Helveg: Energiunion er afgørende for vores sikkerhed

DEBAT: I lyset af den geopolitiske situation er EU’s store projekt med energiunionen ikke bare afgørende for den grønne omstilling i Europa, den er også helt afgørende for vores sikkerhed og samarbejde, skriver Morten Helveg Petersen (R).

Af Morten Helveg Petersen (R)
Medlem af Europa-Parlamentet

For mig er adgang til miljøvenlig og sikker energi en forudsætning for det moderne samfund og for det moderne Europa.

Derfor er det så meget desto mere problematisk, at vi på energiområdet ikke har et liberalt og velfungerende indre marked. Situationen er den, at medlemsstaterne i det europæiske fællesskab hvert eneste år bruger flere hundrede milliarder euro på import af olie og gas fra lande som Rusland og Saudi Arabien. Det har store konsekvenser på flere planer: prisniveauet er for højt, de fossile brændstoffer påvirker vores miljø og klima i en forkert retning. Og endelig udgør importen en reel og meget alvorlig sikkerhedspolitisk risiko.

Uafhængig af energi-import 
Det bagvedliggende formål med energiunionen er selvfølgelig at gøre Europa uafhængig af energi-import, specifikt af Putins gas, fordi den er et langt stærkere og mere strategisk anvendeligt våben end krudt og kugler for den russiske leder. Vi kan ikke leve med, at han sidder med nøglerne til hanerne og kan skrue op og ned efter behov og luner. Og selvom vi mangler energi i EU, skal vi samtidig huske på, at Rusland mangler kolde kontanter.

Det er ikke småting, vi skal igennem på energiområdet i 2016. 90 procent af lovgivningen forventes at være på bordet i løbet af 2016 – og vi er allerede i gang. I forrige uge lancerede EU-Kommissionen nemlig den såkaldte SoS-pakke, som især omhandler strategier og tiltag, der skal øge energiforsyningssikkerheden i EU. I pakken er der bl.a. veje til etableringen af et mere transparent europæisk gasmarked, hvor markedskræfterne for alvor kommer til at spille en central rolle i forhold til at levere et bedre integreret, forbundet og dermed mere komplet gasforsyningsnetværk i Europa.

SoS-pakken er det første og positive skridt på vej mod et ikke bare mere grønt og mere sikkert, men også et mere solidarisk EU. Og det har EU i dén grad brug for. Det kræver ikke den store lup for at se, at der hersker et helt grundlæggende solidaritetsproblem i EU netop nu. Eksponeret mest tydeligt ved det manglende fælles samarbejde og ansvar i forhold til flygtningekrisen og det potentielle britiske exit.

De danske erfaringer
Tilbage under 70'ernes oliekrise tog vi i Danmark en beslutning om at gøre os uafhængige af ustabile energikilder. Med energiunionen skal vi nu igennem en tilsvarende proces i EU, hvor vi målrettet arbejder os frem imod at gøre vores fælles varme, strøm og produktion uafhængig af scenarier, vi ikke selv kan kontrollere.

Det kræver selvsagt solidaritet og et tættere energipolitisk samarbejde på europæisk plan – i lighed med det vi har haft i Norden i mange år. Derfor er det også logisk, at de folkevalgte parlamentarikere i de nordiske lande (herunder mig selv), byder ind med de positive, energipolitiske samarbejdserfaringer i Bruxelles.

Et tættere europæisk samarbejde vil også skabe bedre vilkår for både offentlige og private investeringer i grønne løsninger og innovation inden for en række områder, bl.a. vedvarende energi og energieffektivisering. I Danmark har vi årtiers erfaringer inden for netop disse områder at trække på. Vi har også virksomhederne, og derfor har vi udsigt til både mereksport og nye job.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi med fælles, langsigtede og stabile betingelser for levering af energi i Europa har en historisk mulighed for at accelerere væksten i hele Europa, og jeg er selvfølgelig ekstra glad for de muligheder, der vil åbne sig for danske virksomheder.

2016 bliver et afgørende år for energipolitikken i Europa. Men vi skal stadig huske på, at den mest bæredygtige energi er den, vi ikke bruger.

Forrige artikel DTU: Derfor lukker vi DTU Transport DTU: Derfor lukker vi DTU Transport Næste artikel V: Styrket indsats mod radikalisering   V: Styrket indsats mod radikalisering