Johanne Dalgaard: Dansk Folkeparti vil gøre DR til ideologisk redskab

KOMMENTAR: Det er ikke politikernes opgave at blande sig i, hvor lange DR's artikler skal være, eller hvor mange sportsnyheder statsradiofonien skal bringe. Alligevel er det en rolle, Dansk Folkeparti påtager sig med glæde, skriver Johanne Dalgaard.

Jeg kan komme på mange ting, som jeg synes er forkert ved den medieaftale, der i disse dage udmønter sig konkret i massefyringer på DR.

Én ting er det monetære – ikke blot skal DR beskæres med 20 procent, men også Radio24syv skal beskæres med 3 procent årligt forligsperioden igennem på trods af sine i forvejen lave produktionsomkostninger. Ovenikøbet skal kanalen udflyttes til Aarhus, hvilket de facto betyder en nedlæggelse af Radio24syv, som den nu er skabt, kendt og elsket af lytterne.

Det kan man være vred over og synes er en tåbelig disposition – og det gør jeg. Jeg mener, at Danmark med sine 5-6 millioner indbyggere har brug for mindst én statsradiofoni af en vis størrelse til at producere dansksproget kvalitetsindhold, der ikke nødvendigvis ville kunne overleve på markedsvilkår. Og jeg synes ikke, det er rimeligt at fjerne en femtedel af den statsradiofonis finansiering med ét hug. Men jeg anerkender også, at det er politikernes opgave at fordele landets ressourcer.

Hvad der til gengæld absolut ikke er politikernes opgave, men desværre i tiltagende grad en rolle, de gerne påtager sig, er at foretage redaktionelle valg på statsradiofoniens vegne. Som når man politisk beslutter, at DR fremover ikke må producere grundige, dybdegående artikler, hvilket må siges at være en bevidst forringelse af kvaliteten af DR’s journalistiske produkt.

Formålet er angiveligt at give private mediehuse bedre konkurrencevilkår. Ikke desto mindre giver det en ubehagelig smag i munden, at magthavere på den måde går ind og dikterer, at visse redaktioner, hvis grundige gravearbejde tidligere har ført til masser af afsløringer af råddenskab i magthavernes egne rækker, fremover kun må publicere korte artikler.

Med sådan en bestemmelse demonstrerer politikerne, at de ikke ejer den fjerneste respekt for armslængdeprincippet, og at de er aldeles villige til at bruge deres politiske magt til at begrænse mediers journalistiske råderum, hvis lejligheden byder sig.

Således var Dansk Folkepartis Morten Marinus også straks ude og kræve ændringer i indholdet af den spareplan, DR fremlagde som konsekvens af medieaftalen, fordi han var utilfreds med de bebudede nedskæringer i mængden af sportsnyheder.

Og selvom kravet blev mødt med afvisning fra både kulturminister Mette Bock (LA) og ordførere fra V og K, så er det symptomatisk og bekymrende med så grænseoverskridende en adfærd fra et magtfuldt støtteparti til regeringen.

Den overvældende sejr, det er for DF, at Danmarks Radio reduceres voldsomt og samtidig iføres diverse form- og indholdsmæssige spændetrøjer, er ikke nok. Blodtørsten, der udspringer af en i partiet dybt rodfæstet forurettelse over det, man opfatter som en venstreorienteret slagside hos medierne i almindelighed og DR i særdeleshed, vil ikke være stillet, før DR er gjort til et dydigt redskab for partiets egne ideologiske præferencer.

”Det skal i DR’s programflader og platforme være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen,” står der således i den nye public service-kontrakt.

Det er som sådan ikke nyt, at DR formidler kristendom, eller at det omtales i public service-kontrakten. Det vil man jo også vide, hvis man nogensinde har tændt for P1 på en søndag formiddag, hvor man ugentligt sender radiogudstjeneste fra diverse kirker rundt om i landet.

Men der er alligevel noget ekstra bombastisk over formuleringen om, at ”vort samfund har sin rod i kristendommen”. Hvad er det ved vores samfund, der er rodfæstet i kristendommen? Vi har usædvanligt nok for et demokratisk land en statskirke, ja, men hvilke andre institutioner og træk ved det moderne samfund i almindelighed kan man egentlig med rimelighed kalde forankret i kristendom?

De fleste danskere frekventerer kun kirken til jul, ved bryllupper og begravelser, og kun en forsvindende lille minoritet lægger noget særligt i, hvad der rent faktisk står i Bibelen. ”Kulturkristne” kalder man det så, men ritualerne, som opretholdes, virker i de fleste tilfælde til at være betydeligt stærkere rodfæstet i tradition end i tro.

Således kan man også finde undertegnede i Ribe Domkirke ved den årlige julegudstjeneste, selvom jeg er ikke er det mindste troende og generelt ikke regner organiseret religion for en positiv kraft i verden. Det kan man, fordi det er hyggeligt at se hjemstavnens ansigter forsamlet, domprovsten er god til at skrive taler, og det gør min far glad, at jeg går med.  

Undersøgelser viser, at danskerne sammen med svenskerne er det mindst religiøse folkefærd i verden. Så hvorfor er det så vigtigt for blandt andet Dansk Folkeparti i 2018 at give kristendommen en mere prominent rolle i statsradiofoniens kulturformidling? Det nærliggende svar er vel, at det er, fordi kristendommen opfattes som modstykke til den forkætrede islam.

Som ateistisk tilskuer er det for mig en umulig logik at følge: For at værne sig mod truslen fra en totalitær lovreligion, der foreskriver samfundets regression tilbage mod middelalderen, ønsker man at bruge sin lovgivende magt til at forsøge at puste liv i den ellers fredsommeligt slumrende danske folkereligion.

Jeg håber virkelig, det ikke lykkes at vække dén sovende hund.

-----------

Johanne Thorup Dalgaard (f. 1987) er klummeskribent på Altinget. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Hun arbejder som embedsmand på uddannelses- og forskningsområdet og som freelanceskribent med fokus på kulturelle og politiske emner. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Sigrid Friis: Min generation er danmarksmestre i angst - skru så ned! Sigrid Friis: Min generation er danmarksmestre i angst - skru så ned! Næste artikel Søren Hove: Har økonomerne lært noget af finanskrisen? Søren Hove: Har økonomerne lært noget af finanskrisen?