Jens Chr. Grøndahl: To folk, ét land

KOMMENTAR: Tostatsløsningen har for israelerne været en bekvem illusion, for palæstinenserne en smertefuld blindgyde, skriver Jens Chr. Grøndahl.

Med en lommekniv åbner en ældet mandshånd forsigtigt stingene langs en rulle af pergament eller skind. Man kunne tro, at der var tale om et helligt skrift fundet i en klippehule, men det er et skøde, han fremdrager af den beskyttende indpakning. Skødet er udstedt af datidens britiske myndigheder og vedrører ejerskabet til det hus i det nuværende Israel, som den gamle mand og hans familie forlod for et liv siden. Et liv tilbragt i eksil som palæstinensiske flygtninge.

Scenen er gengivet efter erindringen og stammer fra journalist Jørgen Flindt Pedersens dokumentarfilm om konflikten mellem Israel og palæstinenserne, ”De Besatte”. Man kunne komme i tanke om mere sindsoprivende billeder på det drama, der i snart syv årtier har holdt Mellemøsten i en permanent undtagelsestilstand. Spørgsmålet om ejerskab til jorden giver til gengæld et mere nøgternt udgangspunkt for at tale om retfærdighed, uden at følelserne løber af med diskussionen.

Under Osmannerriget havde en del landbrugsjord i Palæstina været kollektivt ejet, men for at der kunne inddrives ejendomsskat, blev det i midten af 1800-tallet besluttet, at ejerskabet til jorden skulle registreres. Herefter blev store områder i den nordlige del af det nuværende Israel ejet af jordbesiddere med domicil i Beirut og Damaskus. De samme jordbesiddere begyndte i 1920’erne at sælge jord fra til zionistiske bosættere, men de jødiske enklaver var i lang tid spredte og isolerede.

Under det britiske mandat efter Første Verdenskrig fortsatte bestræbelserne på at privatisere landbrugsjorden, så den kunne handles. Den palæstinensiske advokat Raja Shehadeh skriver om det i New York Review of Books 18. januar, hvor han anmelder bogen ”Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror” fra University of California, hvor forfatteren Gary Fields er professor.

Ved staten Israels oprettelse i 1949 var kun 13,5 procent af jorden på jødiske hænder. Under den forudgående krig var 750.000 palæstinensere flygtet, og i 1950 vedtog israelerne en lov, der bestemte, at jord, som på denne måde var blevet forladt, kunne stilles til den jødiske befolknings rådighed.

Alligevel var store områder stadig under palæstinensisk ejerskab, og det blev israelsk politik at ”judaisere” landet. Ligesom på Vestbredden efter 1967 blev lovgivningen om landbrugsjord et vigtigt redskab for denne målsætning. Ifølge traditionen fra den osmanniske periode var skriftlig beskrivelse af en ejendoms afgrænsning ofte den eneste dokumentation for ejerskab. Nu krævede Israel, at de palæstinensiske jordbesiddere kunne præsentere skøder på jorden, hvilket de som regel ikke var i stand til.

Sådan forvandledes privatejet jord til statslig ejendom med mulighed for lovlig, jødisk bosættelse. Et senere redskab for koloniseringen blev at annektere land under henvisning til militære hensyn, og eksproprieringen er fortsat gennem alle årene med israelsk besættelse af Vestbredden.

Besættelsen er i strid med Genèvekonventionens artikel 49, der forbyder en besættelsesmagt at overføre sin egen befolkning til de besatte områder, men det har ikke fået israelerne til at ændre praksis. Der er skabt kendsgerninger på landjorden, som det hedder, og de modsiger den internationale konsensus.

Når velmenende politikere udtaler sig om den israelsk-palæstinensiske konflikt, henviser de som et mantra til den såkaldte ”tostatsløsning”: at der med tiden skal oprettes en palæstinensisk stat på Vestbredden og Gazastriben med Østjerusalem som hovedstad.

Hvem tror inderst inde, at det nogen sinde vil ske?

Selv om israelerne officielt går ind for tostatsløsningen, har Israel konsekvent modarbejdet, at en palæstinensisk stat nogen sinde kan blive en bæredygtig realitet. Kortet over den besatte Vestbred er spættet med israelske bosættelser, og den berygtede sikkerhedsmur sørger sammen med andre intimiderende foranstaltninger for at gøre den daglige tilværelse ubærlig for Vestbreddens ikke-jødiske befolkning.

Israel gebærder sig, som om man i det uendelige vil kunne fastholde den besatte Vestbred i et jerngreb. Det har man gjort siden 1967, og fredsprocessen har været én lang forhaling af status quo. Man har jo hele tiden erklæret sig villig til at forhandle.

Tostatsløsningen ligner mere og mere et politisk fatamorgana, der snarere end at fremme en afslutning på konflikten blot er med til at forlænge den. I virkeligheden gjorde Donald Trump måske ligefrem palæstinenserne en tjeneste, da han besluttede at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Palæstinensiske ledere konkluderede straks, at fredsprocessen nu var endegyldigt kørt af sporet, og flere iagttagere har efterfølgende bemærket, at målsætningen om to selvstændige stater er uden fremtid. Vestbredden er reelt blevet israelsk territorium, men Israel mangler at tage konsekvensen.

Tostatsløsningen har for israelerne været en bekvem illusion, for palæstinenserne en smertefuld blindgyde. Men uden udsigt til deres egen stat med Østjerusalem som hovedstad må palæstinenserne nu begynde at overveje en fremtid inden for Storisrael.

Som en fremtrædende palæstinensisk stemme konkluderede: Kampen for borgerrettigheder er begyndt. Kampen for at forvandle Israel til et multietnisk demokrati, hvor jøder, palæstinensere og andre borgere har de samme rettigheder.

Det er svært ikke at sympatisere med palæstinenserne, trods deres uduelige ledere og den tilbagevendende terror mod civile israelere. Det er lige så svært at se bort fra Israels historiske baggrund. Den jødiske indvandring til Palæstina begyndte længe før Anden Verdenskrig, men på baggrund af nazismens industrialiserede folkedrab fik staten Israel en historisk og moralsk nødvendighed, som forbliver uantastet.

Mest rammende er nødvendigheden måske blevet udtrykt af den jødisk-ungarske forfatter, holocaust-overlever og nobelpristager Imre Kertész, da han efter et besøg i Jerusalem skrev, at han hellere ville se davidsstjernen på en tank end på en overfrakke. Selv de israelere, der medgiver, at Israel har krænket palæstinensernes rettigheder og undertrykt dem med unødig brutalitet, bærer på den samme historiske erfaring.

Den israelske forsvarsvilje er indædt, ukuelig, trodsig og kompromisløs. Den giver sig desuden det for os andre mærkelige udslag, at det i denne konflikt er de svage, der skal overbevise de stærke om, at de ikke har ondt i sinde.  

Man kan afvise det som utopisk, at jøder og palæstinensere skulle være i stand til at leve i samme stat på en baggrund af bitterhed, mistillid og had. Det virker bare endnu mere utopisk, at den israelske besættelse fortsætter som hidtil.

I givet fald vil det blive en afprøvning af Israels vilje til at skrue yderligere op for brutaliteten – eller gå nye, mere pragmatiske veje.

Her kommer det stilfærdige, men essentielle spørgsmål om ejendomsret ind i billedet som en mulig brik i puslespillet.

Den israelske annektering af palæstinensisk jord har været juridisk manipulerende og til tider inkonsistent, som Gary Fields og Raja Shehadeh beskriver. Men hvad har andre nationer gjort for at komme overens med deres blakkede fortid i spørgsmålet om jord?

I USA har de føderale myndigheder gennem generationer betalt godtgørelse til arvingerne efter de indianere, der uretmæssigt fik konfiskeret deres territorier, dengang nybyggerne koloniserede, hvad der i deres øjne var jomfrueligt land. For indianernes vedkommende er der endda ikke engang tale om at kompensere for individuelle ejerforhold.

Hvis USA betaler godtgørelse på så diffust et grundlag, må Israel også kunne beslutte at kompensere de palæstinensere, der med henvisning til den ene eller den anden form for registrering kan dokumentere deres tidligere ejerskab til jord, som den israelske stat har annekteret.

I betragtning af de milliardbeløb, som investeres i militære sikkerhedsforanstaltninger, ville selv en omfattende og kompliceret kompensation for tabt ejendom måske vise sig at være en bedre investering.

Forslaget kan selvfølgelig aldrig tilfredsstille de mest stålsatte nationalister, men i den palæstinensiske diaspora i Libanon, Jordan og andre steder ville tilbuddet om kompensation i det mindste stille den enkelte familie over for et valg: Enten tage imod, hvad der er deres ret, eller begrave sig 70 år mere i den stadig fjernere drøm om en dag at kunne vende tilbage til et selvstændigt Palæstina.

Konflikten mellem Israel og palæstinenserne ligner et af de dilemmaer, som der ikke findes nogen smuk eller ideelt retfærdig løsning på. Israelernes moralske byrde er lige så uomgængelig som deres historisk begrundede stålsathed.

Sådan ligger landet. Oprindeligt en osmannisk provins, siden et britisk mandat, hvor jøder begyndte at købe land. Derpå en stat født under blodsudgydelse og begrundet i en af de største forbrydelser mod menneskeheden, som verden har set.

Palæstinenserne blev historiens tabere. Fordrevet til et liv i flygtningelejre eller spærret inde i deres eget land af et apartheid-lignende system, der er en skamplet på den jødiske stat.

Man ville kunne affærdige en kompensationsordning som Israels forsøg på at købe sig aflad. Man ville også kunne opfatte det som en anerkendelse såvel af palæstinensernes ret som af historiens ulykke.

-----------

Jens Christian Grøndahl er forfatter og skriver hver anden søndag fast klumme i Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: Sådan bliver ondskaben herreløs Jens Chr. Grøndahl: Sådan bliver ondskaben herreløs Næste artikel Jens Chr. Grøndahl: Un très grand merci Jens Chr. Grøndahl: Un très grand merci
 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Kludder i årstallet??

  Staten Israel blev ikke oprettet i 1949, som Grøndahl skriver. David Ben Gurion proklamerede Staten Israel den 14. maj 1948, hvilket førte til den Israelske-Transjordanske krig i 1948-49, hvor Israel ved fredsslutningen havde tilkæmpet sig ca. 50 pct. større areal end det ved FN´s resolution af 29-11-1947 tilsagde.
  God søndag:-)

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Oprettelsen af Israel HVORFOR

  Om det er det ene eller andet år og dato ,er fuldstændigt ligegyldigt,som i alle andre forhold, er det helt entydigt begrundelsen for handlingen TOMMY JENSEN .

  Såe hvad var og er begrundelsen for at staten Israel blve skabt,,,,hvorfor dette aldrig er til nogen debat overhovedet i demokratierne og sejrherrene af 2 vk ,

  Der skabte og påtvang den placering ,igen med hvilke begrundelser,og ikke demokratisk rets tilstand

  Skete det for og til afbødningen af hvad ??

  Der er hele problematikken selvfølgeligt placeret,,, men benyttes netop ikke helt bevidst , kun grundet i modstandernes svagheder.

  Og sejrherrens bekvemmeligheder og totale overmagt .

 • Anmeld

  Chr. Bruun

  Israel, - et folk?

  De lande der i FN stemte for oprettelsen af en jødisk stat bør stå forrest i køen, hvis der engang skal udbetales erstatning til palæstinenserne.
  Holocaust var en forståelig baggrund for at denne meningsløse afstemning faldt ud som den gjorde, men af indlysende grunde har verden ikke siden set oprettelse af stater ved håndsoprækning.
  Israel består af amerikanske, etiopiske, russiske, irakiske, tyske, sydafrikanske etc jøder, nogle med demokratisk baggrund, andre fra diktaturstater, nogle religiøse fundamentalister, andre ateister, andre igen “vanejøder”, som flertallet i DK er vanekristne.
  “Jøder dræber ikke jøder”, sagde en jødisk ven til mig. Der var jo så blot en enkelt undtagelse da en ung jødisk israeler dræbte premierminister Rabin. Rabins enke, i forståelig desillusion, forudser borgerkrig i Israel. Den manglende sammenhængskraft - som den er søgt antydet ovenfor - samt årtiers brutalisering af befolkningen var Lea Rabins begrundelse i en portrætudsendelse om israelske premierministre.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · historiker

  sikkerhedshegn

  Har Grøndahl kendskab til motivet bag installationen af sikkerhedshegnet - ofte fejlagtigt betegnet "muren"? I øvrigt melder i hundredevis af Israels unge muslimske arabere sig til politi og militær for at bidrage til at standse de korrupte ritualmordere i HAMAS.

 • Anmeld

  Hans Knudsen · Civilingeniør

  Et retvisende helhedsbillede

  Når man læser den slags artikler, skal man altid huske at se efter “hullerne i osten” - altså alt det, som ikke bliver nævnt. F.eks. Hvis palæstinensisk-arabiske flygtninge og efterkommere skal kompenseres, hvad så med det endnu større antal jødiske flygtninge og efterkommere fra arabiske lande - skal de så ikke også kompenseres af den arabiske verden? Eller hvad med at en stor del af de palæstinensiske flygtninge selv var gæstearbejdere/migranter fra arabiske lande, så de ikke kan hævde at have boet i Palæstina-mandatet i mange generationer. Og det jødiske hjemlands forankring i de internationalt bindende aftaler ifm fredsslutningen efter 1. Verdenskrig og oprettelsen af Folkeforbundet - alt sammen noget som skete længe før 2. Verdenskrig og Holacoust - bliver også let og elegant helt ignoreret. Blot for at nævne nogle af de lidt større ting.

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  @ Erik Pedersen; Blot for ordens skyld. Det er bestemt .....

  @ Erik Pedersen; Blot for ordens skyld. Det er bestemt ikke ligegyldigt hvilket år hvad finder sted.

  I september 1947 foreslog UNSCOP en deling af Palæstina, som blev godkendt af FN 29. november 1947. Resultatet ville blive oprettelsen af to stater, en arabisk og en jødisk, mens Jerusalem ville blive direkte administreret af FN. Som indehaver af mandatet blev det op til Storbritannien at gennemføre beslutningen.

  Kravet om, at Storbritannien skulle gennemføre FNs delingsplan, førte til, at Storbritannien trak sig hurtigere ud af området. Bekymret for at gennemførelsen af delingsplanen ville skade de engelsk-arabiske/muslimske forbindelser, besluttede Storbritannien at opgive mandatet og trække sig ud, en konklusion vedtaget af det britiske kabinet den 29. september 1947. Tidspunktet for tilbagetrækningen blev sat til maj 1948.

  Den 14. maj 1948 forlod de sidste britiske styrker Haifa, og Den jødiske agenda, ledet af David Ben Gurion erklærede staten Israel for oprettet i overensstemmelse med FN´s delingsplan for Palæstina . USAs præsident, Harry S. Truman anerkendte umiddelbart efter staten, efterfulgt et par timer senere af Sovjetunionens leder Josef Stalin.

  Den Arabiske Ligas medlemmer Egypten, Transjordan, Syrien, Libanon og Irak erklærede krig og annoncerede, at de forkastede FNs delingsbeslutning. De hævdede, at de arabiske palæstinensere i hele Palæstina-området havde selvbestemmelsesret og at en kvart million arabere var flygtet fra Palæstina på grund af "zionistisk aggression". De blev støttet af Saudi-Arabien og Yemen.

  God søndag :-)

  Kilder: Israels uafhængighedskrig, Den israelske uafhængighedserklæring samt Wikipedia.

 • Anmeld

  Niels Nielsen

  Forfatterens egen opfattelse, ja præcis!

  Forfatteren går i vandet flere steder, således terminologien "besat" om et område, som ingen nationalstat gør krav på, "palæstinenser" om de arabere som boede i området, og hvor betegnelsen er udefineret. Der ud over tallet 750.000, som mange mener snarere er 200.000 eller mindre, da det var helt umuligt rent logistisk at flytte så mange mennesker med datidens midler, og helt umuligt at brødføde så mange personer i Jordan. Endelig er det et kæmpeproblem, at forfatteren så meget som nævner navnet Jørgen Flindt Petersen, som - selv i DR - stod for det mest radikale af alt det dramatiserede sludder om Israel der kunne opdrives.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae · Pensioneret politiassistent

  Nødvendige korrektioner og tilføjelser !

  " Selvom Vestbredden bliver (næsten) universelt betegnet som “besat” (også af Israel selv – i hvert fald for områder uden for Jerusalem) gælder international lov om væbnet besættelse ikke for Vestbredden". *EGO- forudsætningen juridisk for en besættelse er, at en suveræn stat besætter en anden suveræn stat eller dele af en sådan. Dette ses IKKE at være tilfældet hér, da området var statsløst. I følge Oslo 2 Aftalen fra 1995 er Israel pålagt løsning af sikkerhedsmæssige opgaver; mon en sådan 'forpligtelse' var blevet Israel pålagt, såfremt Israel ikke i forvejen lovligt havde befundet sig i dette omstridte område ? Fredsslutningen Jordan-Israel, dateret den 26.10 - 1994 er således en *de jure* bekræftelse af de juridisk bindende aftaler, indgået i San Remo 1920, og efter 'justering' af visse administrative mandatlinjer, heri indbefattet Den britiske mandatars noget enevældige opdeling af Det britiske Palæstinamandat den 24. juli 1922, alt bekræftet ved enstemmig beslutning i Folkeforbundet den 16. september 1922. Den internationale Domstol i Haag afsagde en "ADVISORY OPINION, den 21. juni 1971 om, at alle de aftaler der var indgået siden San Remo og på vegne af FOLKEFORBUNDET, yderligere var beskyttet af FN -Pagtens kapitel 12, articles 80 med flere, FORTSAT ER JURIDISK GYLDIGE/BINDENDE . Endelig bør også medtages "SÆDVANERETTEN, UTI POSSIDETIS JURIS", der betyder, "SOM MAN LOVLIGT BESIDDER", om hvilken Den internationale Domstol også i en ADVISORY OPINION, den 22. december 1986 har fastslået, at retten ikke kunne sidde principperne i Uti Possidetis Juris overhørig i en anden grænsedisputs, hvorefter tidligere administrative linjeføringer, mellem 2 tidligere administrative områder ved disse kommende selvstændighed OGSÅ blev disse områders nationalstatsgrænser. Et folks ret til selvbestemmelse er en ret, men en ret, der ALDRIG vil kunne overtrumfe en stats suverænitet. Hvis og såfremt i fald, at det opfundne palæstinensiske folk ønsker en bid af Israel, kan det ALENE kun ske ved direkte forhandlinger parterne imellem , med udgangspunkt i FN -PAGTENs kapitel 6 under overskriften: FREDELIG BILÆGGELSE af TVISTIGHEDER, på eng. "Pacific Settlement of Disputes", hvorpå alle Sikkerhedsråds Resolutioner 242 - 338 - 478 med mange flere er forankrede. TVANG AF PARTERNE KAN SÅLEDES IKKE LOVLIGT FOREKOMME, og INGEN FREMDATEREDE BESLUTNINGER kan således lovligt IVÆRKSÆTTES !
  Disse Sikkerhedsrådsresolutioner baseret på FN -PAGTENS kapitel 6 er IKKE lovbindene, men er et forpligtende forhandlingsgrundlag.
  Alene er kun lovbindene sikkerhedsrådsresolutioner med udgangspunkt i FN Pagtens kapitel 7, omhandlende: Trusler mod freden - fredsbrud - krigshandlinger (Acts of Aggressions).
  Havde Israel i 1967 været den aggressive part i en ulovlig krigshandling, ville Israel have modtaget en sikkerhedsrådsresolution med ordre til øjeblikkeligt at forføje sig bort.
  Iraq´s (Saddam Hussein) derfor i strid med FN Pagten ulovlige angrebskrig og besættelse af Kuwait afsted derfor en sådan sikkerhedsrådsresolution om øjeblikkeligt at forføje sig bort, hvilket Iraq/Hussein nægtede.
  Iraq´s ulovlige besættelse blev derfor bragt til ophør med anvendelse af de til dette formål nødvendige magtmidler !
  M.v.h. / tmk.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Procedure fremfor demokratiske beslutninger

  Flere indlæg går på korrektheden af og i proceduren.
  En procedure der blev uanset årstal og mdr dage m.m. Men ikke var demokratisk, da ingen rep de daværende beboere
  Og aldrig omtalte og omtaler hvad formålet var.
  Hvor en endda tillader rent menneskeligt at bruge holocaust som en? Ja med hvilket grundlag udover de menneskelige, og nu nærmer vi os således hovedårsagen for uanfægtet og uanset sympati eller modsat så var det ikke en grænsedragning som vi i dk fik lov til at foretage fra tysklamft med et menneskeligt hensyn, hvor var det for områdets beboere og hvordan udøver Israel det i dag
  Og kun?? Kalder og nævner Israel som et demokratisk samfund

  Samt ingen af sejrherrerne har nogensinde turdet eller forklaret selve grund substansen i skabelsen og med tvang skabte et samfund i et andet uanset hvor ringe og få beboere det tidligere bestod af.
  Som skabelsen af Israel fuldstændigt udraderede fuldt bevidste, og idag trods endnu værre brugte magt midler end selv Hitlers og stalins regimer var istand til at opdage og bruge som det sker lige nu og her i det såkaldte demokratiske samfund Israel.
  Og så og derfor er procedure relt og helt uden betydning men kun blå lys atter engang for at årsagen til at Israel aldrig får chancen for at blive hverken fremført eller hørt.
  Vi kan kun gisne om hvad dér var sket med jøderne i vore demokratier og sovjet viste hvad de mente og gjorde.
  Og dette er aldrig omtalt på nogen betydende måde.
  Så drop alle manipuleringer og løgne ang skabelsen af det rich der er skabt i Israel med accepten af de vestlige demokratier.
  Men aldrig oplyst eller forklaret af nogen overhovedet.
  Den største skamplet efter 2 vk på kloden.

 • Anmeld

  BirgerMunthe · Folkepensionist

  Så gik det også op for mig

  Jeg har tænkt, hvad det er der gør, at et land uden problemer, kan overtage et andet land.
  IraQ/Sadam Hussein var ikke venner med vesten - derfor hjalp Fogh, Bush og? , med at få ham ned med nakken.
  - Betyder det nu vi skal i krig med KINA og RUSLAND, fordi de annekterer eller truer med at gøre det fremmed land.
  Jeg kan godt se hvor Putin har fået ideen fra med at lave uro i midten af Europa - handelskrig. Ny gasledning gennem DK.
  Det sker hele tiden, vi vil normalt ikke krig, og til vores store forbavselse, sker det alligevel, - hvorfor ellers øge budgetterne til krigsførelse.
  Israel viser mere end andre, at religion er noget skidt, som fanden har opfundet, for at glæde våbenindustrien og manipulerende politikere.
  - Så derfor får Israel lov til at opføre sig som dem der ville udrydde og overtage Europa for år tilbage.
  Man skal bare have de rigtige venner, - så kan meget lade sig gøre!!

 • Anmeld

  Irene Brandt · Redaktør

  Én stat med fokus på menneskerettigheder for alle borgere

  Jens Christian Grøndahls beskrivlse af det israelsk/palæstinensiske problem stemmer godt overens med mine egne oplevelser, da jeg besøgte Vestbredden i 2016.
  Vi besøgte blandt andet flygtningelejren Balata i Nablus. Lederne fra lejren fortalte om nakba - den palæstinensiske eksodus i 1948. De havde siddet i Balata siden og ventet på, af FN ville holde sit løfte til palæstinenserne om, at de kunne vende tilbage til Jaffa, som de var blevet fordrevet fra, når der blev fred; et løfte, som aldrig blev indfriet.
  Jeg spurgte lejrens ledere, hvilken løsning de selv foretrak. De svarede: Vi ønsker IKKE en to-statsløsning. Vi ønsker en én-statsløsning, hvor alle borgere har de samme rettigheder, og hvor vi derfor kan få den jord tilbage, som Israel har stjålet fra os.
  Denne udtalelse understøtter Jens Christian Grøndahls synspunkt. Desværre er jeg ikke stødt på danske politikere, som deler denne opfattelse. De, jeg har hørt udtale sig, har talt for en to-statsløsning. Kom frit frem, hvis I tør stå på mål for anden tilgang til en konflikt, som med garanti IKKE stopper, så længe Israel uhindret annekterer flere og flere arealer på Vestbredden og i Østjerusalem. De overgreb, der dagligt finder sted mod en ubevæbnet og magtesløs civilbefolkning i Palæstina, er én endeløs krænkelse af selv de mest fundamentale menneskerettigheder.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae · Pensioneret politiassistent

  Jens Chr. Grøndahl: To folk, ét land ?

  Synes du mon ikke "To folk ét land" skræmmer dig - bare - lidt ?
  Tag fore eksempel Den libanesiske Borgerkrig, der varede i 15 år, og kostede vel omkring 150.000 mennesker deres liv - Den syriske Borgerkrig vel formentligt mellem 500.000 - og 600.000 mennesker deres liv og millioner af internt og eksternt fordrevne mennesker.
  Det samme skete reelt i Det britiske Palæstinamandat, kulminerende med den arabisk initierede "Arabiske Revolte" 1936 - 1939.
  Endvidere blev ènstatsløsningen reelt afprøvet lige efter junikrigen i 1967, hvor disse ARMISTICE DEMARCATION LINES naturligvis ikke kunne afholde araberne fra endnu et ulovligt og forenet angreb mod Israel, og derfor de facto ophørte med at eksistere.
  For første gang siden 1948 fik araberne i Gaza og på den såkaldte Vestbred deres frihed til både at kunne besøge slægtninge, samt til at kunne søge og også få arbejde i Israel.
  Infrastrukturen udvidet til også at omfatte marginalområderne.
  Ca. 8 år efter Seks Dages Krigen (1975) kunne jeg stige ombord på en rutebil, med fast rutefart Haifa-Gaza By.
  Stor var min overraskelse, da jeg konstaterede, at demarkationslinjen som var markeret ved en dyb grøft før denne krig, nu var jævnet med jorden, og der var hverken militær eller politimæssig kontrol ved overfartsstedet.
  Først i 1992-1994 blev der bygget hegn omkring så velkendte Gaza Stribe, for da var arabisk terror blevet så omfattende, at den nødvendiggjorde en sådan foranstaltning.
  Ligeså med tilfældet Sikkerhedsmuren/Hegnet mod den såkaldte Vestbred.
  Indtil da mistede mere end 1000 mennesker livet ved arabiske terroranslag, og med sikkert lige så mange sårede.
  Ved en énstatsløsning i dag ville en borgerkrig på niveau med den libanesiske og den syriske være uundgåelig.
  Derfor ABSOLUT INGEN ANBEFALING af mig til Enstatsløsning, da en borgerkrig i Israel vil blive om muligt endnu mere grum and de 2 førnævnte, og så bliver det rigtig slemt for, når arabere/muslimer kan myrde hverandre med tilsyneladende ubekymret lethed, så vil en borgerkrig mod de forhadte jøder sandsynligvis blive ren fornøjelse.
  M.v.h. / tmk.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Demokrati for alle trosretninger

  Israel er desværre et blå lysende eks på hvor lidt demokrati egentligt betyder,, for de reelle magthavere,, uanset om det er ved demokratiske valg eller de har og tiltager sig magten og når dé politikkere har dén i deres hænder
  Eks Hussein, som kun var magthaver grundet støtten fra vore demokratier i Europa og USA,,, også han brugte sit vanvid meget langt,, at selv 15 dage efter og inde i krigen,,, stadig handlede våben med UK

  Der dræbte UK soldater +andre
  Og tilsvarende har Israel altid fået fra USA osv.
  Men demokratiske tiltag affejer Israel på bedste Hitler maner og metode, akkurat som dé mishandler alle andre end jøder.
  Endda så meget at vi selv kan se det foregå, selv om vi aldrig kommer eller har været i Israels diktatur stats samfund
  Lige en lille detalje hvor både UK og dansk folkebedrags forening er fuldt medvirkende og støtter, som eks at de begge støtter,, både Israels diktatur stat og Trump versionen i USA og hvor Søren Espersen endda udtaler sig med at vi altid skal følge disse despoter og diktatur staten Israel.

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Et forfriskende indslag, men.....

  Et forfriskende indslag, men kæden ryger allerede af i første afsnits første linier, ved at referere til Jørgen Flindt Petersens film, der oser af had til den jødiske stat, og ved at referere til araberen med skødet. Israel har nemlig altid anerkendt arabisk ejerskab af jord med skøder. Men det er blevet tiet ihjel igennem alle tider.

  Læste for nogle år siden, at der dengang fortsat henstod 30.000 parceller, med tinglyste skøder, som der ikke er gjort krav på. Manden i propaganda filmen, er så en af dem. Men de respekteres, og der hvor der har fundet naturlige ekspropriationer sted, henstår pengene. Iøvrigt morsomt, at nulevende israelske arabere, som enkelt gruppe, er de største private jordejere i Israel. Det er der ikke mange som ved. Det er nemlig også tiet ihjel. Men det er sandt.

  Der er flere andre punkter. Palæstina er ikke en stat. Der er ikke aftalt grænser under hensyntagen til Sikkerhedsrådets resolutioner 242 og 338.

  Judea og Samaria (Vestbredden) er omstridte områder, som er lovligt besat eller, som andre med rette fastholder, befriet fra jordansk besættelse. Geneve konventionerne om besat land gælder derfor ikke for Vestbredden. Osv. osv.

  En palæstinensisk stat i staten, har igennem tiderne været nævnt flere gange. På hebraisk brugte israelerne udtrykket 'autonomia'. Det ville have været til pal-arabernes store fordel. I fred naturligvis. Første gang jeg stødte på ideen, var første gang jeg var i Israel, efter Yom Kippur krigen. Disse tanker har så henholdsvis været gentaget, og af araberne pure afvist "på gadeniveau". Araberne ville jo have hele Israel, så hvordan i alverden kunne man bare tænke på et palæstinensisk 'autonomia'?

  Tanken om hele Israel, blev der først rykket meget lidt ved efter Oslo aftalerne,- men kun på papiret, forstås, eftersom hele Israel fortsat er på alle magtfulde terrorgruppers chartre. Og medlemmerne af disse terrorgrupper, stikker dybt ind i det palæstinensiske hjemmestyre.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Fine ord fritager ikke

  Uanset papire er realiteterne som også FN mfl FORDØMMER OG ERKLÆRE ULOVLIGE I ALT DERES GRUSOMHED,, at Israels militære og politi styrker med magt fjerner og ødelægger boliger, så israelske borgere =jøde stammens skal overtage arabernes boliger bare i en bedre kvalitet,?..Men stadig DYBT OG HELT ulovligt og ER erobret med magt til bosætterne,
  Som er etnisk udrensning foretaget i og af den jødiske stats religions frelse af deres disciple, helt uden demokratiske og juridiske, som ethvert demokrati efterlever,, bare ikke den jødiske diktatur stat, trods alle konstaterede lovbrud og international fordømmelser,,, som også en engelsk minister blev udsat for da han også troede på et diktatur
  Historien gentages bare endnu mere grusomt udført og brugt af en stamme der skulle have lært, men ikke vil.

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Erik Pedersen lyver

  Israel fjerner ikke arabiske boliger. Israel fjerner ulovligt opførte bygninger, som regel opført, eksempelvis af Folkekirkens Nødhjælp, ene og alene for at provokere Israel og få nogle gode "stemningsbilleder" i kassen.

  Da Jordan besatte Vestbredden og Østjerusalem samt den gamle by, blev en del jødisk ejendom konfiskeret, og videresolgt til arabere fra Jordan, som hovedregel, men også til lokale arabere. Efter Israels befrielse fra jordansk besættelse af Den Gamle By, Østjerusalem og Judea og Samaria (Vestbredden) blev en del af disse ulovligt tilskødede ejendomme taget tilbage.

  Der er aldrig fjernet så meget som en eneste lovligt arabisk ejet ejendom til fordel for jødisk. Det er ganske enkelt løgn.

  Men løgne fra den kant har det med at blive gentaget så mange gange, at de bliver til myter og til sidst til sandheder. Deir Yasin massakren er en af disse.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Løgne og manipuleringer

  Nu er Israel skabt ulovligt, så alt hvad Israel foretager sig er ulovligt og de beviser det gang på gang med at nægte at følge FN, så simpelt og kynisk er USA og tilhængere og Rusland Kina ligeså
  ..Men der er det også rå magt, der anvendes.
  Simpelt og kynisk som alt ang Israel.
  Og dé beskyldninger mod både dansk og internationalt bls mediers skildring uanset om det er med skrift eller tv billeder,,, viser kun hvor stor og meget du Ole groth Andersen lyver og endda med titlens grinagtige løgn og storheds forsøg på at retfærdige gøre dit og dine udemokratiske løgne og beskyldninger både mod mig og andre trods de overvældende sandheds beviser i alle medier for engangs skyld uden at forsøge med lige så megen ukorrekte påstande, som du benytter vor herre bevares bare ikke med din ego vanvittige løgne én mas
  Ole Groth Andersen

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Gider ikke bruge ret meget mere tid på, i særklasse, ubegavede og historieløse personer

  Israel er ikke skabt ulovligt. Israel blev skabt på grundlag af en delingsplan, som jøderne accepterede. Angrebet på Israel i 1948 var til gengæld ulovligt. Det resulterede så i våbenstilstandslinier. Israel blev anerkendt som medlem af FN. Israel er ligeså lovlig som Tyskland.

  Gider ikke bruge ret meget mere tid på, i særklasse, ubegavede og historieløse personer

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Palæstinensere.

  Der er en ting jeg ikke forstår, det er, hvorfor vedbliver man at kalde Palæstinenserne et folk. De har aldrig været noget selvstændigt folk, men der i mod bestående af forskellige arabiske folkestammer. Begrebet palæstinensere opstod først i 60,erne da Yassir Arafat dannede PLO, Palæstinensernes Befrielsesfront.. Arafat var, så vidt jeg ved, ægypter af fødsel.
  Palæstina har aldrig været noget land, men har altid været et område, beboet af forskellige folkestammer. Det er rigtigt ar jøder begyndte at opkøbe jord af araberne, men der var ikke tale om tyveri.
  Det, som jeg tidligere har hørt, er, at såfremt der bliver en såkaldt to- statsløsning har palæstinenserne/palaraberne erklæret at såfremt der oprettes en sådan stat, vil man, på ingen måde, acceptere tilstedeværelsen af jøder.
  Det gør tilsyneladende ikke noget at næsten halvdelen af Israel består af arabere, men palæstinenserne vil bare ikke have jøder i blandt den, forstå det hvem der kan.

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Lad mig være retfærdig

  Erik Pedersen. Lad mig være retfærdig. Kom med dokumentation for bare et eneste punkt, hvor jeg tager fejl, i mit indlæg under overskriften "Et forfriskende indslag, men....."

  Men dit forvrøvlede svar "Fine ord fritager ikke" indikerer ikke ligefrem, at du er i stand til det.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manglen på valide argumenter

  Nu er hverken Tyskland eller andre demokratier skabt ved at sejrherrerne IKKE vil have jøder i baghaven, da jøderne generelt ikke og som andre religioner heller ikke vil acceptere at de OGSÅ lever i demokratiske samfund.
  Som har det indbyggede forsvar af befolkningerne retstilling ,,,, at andre alle love skal alle,, være underlagt demokratiske vedtagne love af dé demokratiske parlamenter i landene af politikere der er valgt demokratiske, helt modsat ledelserne i religionerne.
  Hvor de religiøse endda i frihedens beskyttelser også for de religiøse er fuldt gyldige i demokratierne både gældende for såvel børn og voksne uanset religiøse trosretninger /samfund i demokratierne, som flere religioner tillader Sig at have og visse endda benytte sikringer som vi alle betaler osv etc.
  Og som du helt tydeligt viser det netop ikke hverken acceptere eller vil erkende som du også dét meget og mere end svært ved OLE GROTH ANDERSEN.
  Prøv at forstå demokrati og hvad et demokrati er og beskytter alle med og ved.
  Hele sit både lovkompleks og adfærds normer og regler med både beskyttelser,ligeret og ligeværd gældende for alle.
  INKL dig også.

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Tak Allan Gorm Larsen

  Tak Allan Gorm Larsen for din korrekte kommentar.

  Den arabiske befolkning i Israel, som idag udgør 1,8 millioner, ud af Israels cirka 8 millioner indbyggere, kalder sig faktisk slet ikke for palæstinensere. Men rigtigt, at med Gaza og Vestbredden og de israelske arabere, udgør de tilsammen over halvdelen af den samlede befolkning i Gaza, Judea og Samaria (Vestbred) og Israel.

  Interessant er det også, at der i Gaza, som er palæstinensisk, findes noget som hedder flygtningelejre. Det gør der også i Judea og Samaria. Det i sig selv er rystende, at man fastholder mennesker i en status som flygtninge, i egne områder, 70 år efter, at deres forfædre på opfordring af egne ledere forlod det, der ligger udenfor det efterfølgende Israel og det der blev til Israel.

  Tog man bussen eksempelvis fra Ramallah til Hebron, eller Hebron til Ramallah, så blev man registreret som flygtning. Det modsvarer en tur fra København til Køge under en konflikt i Danmark. Det er sindsygt.

  Den anti-israelske Folke Bernadotte udtalte rystet, at omkring lidt over 300.000 arabere således flygtede. Men araberne opgjorde tallene til 750.000. Selv i 1967, blev arabere, som ulovligt var tilflyttet Vestbredden under jordansk besættelse, og som flyttede tilbage til Jordan, betragtet som flygtninge.

  Hele denne konflikt bygger på en løgn. Og jeg er glad for at konstatere, at Allan Gorm Larsen sammen med flere andre kommentatorer, har genneskuet løgnen.

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Dokumentation Erik Pedersen, ikke hule floskler.

  Dokumentation Erik Pedersen, ikke hule floskler.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  PS, hvorfor KUN JØDERNE

  Undskyld jeg overså din forblindelse Ole, hvorfor mangler du de daværende beboere acceptere, er set igen dit anti demokratiske gen der overtager, selv en tidligere direktør evner, må jeg vel formode, du med en sådan lønmodtager stilling skulle også være i besiddelse og viden om hvis altså du vil være anset som du mener en sådan stillings betegnelse men den kræver også en slags adfærd og endda sandheden
  Hvis jeg skal følge dine beskrivelser.
  Men heldigvis er det suverænt mit frie demokratiske selvstændige valg.

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Jeg er nu ikke selv jøde.

  For fuldstændighedens skyld, var jeg personlig selvstændig, og hæftede med hud og hår, kød, bil og hus, igennem 40 år. Stillingsbetegnelsen står SKAT for. Jeg skyldte aldrig nogen noget, heller ikke SKAT, ligesom jeg ikke skylder dine uartigheder nogen som helst svar.

  Du er nemlig prototypen på en Israel hadefuld debattør, lider givetvis af mindreværdskomplekser, du er samtidig ret ubegavet i din argumentation. og din historiske viden er lig 0.

  Men jeg understreger, at jeg ikke har dig mistænkt for at være antisemit. Det overlader du så til dine trosfæller. Også blandt araberne, idet målet for dig, helliger midlet. Farvel og tak herfra.

  Omvendt: Jeg er nu ikke selv jøde.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Anti demokrater OGA

  Nu tror eller rettere ved jeg at det er ikke skattevæsenet der skrives din titel her, såee hvem vrøvler og lyver kære OGA
  Men at du ikke vil acceptere hverken hvad FN, EU og endda selve USA skriver at de forlanger, at de jødiske bosættelser i det benævnte område som Palæstina
  .Så selv jeg kan intet gøre mod en sådan fanatisme og idiotisme, kan jeg ikke ,, når du samtidigt bevidst må jeg formode ,, hvor du OLE GROTH ANDERSEN selv, tilsidesætter benægter , både FN, EU og USA s samlede vægt og betydning og stort set resten af verden INKL alt og hvad der internationale samarbejder kræver af demokratiet som skal opfyldes, som igen og atter beviser at Israel aldrig har været bare noget det hverken er demokratisk skabt eller som stat er set som

  Desværre derfor er kun dig OGA og AGL, samt selvfølgeligt DANSK FOLKEBEDRAGS FORENINGS SØREN ESPERSEN og partiet han og i er medlemmer hos.
  Samt at di selv udstiller dig og dit ego, ved bla at du tillader dig selv, ganske vist som den eneste fog med df og agl som sympatisører, at optræde som dommer uden at være bare i nærheden, som en demokratisk person, med dine anti demokratiske både normer og udtalelser i desperationen over ikke at have valide argumenter overhovedet.
  Derfor forsøger su med tilsviningerne af mig personligt.
  Så med de evner du så tydeligt ikke har eller besidder så er det udfra disse kendsgerninger at vi stopper nu.
  Men hvis skulle få lært at argumentere demokratisk og i en forstandig demokratisk dialog form så må du heller end gerne fortsætte dialogen ang vore uenigheder.
  Og du må da som det mindste ønskes en fortsat god søndag aften.
  Og sæt dig dog ind i de emner du vil debattere ang dette skulle være let udfra DIN stillingsbeskrivelse, men desværre viser du andet på og med de indlæg som du har givet i denne debat.

 • Anmeld

  Nils Jensen · Pensionist

  Længe leve ...

  Wikipedia ...!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  OGA

  Hvorfor mon du pludselig påstår at jeg har skrevet at du er jøde.
  Fremfor at du besvarede mit spørgsmål ang HVORFOR DU KUN NÆVNTE AT SKABELSEN AF ISRAEL KUN OMFATTEDE KUN JØDERNES SVAR (Akkurat som hvis Halland Blekinge og Skåne evt skulle spørges ang afgivelse til Danmark) Og IKKE BRUGTE MULIGHEDEN FOR at bare INDDRAGE OG SPØRGE DE DAVÆRENDE LOKALE BEBOERE
  Som var spørgsmålet til dig ang skabelsen og som danskere blev spurgt og fik lov af internationale forhandlere ang grænse fastlæggelsen mellem dk og d engang fik og skabte den eneste grænse der er bestemt af lokale på kloden.
  Er det andet end løgn og manipuleringer når du så bevidst omformulere dette som om jeg har stillet spørgsmål ang dit evt religions tilhørsforhold, så drop alt df og manipuleringerne sammen med dine løgne ang mig osv etc

 • Anmeld

  geoffrey cain · cand. mag. et art.

  Svært at komme in

  Jeg har prøvet at skrive en kommentar til fordel for Israel, men det er ikke lykkedes at komme ind. Jeg prøver igen

 • Anmeld

  Nils Jensen · Pensionist

  geoffrey cain

  Jeg håber det ikke, men måske er det fordi din kommentar er til fordel for Israel. Måske et eksempel på dagens hensygnende demokrati og ytringsfrihed,

 • Anmeld

  geoffrey · cand. mag. et art.

  Problemet er løst

  Jeg kom ind næste gang jeg prøvede. Debatten er som sædvanlig. Den palæstinensiske fløj er totalt uvidende om, at der intet Palæstina var, før det blev et britisk mandat under det navn (som stammer fra den græske sagnfortæller Herodot, der aldrig havde været der). Der var ingen region, der hed Palæstina i den osmanniske tid (1517-1917), og araberne selv brugte aldrig ordet. De sagde, det var en zionistisk opfindelse. "Palæstina" opstod først i 1970'erne - af taktiske grunde, sagde den daværende PLO-leder Zuhair Muhsin. Prøv at slå ham op. Udtalelsen faldt i det nederlandske blad Trouw.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae

  FLYGTNINGENE OG HÉR BLOT ÉN AF GRUNDENE TIL DET STEDSE STIGENDE ANTAL AF FLYGTNINGE !

  Disse såkaldte flygtninge er politiske gidsler i et beskidt politisk spil - se hér: Hr. Lars Erslev Andersen har i sin kommentar i Berlingske Tidende retorisk stillet Naser Khader dette spørgsmål: hvordan HAN så vil løse det 'palæstinensiske flygtningeproblem', når nu også han ønsker UNRWA og flygtningelejrene nedlagte.

  Mit svar: Araberne skabte flygtningeproblemet ved deres ulovlige angrebskrige i h.h.v. 1948 og 1967, og det er jo en historisk kendsgerning, at alle krige forårsager flygtningestrømme, og hvorfor skulle disse ulovlige arabiske angrebskrige dog udgøre en undtagelse.

  Et ansvar disse arabstater aldrig har påtaget sig, men i stedet givet Israel skylden for.

  "Den arabiske Liga" udstedte i 1959 dekret nr. 1547/1959, til sine medlemsstater, der forbød disse at give flygtningene og deres efterkommere statsborgerskab i deres værtslande, med den klart formulerede begrundelse, at "bevare den 'palæstinensiske' enhed og folkelige identitet", og dermed også for 'retten til at vende tilbage'.

  Dette er en direkte overtrædelse af FN Konventionens Article 7 "om børns rettigheder til statsborgerskab i den stat, hvori de er født !"

  Om flygtningenes ret til tilbagevenden, se FN´s Generalforsamlings Resolution 194, der blev vedtaget i 1949, men 'forkastet af FN´s arabiske medlemsstater.

  Generalforsamlings-resolutioner er ikke lovbindende - men kun 'anbefalinger'.

  Når de arabiske værtslande har givet flygtningenes efterkommere statsborgerskab er flygtningeproblemet løst, og således blev også Europas flygtningeproblemer efter WW2 løst.

  M.v.h. / tmk.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  To bevidste vildledninger eller bevidst mangel på realitets sanser

  Uanset område navn eller mennesker der levede og evt boede i området,,,,og med hvilken indflydelse, " på udviklingen eller afviklingen og hvorfor skulle Israel etableres af nogle her i blandt Englænderne ,som i tiden før og det styadig ses effeketrene af også i dag, hvor de fortsat også tiltvang sig de nuværende grænser/relt begrænsninger, HELT uden hensyn til andre end sig selv,,,,som de også er ved at gennemføre nu med brexit. for dem selv,,men denne gang med alvorlige konsekvenser også kun for dem selv, og relt for første gang i historien selv skaber dem,,mmen er ebgyndt på det interne slagsmål blandt sig selv ,da flere og flere forstår hvad der er igangsat,og følgerne er og bliver,med isoleringen. af sig selv fra grupen og mulighderne denne gruppe med enorm succes trods både nationalisters og egoisternes evige forsøg på at ændre denne fælles tryghed og sikkerhed som europa aldrig fåør i historien har kunnet fastholde i så lang en periode for så mange og gøre det i fredeligt samarbejde med gavn for alle der deltager frivilligt samtidigt og sammen i smarbejdet der endda er fundrete demokrtaisk med ligeret og ligeværd endda for lande/områder som bla danmarks .som vel og mærke,har noget mere ligeret, end de største samarbejdsparterne, bla set i forholdstal størrelser ang indbyggere osv

  Og så er der en "" geoffrey · cand. mag. et art.
  Problemet er løst ""

  Der desværre også relt og realistisk + kun understøtter det overgreb der fandt og fortsat finder sted, i og da Israel blev påtvunget områdets lokal beboere/befolkning og om de benævnes det ene eller andet,er fuldstædningt ligegyldigt,som hvis vi i Danmark finder evt fossilt kilder på VOR SMÅ JORDOMRÅDER individuelt, hvem der så er de oprindelige ejere af jorden på kloden.
  Heldigvis har vedtaget demokrtaisk at disse vil tilhøre fællseabet og dermed samfundet.
  Sådan er vor jord " besidelser" i Danmark sådan indrette , ikke kun reelt for ejerne/brugerne af områderne.
  På kloden som vi så påstår er VORES , men hvem er det og de ??

  Men skaber obåde krige og direkte adskilleser af mennekser uanset tilhørs forhold osv og,dermed netop påstår og benytter magtmidler til at etablere sig, som eks ISRAEL er skabt ,og faktisk alle stammer øø var det ?? folkeslag ?? ,men grupper har inddraget som deres ejendom ,fremfor demokratiske og med eller fornuftige aftaler om brugen af disse områder,som desværre altid også nu foregår ved at "handle",men forudsat at individets beslaglæggelse er tilstede,og hvor mon de var i Israls skabelse. ?

  Eller var det relt et problematisk forhold mellem trosretninger ,der igen skabte krige,, som er foregået siden måske endda startet af de oprindelige beoere af området,men uden at de overhovedet var inddraget på nogen måde.
  Og sådan er stort set alle de såkaldte krige som er/ var erobringer ,og hvor stærkeste militær altid var/ er vindere.
  Og kun fordre/skaber modtsand ,da de er skabt via magt og ikke demokrati ,,eller som før ved og med fornuft mellem mennesker alle har ligeretten, til at både at være og være her.

  Og derfor kun desværre udvikles konstant med de uligheder, der pg som igen medføre miltære løsninger/konfrontationer,,,som aldrig er befolkningens,,,men magt havernes, eller de der de stærkeste våben,som brugen af atom viser det helt entydigt nuv,,,med nordkorea osv.

  Og dette vanvid vil fortsætte sålænge systemet og magten går i fælleskab i med denne egoistiske form af og med politiske fordelinger,og for fordelinger,, i al deres åbenlyse grusomheder mod alle MENNESKER

 • Anmeld

  Nils Jensen · Pensionist

  Aktion = reaktion

  Påstandene i dette debatforum viser med al tydelighed, hvorfor verdenen er et kompliceret sted at opholde sig. Hvis ordene blev udskiftet med våben, var det et rent blodbad. Og det er det, der ofte sker i den skinbarlige virkelighed. Så hvem kan undres over død og ødelæggelse.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Enig

  En meget let draget konklusion, som trods al sin rigtighed, , stadig ikke føre til noget udover viden ang effekterne af vor nuv adfærd og handlinger.
  Men kun dialog på lige vilkår og med retfærd og lighed og ligeværd for alle parter, kan skabe udvikling fremfor stilstand og tilbagegang via bla konklusioner hvis ikke de benyttes til fremgang.

  Så simpelt og vanskelig er udviklingen med sigte på at vi alle får del i dén og dém.
  Stadig på lige vilkår og krav,betingelser osv
  Så til både Jens og vi andre hvordan skaber vi bare dialogens med lige muligheder dér bringer udvikling for og til os alle.
  Dette er bla og evt denne debat giver os mulighed for men vil vi alle dén og benytte muligheden her for dette formål? 😊

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Tal hysteriet

  Til Tommy, hvad er forskellene om det var efter 2vk og om det var sidst i fyrrerne elle først i bare halvtredserne eller tresserne osv
  Hvad ville det få af betydning? 😊
  Jeg kan ikke forestille mig andet end at magten var ændret eftflg de præcise datoer og årstal altså evt såkaldt enten fastholdelse med udbygning eller tilbagegang i magt fordelingen kun få evt osv.
  Så kan du forklare hvad der gør at du er så nøjeregnende ang årstal dato og alt ligegyldigt udenoms evt via manipuleringer osv for en af parterne?! 😊

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Flygtningene holder krigsgryden i kog

  Tak til Torben Michael Kaae for en glimrende redegørelse.

  Vil lige fremhæve denne:

  > "Den arabiske Liga" udstedte i 1959 dekret nr. 1547/1959, til sine medlemsstater, der forbød disse at give flygtningene og deres efterkommere statsborgerskab i deres værtslande, med den klart formulerede begrundelse, at "bevare den 'palæstinensiske' enhed og folkelige identitet", og dermed også for 'retten til at vende tilbage' <

  Den adopterede UNRWA, som var de selv et medlem af 'Den Arabiske Liga', og lod derfor alle mandatarabiske flygtninge, som havde fået statsborgerskab i Jordan, fortsætte med at være opgjort som flygtninge i UNRWA regi. Og som med alle de andre palæstina-mandat-flygtninge også deres børn, børnebørn og oldebørn. Hvis FN's regler og definitioner på alle verdens andre flygtninge, også var gældende for palæstina-mandat-flygtninge, ville der reelt kun være 20.000 tilbage.

  Men krigs-gryden holdes i kog af UNRWA. Også fordi de fleste af UNRWA's 53.000 ansatte, selv er palæstina-mandat-flygtninge, hvor alle verdens andre flygtninge, må nøjes med 11.000.

  'Per Capita' burde sidstnævnte ellers være 25 gange så mange eller 275.000.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Hadet og dets udformninger

  Nu ser vi atter OGA demonstre hvad ekstremismen skabe med og af had mod alle andre stammers medlemmer og især i vor egen danske stamme , os der tør sige fra overfor ekstermisterne og de der skaber hadet mellem stammerne af os mennesker.som relt søger samme sikkerhedder og trygheder i de stammer, vi fælles har skabt og færdes,og nogle af os også for de "fremmede" fra andre stammer ,der kommer til vor stamme på forskellig vis.
  Hvor hadet som OGA,df , mfl altid søger som første kontakt middel. med og imod de fremmede stammer og medlemmerne,

  Og at de absolut ikke hverken kanm eller vil os noget godt overhovedet .
  Og med disse had aktioner absolut ikke skal kunne ændre noget i vor stamme ,men kun indrette sig som os,uanset endda måske bedre fælles sammenhold.
  Da de som flygter og søger til vor stammes område,for at kunne evt med bvor hjælp, skabe sig og sine en bedre tilværelse.SAMMEN MED OS ..men aldrig får eller som nu ikke på nogen måde skal have chancen .
  Hvor netop dansk folkebedrags forening, både medlemmer og ledelse især søger at udpege og udpine , NETOP forskellene, ;MEN med hadet som begrundelsen for vor fælles behandling og modtagelser, af disse andre stammers, som for flertallets del er flygtet hertil under dække af ,at de fra første færd skal positivt ØKONOMISK kunne bidrage til vor stammes fordele HVORNÅR HAR VI DER ER FØDT HER KUNNET GØRE DET ?,,,,helt uanfægtet af både mulighederne hos os, for at gøre dette,og med total udlukkelse af at se de enkelte individers , både mangler og muligheder i en samlet helhed,, både for individerne og os som stamme ,fækles kan bidrage ogdermed både få gavn af de fremmede og os selv , uden at det som nu skal foregå KUN med forrringelser/MODERNISERINGER og BESPARELSERNE ,som endda som udførte kun er for og til det fåtal der tilhøre de absolut rigeste i vor stamme

  Og med både individrenes og vor stammes muligheder, kun benyttes til at udøve løntrykkriet og alle frorinegsler= berigelzsrene igen ,,som kun et mindretal og del af vor egen stamme står for at benytte. og kun ønsker disse muligheder både mod individerne med og ved at vor stamme udbygget som med dansk folkebedrags forenings ,,fulde bidrag ,, som de yder med glæde,, som det ses og mærkes overalt i vor stammes leve vilkårs forringelser via manipuileringerne af sandheden og de skjulte af hele formålet med ,at vi skal "REFORMERE/MODERNISERE " ,, osv ,til kun og for deres individielle økonomier ,,,,HELT og fuldstændigt,, uanset omkost for os næsten alle, eller de ca 90 % af os, fra og i stammen "Danmarks befolkning. "

 • Anmeld

  geoffrey cain · cand. mag. et art.

  til Birger Munthe

  Du skriver at Israel vil overtage Europa. Ufatteligt,. at du kan skrive sådan noget. Fantasien fejler ikke noget. men hvor har du fået den fantasi fra?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Trussel.

  Nogen påstår at et lille land, som Israel er en trussel imod resten af verden. Hvordan kan det dog gå til. Et land med 8 mill. indbyggere, på et område, mindre end Jylland.
  Nej er der nogen der truer os er det f.eks. Iran med sit omfattende a-våben program. Det samme gælder Nord Korea.
  Hvad med de u tallige terrorrister, IS, som ankommer sammen med de øvrige migranter, som fortsat strømmer ind i Europa med hjælp fra diverse NGO ere, som bereds villigt sejler disse i møde midt i Middelhavet og samler dem op og sejler dem videre til bl.a. Italien. Se det er en trussel imod os. Israel kæmper blot for sin overlevelse.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Mængden eller effekten

  Hvorfor skulle Israel være anderledes med selv indbildning end Danmark er det og især med at vore sort blå politikkere vil ændre både konventioner mm, med et lille land med 5-6 millioner borgere. Og bare i EU regi udgør Ca 1% af EU borgerne.
  Men dog stadig har samme stemme værdi med 1-1 i alle afgørelserne som EU's demokrati træffer.
  For og til alle 500 millioner borgere i hele EU.
  Men at nynazimen, så via sin adfærd af og udført i Israel så skaber alle de desperate mennesker affekt eller retter afmagts handlinger mod alle sørme sket og sker uanfægtet deres lille antal i Israel

  Der har de meget mere indflydelse end vort land med lidt færre borgere hvorfor?!!

 • Anmeld

  Nils Jensen · Stadig pensionist

  Det skrevne ord ...!

  Py-ha! Man siger pennen er det stærkeste våben. Det er lige før jeg tror, at det er, når man bruger den som stikvåben. Men ..., det kan også være pga. ordmængden, der luller dig i søvn, så du nemt kan overvindes. Ja, sådan må det være. Z-z-z-z-z

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Demokratiet

  Måske er både demokratiet og demolrsti dialogerne svære både at forstå og håndtere ,, men til de der ikke kan hverken forstår og relt ikke vil forstå, hverken demokratiet og dialogen, vil det altid påstås som sværere end den vi alle i demokratierne lever i friheden kun, i kraft af begge årsager/betingelser .
  Som desværre i vore "med-menneskelige" mangler og dermed i de ufortalte ønsker, ideologer, mål altid forbliver svært at via dialog og ideologi at demokratisk forsvare.

  Da al umenneskelighed, magtbegær og hensynsløsheder aldrig kan realistisk forklarligt fortælles eller kan fortælles og beskrives ,,, som målet for den stræben, vi dog alle besidder ,,, og nogle også benytter sig af i og med handlingerne vedkommende både foretager og får foretaget.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae · pensioneret politiassistent

  Til @Jens Christian Grøndahl vedrørende Den 4. Genevekonvention af 1949 article 49,6

  Hr. Jens Christian Grøndahl skrev: "Besættelsen er i strid med Genèvekonventionens artikel 49, der forbyder en besættelsesmagt at overføre sin egen befolkning til de besatte områder",

  Jamen, hvad nu hvis . . . , der slet IKKE er en besættelse ?

  Denne ovenfor anførte konvention blev skabt som en konsekvens af >Den anden Verdenskrigs< rædsler, hvor de da sejrrige tyske arméer besatte andre suveræne statsdannelser, og hvor der f.eks. var et mindretal at tyske borgere, fordrev statens egen befolkning og derefter tvangsoverførte sin egen befolkning til at udfylde hullerne efter de fordrevne.

  Et eksempel fra en ikke særlig fjern fortid -året er 1974.
  Dette år, indledte Tyrkiet en i strid med FN -Pagten´s kapitel 7 ulovlig angrebs og erobrings krig mod Cypern.
  Begge nationer var medlemsstater i h.h.v. FN og NATO.

  Tyrkiet besatte hele Nordcypern, etnisk udrensede Tyrkiet ca. 200.000 græskcyprioter, og satte lidt ekstra fut i denne udrensning ved hjælp af napalmbomber.
  Tyrkerne delte derefter Nord og Sydcypern med en - og nu kommer den: - APARTHEIDMUR for at holde de 2 befolkninger adskilte.
  Herefter overførte tyrkerne 162.000 af deres egne borgere fra Det anatolske Højland for at udfylde 'hullerne' efter de fordrevne.
  JENS CHRISTIAN GRØNDAHL - minder denne beretning ikke en hel del om den beretning, jeg indledte med ?
  EU har støttet de ulovlige besættere med ikke helt ubetydelige pengebeløb, mens de i Israel´s tilfælde støtter en B.D.S -bevægelse !
  Tyrkiet har ikke udbetalt kompensation til de fordrevne trods EU´s påkrav til Tyrkiet herom.
  Her omhandlede Genevekonvention drejer sig alene om dette, at én suveræn statsdannelse besætter en anden suveræn statsdannelse.
  Jordan havde ikke suverænitet over Samaria-Judæa, incl. Jerusalem, som Jordan i en ulovlig angrebskrig dermed uretmæssigt havde undertvunget sig, og enten dræbt eller etnisk udrenset den derværende lovligt bosatte jødiske population.
  Og læs så venligst denne afsluttende kommentar:

  BESÆTTELSEN ? HVILKEN BESÆTTELSE ?

  Fra 1948 -til og med 1967 havde Jordan i en i 1948 ulovlig angrebskrig mod Israel derfor ulovligt sat sig i besiddelse af et territorium, der ikke retmæssigt tilhørte Jordan.

  I 1967 forsøgte araberne at færdiggøre deres udslettelseskrig mod Israel, hvilket de endnu engang ikke lykkedes med.

  Jordan selv - trods advarsler fra Israel - indledte med artilleribeskydning fra bakkerne - oppe over Israels lavland - med at beskyde israelske både militære og civile flypladser, samt Israels kystbyer.

  Derfor mistede jordanerne kontrollen med dette område, da Israel i LOVLIGT SELVFORSVAR erobrede territoriet frem til Jordanfloden Samaria - Judæa, incl. Jerusalem.

  ** Når en nation (Israel) i lovligt selvforsvar fratager en nation (Jordan) et territorium, landet erobrede i en ulovlig angrebskrig, har dét land, der udførte lovligt selvforsvar større ret til dette (iøvrigt statsløse) territorium, end dén nation, der forud i en ulovlig krigshandling uretmæssigt havde sat sig i besiddelse af samme territorium.**

  I øvrigt var dette område allerede 1920 - 1922 lovligt blevet allokeret som en fremtidig jødisk stat efter samme retningslinjer, som arabiske Libanon, Syrien, Iraq og Jordan var blevet det, da den tidligere tyrkiske koloni efter WW 1 ved Fredskonferencen i Versailles i 1919 blev afstået til sejrherrerne fra slagmarkerne i WW 1".

  / tmk.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manipulering endnu engang

  Politi mandens manipulering er nærmest skole eksemplet på forsøget at med vold at få en legitimering at overfald Ala det Ukraine blev besat med af sovjet nåee undskyld Ruslands og Putins femte front kolonner som stadig forsøger at få hele Ukraine som del af sovjet åee igen Ruslands og Putins Rusland.
  Og nu enten manipuleres af vor vestlige med russiske børn som midler til endnu mere angst både for børnene og alle russiske nationalister og som også foregår i vor del og siderne op til Rusland og de baltiske tidligere besættelses områder med grænser til Rusland.
  MEN SOM DEMOKRATIER HVIS DE ÉR DEMOKRATIER KAN ELLER OVERHOVEDET ACCEPTERE.
  Og desværre hvis svaghed dét er at alt forsvar militært sker i samarbejdets og demokratiets vanskelige men absolut ikke ulige vilkår som VK KRIGENE så tydeligt beviste.
  Men grænsen til diktaturets vilkår er hårfin og faktisk endnu mere skarpe.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae · Pensioneret politiassistent

  TilTil Hr. ERIK PEDERSEN vedr. "MANIPULATION" vs. lovmedholdelige kendsgerninger !

  "FOLKERETTENS grundlæggende krav til staternes indbyrdes optræden udtrykkes i begrebet >>territorialhøjhed<<, hvorefter stater KUN er kompetente til at udfolde deres magtapparat, d.v.s. *den lovgivende. dømmende og ISÆR udøvende magt i form af politi og militær, INDEN FOR deres eget territorium.*
  Magtanvendelse over for andre stater er forbudt MEDMINDRE det sker i selvforsvar eller efter BEMYNDIGELSE af FN´s Sikkerhedsråd".

  I henhold til FN -Pagtens article 2, stk. 4 gælder der et almindeligt forbud mod fysisk magtanvendelse staterne imellem, idet >>alle medlemmer skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra *trussel om magtanvendelse eller brug af magt; det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er UFORENELIG med De forenede Nationers formål.*<<

  "Denne hovedregel brydes imidlertid imidlertid af to væsentlige undtagelser: Dels af en ret til magtanvendelse i selvforsvar, dels såfremt FN´s Sikkerhedsråd giver en særlig bemyndigelse til brug af magt.
  Se FN -Pagtens kapitel 7.

  SELVFORSVAR:
  Retten til magtanvendelse i selvforsvar fremgår af FN -Pagtens kapitel 7, article 51, hvorefter >>INTET i nærværende pagt skal indskrænke den naturlige ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af De forenede Nationer.<<

  SELVFORSVAR kan som udgangspunkt imidlertid kun udøves indtil Sikkerhedsrådet har grebet ind.
  Endvidere er det en betingelse, at der foreligger et væbnet angreb, ligesom det forudsættes, at selvforsvarshandlingen er nødvendig og står i et rimeligt forhold til angrebet.

  TILLADELSE FRA FN´s SIKKERHEDSRÅD:
  Bortset fra tilfælde af selvforsvar er det kun tilladt at benytte militære magtmidler, såfremt FN´s Sikkerhedsråd har givet bemyndigelse til magtanvendelse i henhold til FN -Pagtens kapitel 7.

  FN -PAGTENS KAPITEL VII under overskriften:
  TRUSLER MOD FREDEN - FREDSBRUD - KRIGSHANDLINGER - ad sidste del den engelsk udformede: "ACTS OF AGGRESSION !"

  SEKSDAGESKRIGEN 1967:

  Indledning: Mængden af terrorangreb ind over Israels demarkationslinjer mangedobles - krigsretorik (det æterbårne trusselsbillede om Israels udslettelse) Egyptisk militær opmarch i Sinai helt op til Israel´s frontiers, samt indgåelse af "FORSVARS"-PAGTER, Egypten, Syrien, Iraq og Jordan.
  Egyptiske flådefartøjer blokerer internationalt frie vandveje TIRANSTRÆDET ved indsejlingen til Det røde Hav (AQABAH BUGTEN) således at Israel ikke kan modtage sine livsnødvendige forsyninger af råolie fra Iran - Egyptens Præsident, Gamal Abdel Nasser, 'beordrer' hjemsendelse af UNEF (United Nations Emergency Forces) der har deres faste positioner ved Demarkationslinjen mellem Egypten (Sinai) og Israel.

  CASUS BELLI = krigsårsag legitimerer således et israelsk 'pre-emptive strike (genlæs FN -Pagtens kapitel 7 overskrift) der indledes ved at israelske Mirage jagerbombere i lav højde (under radardække) flyver nordpå ind over Cypern med kurs mod Egypten og de derværende egyptiske luftbaser, hvor alle de egyptiske MIG jagerfly stod på jorden, mens piloterne spiste morgenmad. Kun få menneskeliv gik tabt.

  Israel havde forinden forsøgt at overtale Jordans kong Hussein til IKKE at deltage i den kommende krig.
  Da Jordans militær på deres radar så fly på vej mod Israel, troede den jordanske hærledelse, at det var egyptiske fly, der angreb Israel (det var de israelske fly på vej 'hjem' efter deres luftangreb), hvorefter kongen i samråd med den egyptiske øverste hærledelse i Jordan gav ordre til artilleri beskydning mod både militære og civile mål i Israel (lufthavne og kystbyerne) hvilket alt afstedkom, at også Jordan hurtigt blev nedkæmpet. Det samme var tilfældet med Syrien, hvor sovjetisk misinformation til Egyptens Anwar Sadat (øverste militære chef, der var i Moskva) om at Israel havde gjort klar til angreb mod Syrien, fik den syriske hær til at beskyde Israelske positioner.

  På kun 6 dage var det hele overstået.

  OM CASUS BELLI: http://en.wikipedia.org/wiki/casus_belli

  Crucial Quotes : www.sixdaywar.co.uk/crucial_quotes

  M.v.h. / tmk.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Teorier eller bevidst terror

  Selv i dk har vi borgere der ikke følger lovgivning INKL politi og andre der er ansatte til at følge og forlange at love og reglerfølges af os alle , samt at vi borgere også efterleve disse, men i stort set alt menneskeskabt sker der endda med store konsekvenser trods al dansk registrering osv. Fejl bevidste eller ubevidste
  Eks fra den krig vi har set beskrevet og i skolen lærte alt andet end dé sande virkeligheder om og med især med og de registre på danske borgere og hvor både politi og politiske blev angivet til , de der med magt besatte vort land og først langt og flere år, inde i besættelsen,,, men kun via befolkningens protester,, forlod samarbejdet som var den kloge løsning at dk startede med
  Som også blev og bliver fordømt direkte i omkring 70 år og stadigvæk med at vi er Aller bagerst, og de sejlende danskere ved besættelsen der
  var i udlandet, aldrig har fået anerkendelse osv.
  Og hvor ang Israel.
  Hvor har du kritikken af de ulovlige brud på alle de resolutioner som gennem tiden helt bevidst brydes og benægtes af Israel, at følge, og det som dé absolutte stærkeste via både lovlige og ulovlige hjælpe programmer, direkte til Israel.
  Og ikke som nogen accept af de forbrydelser modstanderne af Israel har og begår fortsat, men med viden om hvad Israel foretager sig mod de dér føler og mærker dé anti demokratiske og endnu værre de helt umenneskelige vilkår både i Israel og de områder de via forsyningspligten, både med el og sanitære samt hele infrastrukturen, som de endda afskære og afspærre, , som de endda faktisk gør i en værre udgave som jødernes stamme selv blev udsat for af tyskerne og andre pligt tro og totalt umenneskelige, med en omhu endda og gennemførsel langt ud over alle grænser for medmenneskelig adfærd.
  Selv af direkte fjender
  Men Israel faktisk og praktisk gør det "ENDNU BEDRE" så sige i den form af udrydelser, med endnu værre brug af moderne materiel og metoder og mod de nærmest totalt forsvarsløse i dén enklave,hvor Israel har spærret dém og tidligere lokale inde totalt og hvis ikke dét internationale var på side linjen, så var disse medmennesker totalt udryddet og alle døde. , det er den nation der selv endnu endda har få tilbage af den krig og udryddelse de overlevede,i det helvede de selv var udsat for
  Men hvad begrundelsen for de altså borgerne i dén jødiske stats magt og som samfund ikke vil være, men ér demokratiske erklæret, men absolut ikke efterlever eller bare forsøger at være det.
  Og helt åbnet er ulovligt skabt af nærmest samme skræk senariers udførsel, som de selv har skabt via at skrækken, også kun via midlerne af og fra vor rigeste og absolut stærkeste militærmagt på kloden og efterhånden som USA selv bevæger sig mod samme samfunds form, som Israel altid har været siden den ulovlige skabelse af deres nation
  Privat prøv spørge dig/jer selv om, hvorfor mon dette blev gjort og gennemført med militær magt brug og trussel midler,l mod alle lokale beboere der var dér, da anlæggelsen blev gennemført også med alle ulovlige midlers brug og drab osv.
  Og at denne adfærd er kun fortsat, uden ønske om andet end forsættelsen , med denne form af erobringer og manipuleret til at være beskyttelser, som alle foregående militære gennemførte erobringer af mere land, som endda i tiden efter 2vk er internationalt fordømt om erklæret ulovligt af dét såkaldte internationale samfund, som slet ikke har nogen påvirkning eller indflydelse og ønske om af blive efterlevet af Israel og hvorfor mon så de fattige nabo lande,stadig forsøger at tilbage erobrere de tidligere besiddelser som var besat af englænderne især.
  Og derfor med bla de nuv grænser er helt uden for alle stammers, tidligere leve steder.
  Og derfor selvfølgelig altid også med international opbakning og Afprøvninger militært og med misbruget af natur forekomsterne i hele området, langt udover Israels territorium er blevet udsultet,, udplyndret, udbyttet og udnyttet til direkte fattigdom,, men også fortsat med påståede religiøse og ego centrede klasse samfund i diktatoriske udførelser, som endda indtil de også forsøgte og stadig forsøger at fjerne de magt indsatte, af de vestlige stærke økonomier som stadig holde mange diktatore ved magten.
  Og som både på sport og alle andre såsom skattely, skattesvindlere skattebedrageres fristeder heller, defor tiltrækker endnu flere af disse samfundsbedragere fra alle demokratierne så at Israel som det lysende eks for dém stadig med helt udemokratiske midler og nægtelse af at ville efterleve menneskelige og demokratiske former, thjae hvad beviser deres blotte eksistens med og ved de former af forbrydelser mod alle mennesker der påstås ikke at tilhøre den jødiske nation, som igen er misbruget af religion til alt andet end bla at udvise medmenneskelighed via demokratiske rettigheder og retfærdig samt ligestillingen osv
  Samt at og ikke bare hver gang.,,, med at hver eneste gang, påberåber sig religions beskyttelsen og at jøderne selv var udsat for, ikke at forglemme, dog knap så megen grusomhed, som de nu selv benytter langt udover hvad civilisation er, og skal være for vi mennesker
  Og alt dette foregår samtidigt med at Israel fornægter alle demokratiske tiltag osv i udviklingen, for at alle borgere kan være og er ligeberettigede i Israel.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae · Pensioneret politiassistent

  EN OPFORDRING TIL HR. ERIK PEDERSEN:

  Kære Hr. Erik Pedersen -

  Om * skarpt * at formulere et modsvar til mine nu 2 seneste kommentarer om mine "manipulationer", som lader til tungt at være faldet dig for brystet.

  Præcist og også meget gerne velbegrundet og uden debatforskydningsteknik at redegøre for hvad min tekst juridisk korrekt i stedet skulle have rummet - tak.

  Med venlig hilsen -

  Torben Michael Kaae.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · historiker

  spildt henvendelse

  Nytter intet. Har har tydeligvis pip i kysen!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Juridisk korrekthed

  Hej
  Torben Michael Kage.
  Som jeg er sikker på at du også ved er personen der går over for grønt lys i fodgænger feltet juridisk uskyldig hvis han forventer at alle ér deres ansvar bevidst.
  Men hvor du med erhvervs erfaringen ved at mange mister både førligheden om det der ér værre.
  Selvom de opføre sig juridisk korrekt.
  Så alle aftaler mellem mennesker er til for at blive brudt, og bliver det helt bevidst.
  Og når så foregår via våben brug af en partner, modstander.
  Så er eneste mulighed tilsvarende men da både jøderne og alle ved at de der ville være direkte modstandere ikke havde hverken midlerne elle evnerne til at føre en juridisk kamp, så er sejren midlertidigt billig.
  Da netop som en anden støtte til jødesamfundets forflytigelses til et område der af alle juridiske personer og kræfter var ligegyldigt og de dér skabte mulighederne for besættelsen via terrorisme, netop var også juridiske beskytter af og for de første jødiske teorister.
  Da de var de absolut stærkeste på kloden dk militært og via den også stærkeste økonomi let fik fjernet de lokale, uanset alle juridiske lovbrud

  Med ulovlige opkøb og terror fik nåde fjernet og skræmt lokal befolkningen bort, og siden med ulighed,
  også gik langt uden for al juridisk lovgivning, og civiliseret demokratisk adfærd osv etc.
  Og alle ved at lokal befolkningen aldrig blev spurgt eller inddraget overhovedet.
  Om det så er svar der dit juridiske, ved jeg intet ang
  Hvor jeg holder mig til de faktiske handlinger og ikke om det er juridisk korrekt, som aldrig har været et midel der er anvendt hverken af de sejrherre der benyttede både uvidenheden ang området, som aldrig trods mange ord og juristeri forsøg på at lovliggøre.
  Og for min del ser jeg det som dette bare.? !!
  Også er sket i Ukraine også med én af sejrherrerne fra 2 vk. Som også fuldstændigt tilsidesætter al juridiske i deres anektering, som det foregik for Israels skabelse, af bare enighed mellem sejrherrerne samlet om dét
  Og da du er en ærlig forhenv politi, og jurist måske, så ville det være skønt hvis du kan forklare hvordan du som er juridisk vidende kan forklare enten ulovlighederne, eller lovligheden for skabelsen af staten Israel og den lovmæssige juridiske retfærd i konstruktionen af Israel som et demokrati som det påstås Israel er.
  Håber det var et svar du både kan bruge og forstå og især det sidste, da jeg ikke er jurist.
  Mvh
  Erik N.Pedersen

 • Anmeld

  geoff@geoffreycain.dk · cand. mag. et art.

  Pip i kysen

  Jeg kan kun tilslutte mig Torben Hansens vurdering. men alligevel er man nødt til at sige noget, selv om det er spildte ord på Balle Lars. FN er en farce, og organisationen fik opbakning fra forhv. præsident Obama, der ændrede USAs politik, ved at ikke at modsætte sig FNs fordømmelse, en fordømmelse, som Torben Kåe allered har påpeget, er i strid med Folkeretten. Man kan ikke besætte et område, der ikke er en stat eller en del af en stat. Man kan kun administrere det. Obamas politik kan meget vel føre til at Iran, Assad og Hízbollah i fællesskab angriber Israel. Og så har vi en ny storkrig i Mellemøsten. Det er der sikkert mange kommentatorer her på tråden, der vil glæde sig over.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Frygten men skabt af og for hvem

  Om folkeretten også gælder når det direkte overtagelser af område (r),
  Eller realistisk bare?? ikke følges, som det bevises op til flere gange er sket.
  Ved anvendelser af overmagt
  Simpelt og kynisk, såe justeringen af jurister tæller og virker ikke uanset hvor mange gange det forsøges at benytte denne retstilling evt.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Besættelse????.

  Spørgsmål!. Hvordan kan man besætte et område, som ikke er en nation, men et mandatområde???!!!. Ja, jeg spørger bare!!!!.
  Palæstina har ALDRIG været noget land, men et mandat, som
  lovligt, ved FN afstemning blev delt i 1948, mellem jøder og muslimer.
  Jeg synes at Torben Michael Kaae så udmærket har gjort rede for dette.
  Men det vil der nok være uenighed om indtil dommedag. Tak til de forskellige debattører, der iblandt Torben Michael Kaae og Geoffrey Cain for deres kommentarer.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae · pensioneret politiassistent

  En tak til mine medkombattanter - I ved bedst selv, hvem jeg har i tankerne.

  Hr. Erik Pedersen, du har haft meget at forholde dig til; det er til overflod tydeliggjort, hvem der har 'krænket' hvad, og hvem der ikke har.
  Trods opfordring til ikke at anvende debatforskydningsteknik, er det præcist dét, du hele tiden har gjort.
  Jeg vil gå så vidt, som til at fortælle dig, hr. Erik Pedersen, at du saboterer en debat, der kunne have været fuldendt, hvis det altså . . . ikke lige havde været fordi, du også var her.

  Til ** ALTINGET ** tak for en debatside, der i kvalitet overgår alle andre. Her er oplægsholder og debattører ligestillede således at forstå, at alle >>HAR ** LIGE ** RET TIL AT BREDE SIG LIGE MEGET UD OVER SKRIVEFLADEN << Bogstaverne står klart, smukt og tydeligt, der kan laves afsnitsinddelinger, og der er INGEN FACEBOOK ALGORITMER, der med rund og uretfærdig hånd selekterer mellem debattørerne.
  Jeg har på en FaceBook tråd oplevet at få slettet ca. 30 kommentarer over 2 dage, mens andre, uhindret kunne svine sådan én som jeg til.

  Så endnu engang tak til ALTINGET for denne rigtig, rigtig gode oplevelse, det har været at gæste Jer - TAK.
  Og til alle Jer andre for Jeres bidrag til den gode oplevelse og forhåbentlig på genskriv.
  Også tak til oplægsholderen, JENS CHRISTIAN GRØNDAHL for dit fine oplæg, blot med forlov at skrive, burde du nok sætte dig lidt mere grundigt ind i 'materien', som en vis Hr. Holberg i hine tider undertiden udtrykte sig.

  Godnat og tak for denne gang.

  T o r b e n M i c h a e l K a a e .

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Torben M.K

  Kan du ikke svare i forhold til både sagen /emnet fremfor at tilsvine personer, der ikke bare kritisere men forholder sig til de forsøg på detalje vrøvlet, og aflede hvor stor påvirkning kloden har mærket af denne egoistiske handling foretaget af sejrherrerne som ikke vil have jøderne i større mængder i deres egen baghave og derfor i enighed brugte et område som englænderne reelt tilbød som om det var deres,.
  Og dette er knap så godt udført, derfor har "balladen" af og fra de arabiske folk altid været aktive og omkostninger som alle har betalt for med usikkerhed beløb og når fornuften styre, så erkendt at sejrherrerne benyttede, ikke bare magten de havde samlet til et egoistisk formål, udenfor al demokratisk adfærd og normer.
  Og derfor med al ret undtaget de militære forsøg på at tilbage erobre land området hvor de fik påtvunget en iforvejen fjendtlig nations fødsel i deres område, som de bevist ikke havde de militære styrker selv samlet til at fjerne
  Og bla personer som dig vil forsøge at forsvare denne og dette beskidte udemokratiske overgreb mod deres "stammer, ved at forflytte med magt en der heller ikke passede særligt i demokratiets normer og adfærd da denne stammes religiøse dyrkelse slid vil forblive over de demokratiske som denne påtvungne religions område altid skabe og frembringe militære magt anvendelser både selv mod araberne og tilsvarende modsat
  Som hverken" stifterne " eller personer som dig, så forsøger at bortforklare via blålys brug og andre manipulerende muligheder
  Og som med min person, så når argumenterne ikke findes anvender de gamle metoder at kan i ikke fange bolden, så sparker eller forsøger i at sparke personen,.
  Men efterhånden som det også ses i dit tilfælde kun i og med mere og mere desperationer, som helt blåtlægger jeres hykleri og løgne samt sæt andet udemokratisk manipulerede facts.
  Så velbekomme med og for at ville som person at være villig til at også benytte sådanne "metoder"
  Helt uanset facts og virkeligheden som mod mange, desværre er benyttet af begge parter lige så grusom og uintelligente som dig og dine forsøg er.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Tro.

  Erik Pedersen. Enhver er jo salig i sin tro, men jeg kunne godt tænke mig at du, og andre ville sætte Jer lidt, bare lidt ind i Palæstinas og Israels historie. Jeg husker tydeligt, under den kolde krig, hvordan bl.a. radio DDR u afladeligt rakkede Israel ned med sovjet propaganda, som u standseligt udråbte Israel som den store aggressor. Løgn og latin i lange baner.
  Søg på nettet stof om Israels historie, det vrimler med det.
  Israel har, i al den tid, landet har eksisteret, stået med ryggen mod muren simpelt hen i forsvar imod arabiske bombeangreb. Det er den eneste måde Israel kan overleve på.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Allan Gorm Larsen

  Tak for din demokratiske respekt og forståelse af friheden for os alle, modsat alt hvad sovjet og deres både sovjetter og vasal Staters tvungne samarbejde frembragte med tvang som i flere tilfælde end også efter 2vk s afslutning gennemførtes via våben magt udøvelser med dødelig effekter mod befolkningernes frihed
  Men min gode Allan har det aldrig undret at ved både oprettelsen og fastholdelsen af statens Israels territorium, aldrig er anvendt demokratiske løsninger overhovedet.
  Og hvis konklusionerne drages demokratisk og realistisk, er det et overvældende bevis på at alt vedrørende denne stats oprettelse og vedligeholdelse er modsat alt demokratisk også inden var midlerne for overhovedet at få omtalt og bevidst gjort og derefter fortsætte med al anti demokratisk misbrug både ulovligt og måske lovligt i særtilfælde.
  Såe at vi alle ikke har alle kendsgerninger, er vel ret så naturligt, når dér intet demokratisk er anvendt.
  Og dé og det dér så evt kunne være oplyst er skabt af brugen af udemokratiske midler osv.
  Så at du og jeg bla kan endda skriftligt give udtryk for vore forståelser eller manglen, er den frihed uanset vi alle sammen skal kæmpe for at fortsætte, og som vi gør det her

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Kibbutz.

  Jeg var i 1977 i Israel i en kibbutz, i en lille måned hvor jeg besøgte en ældre bror.
  Under opholdet så jeg hvor langt israelerne var nået med udvikling af landet, både med landbrug, plantager, skovbrug og dyrehold, kvæg og fjerkræ. Samt turisme (hotel) .Jeg var mildest talt benovet over al den frodighed som mødte mig. Alt dette indenfor kibbutzens område.
  Jeg fik også talt, på tysk, med nogle af kibbutzens beboere, samt læst en del litteratur, også på tysk, om landets historie.
  Jeg må sige at jeg beundrer jøderne, den måde hvor på de, ihærdigt har bygget landet op på, på den korte tid som er gået, siden 1948, når vi tænker på, hvordan de samtidig har måttet bruge kræfter på at forsvare deres land imod arabiske angreb. Se, det er hvad jeg fik ud af dette ophold. Prøv at studere lidt af historien, både på biblioteket og på nettet.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Flittige borgere og mennesker

  Uanset hvad og hvilken religion er AL flittighed altid beundringsværdigt og næsten altid medføre respekt men ikke altid den relle respekt.

  Så Bare den ikke udnyttes for eget formål, men er noget alle kan bruge.

  Men som debattens emne er det ikke det,, alle "menneske stammerne rummer" uanset, sålænge der er mennesker samlet og enige om et fælles mål.
  Så er det svindel, forbrydelserne melder sig og hvordan de så kontrolleres og misbruges der relt afgør, om det er de "flittige og sammen arbejdende, det føre an, eller bedragerne".
  Det er her begge dele bla rummes og afhængigt af samarbejdet for at udvikle eller berige sætter skellet.
  Og helt både fortjent og frembragt, havde den jødiske stamme både da og nuv stor sympati
  Men det berettiger ingen magt til at udnytte dém og sympatien til direkte overgreb mod andre stammer af nogen art, som det skete med skabelsen af Israel.
  Endda mod både et meget lille antal og en erklæret fjende som beboere i det område der blev Israel.
  Og blev påtvunget uden medvirken deltagelse og helt uden forespørgsler.
  Men bare måtte finde sig i afviklingen af deres liv og livsgrundlag.
  Hvordan ville stammer, uanset hvem reagere
  Og indianerne som var flere stammer der blev totalt udryddet og frataget alt.
  Jae det viste bla sejrherrerne dog uden brug af den netop afsluttede store erfaring i hvordan det heldigvis ikke lykkes for Hitlers regime.
  Og trods alle "forsøg fra juristernes og den juridiske jungle".
  Så de kolde realistiske facts ang at denne metodes anvendelse heller ikke lykkedes for de allierede sejrherreres fællesskab mellem de 4 dér havde i kraft af deres borgeres antal, dé absolutte største tab af dog igen med USA som de dér mistede det absolutte mindst antal af de fire ang menneskeliv i den netop overståede konfrontation.mellem egoismen og fællesskabet.
  Som i sidste ende fællesskabet både er størst og bedst, hvis alle har ligeret og ligeværd og disse betingelser benyttes aktivt.
  Og det er den egentlige gordiske knude i Israel problematikkens længde.
  Da det ikke afgøres , via antal demokratisk, hverken eller fra nogen af parterne i konflikten, helt uanset de ideologiske kampe der kæmpes af?! troende at dog tildels ved være uden direkte våben.
  Netop derfor udover de økonomiske som netop ikke er styret og brugt demokratisk.
  Relt og i sin virkning relt er værre end at direkte bliv skudt eller smadret af bomber, samtidigt via smadringen af al struktur for et fungerende samfund, eller fællesskab om du vil, men som det meget tydeligt ses.
  Foregår helt uden samling fælles for en opbygning, selv om det også påstås og manipuleres til, at alle også har det som målet, at men kun for de " rigtige israelere og med dén rette Tro " for bare at kunne være Israelsk borger med demokratisk ik ligeret og rettigheder.
  Og igen er dét hvorfor og hviken gang , mon religionen er vi menneskers værste mareridt for menneskene, Helt uanset tro farve og hvilken frelser, så er deres, ,, og desværre forbliver religionerne de værste af alle mareridt, som uanset hvor på kloden de er aktive.
  Og sålænge de uhindret får lov af flertallet, så derfor vil Israels problematikkerne fortsættes både ang Israel og alle øvrige konflikter og konfrontationer blandt mennesker som til stadighed eskalere i grusomhederne er og sker via religiøst vanvid, uden respekt eller accept af demokratiet som gældende for alle, med ligeret og ligeværd, uanset alle forsøg med løgne og manipulationer af både ledere og følgere, som faktiske elementer der er parate til at gå hele og dø for en tro, som alle er illusion og utryghed for os som individer der naturligt som flokdyr,, så gerne samles om og i et fællesskab med at vi et parat til af dø for at være accepteret i og af fællesskabet.


 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Udvikling.

  U anset hvad man måtte mene om Israel, kan det ikke bortforklares at Israel er det mest udviklede land i området. Det gælder også industrielt.
  Grunden til at vi ikke mærker så meget til dette er simpelthen den at man bl.a. i Danmark kører den tåbelige "Boykot Israel" aktion.
  Jeg ville ønske at man vil begynde at indse det tåbelige i dette.
  Men det skal man jo nok ikke forvente, så længe venstrefløjen har så meget indflydelse på f.eks. medierne, som mange stoler fuldt og fast på.
  Jeg tænker her på "Main stream" medierne.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Udvikling af hvem og for hvem

  Thjaee
  Fortilfælde øst og Vesttysklande
  Og hvad er og var Forskellene og hvorfor
  1.
  Hvad har og havde øst tysk sammen med Israel som fælles modstandere?
  2.
  Hvad gør og gjorde at Israel og Vesttyskland og nu et forenet Tyskland er så velstående?
  Hvad mener du og i, er årsagerne for velstanden i begge lande.
  Der har du og i forklaringen Allan og i andre beundre af Israel diktatur.
  Og som Allan påstår rigtigt at Israel er det mest velstående land i regionen.
  Men som med både Japan og vest Tyskland indtil genforeningen som tabere havde de største og stærkeste
  Økonomier af alle vestlige lande da østblokkens lande ikke var ø så rige at de trods tvungne bidrag at de kunne styrke Sovjets økonomi i en grad der kunne skabe forudsætningerne for at sovjet ALENE og netop ikke sammen kunne bare være nogenlunde konkurrence dygtigt til USA og vest Europa sammen dagbogsnotatered USA som absolut styrende og stærkeste og især på militær.
  Som selv med de fem største eftflg evt sammenlagte militær styrker ikke udgør mere end 1/5 del af USA s militær. Styrker
  Svaret er jo helt entydigt , trods alle blå lysene forsøg m.m.m


  .

 • Anmeld

  geoffrey cain · cand. mag. et art.

  mærkelig ordlyd

  Jeg ved ikke, om det er mig, der ikke kan læse, men jeg synes Erik Pedersens tekste er svære at finde rundt i. Springende og mærkelige. Men okay, enhver har sin egen stil. Jeg har lige kigget i Helle Merete Brix' nye bog om ofrene for terror. En af dem var den jødiske pige, hvis konfirmation - batmitsva - blev afbrudt af mordet på sikkerhedsvagten Dan Uzan. Hun har en davidstjerne på sin mobil, siger hun, og faderen går med kalot. De er begge blevet svinet til spyttet på. Men aldrig af etniske danskere. Det siger ikke så lidt.

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Vedr.: "Mærkelig Ordlyd"

  Geoffrey Cain påpeger med rette en mærkelig ordlyd fra Erik Pedersens side,- jeg udtrykker det lidt anderledes, jeg efterlyser nemlig, hvad jeg har efterlyst i mit stille sind siden første indlæg af Erik Pedersen: "En oversættelse". Selv gav jeg op.

  Vi ved hvor Erik Pedersen står, og det skinner klart igennem, at han absolut ikke elsker Israel, for det Israel er, nemlig et ægte fuldbyrdet vestligt demokrati, med borgerrettigheder til alle, og hvor alle er lige for loven, uanset religion, etnisk oprindelse og farve, men at Erik Pedersen faktisk hader Israel, fordi Israel er en jødisk stat. Jeg ved så ikke om det er en korrekt "oversættelse" af herrens indlæg. Men må være ret tæt på.

  Og det hele serveres udtrykt i et totalt begrebsforvirret sprog, hvor, som man siger det, "superlativerne" tramper på hinanden for at komme frem. Ganske grimt og ganske uforståeligt.

  At denne Erik Pedersen så samtidig lægger en uartighed af de markante for dagen, gør ikke noget som helst bedre.

  Jeg elsker Israel fordi Israel er et ægte demokrati, og jeg elsker Israel, som den eneste jødiske stat i Verden, placeret netop der, hvor Jødedommen stammer fra, og hvor Israels hovedstad Jerusalem er samlingspunktet for Jødedommen. Og jeg elsker Israel for israelernes respekt for, at Jerusalem også har betydning for kristne og muslimer,- omend det for muslimernes vedkommende bygger på en misforståelse og senere en tilsnigelse. Jerusalem nævnes da heller ikke i Koranen.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Religiøs ret eller er det rets løshed

  Jeg hverken hader eller elsker, for at dette? På plads.
  Det jeg bevidst angriber er både den manipulering og dén rets løshed uden rettigheder til de arabiske såkaldte borgere udsættes for og fra den israelske stats forfølgelser osv i Israel og at denne såkaldte demokratiske stats form er alt andet end demokratisk når den både med biblens skrifter i den ene hånd og er så overfyldt med våben for at forsvare alle jødiske særrettigheder i demokratiet som visse endda elsker for og med sine anti demokratiske volds handlinger både inden for grænserne men lige så uden for og bls med koncentrations lejre som i endnu værre handlinger i disse endda store dele af dén jødiske stammes medlemmer elle troende var dele af.
  Og at disse mishandlinger udfra samme holdninger som jøderne selv benytter nu med de endnu større grusomheder end de selv blev mishandlet og dræbt i milliontal i udryddelses lejrene af tyskerne
  Og at visse personager stadig som Hitlers lakajer, kan udtale at dette er et virkeligt demokrati, viser at vanvittige og helt blå øgede med bevidsthed kan udtale sådanne løgne mod alle beviserne facts viser at selv i år 2018 og desværre mange år fremad, et fuldstændigt bevidst vel og mærke lyver mere end selveste GOBBELS, kunne, og det siger alt ang disse personers validiter og manipuleringers størrelses format.
  Og et dét allerværste ved religions fanatikere som vi andre stadig må tåle i vore demokratier.
  Og det skulle relt være rigeligt til at vise og bevise hvor jae undskyld men hvor stor og idiotisk individerne er med disse fanatismer
  Og fra dem som afsæt påstår at andre som jeg osv
  Herre jerimus
  Stakkels forvirrede menneske skæbner disse viser sig frem med og ved, jeg har virkeligt ondt at disse fanatikere

 • Anmeld

  Ole Groth-Andersen · Direktør, pensioneret

  Vedr.: "Mærkelig Ordlyd"

  Geoffrey Cain påpeger med rette en mærkelig ordlyd fra Erik Pedersens side,- jeg udtrykker det lidt anderledes, jeg efterlyser nemlig, hvad jeg har efterlyst i mit stille sind siden første indlæg af Erik Pedersen: "En oversættelse". Selv gav jeg op.

  Vi ved hvor Erik Pedersen står, og det skinner klart igennem, at han absolut ikke elsker Israel, for det Israel er, nemlig et ægte fuldbyrdet vestligt demokrati, med borgerrettigheder til alle, og hvor alle er lige for loven, uanset religion, etnisk oprindelse og farve, men at Erik Pedersen faktisk hader Israel, fordi Israel er en jødisk stat. Jeg ved så ikke om det er en korrekt "oversættelse" af herrens indlæg. Men må være ret tæt på.

  Og det hele serveres udtrykt i et totalt begrebsforvirret sprog, hvor, som man siger det, "superlativerne" tramper på hinanden for at komme frem. Ganske grimt og ganske uforståeligt.

  At denne Erik Pedersen så samtidig lægger en uartighed af de markante for dagen, gør ikke noget som helst bedre.

  Jeg elsker Israel fordi Israel er et ægte demokrati, og jeg elsker Israel, som den eneste jødiske stat i Verden, placeret netop der, hvor Jødedommen stammer fra, og hvor Israels hovedstad Jerusalem er samlingspunktet for Jødedommen. Og jeg elsker Israel for israelernes respekt for, at Jerusalem også har betydning for kristne og muslimer,- omend det for muslimernes vedkommende bygger på en misforståelse og senere en tilsnigelse. Jerusalem nævnes da heller ikke i Koranen.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manipuleringer igen

  Direktøren ? forstår tro han kan manuipulere,det er bare sørgeligt for ham .
  At ikke erkende sin egen fanatisme,med påstande ,,som at han elsker jøder ,,, øø hva så med retsen af menneskeheden ØØ
  Og at israel er demokratisk thjaee hvis vi ellers ,brugte demokratierne,til at adskille og udskill for at vi alle kunne og kan ,, "elske",,,men kun elsker en slags tro,og udelader alt demokratisk for både de oprindelige og tilkommere , alle rettigheder for at kunn få et liv,,,også,,,så dette kunne være værdigt og trygt,,,også for alle andre end jøder, hvad mon direktøren i al hans ØØØ thjaee bedøm selv demokratisk som han ikke er eller tillader andre end jøder at gøreog være i deres stjålne og besatte land områder.
  Tænk den kætteriske tanke at han og jøderne skulle ofre livet for at beskytte andre trosretninger og deres frihed ,til at også kunne dyrke deres tro i frihed også,,,, ja herre jemini.

 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  Ordskvalder

  Jeg er først i dag blevet opmærksom på den mærkværdige kommentar-
  udveksling pga Grøndahls artikel om Israel. Når det emne kommer op, er der sandelig gang i følelserne, især blandt dem, der kun er i besiddelse af dem og ikke af et intellekt. Jeg fatter ikke, at alle de seriøse kommentatorer, jeg med glæde har bemærket, mens jeg rullede ned, har fortsat så længe med at diskutere med en ignorant, der hverken kan stave eller udtrykke sig forståeligt, fordi der åbenbart sker en kortslutning inde i hovedet, når ord som Israel eller jøde nævnes.
  Desværre er der jo plads nok på nettet, modsat papiraviserne, som må rationere pladsen, så man skal tælle antal bogstaver og mellemrum for at få lov at skrive en kommentar. Dér ville ignoranten ikke have en chance, men det har han desværre her med sit lange og rablende ordskvalder. Men kære venner, er det nødvendigt at fortsætte den diskussion efter den første omgang ordskvalder?

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  ORDSKVALER

  Birte Bune Smith ,, hvad og hvorfor fortsætter du så ,,,bare sådan i al venlighed..

  Du har slet intet oplyst eller beskrevet af og i nogen seriøs form,,,andet end netop ORDSKVALER

 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  afsluttende bemærkning

  Når man slår ned på en flok gale hunde, hyler den, der blir ramt.

 • Anmeld

  Erik Pedersen · erik.norre.pedersen@gmail.com

  Galskab eller idioti

  Og den der uden mening galler allerhøjst og selv tror på at det hjælper thjaee hvem mon det er
  BBS, gæt engang men gø ærligt, men der er du lige så unuanceret som dem du sammenligner med, du kan dog kun larme.

 • Anmeld

  Torben Michael Kaae · pensioneret politiassistent

  BIRTE BUNE SMITH

  Jeg takker dig for DIN forstandige kommentar til en vis person her, der er 'løs på tråden', men jeg forlod denne tråd for nu 3 døgn siden, og jeg tillader mig dén opfordring til dig om at gøre det samme.

  "Han" er den personlighedstype INGEN kan nå og det eneste "han" kan opnå er, at trække enhver ned på "hans" eget usandsynligt lave niveau.

  Dette er der ingen, der fortjener. Vel ? - Heller ikke du.

  Med venlig hilsen -

  Torben Michael Kaae.

 • Anmeld

  Per Kristensen · Pensionist

  Retvisende artikel!

  Tak til Grøndahl for en god artikel om Israel/Palæstina! De ting du nævner i din artikel stemmer godt overens med det jeg netop har oplevet under et besøg i området februar 2018!
  I stedet for at diskutere årstal, var det måske en ide at diskutere menneskerettigheder! En dansk hund har flere rettigheder og bedre levevilkår end en palæstinenser i Vestbredden eller i Gaza!
  Muren som israelerne bygger og fortsat udvider er et tydeligt tegn på israelernes fortsatte og intensiverede intimidering af palæstinenserne og det efter 70 års besættelse, hvor staten Israel på ulovlig vis dag for dag tilegner sig mere og mere jord!
  Israel gennemfører med Trump's hjælp en 'enstatsløsning' uden at anerkende de mennesker, der bor i området som ligeværdige indbyggere! Ordet apartheid er ikke dækkende! Israel er dannet som modsvar på nazisternes gaskamre og jødeforfølgelser, men har udviklet sig til noget der på forbavsende vis ligner!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Og

  Til Birthe og TMK,,, thjaee når argumentrne ikke kan fremføres grundet deres beskaffenheder og indhold ,,,,som PER KRISTENSEN så tydligt viser jer bla. hvorfor i ikke kan.

 • Anmeld

  Per Kristensen · Pensionist

  Uforståeligt indlæg

  Hej Erik Pedersen - jeg forstår ikke dit indlæg?
  Vh Per Kristensen

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Godt indlæg

  Hej Per.

  Simpelthen godt og korrekt beskrivelse, af Israels problematikker.
  Når andre så prøver at angribe mig personligt, er det vel min opgave at vise ar der er andre der meget magter og kan gøre kort og præcist
  Håber det forklare dig hvad jeg også mener og ser ang hele Israel problematikkens indhold, men i Dén fanatisme de står for, og derfor må ty til at angribe og tilsvine mig personligt, uden seriøsitet overhovedet, som er rotternes håbløse forsøg på forsvar, hvis jeg skal følge op ang deres adfærd og holdninger.
  Men løser det noget som helst,,, så kort og præcist som du nagler dem og fantasiens sammen med egoismen relt stopper alle forsøg på fred og demokrati bliver muligt 🙆, så er det et fint og
  godt skrevet indlæg.
  Så tak.
  Vil jeg bare sige Per og til dig alene