Initiativtager til borgerforslag: Om­skæring krænker barnets rettigheder

DEBAT: Religiøse værdier indebærer ikke en ret til at udsætte børn for omskæring, der fratager dem friheden over deres egen krop, skriver Lena Nyhus. Derfor bør der indføres en aldersgrænse på 18 år for religiøs omskæring.

Af Lena Nyhus
Forkvinde i Intact Denmark og initiativtager til borgerforslaget om mindstealder for omskæring

Man skærer da ikke i raske børn. Det er så indlysende og banalt for enhver, at det på det nærmeste burde være et overflødigt udsagn.

Som samfund kunne vi ikke drømme om at se den anden vej, hvis forældre besluttede sig for at få bortopereret et areal på størrelse med to frimærker på kinden eller ballen på deres børn. Men når det kommer til små drenges tissemænd, gælder der helt andre standarder.

Her har vi i mange år lukket øjnene for den åbenlyse og tabubelagte undtagelse, som omskæring af raske drengebørn udgør.

Sådan er det ikke mere
Nu har over 80 procent af Danmarks befolkning fået øjnene op for den åbenlyse rettighedskrænkelse forbundet med omskæring af raske børn, og mere end 50.000 har derfor skrevet under på Intact Denmarks borgerforslag, der i al sin enkelthed går ud på at beskytte raske børn under 18 år mod omskæring og anden kønskirurgi.

Intact Denmark er et fællesskab af ufrivilligt omskårne og allierede. Vi har forskellig kulturel og religiøs baggrund, for eksempel muslimsk, kristen og jødisk. Nogle af os er troende, andre er ikke.

Vi dækker hele det politiske spektrum og har meget forskellige overbevisninger, men fælles for os alle er en solid respekt for grundlæggende menneskerettigheder.

Vi anerkender naturligvis forældres ansvar for at yde deres børn omsorg og varetage deres opdragelse, herunder introduktion til forældrenes kultur, værdier og livsfilosofier, men det må slås fast, at det ansvar ikke indebærer nogen form for ret til at udsætte børn for kirurgiske indgreb, uanset om begrundelsen for at lade barnet omskære er religiøs, kulturel eller måske hygiejnisk.

Børn, der ikke fejler noget, skal der ikke skæres i. Det er en krænkelse af deres grundlæggende rettigheder.

På egen regning, som voksne mennesker
Her skal det understreges, at vi ikke tiltror forældrene noget ønske om at gøre deres børn ondt.

Vi forstår, at der er tale om videreførelsen af en tradition, der har en betydning i forældrenes kulturelle og religiøse bevidsthed. Derfor foreslår vi indførelsen af en 18-års aldersgrænse. Det vil sikre det enkelte menneske friheden til selv at afgøre, om omskæringstraditionen også er meningsbærende for dem.

Hvis den er det, skal det naturligvis stå enhver helt frit, om de vil lade sig omskære på eget initiativ og egen regning som voksne mennesker.

Kropslig integritet
Helt centralt for os er det at beskytte barnets kropslige integritet og sørge for at leve op til vores forpligtelse til at beskytte børn mod potentielt skadelige riter.

Det er åbenlyst, at 100 procent af alle omskæringer indebærer, at der gøres skade på det raske barn. Indgrebet er jo i sagens natur en forhudsamputation.

På samme måde som en amputation af en del af et øre ville udgøre en skade på barnets raske krop, er omskæring af et raskt barn en bevidst påført skade på barnets krop.

Når indgrebet er overstået, er barnet en kropsdel fattigere. Nogle børn oplever komplikationer i forlængelse af forhudsamputationen. Det kan både være kortsigtede komplikationer som blødninger, infektioner og skader på penishovedet og skaftet.

I sjældne tilfælde kan komplikationer koste børn livet. På længere sigt kan omskæring også medføre blandt andet urinvejsproblemer og seksuel dysfunktion.

Børns grundlæggende rettigheder
Det er altså åbenlyst, at omskæring krænker barnets ret til egen krop og til en sikker opvækst, hvor de ikke udsættes for unødige risici, men mange glemmer, at traditionen også krænker barnets religiøse frihed.

Retten til at tænke og tro præcis det, der er meningsfyldt for en selv.

Retten til selv at til- eller fravælge religion og retten til selv at beslutte, om den valgte religion skal udmønte sig i amputationen af en rask, følsom og højtspecialiseret legemsdel med alt, hvad det indebærer af konsekvenser og risici.

I Danmark roser vi os af vores blik for børns rettigheder. Vi har sammen med resten af Skandinavien i mange år været foregangsland, der har sikret børn en stigende indflydelse i eget liv og respekt for deres grundlæggende rettigheder.

Dels for at sikre det gode barneliv, men i allerhøjeste grad også for at sikre deres mulighed for at forme grundlaget for deres voksentilværelse præget af deres personlige værdier.

Det engagement i børns rettigheder blomstrer fortsat. Derfor ser vi nu omskæringsdebatten blusse op i hele Skandinavien.

Tabuet vedrørende omskæring er ved at blive brudt.

Ufrivilligt omskårne mænd har fundet modet til at stå frem og sige fra, og vi er nu mere en 80 procent af den danske befolkning, der finder det helt naturligt at tage det næste skridt i sikringen af børns rettigheder med lovgivning.

Det er ligegyldigt, om der skæres i raske børn kinder, baller eller penisser.

Straframmen skal være den samme. Der skal ikke gives rabat, bare fordi det helt specifikt er drenges kønsorganer, der skades.

Intact Denmarks borgerforslag er en klar opfordring til Folketinget: Beskyt børn under 18 år mod omskæring og andre former for kønskirurgi, hvis de ikke fejler noget. Man skærer da ikke i raske børn.

Beslutningskæde for B 9
(borgerforslag)

30/11
2018
9/1
2019
23/11
2018
23/11
2018
23/11
2018
22/11
2018
22/11
2018
21/11
2018

Forrige artikel Fysio- og ergoterapeuter: Fyringer viser afstanden mellem Christiansborg og virkeligheden Fysio- og ergoterapeuter: Fyringer viser afstanden mellem Christiansborg og virkeligheden Næste artikel Læge til politikere: Det skal I vide, inden I stemmer om omskæring Læge til politikere: Det skal I vide, inden I stemmer om omskæring
 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Egentligt selvklart.

  Overtro skal aldrig stå i vejen for det naturlige menneske.
  Alle børn har krav på beskyttelse, til de er 18 år og selv kan bestemme.
  Vi binder heller ikke brædder om hovedet på småbørn eller laver "lilje"fødder der ikke kan gåes på, stopper børn i krukker så de kan se mærkelige ud, mere.
  Kom nu ud af fortiden.

 • Anmeld

  Kvolbæk · eks. sygehjælper

  Omskæring er et overgreb

  Gammel kultur ,hvor der sker et overgreb på drengebørn,uden deres egen samtykke er skræmmende,at det kan ske anno 2018

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Borgerforslaget bliver nok desværre ikke vedtaget af Folketinget

  Jeg har selv været medunderskriver af dette borgerforslag. Men vi må nok desværre opleve, at der er meget stor forskel på ønsket til en mindstealder for omskæring mellem befolkningen og Folketinget. Det ser ud som at et flertal i Folketinget frygter de internationale reaktioner, hvis Danmark vedtager en mindstealder for omskæring. Folketingsmedlemmer, som faktisk går ind for en mindstealder, vil finde på undskyldninger for at stemme nej til forslaget.

 • Anmeld

  Frands Frydendal

  En lakmusprøve på demokratiets kollektive intelligens

  Omskæring af børn - piger såvel som drenge - medfører 100 % sikkert tab af seksuel sanselighed og dermed tab af livskvalitet.
  Omskæring giver stor risiko for yderligere komplikationer.
  Alle fremlagte forsøg på at begrunde omskæring medicinsk eller hygiejnisk mangler grundlag i fakta og videnskab.
  I øjeblikket kønsdiskrimineres ved, at pigeomskæring i overensstemmelse med sund fornuft og barnets tarv er forbudt, mens drengeomskæring tillades. Det er et absurd hykleri, og udtryk for en ynkelig bøjen sig for visse religiøse grupper og pres fra visse internationale kræfter. Hvis demokratiet ikke kan skære igennem dette omskæringsvrøvl og ligestille drengebørn med pigebørn i overensstemmelse med sund medicinsk og retslig fornuft, er det danske demokratiet dumpet i denne test for kollektiv intelligens.

 • Anmeld

  Henning Jacobsen

  Om at tage vare på børnenes tarv

  Man kan spørge: ”Hvad er hensigten med at indføre en aldersgrænse på 18 år for at skære i raske børn, når ritualet har været kendt siden arilds tid?

  Hensigten er i al sin enkelhed at tage vare på barnets basale behov for tryghed, empati og kærlighed. Hidtil er det kun de voksnes behov som har haft gyldighed, og som har været i fokus fra fortalerne for at skære i børn uden en aldersgrænse.

  Se dog på børnene som der skæres i. De skriger, vrider sig, bløder, og det gør ondt. Det er et overgreb. Jeg håber også at det snart bliver direkte forbudt at skære i raske børn – uanset at nogle voksne glæder sig over ritualet, og uanset at der vil være voksne der vil bryde loven.

 • Anmeld

  Peter Thymark · Psykoterapeut

  80-90% af vælgerne ønsker en 18 års aldersgrænse!

  Hvilken ufattelig arrogance, at vi har et demokratisk valgt Folketing og ikke mindst en regering, der åbenlyst modarbejder den befolkning, der har valgt dem! Flere politikere og partier slår sig tilmed op på, at de værner om børn, men når det kommer til noget så oplagt og indlysende som at beskytte børn imod meningsløs lemlæstelse, så er børnenes rettigheder pludselig uvigtige.

  Lad os få udskiftet de politikere, der ikke tør stå på børnenes side!
  Det kan ikke gå hurtigt nok!

 • Anmeld

  B Bune Smith

  Nej, omskæring krænker ikke barnets rettigheder

  - men et forbud mod omskæring krænker jødedommen. Det er en mærkværdig situation, vi er i, hvor folkekirkelige (jeg foretrækker det udtryk fremfor kristne) kvinder vil bestemme over den jødiske religion, mens jødiske mænd, bortset fra en lille håndfuld, alle går ind for omskæring, sådan som den praktiseres efter de bibelske forskrifter.
  Skal en intaktkvinde, der har givet udtryk for antisemitiske synspunkter, virkelig have ret til at bestemme, hvordan hun synrs, jøder bør praktisere deres religion? Lutter menneskekærlighed kan der vist ikke være tale om.

 • Anmeld

  Rasmus Normand

  Bravo Lena

  Det bliver en glædens dag, når også drenge kan have deres raske kønsdele i fred fra kunturbårne skalpeller.

 • Anmeld

  Choplogic · Tilbagetrukket

  Politikerne skal stå til regnskab

  I den snarligt kommende valgkamp må vi konfrontere politikerne med deres holdninger og dobbeltmoral. Især de der påstår, de vil være børnenes statsminister. De skal ikke ustraffet have lov til at tillade amputationer og skamferinger af børn.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Religiøs forhudsforsnævring

  Længere burde den debat ikke være.
  Skam følge de politikere der ikke vil stemme for et forbud mod omskæring af små drenge.

 • Anmeld

  Frands Frydendal

  Ingen religion har krav på respekt for ritualer, som skader børn (eller voksne).

  Til B Bune Smith: Du bringer to påstande: Den første, at omskæring ikke krænker et drengebarns rettigheder, er rent og indiskutabelt vrøvl.
  Hvorfor skulle et drengebarn ikke have de samme rettigheder som et pigebarn, som helt klart har ret til ikke at bevare sine kønsdele intakte? Danske borgere inkl. børn har ret til kønslig ligestilling. Disse rettigheder har intet med religion at gøre, og religion står ikke over dem.
  Den anden påstand er også vrøvl, omend lidt mere indviklet at tilbagevise, men se her: Et forbud mod omskæring krænker ikke omskærende religioners rettigheder, for de har ikke sådanne rettigheder. Religionsfriheden betyder at man har lov at TRO lige hvad man vil. Den betyder ikke, at man har lov at GØRE lige hvad man vil - slet ikke når det skader andre mennesker, herunder ens egne børn. Man skal respektere landets love. Over dansk lov har toraens eller andre myter ikke rettigheder, som kan krænkes. Et klart forbud nu vil bare være en normalisering af en ældgammel, urimelig undtagelsestilstand. Det vil jøder og andre som gerne vil omskære drengebørn her i landet sikkert beklage en tid, og så vil de efterhånden vænne sig til det.
  Det har jo aldrig været voksnes ret at skade børn - heller ikke deres egne. Med tiden, oplysningen og forskningen har samfundets begreb om, hvad der er godt for børn og hvad der skader dem, ændret sig.
  I dag må ingen, ikke engang forældrene slå eller ydmyge børn, fordi det er skadeligt for dem. Dette har de fleste anerkendt nu, selv om man førhen troede at det var nødvendigt og kærligt at tugte dem, man elskede.
  I dag er de fleste blevet klogere, og nu har samfundet taget ansvar for at beskytte børn, der ikke kan beskytte sig selv, også mod forældre, som dyrker forældede forestillinger på deres børns bekostning. Det er på høje tid at det hører op.

 • Anmeld

  Frands Frydendal

  Rettelse

  I mit ovenstående indlæg står et forkert og meningsforstyrrende "ikke" i spørgsmålet "Hvorfor skulle et drengebarn ikke have de samme rettigheder som et pigebarn, som helt klart har ret til at bevare sine kønsdele intakte?"
  Jeg kunne ikke finde en måde at rette i opslaget på, så derfor denne rettelse.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  NAVNEOPRÅB ved afstemningen

  Det er forbudt at tatovere børn under 18 år. Fornuftigt.

  Men det er tilladt at skære noget af deres penis uden at spørge dem selv.

  Tatoveringsforbuddet er for at beskytte børn imod tvangsstigmatisering.

  Hvordan kan nogle politikere så forsvare at tillade at tvangsstigmatisere drengebabyer ind i en religion ved at skære noget af dem ?

  Jeg håber at vi får offentliggjort navnene på de politikere der stemmer imod forbud imod ødelæggelse af drengebabyers penis.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Grundlovens § 67

  Grundlovens § 67
  "Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden."

  Grundlovens § 67 om trosfriheden angiver en begrænsning på denne frihed, herunder at intet må foretages, som strider mod sædeligheden. Det er lige netop det, som omskæring af drengebørn gør. Strider mod sædeligheden. En lov, der forbyder omskæring af drengebørn, vil blot gøre dette forhold klart.

 • Anmeld

  Rasmus Normand

  Att. Bertel Johansen

  Du kan se på folketingets hjemmeside hvem der stemmer hvad.

  Men ja - de folkevalgte, der går imod 80-90% af befolkningens ønske om, at beskytte de sagesløse drenge, skal udstilles så alle kan se hvem der er ligeglade med disse drenge der skæres i uden medicinsk grund.