Haarder til Mogens Jensen: Vågn op fra din tornerosesøvn

DEBAT: Mogens Jensen (S) bør indse, at der er brug for nytænkning, hvis konkurrencesituationen mellem DR og private nyhedsmedier skal forbedres. Det er på tide, at han vågner op fra sin tornerosesøvn og bidrager til debatten, skriver kulturminister Bertel Haarder (K).

Af Bertel Haarder (V)
Kulturminister 

Vi skal have et sundt mediemarked med en mere fair konkurrencesituation og en stærk mediemangfoldighed i Danmark.

Derfor er det en bydende nødvendighed, at vi tager en fordomsfri debat om DR’s fremtid og forholdet mellem public service-mastodonten og de økonomisk pressede private nyhedsleverandører og andre private aktører.

Debatten – også her i Altinget over den sidste måned – er nødvendig i den nye medievirkelighed. Den er med til at klargøre udfordringer og bane vejen for nytænkning og nye løsninger, som på sigt vil komme de danske mediebrugere til gode.

Hård udenlandsk konkurrence 
Digitaliseringen og globaliseringen har over en årrække ændret danskernes måde at bruge medierne på. Alle danske medier får i dag hård konkurrence fra store udenlandske spillere som Facebook, Google og YouTube.

Aviserne har mistet halvdelen af det digitale annoncemarked til de udenlandske aktører, mens DR på den anden side har et stabilt indtægtsgrundlag, da licenskronerne jo bliver sat ind år efter år. Det er i min optik en helt uholdbar situation. Vi har på ingen måde råd til at undvære de private danske nyhedsmedier, der oplyser os og skaber grundlag for en bedre offentlig debat. De private nyhedsmedier er en vigtig del af samfundets public service-forsyning. De er på linje med public service-medierne bærende søjler i det danske demokrati. Derfor er det alt for snævert kun at tale public service i forbindelse med DR og TV 2.

Jeg afventer ligesom mange andre naturligvis spændt, hvad Public service-udvalget med Connie Hedegaard i spidsen kommer med af bud på, hvad public service kan være i den nye medievirkelighed, men ventetiden må vi bruge konstruktivt. Der er ingen grund til at sætte bremsen i og undgå at snakke løsninger – bare fordi det nye medieforlig først skal være klar 1. januar 2019.

Vågn op, Mogens Jensen
Jeg er tilhænger af et mere fokuseret og kvalitetsbåret DR og en sund konkurrencesituation, hvor de private aktører også får spillerum. Mogens Jensen (S) vil gerne have status quo – ingen skal pille ved mastodonten DR eller påpege de private aktørers trængsler på mediemarkedet. Men måske er det på tide, at Mogens Jensen vågner op fra sin tornerosesøvn og bidrager mere konstruktivt til debatten om den nye medievirkelighed?

DR, Danske Medier og de øvrige aktører har jo allerede indset, at det er vigtigt med dialog og nytænkning nu – på trods af medieforliget, der løber frem til 1. januar 2019. Jeg har derfor taget initiativ til en møderække, hvor de vigtige aktører på markedet – blandt andet DR og Danske Medier – er inviteret til bordet.

Temaer for møderækken er blandt andet forholdet mellem DR og dagspressen og DR’s forhold til kommercielle aktører som cirkusbranchen, filmproducenter med flere. Dialogen har allerede båret frugt. DR har blandt andet valgt at lukke deres bookingbureau DR Booking. DR har også fremsat forskellige mulige forslag til samarbejder mellem DR og aviserne, som Danske Medier imidlertid har fundet utilstrækkelige.

Brug for nytænkning 
Der er desværre ikke noget enkelt svar på det vanskelige spørgsmål om, hvordan der kan opnås en mere ligeværdig konkurrencesituation mellem DR og aviserne.

Men det er min klare forventning, at parterne er konstruktive nok til at komme med nye forslag og løsninger og lytte til hinanden, så debatten kan udmønte sig i konkrete resultater.

DR har som licensfinansieret public service-aktør med en årlig bevilling fra licensbetalerne på 3,7 milliarder kroner et helt særligt ansvar for at bidrage til mediemangfoldighed i Danmark.

Jeg vil derfor appellere til nytænkning. I Norge peger den norske regering eksempelvis på, at den norske public service-aktør NRK selv kan bidrage til mediemangfoldigheden bl.a. ved at være tilbageholdende med at citere artikler, som kommercielle medier har offentliggjort bag betalingsmure. Jeg håber, at vi kan finde nogle løsninger, som bidrager positivt til at skabe et sundere og stærkere dansk mediemarked, hvor konkurrencevilkårene mellem DR og aviserne bliver mere rimelige og afbalancerede.

Regeringens public service-dagsorden 
Vi har i regeringsgrundlaget lagt op til, at vi får et mere kvalitetsfokuseret DR, hvor det dansksprogede og egenproducerede indhold styrkes. For mig at se er meningen med public service, at vores fællesskab skal opkvalificeres, og at vi skal diskutere på et oplyst og sagligt grundlag.

Højt på min dagsorden for den videre debat om DR og public service ligger derfor kvalitet og fokus i public service-virksomheden med særlig vægt på dansksproget og egenproduceret indhold.

Vi skal også diskutere, om DR er nok til stede i hele landet. Jeg vil arbejde for, at en større del af DR’s produktionsvirksomhed flyttes fra hovedstaden. Her glæder det mig, at DR’s bestyrelsesformand i et nyligt interview har udtalt lydhørhed over for den kritik, der har været om for meget københavneri i DR. Det er konstruktivt, når DR viser åbenhed og respekt omkring deres særlige position som kulturinstitution og medieudbyder i det danske medielandskab. Det tegner godt for den videre dialog.

Forrige artikel Mailand: Her er trepartsforhandlingernes historie Mailand: Her er trepartsforhandlingernes historie Næste artikel A-kasse: Stop tilsmudsning af akademikere A-kasse: Stop tilsmudsning af akademikere
 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Vækkelseskald

  Haarder vækkelseskald til Mogens Jensen er desværre nødvendigt, fordi S har en skjult dagsorden om, at frede det statsfinanserede DR mod nødvendig tilpasning.
  DR er ikke uafhængig, fordi der indgåes aftaler om finansering med regeringen.
  DR skal være selvfinanserende og uden politisk indblanding. DR må kunne stå på egne ben og være udelukkende brugerbetalt.

 • Anmeld

  svend aage bek

  DR

  Der er sikkert på plads med et opråb til Mogens Jensen.
  M E N Bertel Haarder er nu ikke selv for effektiv med hensyn til oprydning i DR