Jarl Cordua: Endelig har blå blok samlet sig om et offensivt projekt

KOMMENTAR: Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om trafik-investeringer for over 100 milliarder er et projekt, der endelig får blå blok til at stå samlet som en funktionsduelig politisk enhed. Det er klogt, men måske er de for sent ude.

I formiddag præsenterede regeringen som ventet en politisk aftale med støttepartiet Dansk Folkeparti om en trafikinvesteringsplan på 112 milliarder kroner.

Aftalen giver trafikinvesteringer over hele landet, inklusive hovedstadsområdet, og rulles ud frem mod år 2030. Hele 71,5 milliarder kroner skal gå til jernbaneprojekter og indkøb af tog.

Tidspunktet for lanceringen af planen er lidt overraskende, da mange havde ventet, at forhandlingerne om en trafikinvesteringsplan først ville gå i gang efter en aftale om sundhedsreformen.

I stedet er tiden åbenbart blevet brugt på at få aftalt trafikinvesteringer med støttepartiet, og forhandlerne er gået meget stille med dørene, uden at noget er sluppet ud til offentligheden. Det er usædvanligt, at en så stor politisk aftale bliver præsenteret for offentligheden nærmest som en tyv om natten.

Hvorfor er det klogt af regeringen at lave en aftale nu? De taktiske gevinster er helt åbenlyse.

VLAK-forhandlerne har fået splittet det hidtidige trafikpolitiske flertal uden om regeringen, sådan at blå blok pludselig står samlet om et meget konkret og historisk stort trafikpolitisk projekt, som man naturligvis håber på vil imponere nogle vælgere her ganske få uger eller måneder før et valg.

Siden Thorning-regeringen har DF trafikpolitisk været placeret i rød blok jævnfør den aftale om en togfond, som SF's daværende trafikminister Pia Olsen Dyhr fik lanceret i 2013 i et forlig, hvor DF som det eneste parti fra blå blok var med.

Også i indeværende valgperiode har oppositionen kunnet udstille VLAK-regeringen ved at indgå trafikaftaler med dets støtteparti. Det skete i september 2017, hvor Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen med et veltilfreds smil og sans for polemik kunne fortælle pressen, at oppositionen nu havde indgået årets første finanslovsaftale uden om regeringen, hvor oppositionen havde fundet nogle milliarder til togfondens prestigeprojekt, timeplanens første etape.

Der opstod imidlertid nogle problemer, da afgiftsmilliarderne fra Nordsøolien aldrig materialiserede sig i rigtige penge, fordi olieprisen viste sig at være for lav, i forhold til hvad togfonds-politikerne regnede med.

For 14 dage siden forlød det, at DF ville trække stikket på togfonden, hvilket var VLAK-regeringens pris for, at man forhandlede med DF.

DF's pris har tilsyneladende været, at man bruger, hvad der er af penge i togfonden til at investere i jernbanenettet, som det var intentionen, og DF mener, at regeringen har accepteret udrulningen af togfondens første fase. Der er dog også afsat penge til broer og motorvejsprojekter. Regeringen vil anlægge hele 450 kilometer ny motorvej og i øvrigt bruge penge på mere vedligeholdelse af vejnet.

Det er også en plan, der er geografisk ganske velafbalanceret. Der investeres både i Jylland, på Fyn og ikke mindst i hovedstadsområdet, så ingen kan føle sig overset. Der er også afsat penge til cykelprojekter og støjbekæmpelse.

Regeringen har med aftalen fået knyttet DF endnu tættere til sig, hvilket samlet set styrker blå blok i en tid, hvor blokken har stået alt andet end samlet. Det skyldes ikke mindst, at Kristian Thulesen Dahl insisterer på at fastholde sin politiske alliance med Mette Frederiksen om blandt andet velfærdsdagsordenen.

Spørgsmålet er, hvordan DF vil forholde sig til trafikinvesteringsplanen efter et valg, hvor DF's mandater skal bruges til at holde en sandsynlig S-regering ved magten på et muligt afbud fra Alternativet og Radikale.

Vil DF fastholde aftalen med de blå og insistere på, at en S-regering fortsætter den plan, som man har aftalt med VLAK-regeringen?

Hvad gør Socialdemokraterne nu? De kan vælge at afvise planen og holde fast i togfonden sammen med deres parlamentariske grundlag. Så skal de gå ud i valgkampen og forklare, hvorfor de ikke vil bygge motorveje og andet i de lokalområder, hvor regeringen har aftalt trafikinvesteringsplan med DF. Det presser alt andet lige S i defensiven på dette punkt.

Socialdemokraterne har også det problem, at mens blå blok er ret enig om at bekæmpe trængsel – blandt andet med flere motorveje og motorvejsbaner – så er rød bloks partier splittet i spørgsmålet.

Her er man nok enige om massive kollektive trafikinvesteringer, men viger tilbage for investeringer i motorveje og broer. Så hvordan lokale socialdemokratiske kandidater vil stille sig i en valgkamp til de projekter, som DF og regeringen nu spiller ud med, bliver ganske interessant at følge.

Mange vil formentlig ikke kunne holde til andet end at omfavne projekterne undervejs. Det bliver i al fald svært for for eksempel S-trafikordfører Rasmus Prehn, der er valgt i Aalborg, at forklare vælgerne i Nordjylland, hvorfor han er imod en trafikinvesteringsplan, der indeholder en tredje Limfjordsforbindelse.

Rød blok kan måske satse på, at vælgerne pludselig er blevet så grønne og klimavenlige, at de i valgurnerne afviser lokale motorvejsinvesteringer og i stedet vil bruge endnu flere penge på kollektiv trafik. Det vil dog være en ret ny udvikling.

Endelig kan Socialdemokraterne forsøge at tilslutte sig aftalen, som regeringen siger, at de inviterer til, men det vil til gengæld splitte alliancen med de øvrige partier i rød blok. Så god er verden næppe, set med blå briller.

S kan også vælge at ignorere regeringens aftale med DF og love vælgerne, at man kigger på det hele igen, når en ny regering sidder for bordenden, vel vidende at trafikinvesteringsplanen ikke når at blive vedtaget i Folketinget inden valget.

Aftalen i dag viser dog, at regeringen – og i øvrigt også DF – er kommet i offensiven med meget konkrete projekter, som vil få stor lokal omtale og måske ændre dynamikken for valgkampen og i al fald synet på blå blok som ikke-funktionsdueligt.

Når DF's trafikordfører, Kim Christiansen, og finansordfører René Christensen onsdag på pressemødet står ved siden af erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), trafikminister Ole Birk Olesen (LA) og finansminister Kristian Jensen (V) og er med til at præsentere de lokale trafikinvesteringsprojekter, så ligner blå blok pludselig et velfungerende politisk kollektiv, hvor tidligere tiders munterhed og skydetelt mellem VLAK-regeringen og DF pludselig er afløst af billeder, der giver mindelser til paradisets have, hvor lammet og ulven græsser fredeligt side ved side.

I øvrigt har regeringen og DF aflivet et par upopulære projekter som togfondens planlagte Vejlefjordbro og en togforbindelse i Østjylland. Naturligvis satser de borgerlige på, at det vil de lokale vælgere i disse områder belønne dem for i stemmeboksen. Et andet klokkeklart DF-fingeraftryk er en jernbaneforbindelse fra Vejle til Billund.

Denne onsdag formiddag blev den første gode dag for regeringen og DF i meget lang tid, hvor man kom samlet i offensiven på et tidspunkt, hvor man er bagud i meningsmålingerne med 8-10 procentpoint. Det er ikke for tidligt, og spørgsmålet er, om man ikke er for sent ude.

Måske regeringen skulle bruge den samme model i nogle flere offensive udspil frem mod valget, så vælgerne ved, hvad de får ved at stemme på den blå blok på valgdagen?

-----

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på radioprogrammet Cordua & Steno på Radio24syv. Hver onsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget.

Forrige artikel Fl. Chr. Nielsen: Sjælsmarks beboere er ofre for magtens sproglige tyranni Fl. Chr. Nielsen: Sjælsmarks beboere er ofre for magtens sproglige tyranni Næste artikel Bosse: Interne trusler mod EU's værdier skal kvæles med økonomisk straf Bosse: Interne trusler mod EU's værdier skal kvæles med økonomisk straf