligt orienterede lande. Vi køber for meget mad ind, og kasserer for meget. Og ja det vil være en god strategi at udbrede børnebegrænsningsprogrammer i lande , hvor befolkningerne bare vokser og vokser. Grunde til at folk vandrer mod nord er mangel på arbejde, krige, korruption , og klimaforandringer, som kun bliver værre , hvis ikke vi griber ind overfor de forskellige CO2 og metan ( koprutter og afbrænding af olie og kulprodukter ) Kim Kaos skru lidt ned for retorikken . Vacinationprogrammer er gode til at bekæmpe sygdomme, MEN de får flere børn til at overleve. Så ingenting er så godt for noget at det ikke er skidt for noget andet ;0/

 • Anmeld

  Margit Kjeldgaard

  DK har råd til at gå foran

  Når vores bekymring er sult i verden, er svin noget er det dummeste at bruge som fødevarer. Der kan brødfødes langt flere mennesker, hvis menneskene spiser korn, bønner og grønsager.
  Hvis vi i første omgang halverer antallet af fødte svin i Danmark, vil der stadig være svinekød til overs at eksportere. Hellere eksportere kød end levende smågrise, fordi de lider under den lange transport. Vi behøver slet ikke at importere foder fra udlandet, jord og vand kan i stedet bruges til at lave mad til mennesker.
  Jeg kan godt gentage pointen, Christian X. Oplysningen i dine links er ikke nye for mig. Afrikanernes forbrug er peanuts i forhold til vestens forbrug (og forurening). Det er ikke afrikanerne, der er for mange af, men os europæere og amerikanere.
  Jeg vælger en sidste gang, at ignorere den dårlige debatstil her i tråden. Den fortæller mig blot, at når man kommer til kort med argumenter, bliver ordvalget uforskammet.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Hvor mange svin går der på en flybillet København-Aalborg?

  Luk lufthavne - luk tankstationer.

  Så kan vi med bedre samvittighed fornøje os med de slesvigske protest-svin.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Fælles fattigdom er jo også godt . . . .

  - selvfølgeligt har Danmark råd til at "gå foran," men det kræver at vi samtidig accepterer et voldsomt fald i levestandard, herunder et meget meget lavere kontanthjælpsloft og en meget meget lavere A-kasseunderstøttelse og at vi tager sivskoene og ekstra uldtrøjer frem til vintrene.

  Og det er jo lige det modsatte Enhedslisten og mange andre arbejder for, så Klimaordfører Søren Egge Rasmussen og bliver en fantast der faktisk modarbejder meget af Enhedslistens egen politik.

  Det er han dog ikke klar over, dertil er hans evne til at se sammenhænge alt for begrænset.

  NB: Hvorfra kommer den besynderlige ide med at forsage kød ? Mennesker er nu engang fra naturens side udviklet til at være et (næsten) altædende rovdyr, så veganertanken er naturfremmed og helt imod den naturens orden som veganere o.a. ellers lægger så meget vægt på.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Nej Margit

  Nej Margit det er ikke mangel på argumenter - EL og du får med grovfilen ene og alene af den årsag at jeres ideer er komplet tåbelige.

  Stop med tilskud til mælkepulver - konsekvensen er at børn i hobetal vil dø og endnu flere vil blive invalideret for livstid. Afrika kan ikke producerer nok mælkepulver - de mangler transportveje - de har ofte tørke - de har ikke råd til at købe vores mælkepulver uden tilskud osv. osv.

  Vi har ikke råd til at miste over 15 mia. i eksportindtægter - vi har ikke råd til at miste alle de job i landbrugssektoren og hvad med dem der arbejder i resten af fødevarebranchen? Mange job i udkanten forsvinder hvis vi gennemfører jeres planer.

  Jeg vil gerne have mere skov og et bedre miljø - men det skal ske med omtanke og ikke med rundkredspædagogik og halalhippielogik.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider, antibiotika, vækshormoner, gmo, økologi og svineproduktion

  Det er glædeligt om det endeligt er ved at gå op for Enhedslisten og andre venstrefløjspartier hvor ødelæggende konsekvenser, der er forbundet med en så enorm animalsk fødevareproduktion. Bedre sent end aldrig.

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, antibiotika, væksthormoner, gmo og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig svineproduktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, klimaet, vandmiljøet, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Christian X

  Vågn dog op

  Enig med Allan, derfor bør svineproduktion flyttes til ubeboede ø'er med lav smitterisiko, så antibiotika og zink-foder kan forbydes, Ikke økologisk svineproduktion bør outsources.

  Men Margits og EL’s snæversyn vil kun gøre problemerne.
  Vestens CO2 bidrag vil falde fordi, der bliver færre vesterlændinge og fordi, vores teknologi vil afhjælpe de fleste problemer på sigt - hvis vi sikrer, at vi har råd til at forske, teknologiudvikling og indføre lempelige teknologiafgifter...

  Mens alene Afrika vokser med 1 mia. (flere end vi er i EU og USA) inden 2030 - og som på den ene eller anden måde vil have større forbrug...

  https://roscoesstory.com/2017/12/22/rome-vs-africa/

  https://www.youtube.com/watch?v=GxsAUoNmEWM

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Enhedslisten burde støtte en jordreform.

  En stor fejltagelse af Enhedslisten ikke at støtte jordreformer.
  Dette har historisk været en stor del af det socialistiske program.

  Og viser vel hvor langt Enhedslisten efterhånden har fjernet sig fra ægtesocialisme? Samme landbrugskonfisringer af storlandsejerne, vil betyde langt sundere landbrug, flere beskæftiget mv.

  #jordreformNU

  En 100% omdannelse til økologi, ville betyde et langt mere naturvenligt landbrug også!

  Kimkaos, er jo ikke historisk blandt de mest saglige debattører i DK. Naturligvis må han spise flæsk dagen lang, vis løst?. Han lyder afgjort som en der gør. Man mandens flæskespise omkostninger er massive i sygehus- naturen.

  Oh gud..Alle de venstrebønder? 20 år har de forpestet Danmark i nu. Hvornår ender grisealderen?

 • Anmeld

  Kim ‘kaos

  Fisk

  Jeg spiser kun fisk og grønt Lisbeth. Så det er en ommer.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Lisbeth Sørensen - disruption-politik

  - det forekommer mig, at Deres politiske forslag til en jordreform har en hel del lighed med det Chavistaerne har sat i værk i Venezuela, med det resultat, at befolkningen sulter og flygter så hurtigt de kan komme af sted til et naboland.

  Lidt på samme måde som Østtyskerne også ville væk fra noget lignende.

  Der er mange måder at ødelægge et samfund på, og politisk styring af fødevareproduktionen og af ansvaret for madjorden har historisk set vist sig at være en af de hurtigste veje til fattigdom, sult og elendighed.

  De har vist taget modeordet "disruption" lidt for bogstaveligt ! !

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  kim kaos i altinget, er så ikke samme kaos som skrev i b.blogs.Skulle ellers mene det var et unikt navn? .

  Johansen..

  Jordreform er så afgjort et positiv socialistisk tiltag, som vil gavne -99% Danskere.

  Venezuelas, som Cubas økonomi er kørt i sænk pga. af fascistiske blå interesser. De ønsker kun at top 1% skal eje noget.

  Både EU og US blokere nu for deres økonomi. Som de har gjort i årtier.

  Man som borgerligfascist, er du naturligvis ligeglad?!

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Du vrøvler

  Du vrøvler Lisbeth - Jeg er stadigvæk mig.

  Og nu gider jeg ikke spilde folks tid på dine tosserier.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Lisbeth Sørensen

  - når De på 4 linier mener at kunne føre bevis for, at Venezuelas og Cubas selverklærede socialistiske jordpolitik skyldes fascister, og samtidig mener at kunne tillade Dem at benævne mig borgerligfascist, har De sat Dem så langt ud over enhver seriøsitet og anstændighed, at jeg vil ophøre med at kommentere Deres indlæg.

  PS: - og så undrer det mig, at ALTINGET fortsat vil være bekendt at lægge hjemmeside til Deres stadig mere besynderlige udsagn.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Johansen

  Naturligvis skylden den fantastiske Cubanske og Venezuelanske jordomorokerings politik borgerlige.

  I tillod det jo ikke mens i sad på magten der, og dengang ejede top 1% nær 99% af Cubansk jord?

  Danmark er vel ved at nærme sig lignende nu? En jordreform er så absolut på tide nu!

  Kaos. Din saglighed er skam yderst bekendt, vist samme fra B.blogs. Det reneste ævl fra start til slut. Altid!