Fondsstøtte til forskning, innovation og uddannelse i tal

FAKTA: Få overblik over, hvor meget private fonde støtter forskning, innovation og videregående uddannelse, og hvilke forskningsområder, der får tildelt flest støttekroner.

Cirka halvdelen af fondenes bevillinger går til forskning.
Cirka halvdelen af fondenes bevillinger går til forskning. Foto: Colour

Forskningsministeriet har kortlagt de 12 største private fondes støtte til forskning, innovation og videregående uddannelse i årene 2012, 2013 og 2014.

Civilsamfundets Videnscenter giver dig her et overblik over, hvem de største bidragydere på området er, og hvilke videnskabelige hovedområder, der modtager flest støttekroner fra de private fonde.

Selvom Forskningsministeriet kun har set på de største private spillere inden for støtte af forskning, skønner penneførerne bag rapporten, at resultaterne tegner et retvisende billede af det samlede støttemønster.

Ca. 50% af fondenes bevillinger går til forskning
Omtrent halvdelen af de 12 fondes samlede udlodninger går til forskning. De har bevilget 9.7 milliarder kroner til forskning og udvikling i perioden 2012-2014. Det er godt to milliarder mindre end de otte offentlige råd, fonde og puljer i kortlægningen.

 

Det er især forskning og i mindre grad innovation og støtte til videregående uddannelser, som tiltrækker støtte fra de private fonde. Hele ni milliarder af de i alt 9,7 milliarder går til forskning.

Novo Nordisk er den største bidragyder

Novo Nordisk er den suverænt største private gavegiver på området. Fonden tegner sig alene for 2,4 milliarder støttekroner i perioden, hvilket svarer til en fjerdedel af de private fondes samlede støtte.

 

Sundhedsvidenskab modtager flest bevillinger

I og med A.P. Møller-fonden har skruet gevaldigt op for fondsstøtten i perioden har de overhalet blandt andet Lundbeckfonden. Men den store spiller på medicinalområdet har stadig leveret støtte for over en milliard i perioden. Derfor er det ikke overraskende, at det i særlig grad er sundhedsvidenskab, der scorer penge fra fondsdanmark.

 

Lundbeckfonden giver udelukkende til forskning

Der er ret stor variation, hvor vigtig forskning er for de 12 private fonde. Ikke overraskende ligger Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden helt i top på listen over, hvor stor en andel af udlodningerne, der går til forskning.

 

Dokumentation

De 12 private fonde i kortlægningen

De erhvervsdrivende fonde 
- Novo Nordisk Fonden
- Carlsbergfondet
- Det Obelske Familiefond
- Industriens Fond
- Lundbeckfonden
- Nordea-fonden
- A.P. Møller Fonden

De almennyttige fonde
- Velux Fonden
- Villum Fonden

Foreningerne 
- Realdania
- TrygFonden
- Kræftens BekæmpelsePolitik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion