Hvordan påvirker coronapandemien arbejdet med Verdensmålene - og den verden, der følger efter?

Coronapandemien har stresstestet sundhedsvæsener og samfundsmodeller verden over og har gjort sprækker og svagheder tydeligere. Øget fattigdom, stigende arbejdsløshed og ulige adgang til sundhedsvæsen og uddannelse vil udfordre de fremskridt, der allerede er gjort i arbejdet med flere af Verdensmålene. Men måske rummer pandemien også kimen til en mere bæredygtig verden på sigt? I denne session sætter forskere fra SDU fokus på mulige fremtider og nyskabelser under og efter pandemien.

Debattører:
Professor, Ane Qvortrup, SDU
Professor, Dannie Kjeldgaard, SDU
Professor Morten Sodemann, SDU
Lektor Kjeld Jensen, SDU

Moderator:
Professor Peter Bro, SDU

Arrangør: 
SDU

Login