Fl. Chr. Nielsen: Både socialt udstødte og sagsbehandlere er lov-lavinens ofre

KOMMENTAR: Sagsbehandlere er sagesløse stedfortrædere for de politikere, som bærer ansvaret for ubegribelig lovgivning, der efterlader både socialt udsatte og offentligt ansatte i et lovmæssigt kaos, der har til formål at slå hårdt ned på samfundets svageste, skriver Fl. Chr. Nielsen. 

I nogen tid har jeg befundet mig i en teaterudgave af den virkelighed, de mest afmægtige borgere lever i.

Teaterudgaven er for mit vedkommende selvforskyldt. En god ven gjorde nemlig opmærksom på, at da jeg bor til leje og hverken ejer hus eller anden fast ejendom, er jeg berettiget til en skattefri og månedligt udbetalt boligstøtte fra det offentlige. Oprindeligt blev boligstøtten indført for at skære toppen af den husleje, de mindre velstående kan have svært ved at betale.

Da jeg ikke er økonomisk nødlidende, var jeg i første omgang vantro. Men sandt nok. Jeg kunne ifølge loven få boligstøtte, så jeg sendte en ansøgning.

Her indledtes mareridtet. Fra det relevante kontor mærkede jeg kun gravens tavshed. Omsider indløb et afslag. Men det var sendt af et halshugget og skeleteret computerprogram eller af en medarbejder, der ikke kender reglerne.

De er også komplicerede. Først skal en brøkdel beregnes. Dertil skal lægges et tal fra en tabel. Så skal resultatet multipliceres med 0,75. Fra et andet tal skal fratrækkes et nyt tabel-beløb. Med diverse fradrag skal facit multipliceres med 0,225 og så videre.

Men opildnet af historier om Brittaer, banker og hvidvaskere, der i årevis malker de offentlige kasser, klagede jeg over afslaget. Kontoret trak sit afslag tilbage, og efter endnu en langvarig tænkepause tildelte det mig en månedlig boligstøtte.

Men ak! Også denne gang var beregningen forkert. Tallenes vagtparade tog sig ud som en sønderskudt fæstning, og boligstøtten var så beskeden som en almisse. Trods en lang række telefonsamtaler (”De er nu nummer 17 i køen …”) lykkedes det ikke at forklare nogen som helst, hvordan reglerne er.

En dump vrede stiger da op i én. Man får blodskudte øjne og sparker til hunden, og en ukontrollabel strøm af hidsighed rammer alverden. Omsider accepterede en medarbejder (ikke en modarbejder) at indtaste de udregninger, jeg selv leverede. Og endelig fik jeg den korrekte boligstøtte sammen med et brev, hvori man som svar på alle protester beklagede, at forløbet skyldtes ”en teknisk fejl”.

Nu ikke flere personlige jeremiader. Men hvordan står det generelt til i det bjerglandskab af filtrede love, som skiftende regeringer forlanger, at vi skal klatre rundt i, som var vi adrætte gemser? Hvad nu, når det ikke er en forholdsvis velorienteret borger, der først får afslag og så en forkert udregning, men gamle enkefru Jensen, som hverken ejer en computer eller et nøglekort, en e-boks eller en NemID? Hun må ydmygt være statens tyende og acceptere et nej.

Kun som en fjern rummel fra folk, der er faldet ned i en kløft mellem lovene eller mast under en regellavine, hører vi om deres skæbne. Det kan ske i en avisreportage, hvor vi ser en smilende mand, som på grund af ”nye oplysninger” alligevel får råd til at købe et buskort. Eller en lykkelig kvinde, der efter ”nye oplysninger” får sin afviste invalidesag genoptaget.

Så er det, jeg nikker genkendende oppe fra min velnærede teaterversion af den smudsige virkelighed, for hvad er ”nye oplysninger” andet end en variant af det brev, hvori beklages en ”teknisk fejl” i den endeløse behandling af min ansøgning om boligstøtte?

Er der ingen til stede, som tør bruge sin intuition eller sin sunde fornuft?

Nej, for ikke alene har Folketinget vedtaget dette virvar af love, men Folketinget har også skåret uhyrligt i antallet af medarbejdere, som skal forvalte det forrevne landskab og fungere som guider for dem, der af gode grunde ikke magter lovkomplekserne.

Det betyder, at de tilbageværende aldrig får tid til at sætte sig ind i det arbejde, de er sat til at udføre. De bliver stressede og overbebyrdede. Arbejdsdagen lang sidder de over for desperate mennesker eller har dem i telefonen. At fejl på fejl hober sig op i beregningen af min boligstøtte, er et luksuriøst problem, men fra mit middelstandsliv får jeg på den måde et makabert kig ned i de udsattes verden og fatter, hvorfor de går amok.

Der er klienter, som overfalder de ansatte på diverse kontorer, hvor de midlertidigt eller varigt nederste i samfundet skal henvende sig. De ansatte må lægge øjne og ører til sproglige nederdrægtigheder. De bliver sagesløse stedfortrædere for de politikere, som bærer ansvaret for lovenes ubegribelighed, og for at det selv for sagsbehandlere gøres umuligt at gennemskue meningen.

Folketinget reagerer derefter med krav om hårdere straffe til de voldelige, men aldrig med krav om åbenhed og tid til menneskelig omhu og pædagogisk forklaring, så fejl og misforståelser undgås.

Sagsbehandlere og klienter bliver i samme grad til ofre for en lov-lavine. Vi andre, som ikke savner noget, manipuleres af politiske hardlinere til den overbevisning, at der bare skal slås hårdt ned på de underste. Så kan de lære, hvor de har deres plads.

Medmindre man altså frivilligt erfarer det kaos, som hersker, og som velafrettet middelklasse nøjes med sure bemærkninger, fordi en korrekt udregning af boligstøtte ikke lader sig gennemføre.

Jo, jeg tør godt erkende, at hvis jeg stod dér som sulten og pengeløs, udstødt og genstandsgjort, kunne jeg finde på at vappe en stresset sagsbehandler en lussing.

Reelt er den tiltænkt de ansvarlige politikere, men politikere har udmattede sagsbehandlere som skjolde og kanonføde.

Forrige artikel Johanne Dalgaard: Hermansen og Hellas henkastede humor Johanne Dalgaard: Hermansen og Hellas henkastede humor Næste artikel Jarl Cordua: Venstre vejrer morgenluft Jarl Cordua: Venstre vejrer morgenluft