Johanne Dalgaard: Angreb på "finkultur" hører ikke til i det gamle arbejderparti

KOMMENTAR: Den kulturpolitik, som nu kommer til udtryk ved Henrik Sass Larsen, minder mere om rindalisme og markedstankegang end det, der engang var kendetegnende for de socialdemokratiske pionerer inden for kulturpolitik, skriver Johanne Dalgaard.

De seneste 10-15 år har der kun været ét parti i Danmark, der har haft en synlig kulturpolitik, og det er Dansk Folkeparti.

Den har til gengæld været meget synlig i alle mulige og umulige sammenhænge, fordi Dansk Folkeparti dels nærer en dyb foragt for armslængdeprincippet, dels hyppigt anspores til højlydt rasen ved den blotte antydning af, at der skulle være nogen, der havde større viden om og indsigt i noget kulturelt emne end folkepartisterne selv.

Det sidste synes at hænge sammen med et udpræget instrumentelt syn på kulturen og kunsten som noget, hvis primære værdi ligger i dets potentiale for at udbrede politiske budskaber.

Således holder DF nidkært øje med dansk kulturliv i almindelighed med henblik på at identificere værker, der kan tolkes som subversivt vis-a-vis partiets politiske dogmer.

I særdeleshed har Danmarks Radios dramaafdeling pådraget sig partiets vredladne opmærksomhed for nærmest alt, den har produceret fra og med folkeejet Matador, der anstødeligt nok tog sig den frihed at lade Doktor Hansen være modstandsmand, samtidig med at han stemte radikalt.

Partiets frustration over DR Drama fik en form for kulmination i 2014 ved lanceringen af tv-serien "1864". I et smalt medieforlig fra 2010 havde Dansk Folkeparti og regeringen besluttet at øremærke 100 millioner kroner til "en historisk dramaserie af høj kvalitet, der kan give danskerne kendskab til vigtige begivenheder i danmarkshistorien".

Resultatet, der var instrueret af Ole Bornedal og derfor både belæsset med pinligt utroværdig dialog, malplaceret magisk realisme og gumpetunge paralleldragninger mellem D.G. Monrads og Anders Fogh Rasmussens respektive krigsmageri, var ikke dét, Dansk Folkeparti mente at have bestilt.

En "dybt rystet" Pia Kjærsgaard udtalte til Berlingske:

"Den er tendentiøs, og den politiserer uden skam. Nutidens politik synes at ligge Ole Bornedal mere på sinde end fortiden, og det er gået helt galt. Det er demagogi, og det er helt urimeligt over for os, der håbede på en seriøs, historisk serie, men også over for den forudsætningsløse ungdom, der får en skrupforkert historieversion."

Upåagtet tragikomikken i, at partiets bestræbelser på at føre DR's kunstneriske hånd i dén grad gav ideologisk bagslag, så kan man jo konstatere, det siden er lykkedes partiet at få skovlen under Statsradiofonien på en væsentligt mere konkret måde i form af en nedskæring på 20 procent af dens budget og deraf følgende afskedigelse af 400 stillinger.

En anden kulturpolitisk mærkesag for DF er nedlæggelsen af Statens Kunstfond til fordel for oprettelsen regionale fonde, der skal føre til en større geografisk spredning af kunststøtten.

Det har indtil videre resulteret i oprettelsen af to nye regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, der skal yde støtte til "lokal kunstproduktion".

Alt i alt har det kunnet betale sig for DF at være aktivistisk på kulturområdet, ikke mindst fordi ingen andre har gidet at engagere sig i det.

Nu lader det dog til, at visse toneangivende stemmer i Socialdemokratiet har øjnet DF's kulturpolitik og tænkt: "So ein Ding müssen wir auch haben."

Eksempelvis udtalte Henrik Sass Larsen sig for nylig i radioprogrammet "Slotsholmen" på en måde, der kunne være taget lige ud af DF's kulturpolitiske partihåndbog med sin maleriske beskrivelse af en finkulturel "elite", der undertrykker og udnytter det renhjertede, autentiske "folk".

"Hvis du kigger på, hvad man bruger de kulturelle kroner til, så er det Det Kongelige Teater, det er symfoniorkestre rundt omkring, det er biblioteker, hvor der snart ikke kommer nogen mere, det er ballet, det er klassisk musik og alt muligt andet. Desto færre og desto snævre det er, desto flere penge bruger man på det, lader det til."

Hvis man ser bort fra det til himlen skrigende åndssvage i at indskrive bibliotekerne, der stiller litteraturen vederlagsfrit til rådighed for den brede befolkning, i denne tirade mod den ufolkelige finkultur (hvilket dog også faldt andre socialdemokrater for brystet), så er det grundlæggende en besynderlig logik, at kulturstøtte kun bør tildeles det, som er mest populært.

Den logiske konsekvens af dét argument er jo, at kunststøtte kun skal gå til det, der i forvejen kan overleve på markedsvilkår, og dermed, at kunststøtten reelt er overflødig. Det er jo også et legitimt synspunkt, det rindalistiske, men det hører traditionelt til andre steder end i det gamle arbejderparti.

I sin tid var det Socialdemokratiet, der opfandt kulturministerposten i Danmark og havde det som sin ambition at understøtte et mangfoldigt dansk kulturliv blandt andet ved at gøre det, der før kun var de få forundt, tilgængeligt for de mange.

Den ambition var, må man antage, baseret på en overbevisning om, at det frie kunstneriske udtryk kunne have noget væsentligt at sige mennesker, selv hvis det kunne være svært at tjene penge på det i en miniputnation som Danmark.

Men i Socialdemokratiets nykonceptualisering af begrebet folkelighed synes der ikke at være plads til ret meget, der står uden for rammerne af den kræmmerlogik, der styrer hele partiets krampagtige kamp for at genvinde magten.

-----

Johanne Thorup Dalgaard (f. 1987) er kommentarskribent på Altinget. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Hun arbejder som embedsmand på uddannelses- og forskningsområdet og som freelanceskribent med fokus på kulturelle og politiske emner. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Nikolaj Saadat: Socialdemokratiet har givet los på værdi- og kulturpolitikken Nikolaj Saadat: Socialdemokratiet har givet los på værdi- og kulturpolitikken Næste artikel Benny Damsgaard: Løkke bliver næppe  ny DI-direktør Benny Damsgaard: Løkke bliver næppe ny DI-direktør