Fl. Chr. Nielsen: Både socialt udstødte og sagsbehandlere er lov-lavinens ofre

KOMMENTAR: Sagsbehandlere er sagesløse stedfortrædere for de politikere, som bærer ansvaret for ubegribelig lovgivning, der efterlader både socialt udsatte og offentligt ansatte i et lovmæssigt kaos, der har til formål at slå hårdt ned på samfundets svageste, skriver Fl. Chr. Nielsen. 

I nogen tid har jeg befundet mig i en teaterudgave af den virkelighed, de mest afmægtige borgere lever i.

Teaterudgaven er for mit vedkommende selvforskyldt. En god ven gjorde nemlig opmærksom på, at da jeg bor til leje og hverken ejer hus eller anden fast ejendom, er jeg berettiget til en skattefri og månedligt udbetalt boligstøtte fra det offentlige. Oprindeligt blev boligstøtten indført for at skære toppen af den husleje, de mindre velstående kan have svært ved at betale.

Da jeg ikke er økonomisk nødlidende, var jeg i første omgang vantro. Men sandt nok. Jeg kunne ifølge loven få boligstøtte, så jeg sendte en ansøgning.

Her indledtes mareridtet. Fra det relevante kontor mærkede jeg kun gravens tavshed. Omsider indløb et afslag. Men det var sendt af et halshugget og skeleteret computerprogram eller af en medarbejder, der ikke kender reglerne.

De er også komplicerede. Først skal en brøkdel beregnes. Dertil skal lægges et tal fra en tabel. Så skal resultatet multipliceres med 0,75. Fra et andet tal skal fratrækkes et nyt tabel-beløb. Med diverse fradrag skal facit multipliceres med 0,225 og så videre.

Men opildnet af historier om Brittaer, banker og hvidvaskere, der i årevis malker de offentlige kasser, klagede jeg over afslaget. Kontoret trak sit afslag tilbage, og efter endnu en langvarig tænkepause tildelte det mig en månedlig boligstøtte.

Men ak! Også denne gang var beregningen forkert. Tallenes vagtparade tog sig ud som en sønderskudt fæstning, og boligstøtten var så beskeden som en almisse. Trods en lang række telefonsamtaler (”De er nu nummer 17 i køen …”) lykkedes det ikke at forklare nogen som helst, hvordan reglerne er.

En dump vrede stiger da op i én. Man får blodskudte øjne og sparker til hunden, og en ukontrollabel strøm af hidsighed rammer alverden. Omsider accepterede en medarbejder (ikke en modarbejder) at indtaste de udregninger, jeg selv leverede. Og endelig fik jeg den korrekte boligstøtte sammen med et brev, hvori man som svar på alle protester beklagede, at forløbet skyldtes ”en teknisk fejl”.

Nu ikke flere personlige jeremiader. Men hvordan står det generelt til i det bjerglandskab af filtrede love, som skiftende regeringer forlanger, at vi skal klatre rundt i, som var vi adrætte gemser? Hvad nu, når det ikke er en forholdsvis velorienteret borger, der først får afslag og så en forkert udregning, men gamle enkefru Jensen, som hverken ejer en computer eller et nøglekort, en e-boks eller en NemID? Hun må ydmygt være statens tyende og acceptere et nej.

Kun som en fjern rummel fra folk, der er faldet ned i en kløft mellem lovene eller mast under en regellavine, hører vi om deres skæbne. Det kan ske i en avisreportage, hvor vi ser en smilende mand, som på grund af ”nye oplysninger” alligevel får råd til at købe et buskort. Eller en lykkelig kvinde, der efter ”nye oplysninger” får sin afviste invalidesag genoptaget.

Så er det, jeg nikker genkendende oppe fra min velnærede teaterversion af den smudsige virkelighed, for hvad er ”nye oplysninger” andet end en variant af det brev, hvori beklages en ”teknisk fejl” i den endeløse behandling af min ansøgning om boligstøtte?

Er der ingen til stede, som tør bruge sin intuition eller sin sunde fornuft?

Nej, for ikke alene har Folketinget vedtaget dette virvar af love, men Folketinget har også skåret uhyrligt i antallet af medarbejdere, som skal forvalte det forrevne landskab og fungere som guider for dem, der af gode grunde ikke magter lovkomplekserne.

Det betyder, at de tilbageværende aldrig får tid til at sætte sig ind i det arbejde, de er sat til at udføre. De bliver stressede og overbebyrdede. Arbejdsdagen lang sidder de over for desperate mennesker eller har dem i telefonen. At fejl på fejl hober sig op i beregningen af min boligstøtte, er et luksuriøst problem, men fra mit middelstandsliv får jeg på den måde et makabert kig ned i de udsattes verden og fatter, hvorfor de går amok.

Der er klienter, som overfalder de ansatte på diverse kontorer, hvor de midlertidigt eller varigt nederste i samfundet skal henvende sig. De ansatte må lægge øjne og ører til sproglige nederdrægtigheder. De bliver sagesløse stedfortrædere for de politikere, som bærer ansvaret for lovenes ubegribelighed, og for at det selv for sagsbehandlere gøres umuligt at gennemskue meningen.

Folketinget reagerer derefter med krav om hårdere straffe til de voldelige, men aldrig med krav om åbenhed og tid til menneskelig omhu og pædagogisk forklaring, så fejl og misforståelser undgås.

Sagsbehandlere og klienter bliver i samme grad til ofre for en lov-lavine. Vi andre, som ikke savner noget, manipuleres af politiske hardlinere til den overbevisning, at der bare skal slås hårdt ned på de underste. Så kan de lære, hvor de har deres plads.

Medmindre man altså frivilligt erfarer det kaos, som hersker, og som velafrettet middelklasse nøjes med sure bemærkninger, fordi en korrekt udregning af boligstøtte ikke lader sig gennemføre.

Jo, jeg tør godt erkende, at hvis jeg stod dér som sulten og pengeløs, udstødt og genstandsgjort, kunne jeg finde på at vappe en stresset sagsbehandler en lussing.

Reelt er den tiltænkt de ansvarlige politikere, men politikere har udmattede sagsbehandlere som skjolde og kanonføde.

Forrige artikel Johanne Dalgaard: Hermansen og Hellas henkastede humor Johanne Dalgaard: Hermansen og Hellas henkastede humor Næste artikel Jarl Cordua: Venstre vejrer morgenluft Jarl Cordua: Venstre vejrer morgenluft
 • Anmeld

  Mri

  Hvor har du dog ret

  Jeg må sige at dette er en meget korrekt beskuelse. Min søster og veninde har ventet op til en time på Danmarks travleste nummer, det til boligstøtte og begge har fået fejlberegninger. Udover det er det jo ikke kun hos boligstøtte men over hele linien at sagsbehandlere går ned med stress på skift, desværre. Ikke ulig pædagoger mfl.

 • Anmeld

  Tom Hansen

  Og det bliver kun værre

  https://www.berlingske.dk/samfund/ny-fremskrivning-flere-end-hver-femte-vil-vaere-indvandrer-eller

  Når færre skal forsørge og servicere flere...

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Spot on!

  Igen en fin kommentar fra Hr. Fl. Chr. Nielsen
  Særligt fint er det, at de offentlige frontløbere også beskrives som offer! Herunder også som offer for lovgivningsmagtens mistillid, der udover, som beskrevet mishandler en yderst marginal del af befolkningen, og liiige med venstre hånd tjekker sagsbehandlerne og andet godtfolk i hoved og røv for det arbejde der udføres!
  Dertil kommer diverse socialudvalgs, ofte ret depraverede fortolkninger af lovene! Hvor disse ”individuelle” fortolkninger ofte præciseres for respektive ”sagsbehandlere”
  Det hele går i ged når man tjekker fx hvor mange sagsbehandlere der reelt er uddannet socialrådgiver og samtidig skeler til hvor mange socialrådgivere der reelt vil lægge ryg til den depraverede håndtering af vores borgere – hvilket gudskelov ikke er mange!?
  Derfor sidder der rundt i diverse centre/jobcentre alt mulig ukvalificeret skravl der ikke ejer en holistisk synsvinkel på andet end deres eget liv!
  Desuden kan det med gru konstateres at 25 – 30 pct af de yngste uddannede socialrådgivere, befinder sig som en fisk i vandet med den hårde og depraverede tilgang til landets borgere. Ja ligefrem modarbejder den holistiske tilgang til borgerne, da regneark og snotdumme uerfarne betragtninger om deres medmennesker – i enkeltstående tilfælde overtrumfer selv lovgivningen.
  Så knudepunkterne består i en lovgivningsmagt der opererer ud fra mistillid, dræber alt i lovgivningsraseri samt diverse socialudvalgs ækle ”individuelle” fortolkninger af lovene! Koblet med fraværet på uddannede socialrådgivere der sætter sig igennem eller vender tilbage til de offentlige skranker med holistisk power – Ja så har man det beskrevne morads!

 • Anmeld

  Susanne Mikkelsen

  Wauw

  I hele min tid, hvor jeg arbejdede med bogholderi og regnskab, har jeg da ved grød aldrig anset mig selv som OFFER!

  Alle de, der klager over lovændringer, skulle da prøve at arbejde inden for skattelovgivningens rammer..

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Politisk lov-, kaos-, diktatur- og kræmmermentalitet

  Tak, Flemming Chr. Nielsen, fordi du igen, igen har spidset din klare og skarpe pen.
  Du har fuldstændigt ret. Her omtaler du arbejdsforholdene for sagsbehandlere og socialrådgivere, men i Skat, i sundheds. og undervisningssektoren og indenfor politiet opleves samme stress, mangel på det nødvendige antal medarbejdere, mangel på videreuddannelse og deraffølgende

  ..**udeblivelse af tryghed for såvel medarbejderne som for borgerne.**

  Vi er en ret stærk familie, der har en multihandicappet, voksen datter. Under hendes seneste indlæggelser pga alvorlig epilepsi, har vi måttet være til stede på skift døgnet rundt, fordi vi kunne konstatere, at man simpelthen ikke kunne nå opgaverne på den medicinske afdeling, hvor mange patienter havde brug for hjælp til det mest basale. Personalet var dygtigt, imødekommende og gjorde, hvad de kunne, men de kunne simpelthen ikke nå det. Når man ved, at medarbejdere i sundhedssektoren er meget ansvarlige og pligtopfyldende mennesker, bliver stress og udbrændthed en naturlig følge,... ligesom fejlmedicinering og fejlbehandling bliver nærliggende. Til syvende og sidst skal medarbejderne stå mål for patienternes afmagt og frustrationer.

  Som du skriver, Flemming Chr. Nielsen(citat)
  "Reelt er den tiltænkt de ansvarlige politikere, men politikere har udmattede sagsbehandlere som skjolde og kanonføde."

  I hvert fald var det tydeligt, at der var brug for, at vi som pårørende havde en klar hjerne og et godt helbred samt tid til at være medhjælpende til stede.
  Samtidigt kan vi læse i aviserne, at der skal fyres mere end 200 sygeplejersker på områdets to sygehuse.
  **Hvorfor skærer og strammer man med lovkaos, uden et holistisk perspektiv og uden at sætte sig ind i tingene? Hvorfor skærer man den trygge gren af, som vi alle burde kunne sidde på?**
  Et af svarene kan eksempelvis findes i dagens indlæg på Altinget af Kristine Korsgård (27.nov.2018), "DF trækker omstridt pagt om migration ind i forhandlingerne om Finansloven.", hvor DF's Martin Henriksen febrilsk forsøger at argumentere for, hvorfor Danmark i lighed med Polen, Østrig og Ungarn ikke skal skrive under på FN's pagt om migration. Selv om jurister har forklaret ordlyden og har anbefalet, at vi skriver under, argumenterer Martin Henriksen med, at FN-Pagtens tekst er SÅ lang og at der står SÅ meget....!? I øvrigt er der ifølge ham stor forskel på jura (lovbestemmelser) og politik/ politiske beslutninger. Derfor vil partiet tage "Nej til underskrift af FN.Pagten om migration" med til Finanslovsforhandlingerne. Man vil altså på krejler- og kræmmervis tinge økonomisk om kostprisen for at gå med til, at vi skriver under !!. Martin Henriksen udtrykker det således(citat):
  ”Jo jo, men nu skal man jo ikke klappe hælene sammen, hver gang der er en jurist, der åbner munden. Hvis vi gjorde det i Dansk Folkeparti, så var der godt nok mange stramninger, der ikke var blevet lavet, siger DF-ordføreren."
  ..
  Er det sådan, man på bedste krejler og kræmmervis tager ansvar for landets ledelse??
  ..
  ....Iøvrigt kan det undre, at man på Slotsholmen har tilkendt sig selv alenlange sommer og helligdagsferier. Folketingets formand , DF's Pia Kjærsgaard, har foreslået, at der bliver taget skridt til ikke at lave lovkaos lige op til en ferie. Lyder forjættende fornuftigt. Men der er jo godt mange og lange ferier. Og: Kunne man ikke i stedet lade den almindelige ferielov også gælde Regering og Folketing? Det ville give plads til flere arbejdsdage og mere tid til ordentlige drøftelser,.. samt ikke mindst bedre arbejdstid til at sætte sig ind i det ansvarsområde, man har påtaget sig ansvaret for? .
  Meeeen: Det vil man jo sandsynligvis ikke selv stemme "ja" til!
  ....
  Jo. Vi skal tænke os RIGTIGT godt om, når vi næste gang skal til valgurnerne, så vi kan få fundet frem til personer, der vil tage borgerne og samfundet alvorligt i stedet for politisk at agere som krejlere og kræmmere, der tinger om prisen på et loppemarked.


 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Ofrene er skatteborgerne, ikke de ansatte

  Mærkeligt at omtale de offentligt ansatte som "ofre." De får jo alle deres gode løn og 6 ugers betalt ferie og betalt frokostpause, og har kun 34½ times arbejdsuge. Og der har alle friheden til at søge sig et andet og mere meningsfuldt arbejde hvis de føler sig som "ofre."

  Ofrene for dette politiske vanvid er skatteborgerne der betaler verdens højeste skat i forventning om et velfærdssamfund, men oplever det kaos i lovgivningen som Fl.Chr. Nielsen så rigtigt beskriver. Skatteborgerne bliver holdt for nar af dette politiske makværk der i et kaos af regler uddeler snart sagt til hvem som helst - medens de områder der virkeligt trænger spises af med penge til næste misbrugsomgang af junkfood og journaliserings- interview, så embedsværket har bevist at de skam arbejder.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Prøv iiiige,....

  Bertel Johansen at Google Arbejdstidsregler og reglerne om tilkaldevagter / rådighedsvagt/ pauser, så de rigtige tal kan anvendes i drøftelsen.
  Iøvrigt er medarbejderne både i det private og i det offentlige både borgere og som arbejdstagere omfattet af Arbejdsmiljøloven. Heldigvis.
  Vh. I.R.Ber

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: I R Bertelsen. De rigtige ofre er os alle der betaler skat

  Jeg forstår ikke rigtigt Deres bemærkninger til mig. Hvad i alverden har de emner De nævner at gøre med, om de offentligt ansatte som Fl. Chr. Nielsen ynker føler sig som "ofre."

  Det er jo ikke mig der mener at de er "sagesløse stedfortrædere for de politikere" der roder så håbløst rundt med vores velfærdssamfund.

  Jeg har derimod givet udtryk for, at der ikke er grund til at ynke dem, da de har nogle udmærkede job de selv har valgt og til en overenskomstmæssig løn.

  Derimod er alle skatteborgerne, uanset hvor de jobber, at ynke fordi politikerne skalter og valter så håbløst med vores fælles penge.

  Satspuljens eksistens f.eks. Ingen, hverken politikerne eller de der skal nyde godt af puljen eller de der skal administrere den, kan jo finde hoved eller hale på dette administrative cirkus. "Britta-sagen" beviser det jo.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  EU s økonomisk politik smadder vores velfærd

  Årsagerne til at personale i det offentlige hænger sammen med den økonomisk politik i EU der er baseret på den superlibieralist økonom Milton Friedman
  Det er de sidste 30 år sket en forringelse af sociale ydelser og service.
  For mig er det en gåde, at I.R. Bertelsen på den enebside betegner dem, der ikke deler hans Pro- EU holdning for psykise afviger og samtidig som mange andre oplever forringelser på velfærden, der er mærkbart for dem, der har behov for samfundets solidaritet
  I..B.,Johansen
  Jeg kan forstå, at du er tilfreds med at nogen landenog EU ikke vægter velfærd særlig højt, fordi du slipper for at bidrag mindre til fællesskabet.
  Det kunne være rart at vide hvis du en dag bliver syg og skal have sundhedsydelser og pleje op i beløbsstørrelser som du formentlig ikke kan betale for, at du ville synes det ville være fedt, at der er ingen som er solidarisk med dig, fordi de skal bidrag til det via skatten

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re Bertel Johansen

  Mine bemærkninger handlede primært om, at De anførte, at arbejdsugen i det offentlige var 34½ time osv. Derfor henviste jeg til (citat):
  ".. at Google Arbejdstidsregler og reglerne om tilkaldevagter / rådighedsvagt/ pauser, så de rigtige tal kan anvendes i drøftelsen. "
  Det var såmænd det hele.
  Det er fuldstændigt rigtigt, at alle borgere er skatteydere, hvad enten man er ansat i det offentlige eller private. Vi er alle på forskellig vis udsat for det politiske lov. og strammercirkus, som politikerne ikke selv kan finde ud af.
  Dybt foruroligende.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  lone · ftp

  medmenneskelig ansvar

  Har sagsbehandler ikke et medmenneskelig ansvar eller kan sagsbehandler sætte sig tilbage i stolen og sige. Det er ikke mit ansvar. jeg er bare ansat. - Er sagsbehandler i virkeligheden små håndlanger ?

 • Anmeld

  Karen Scott · Konsulent

  Skattelettelser dom samfundsnedbrydende faktor.

  Nej, Bertel Johansen, Britta sagen (og aktieudbytteagen, jobcenter sagerne o.m.fl.) beviser tværtom, at en konsekvent rundbarbering af ansatte i forvaltningen, i SKAT, på hospitalerne åbner muligheden for alt for mange fejl i de daglige sager og alt for store muligheder for de der vil svindle.
  I aktieudbyttesagen til svimlende 12 mia havde man grundet store fyringsrunder i SKAT nærmest nedlagt en hel afdeling.
  I sagen om svindlen med satspuljemidler, til den i denne sammenhæng noget mere beskedne sum af 111 mio var det advaret. I årevis blev arbejdet varetager i ministeriet - da hele Socialdtyrelsen blev lagt sammen i Odense, og da fusionen efterhånden var på plads med en styrket kontrol afdeling - ja, så blev det opdaget. Skiftende regeringer har haft travlt med at forsøge at overbevise os om, at konstante skattelettelser kan ske, helt uden at vi vil mærke noget til det. Man skal da være ret småt kørende, for at tro på det.

  Som det så tydeligt illustreres, så lider forvaltningen , administrationen og fagligheden efterhånden hårdt under konsekvenserne - og i det perspektiv kan man også se sagsbehandlere som lønmodtagere med børn, buskort og behov for mad. Det er en illusion at tro, at den enkelte embedsmand, af hvem der iøvrigt kræves neutralitet og loyalitet, individuelt kan ændre den førte politik. Det kan kun parti medlemmerne, der opstiller partikammerater til valg, og vælgerne der stemmer på dem. Fortsætter vælgerne med st ønske de konstante skattelettelser, så har vi ikke set bunden endnu.