Johanne Dalgaard: Dansk Folkeparti vil gøre DR til ideologisk redskab

KOMMENTAR: Det er ikke politikernes opgave at blande sig i, hvor lange DR's artikler skal være, eller hvor mange sportsnyheder statsradiofonien skal bringe. Alligevel er det en rolle, Dansk Folkeparti påtager sig med glæde, skriver Johanne Dalgaard.

Jeg kan komme på mange ting, som jeg synes er forkert ved den medieaftale, der i disse dage udmønter sig konkret i massefyringer på DR.

Én ting er det monetære – ikke blot skal DR beskæres med 20 procent, men også Radio24syv skal beskæres med 3 procent årligt forligsperioden igennem på trods af sine i forvejen lave produktionsomkostninger. Ovenikøbet skal kanalen udflyttes til Aarhus, hvilket de facto betyder en nedlæggelse af Radio24syv, som den nu er skabt, kendt og elsket af lytterne.

Det kan man være vred over og synes er en tåbelig disposition – og det gør jeg. Jeg mener, at Danmark med sine 5-6 millioner indbyggere har brug for mindst én statsradiofoni af en vis størrelse til at producere dansksproget kvalitetsindhold, der ikke nødvendigvis ville kunne overleve på markedsvilkår. Og jeg synes ikke, det er rimeligt at fjerne en femtedel af den statsradiofonis finansiering med ét hug. Men jeg anerkender også, at det er politikernes opgave at fordele landets ressourcer.

Hvad der til gengæld absolut ikke er politikernes opgave, men desværre i tiltagende grad en rolle, de gerne påtager sig, er at foretage redaktionelle valg på statsradiofoniens vegne. Som når man politisk beslutter, at DR fremover ikke må producere grundige, dybdegående artikler, hvilket må siges at være en bevidst forringelse af kvaliteten af DR’s journalistiske produkt.

Formålet er angiveligt at give private mediehuse bedre konkurrencevilkår. Ikke desto mindre giver det en ubehagelig smag i munden, at magthavere på den måde går ind og dikterer, at visse redaktioner, hvis grundige gravearbejde tidligere har ført til masser af afsløringer af råddenskab i magthavernes egne rækker, fremover kun må publicere korte artikler.

Med sådan en bestemmelse demonstrerer politikerne, at de ikke ejer den fjerneste respekt for armslængdeprincippet, og at de er aldeles villige til at bruge deres politiske magt til at begrænse mediers journalistiske råderum, hvis lejligheden byder sig.

Således var Dansk Folkepartis Morten Marinus også straks ude og kræve ændringer i indholdet af den spareplan, DR fremlagde som konsekvens af medieaftalen, fordi han var utilfreds med de bebudede nedskæringer i mængden af sportsnyheder.

Og selvom kravet blev mødt med afvisning fra både kulturminister Mette Bock (LA) og ordførere fra V og K, så er det symptomatisk og bekymrende med så grænseoverskridende en adfærd fra et magtfuldt støtteparti til regeringen.

Den overvældende sejr, det er for DF, at Danmarks Radio reduceres voldsomt og samtidig iføres diverse form- og indholdsmæssige spændetrøjer, er ikke nok. Blodtørsten, der udspringer af en i partiet dybt rodfæstet forurettelse over det, man opfatter som en venstreorienteret slagside hos medierne i almindelighed og DR i særdeleshed, vil ikke være stillet, før DR er gjort til et dydigt redskab for partiets egne ideologiske præferencer.

”Det skal i DR’s programflader og platforme være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen,” står der således i den nye public service-kontrakt.

Det er som sådan ikke nyt, at DR formidler kristendom, eller at det omtales i public service-kontrakten. Det vil man jo også vide, hvis man nogensinde har tændt for P1 på en søndag formiddag, hvor man ugentligt sender radiogudstjeneste fra diverse kirker rundt om i landet.

Men der er alligevel noget ekstra bombastisk over formuleringen om, at ”vort samfund har sin rod i kristendommen”. Hvad er det ved vores samfund, der er rodfæstet i kristendommen? Vi har usædvanligt nok for et demokratisk land en statskirke, ja, men hvilke andre institutioner og træk ved det moderne samfund i almindelighed kan man egentlig med rimelighed kalde forankret i kristendom?

De fleste danskere frekventerer kun kirken til jul, ved bryllupper og begravelser, og kun en forsvindende lille minoritet lægger noget særligt i, hvad der rent faktisk står i Bibelen. ”Kulturkristne” kalder man det så, men ritualerne, som opretholdes, virker i de fleste tilfælde til at være betydeligt stærkere rodfæstet i tradition end i tro.

Således kan man også finde undertegnede i Ribe Domkirke ved den årlige julegudstjeneste, selvom jeg er ikke er det mindste troende og generelt ikke regner organiseret religion for en positiv kraft i verden. Det kan man, fordi det er hyggeligt at se hjemstavnens ansigter forsamlet, domprovsten er god til at skrive taler, og det gør min far glad, at jeg går med.  

Undersøgelser viser, at danskerne sammen med svenskerne er det mindst religiøse folkefærd i verden. Så hvorfor er det så vigtigt for blandt andet Dansk Folkeparti i 2018 at give kristendommen en mere prominent rolle i statsradiofoniens kulturformidling? Det nærliggende svar er vel, at det er, fordi kristendommen opfattes som modstykke til den forkætrede islam.

Som ateistisk tilskuer er det for mig en umulig logik at følge: For at værne sig mod truslen fra en totalitær lovreligion, der foreskriver samfundets regression tilbage mod middelalderen, ønsker man at bruge sin lovgivende magt til at forsøge at puste liv i den ellers fredsommeligt slumrende danske folkereligion.

Jeg håber virkelig, det ikke lykkes at vække dén sovende hund.

-----------

Johanne Thorup Dalgaard (f. 1987) er klummeskribent på Altinget. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Hun arbejder som embedsmand på uddannelses- og forskningsområdet og som freelanceskribent med fokus på kulturelle og politiske emner. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Sigrid Friis: Min generation er danmarksmestre i angst - skru så ned! Sigrid Friis: Min generation er danmarksmestre i angst - skru så ned! Næste artikel Søren Hove: Har økonomerne lært noget af finanskrisen? Søren Hove: Har økonomerne lært noget af finanskrisen?
 • Anmeld

  T R · Debattør

  Spot on

  Jeg kunne egentlig ikke udtrykke det bedre selv end hvad indlægget her beskriver, men kan kun uddybe det som har været evidens alle dage DF (og tidligere Fremskridtspartet) har eksisteret - nemlig at DF er og bliver et farligt parti.

  Et parti der med tiden har formået at forklæde symboler, holdninger og meninger i en stueren pakke så de var mere spiselige for den indre svinehund for lette ord og lette forklaringer for samfunds problemer.

  Og i takt med at andre partier har solgt ud af deres sjæl for at købe sig til magten igennem DF er DF blevet accepteret og gjort stuerene og man har glemt hvor DF kom fra. Hvad der var grundstenene i først Fremskridts partiet og siden DF.

  Men selvom man ikke længere står med højre lappen strittende skrådt op med stive råb fra en tid hvor man viste den ypperste ondskab i historien er man stadigvæk det samme parti med de samme meninger og holdninger. Ja DF ynder endda netop at gøre opmærksom på at man er det samme parti man altid har været i ny og næ :-)

  Det man bare har glemt det er at Nazismen dengang også startede i de små. Med små "uskyldige" budskaber og love og et fremmed billede som idag og en tilsyneladende demokratisk erkendelse og respekt som med kraftig hjælp af en verdensomspændende krise efter børskrakket i 1929 var medvirkende til at man med demokratiet som værktøj kunne komme til magten.

  Det er værd at huske og en advarsel om ikke at glemme historien så vi ikke begår samme fejlskridt som vi gjorde engang, for de små skridt fra dengang er der allerede idag i lovgivningen, i retorikken og i hvad der langsomt men sikkert bliver accepteret. Det eneste der mangler er samme verdensomspændte krise som i 1929 og så har vi for alvor balladen nok engang.

 • Anmeld

  Frithjof Danielsen

  DDR er allerede et ideologisk redskab for socialdemokratiet.

  Mogens Jensen lovede før valget i 2015, at han vil give 700 Mkr./år mere til DDR, når han bliver kulturminister. Herefter begyndte maksimalstatsreklamesenderen DDR at lave det ene rygklapperprogram efter det andet til benefice for Socialdemokraterne og resten af Rød Blok. Undersøgelse efter undersøgelse har vist, at DDR er propagandaradio for statens ufatteligt mange ansatte og disses politiske repræsentanter.
  Så lidt for armslængdeprincipper.

 • Anmeld

  Hansen

  DF’ stille revolution

  Også jeg er bekymret over den lethed, hvormed DF er ved at overtage public service i Danmark på. Er det ikke gået op for de regeringsvillige partier, hvor langt DF allerede er nået med deres “en bid af gangen taktik”, eller er de så forhippet på den gyldne taburet, at de glædeligt sælger ud, hvis det gør DF i godt humør. Som f.eks at folkestyret har sin rod i kristendommen. DF har allerede fået flettet lignende pasus ind i regeringsgrundlaget, og har varslet, at her stopper det ikke. Partiet har deres religiøse ståsted med sig fra Søren Krarup og hans Tidehvervsretning, der er stik modsat af den Grundtvigianske retning, mange af os synes om. At Krarup kunne blive en del af folkestyret, finder jeg er et skred tilbage til en sammenblanding af kirke og politik. Det er også mit klare indtryk, at DF’s ømske er, at politisere den kristne tro i retning af en lovreligion, der sætter grænser for frihedsrettighederne. Og det er her, jeg vil påstå, at folkestyret ikke har rod i kristendommen, men at det er vores grundlov, demokrati og frihedsrettighederne, der er det ultimative fundament for folkestyret. Derfor skal religion og kirke kun optræde i den dertil oprettede kirkelov, der blot er et delelement i grundloven.

  Hvad angår DF’s indblanding i DR, har den stået på i mange år, med Morten Messerschmidt, der tog tråden op efter Erhard Jacobsens aktive lyttere. DF har fra start følt sig forfulgt af “de røde lejesvende”, som skulle nedkæmpes med al magt. Det var nu heller ikke svært, når V og C også bestilte den ene analyse efter den anden, fordi de FØLTE, at rød blok blev favoriseret med positiv dækning.
  Mette Bork og LA’s ideologiske kamp mod statsradiofoni har været en dave for DF til at få gentvunget en masse restriktioner ind i den Public Service, DR fremover er i stand til at producere. Intet, der retter kritik mod DF, deres synspunkter og deres fortolkning af Danskhed og dansk historie, vil kunne gå gennem nåleøjet, hvis DF lykkes med at bestikke regeringen med håb om støtte til valget. Politiken har samlet en række DF citater om emnet, det er sandelig artig læsning. Men det anskueliggør også, at når man får en bid af gangen, står man til sidst med hele elefanten, og man ser tydelig konturen, når man sætter de bidder sammen, DF er lykkes med at få.
  Det er på høje tid, at DF melder ud, hvad det er for et samfund, der skal komme ud af deres stille revolution. For det er ikke det Danmark jeg er vokset op til at tro på, de ønsker, så jeg vil da godt vide, hvornår den danskhed, de taler om, har fundet sted, eller om det er fremtiden, de vil ændre, så vi bliver et af de europæiske østlande eller hvordan?
  Jeg ser ikke meget frihed og Morten Koch idyl fra den kant, og slet ikke fri kultur og kunst, der er for alle.

 • Anmeld

  J. Jensen

  DF kan ikke stave til pressefrihed

  En klummeskribent der ikke alene stiller spørgsmål til de højrenationales skamridning af kristendommen, men også til politikerne skelen til de kleptokratiske og nationalistiske styrede landes succes med at styre den politiske nyhedsstrøm, skal nok forvente, at der bliver gjort stærke og følelsesladet indsigelser.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Endnu engang viste venstrefløjen sig som dybt reaktionære

  Nogen må jo gøre det beskidte arbejde og begynde en oprydning. Det er DR selv som helt har glemt hvad kvalitet er.

  Kun kedeligt at venstrefløjen endnu engang ikke har kunnet se hvad man skal gøre men blot har lagt sig til hvile i hængekøjen. Hvornår lærer venstrefløjen dog at det er forpligtende at kalde sig progressiv.

  Desværre har DR ingen forbilleder haft da katastrofen er ligeså stor i Sverige og Tyskland. Men det rigtige havde nok været med et rent snit og lukket DR.

  Så desværre tak til en kedelig borgerlig politiker som turde hvor venstrefløjen fejlede.

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol.

  Vrøvl

  DR trænger til en kraftig rundbarbering. Der må spares på hestetransporter og lønningerne til alle de kvindlige direktører. Selv en besparelse på 20% over en årrække er ikke nok til at fjerne alt det overflødige fedt fra den venstreorienterede mastodont.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  DF er slemme, men Venstre er værre !

  Fordelen ved DF sindelagskontrol er at den foregår så åbenlyst. Det er langt mere uhyggeligt at se hvordan det er lykkedes Venstre gennem mange års politisk pres og kontrol med DR s bestyrelse at dreje fokus væk fra regeringskritisk dækning og få fyret navngivne journalister. Vi så det med Irak krigen og dækningen af Mellemøsten. Her lykkedes det DF og Venstre at få flyttet Ole Sippel fra dækningen af området. Også Niels Lindvigs fremragende dækning af Latinamerika blev stoppet da han blev fyret og ikke engang fik mulighed for at fortsætte dækningen i sin opsigelsesperiode. Desværre er DR efterhånden blevet befolket med blå lejesvende eller folk der er gode til selvcensur. Der er få lyspunkter som f.eks Jesper Tynell , men medieforligets fokus på begrænsninger af den dybdeborende journalistik er nok møntet på at stoppe folk som ham.

 • Anmeld

  Christian X

  DR, Politiken og Gyldendal

  Den kulturradikale treenighed har netop været det ideologiske redskab for den liberale syndflod, der devalueret vores uddannelser, dannelse og danske kultur samt påført os godhedsindustrier, kultursammenstød og andre integrationsproblemer.
  På tide at dette åndstyrani stoppes.
  Bemærk hvem det er, der protesterer.

 • Anmeld

  Hansen

  Hr. Sønderkøge

  Nu har Danmark eksisteret i rigtig mange år, uden DF til at belære befolkningen om, at de har taget fejl af såvel historien, fortællingen og ikke mindst dannelses og kulturelt.
  En bevægelse, der ikke kan opnå tilslutning i et repræsentativt folkestyre, må nok se i øjnene, at deres fortolkning af sandheden ikke harmonerer med den den opfattelse størsteparten af os har.
  Tag blot DF’s paranoide mishag over DR dramaet, 1864, hvor de var sikre på, at det var DR’ s hensigt at stille DF i et dårligt lys ved at karrikere politikerne og pinpointe scenerne, der bakkede op om den agenda. Da Garbold synes, at nu kunne det være nok og gav dem ret, troede I ved gud på det, og gik helt i selvsving.
  Normalt - og det ved alle - er det vinderen af krigen, der skriver historien, og det var udfra det faktum, at DR valgte vinklen. Skriv dog jeres egen historiefortælling, men hvad har I at byde ind med efter bare 20 år, når I tilsyneladende ikke vil stå ved historien før DF blev dannet. I det mindste, så lad da være med, hvergang nogle nævner DF kritisk, at sende et indlæg med spydigheder om “de røde”, der åbenbart i dine øjne er lalleglade idioter, der slet ikke har forstået, at det demokrati, der har været styrende i snart et par hundrede år, vil føre os direkte i afgrunden. Det ville omvendt være høfligt af DF, at melde klart ud, om de ønsker begrænset demokrati, eller om deres hang til at ignorere frihedsrettighederne, herunder armslængdeprincipperne.
  Så hr. Sønderkøge. Flertallet har ikke haft noget ønske om politisk indblanding af DR’s programflade, os ser ingen katastrofer lige rundt om hjørnet. Tvært imod ønsker vi at blive delagtiggjort i, når politikere og store institutioner ikke overholder spillereglerne. Befolkningens største anke er ikke politisk funderet, men er et udtryk for, at den grådighed, der har været i DR, er blevet for meget. Men den debat, I har skabt, har da medført, at mange har reflekteret over det positive der er med en fri presse og et kulturelt miljø, der bliver talt om dannet holdninger til. Guderne forbyde, hvis DF skal til at rense produktionerne for kritik af dem, eller Nationalmuseet kun måtte udstille “sofastykker” og ægte vikingeting.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  20%+

  20% er alt for lidt - Licensen burde afskaffes og så må DR ud og sælge sine produkter på ligefod med alle andre der vil lave TV.

  Og spar os så for flere sidder-og-græder-snot blogge og artikler om DR og hvem der nu er blevet fyret.

  Folk bliver fyret hver eneste dag landet over.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Hansen kvalitet kræver vilje og engagement - ingen DR kernekompetance

  Hansen DR har altid været det sted hvor de fattige gik hen og købte dyrt. Hver aften sidder pensionisterne og beundrer de rige børn med de dyre uddannelser og de høje lønninger.

  Men der er lys forude når den asociale licensmodel endelig får et grundskud og de rige selv må til lommerne. Hvordan Socialdemokratiet nogensinde kom på den asociale finansieringsmodel må stå hen i det uvisse.

  Hansen hvad DF måtte mene står jeg ikke på mål for. Men når socialdemokratiet ikke kan kende forskel på højre og venstre må nogen jo hjælpe dem. Og vi skal ikke i disse borgerlige tider kritisere dem der frivilligt stiller op til spanking for en god sag.

  I hver eneste måling står landets højest betalte mennesker til den laveste troværdighed. DR har aldrig læst hvordan folk mistror deres personale. Men fremover afgøres økonomien i Folketinget og så vil DR sikkert få at vide at skal gøre det bedre ellers vil pengestrømmen tørre ud.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Herrens veje i det danske samfund eruransalige

  Hvis Public Service i fremtiden skal erstattes af Åndens vilje på bekostning af Fornuften, og samtidig være en propaganda kanal for DF ideologi, så er øvelsen lykkedes.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Manglende virkelighed.

  Kim Kaos !
  Hvis du deltager i en debat, er det da påkrævet at du ved noget om
  det emne der er til debat.
  LICENSEN bliver afskaffet, og der skal spares 4 % om året, og det bliver samtidig dyrere at se færre TV kanaler og lytte til Færre radio kanaler.
  Det tåbelige ved det nye medieforlig er, at man slet ikke tager hensyn til,
  at 25 procent af den licens der bliver betalt, går til faste udgifter, som
  bygninger, lønninger og driftudgifter, som er ens uanset det der bliver sendt. Hvis man fraregner de omkostninger som ikke kan ændres, så
  bliver besparelserne langt større end de 20 procent som man har
  vedtaget ved medie forliget/aftalen.
  X factor må ikke sendes på DR men gerne på TV2, hvad er forskel på
  at du før medieforliget fik dette program for licensmidlerne, nu skal du betale det gennem højere betaling for varer det bliver reklameret for på
  TV2, det vil sige at nu skal du betale 2 gange for at se dette program,
  den kloge ( Mette Bock) kan fuppe den mindre kloge (Morten Marinus).
  Og alle vi andre må nøjes med langt mindre oplysende TV og Radio.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Arne

  Nej - det hedder sig den er afskaffet

  Nu hiver man pengene op af vores lommer via skatten - bare fordi man skifte navn er man stadigvæk det samme røvhul ;)

  Licens eller over skattebilletten er et fedt i denne sammenhæng.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Glæden ved den kultur DR ikke vil pleje

  En af de rigtig gode ting ved DRs spareøvelse er at der nu bliver plads til de gamle 78-plader som DR ikke har haft plads til i Ørestaden fordi man ikke ville betale for kultur. Nu bliver der ikke længere nogen undskyldning for at gemme Danmarks største kulturskat i nogle lagerlokaler på Nørrebro.

  Så må vi se om de også vil digitalisere dem og spille dem. Indtil nu er de eneste som plejer denne værdifulde skat den private forening 78-klubben.

  Det er skandaløst som DR har mishandlet dansk og international kultur fordi man skulle producere underlødige krimi-serier i den amerikanske model med hvinende biler og som kunne sælges til seriehungrende TV-stationer overalt i verden.

 • Anmeld

  Jørgen Abrahamsen

  Logik

  Johanne Dalgaard skriver “ = som ateistisk —- er det mig en umulig logik at følge.” og hendes CV indicerer da også at hun kender begrebet logik.
  Ateisme har egentlig ikke meget med logik at gøre, men det er en anden sag.

  Problemet i artiklen er, at hun ikke respekterer de basale regler for debat.
  For eksempel citerer hun “ vort samfund har sin rod i kristendommen” hvorefter hun nedgør udsagnet i væsentligt forfalsket gengivelse, nemlig “ forankret i kristendommen”
  Der er pokker til forskel og der er også i tidligere artikler adskilligt der tyder på en skæv analytisk tilgang forankret i partipolitisk holdning. Eksempelvis bemærkningen om Pia Kjærsgaards smagløst indrettede kælder. Den var bare latterlig, men alligevel?,
 • Anmeld

  John Larsen

  Kritiske journalister, NEJ TAK

  Det hele begyndte med at Anders Fogh udtalte offentlig, at han fandt DR var for regeringskritisk. Ikke lang tid efter opstod Radio 24syv med midler taget fra DRs budget, hvilket kan give stof til eftertanke. Og nu fortsætter politikerne med nedskæringer og vil begrænse hvad DR må og bør sende.
  Hvilket kan lede tankerne hen på retning af totalitære stater.
  DR bør være kritisk overfor enhver regering uanset partifarve.

 • Anmeld

  P.Hansen

  Udvis lidt respekt

  Alle I som taler om DR som “røde lejesvende” og venstreorienteret : udvis dog lidt respekt...
  Det er jeres naboer, kolleger, familie og venner, I omtaler negativt og nedladende, mens I helt ukritisk stiller jer fornærmede op, når nogen tillader sig at have en forbeholden holdning til fx. DF. Jeg synes, det er bekymrende med den tone og intolerance, der lægges for dagen.
  Vi er alle en del af den danske befolkning, og vi har alle et ønske om at blive lyttet seriøst til. Så kan vi meningsudveksle og diskutere, men den hadefulde retorik, der bliver lagt for dagen, har i hvert fald intet med danskhed at gøre.
  Jeg synes, ligesom flere andre, at det er trist, at vi fremover skal have mere og mere ligegyldigt TV fra udenlandske reklamefinansierede kanaler, der intet kender til lige netop hvem og hvad danskerne er, og at DR skal styres og censureres på den måde, som bla. DF lægger op til er skandaløst.
  Det er så min mening.
  Dette skaber politiker-og medielede, og det skaber mistillid og splittelse i befolkningen.
  Husk det næste gang der bliver valg, så du får sat dit kryds det rette sted.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Lilla lejesvende

  Nej de er hverken mine naboer, kolleger, familie eller venner.

  Og du har ret de er ikke røde lejesvende de er lilla lejesvende der sidder for tvangsinddrevne midler og udbreder deres radikale livssyn, fordømmer alle der ikke er enige med dem og fordrejer sandheden om rigets sande tilstand.

  De får den respekt de fortjener og selv udviser

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Spare øvelsen hos DR har aldrig handlet om licensen

  Da de borgerlige med DF som fortrop gik igang med medie forliget var den store salgstale at folk kunne få en slags skatte lettelse ved at man fjernede licensen og gjorde den skattepligtig i stedet for DR.

  Resultatet er blevet at folk kommer til at betale det samme eller endda mere for at man har beskåret DR med 20%. Forskellen er bare at folk nu kommer til at betale over skatten og ikke over licensen.

  Det mest bemærkelsesværdigt er at ingen brokker sig over det tilsyneladende. Altså folk er åbenbart tilfredse med at betale det samme eller mere for en ringere vare sålænge det er en anden cigarkasse man tager fra end fra licensen. Det vel og mærke efter at en borgerlig regering netop startede hele møllen op med begrundelsen af en slags skatte beskåring.

  Meget har handlet om DR, deres programmer og public service, men intet om det faktum at danskerne kommer til at betale det samme eller mere for en ringere vare og det fortæller jo meget godt at licensen aldrig har været et issue i befolkningen når det kommer til stykket.

  Og alligevel hører man konstant argumenter om at DR fylder for meget i forhold til det øvrige medie landsskab, at DR har fråset for meget med sine midler osv. - ganske enkelt grotesk og reel selvmodsigende argumentation når det jo alligevel ikke handler om licensen når det kommer til stykket!!

  Resultatet er bare at man har gjort plads til de udenlandske masse producerende giganter der så let som ingenting kan udkonkurrere et marked hvor kun 5 mio. taler dansk når man fratager medie landskabet i DK stat støtte, hvilket vi allerede har kunnet se de sidste 4-5 år.

  Så medie aftalen har igen været symbol politik efter DFs hoved - denne gang med en betydelig skadelig omkostning for de af os der kerer sig om dansk kultur, sprog og public service. DF kerer sig kun om deres helt egen form for public service og forståelse af dansk kultur. Og for DF er det vigtigere at den danske kultur, public service og sprog man ikke kan lide fjernes end at amerikanske masse medie kommer ind og overtager - så så meget for DFs kamp for danske værdier og kultur.

  DF solgte budskabet til de borgerlige om at der kunne leveres på skatte lettelse på medie området her og fik fjernet noget af det medie Danmark de ikke kunne lide og hvem vandt - ja, det gjorde kun DF. Igen! For der er ingen der snakker om skatte lettelser via medie området der jo altså ikke kom alligevel, men alle snakker om "venstre orienterede" DR der er blevet formindsket og manglende respekt for armslængde princippet fra DFs side.

  Endnu et eksempel på at DF er et farligt parti for dette land og at borgerlige partier ved at sælge ud af deres sjæl er mere interesseret i magten end i egne holdninger, værdier og meninger der burde være årsagen til at de er i politik. Den holdning er så nu senest også overtaget af S hvilket i praksis betyder at vi intet reelt alternativ har mm. man tager Alternativets 6-8 mandater alvorligt.

  Næste valg handler om at S og V har travlt om at fortælle et budskab om store forskelle imellem de to der ikke er der idag alt imens vinderne på forhånd er DF uanset hvem af de to der denne gang skal sælge deres sjæl til DF for at få magten.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Slut med ekstraskat på fattigdom

  TR jeg forstår udmærket du ønsker at være anonym da den slags vrøvl du bringer kun sjældent ses.

  Faktum er at at afskaffelsen af licenssystemet betyder 80% skattelettelse for folkepensionister, studerende og andre lavtlønnede. Stigningen kommer i whisky bæltet. Her vil det blive en helt ny oplevelse selv at skulle betale for sit forbrug.

  Den asociale betalingsmodel er for alle socialister en længe ventet skattelettelse. Den dag det bliver lov kan de reaktionære være sikker på at man ikke kan skrue tiden tilbage. Det kan man muligvis med indholdsreformen. Men brandbeskatning af pensionister kan ikke genindføres og holder derfor op her.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Svar

  Jamen jeg kan da godt sende dokumentation på det jeg påstår så må vi jo se om Hr. Sønderkøge kan gøre det samme om sit postulat:

  https://www.bt.dk/danmark/efter-licens-chok-over-100.000-danske-familier-skal-betale-mere-i-skat

  80% skattelettelse for folkepensionister, studerende og andre lavtlønnede - der kan man bare se. Det bliver i givet fald så svært for dem der indtil nu ikke har betalt licens overhovedet, men lad os se hvad du har :-)

  Og jeg har svært ved at se det relevante i hvem jeg er når vi er på et anonymt forum i forvejen og hvor det burde være argumentationen der er det centrale og ikke hvem folk er, men den har du måske også en nærmere forklaring på. Personligt er jeg rystende ligeglad med hvem Claus Sønderkøge eller Kim Kaos eks. er og kan ikke se hvorfor jeg skulle vide hvem i er. I er borgere i det samme land som mit - det burde sgu' være nok i en demokratisk diskussion i og med at samtale er et af de vigtigste elementer i et demokrati.

  Ad. Kim Kaos, tak for at understrege pointerne i mit indlæg. At du så ikke har forstået mit eget indlæg understreger såmænd bare Lemminge holdningen herhjemme ved at folk ikke er i stand til at tænke selv, så tak for det :-)

 • Anmeld

  J. Jensen

  80 % i skattelettelse hr. økonnom

  Hvordan opnår et pensionistægtepar en skattelettelse på 80%, når de begge skal betale skat af deres pension. Det regnestykke vil jeg gerne se.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Joakim von And vil fremover have noget for pengene

  J. Jensen - 80% for alle pensionister er ikke helt rigtigt. Det er for mennesker som har en socialprocent på 100 og altså absolut ingen indtægter udover folkepension eller førtidspension har. Har man ikke sådan sideindkomst skal licensen kun beregnes med 50%, det er så vidt jeg husker 1400,- kroner pr. halvår.

  Har man en mindre indtægt udover pensionen falder den reducerede licens bort og licensen bliver derfor standard for fattige som rige 2.800 kroner. Det er dog de færreste der har det. De fleste modtager den fulde pensionistcheck og betaler minimumsskat.

  Men når de rige skal til at betale regningen selv kan vi sikkert regne med at de rige og veluddannede også vil kræve at det bliver en fornuftig kvalitet de betaler for. De veluddannede har ikke for vane at lege "Joakim von And" men vil kræve kvalitet for pengene. Det betød ikke så meget når de fattige betalte regningen.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  TR

  Jeg forstår dine synspunkter jeg er blot uenig.

  Jeg kan oplyse dig at jeg har været modstander af licensen længe før DF var et parti - så jeg er ikke en lemming der blindt følger andre. Men det er nok for svært for dig at forstå.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Public service

  DR skal lever public service, d.v.s. oplysende og uddannende programmer og alsidige, upartiske debatter. Ikke formidling af religiøse myter , banal underholdning og andre former for fordummelse.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Svar til Hr. Kaos og efterlysning af dokumentation fra Hr. Sønderkøje

  Jeg kan se at Hr. Sønderkøje ikke har problemer med at kommentere på andres indlæg, men at det åbenbart stadigvæk kniber med at dokumentere det han selv påstår, men vi må vel bare behæfte os med tålmodighed for jeg har stadigvæk ikke set dokumentation på en 80% skattelettelse til pensionister, studerende og lavtlønnede som var det Hr. Sønderkøje påstod.

  Ad. Kaos det er fint at være uenige omend din argumentation mere synes at bekræfte mit eget indlæg end at argumentere for hvori du er uenig, men det kan vi jo lade andre om at bedømme :-)

  Udover det kan jeg oplyse at Fremskridtpartiet (DFs forgænger) såmænd allerede i deres første parti program i 1973 havde afskaffelse af licensen med en erstatning til skatte betaling. Men jeg kan selvfølgelig ikke udelukke at du også havde de tanker før 1973 :-).

  I øvrigt interessant at læse Fremskridt partiets parti program fra den gang og sammenligne med DF idag der har mange lighedspunkter - ikke overraskende:

  https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fremskridtspartiets-foerste-partiprogram-oktober-1973/

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  TR jeg ønsker ikke kommunikation med folk der ikke forstår almindelig anstændighed.

  .

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Bertelsen vedr. førtidspension

  Berthelsen min førtidspension var anderledes da det var den gamle ordning. Men dette er ikke emnet og jeg gider ikke slå tal op og for argumentet er præcise tal ikke af betydning. Forskellen var omkring 5.000 kroner men med reglerne i dag ville den have været større.

  Debatten her handler om noget andet nemlig om radio-TV licens versus marginalskat i lavindkomstområdet.

  Jeg stopper her da jeg ikke ønsker at strække debatten udover dagen i dag. DR er ikke noget vigtigt emne. De danske nedskæringer er tilsvarende som i de fleste andre lande med en tilsvarende mediestruktur.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Hr. Sønderkøje

  Et er at du ikke er i stand til at se forskel på anstændighed og at være uenig med folk på et anonymt forum. Noget helt andet er den manglende seriøsitet du selv udviser ved at ikke være i stand til at dokumentere det du selv påstår - en adfærd der falder tilbage på personens lødighed og integritet i andre sammenhænge.

  Jeg tillader mig derfor i fremtiden at betragte dine kommentarer herefter og ignorere dem som almindelig støj uden betydning.

  Trods alt ønskes du en god aften.

 • Anmeld

  Søren Jensen · Politisk aktiv pensionist SF

  DF er igang med at ødelægge al kvalitets medie DR

  DF er igang med at ødelægge Danmarks suverænt bedste og mest kvalitets radio/TV stationer. Der har vsit og viser det bedste af det bedste i drama, kultur programmer og alle de fremragende programmer jeg har nydt igennem mange år og oplever jeg, har fuldt med tiden fuldt ud. Givet mig et hav af dejlige oplevelser. Alle disse fremragende og uforglemmelige oplevelser vil DF sammen med dette misforster af en kulturminister der i sin ultra liberale ødelæggelse trang, nu vil frarøve os DR uden at gøre noget ved TV2 og beskatte de multinationale medie fa.
  Jeg kan kun håbe på at når rød blok og S vinder det kommende valg, vil bl.a. Mogens Jensen sammen med de øvrige røde partier, der blev dit ud af medie forhandlingerne. Men der er allerede ved at ske ødelæggelser i DR. Igennem de afskedigelser der allerede er ved at ske. Fru Rønne? Vendt med disse afskedigelser. Valget kommer snart, vi i rød blok vil redde DR fra DF og Bock's overfald, der fuldstændig har tvunget dette søvdo forlig, uden om 51% af befolkningen. DR. Rød blok kommer og rædder fra DF medie overfald. SJ.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Nedskæringerne på Public Service bliver ikke rullet tilbage efter valget...

  ....Hr. Jensen - desværre!

  S har været ude med en loren melding om ikke at love noget som helst selv hvis de havde flertal, hvilket jeg tolker til at de ikke piller ved medie aftalen:

  https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-kritiserer-historisk-forringelse-af-dr-men-giver-ingen-loefter-om-flere-penge

  Jeg kan godt se hvorfor de siger det fordi det politiske landskab kommer til at dreje rundt om DF efter valget uanset om det er rød eller blå blok som har flertal. Så kan man diskutere om det overhovedet giver mening med opdeling i rød og blå mere når f.eks. S og V reelt er meget ens selvom de har travlt med at blæse forskelle op imellem dem som afgrundsdybe selvom de er forsvinene små hvis man kigger efter.

  S har for længs set at de kommer til at være afhængige af DF efter valget og derfor bliver der ikke pillet ved medie aftalen. Omvendt vil man jo heller ikke skubbe røde vælgere fra sig inden valget så derfor logisk med denne lunken melding, selvom mange hos S selv er imod medie aftalen. S er jo blevet et topstyret parti og man retter sig derfor 100% efter MF og Sass Larsen og ingen andre.

  Så jeg tvivler stærkt på at der bliver pillet ved medie aftalen - desværre. For jeg er meget enig i din vurdering af DR og deres programmer igennem årene. Specielt den musikalske flade forsvinder fra radio'en og dermed også en meget vigtig solid platform for dansk musik, der går nogle hårde år i møde som jeg godt kan frygte kan blive starten på dødsstødet for dansk musik - i hvert fald den sproglige del, men der er jo ikke så meget at gøre.

 • Anmeld

  Lis beth Sø rensen

  Sendt 5 gange kommentaren nu, 6 gang succesfuld? i korrigeret form...

  ikke blot skal DR beskæres med 20 procent, men også Radio24syv skal beskæres med 3 procent årligt forligsperioden igennem på trods af sine i forvejen lave produktionsomkostninger. Ovenikøbet skal kanalen udflyttes til Aarhus, hvilket de facto betyder en nedlæggelse af Radio24syv, som den nu er skabt, kendt og elsket af lytterne.

 • Anmeld

  Lis beth Sø rensen

  Sendt 5 gan.ge kommen.taren nu, 6 gang succesfuld? i korrigeret form....

  Radio 24-7 er en borgerlig radio forbryder organisation. Har modtaget over en milliard kroner i statstøtte, og ingen røde radio medier har modtaget en en ligesindet værdi?


  DR er beskåret med 2o%, forbryderorganisationen 24-7 med 3%?...Hvor er folkets rettigheder? Hvorfor skal vi betale til medier der hader det Danske folk? Fjern alt mediestøtte til blåmedierne. Ud med dem alle, som til privatejetmedier af alle slags. ..

 • Anmeld

  Søren Ladegaard

  DF's lange plan

  Nedskæringerne på DR og chikanen af 24syv er kun første trin af en længere plan om helt at nedlægge public service i DK. Når beskæringerne begynder at virke, kan man på seer- og lyttertallene se, at antallet af brugere er faldet drastisk. Så når der om nogle år skal evalueres kan DF bruge argumentet om at man da ikke kan bruge 3 mia på noget som ingen er interesseret i, og dermed forlange yderligere besparelser. Salami-metoden er der vist nogen der kalder det.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Mærkværdigt synspunkt, egentligt ret autoritært.

  Klummerist Johanne Thorup Dalgaard ser det lige pludseligt som et problem, at DR presses politisk til at leve op til et alsidighedskriterie !

  Men det havde vel være mere passende, om hun for år tilbage havde kunnet få øje på den ensidighed DR præsenterede samfundet for, og havde kritiseret det.

  Men sagen er vel, at for Johanne Thorup Dalgaard er "alsidighed" det samme som det hun og hendes meningsfæller er enig i, medens det andre mener og gerne vil høre om bør ties ihjel i hendes alsidigheds navn.

  Det er egentligt grotesk at en sådan klumme overhovedet kan få plads på ALTINGET, da mediet vel selv regner sig til den højere oplysning.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Det er da et kæmpe problem

  Hvis DR presses politisk. og det problem bliver bestemt heller ikke mindre af, at den borgerlige liberale mindretalsregering sælger ud af alle sine værdier for at tækkes et lille højrenationalt parti.

 • Anmeld

  Claus Eriksen

  Ingen med en totalitær sjæl ønsker en fri presse

  Ungarn´s Victor Orban er med god grund ugleset i EU, nok så meget pga indskrænkninger i pressefriheden. Flertallet i Folketinget ønsker åbenbart ikke et frit Danmarks Radio, som ud fra befolkningens almene interesse, selv kan vælge, at lave dybdeborende journalistik. Når man ser på EU-svindel, Statsministerens manglende evne til, at sige sandheden vedr. nære relationer og eget forbrug på andres regning, ....så er det da heller ikke rart, at dygtige journalister frit kan bringe disse forhold frem i lyset. Hvis man ser sig lidt om i verden, er der så rigeligt med dokumentation for, hvor vigtigt det er, at der er uafhængigt TV, der ikke skal tjene en enkelt ejers personlige interesser, politikeres dagsordener eller annoncøres interesser. Se blot på Italien, Berlusconis næsten totale mediemagt, eller Murdoch´s store magt over nyheder, eller højaktuelt i USA Fox News der fungerer som nærmest totalt ukritisk medie overfor en vanvittig og dagligt lyvende præsident. Politikerne skal holde fingrene langt væk fra detailstyring af DR.

 • Anmeld

  P. Hansen

  Censur

  I aftes var der 45 kommentarer på dette debatoplæg.. Nu er der 38 !!!!
  Jeg har bl.a. selv skrevet et indlæg i går, som nu er bortcensureret, kan jeg se. Andre indlæg fra i går er også fjernet.
  Sig ikke at vi bor i et frit land, hvor ytringsfriheden står over næsten alt andet - noget “vi” kæmper for.
  Det har jeg og andre også før oplevet på Altinget.
  Er det redaktionen, der står for denne censur ? Eller er det politiske partier, der ikke tåler almindelige menneskers meninger i en såkaldt fri debat ?
  Tro mig, dette er uhyggeligt og skræmmende !
  Hvor er vi på vej hen i Danmark ? Dette virker på mig meget udansk - og ufrit.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Ctrl+Alt+Delete Tak

  Hvis så de røde helt mistede deres propagandacentral, kunne man forstå den ynkelige tuden og jammer, men der er jo kun tale om et nanoteknologisk snit i den overflødige fedtkant. Det vil stadig være de samme Tordenskjolds ræverøde partisoldater, der vil interviewe hinanden, og vi vil stadig udsættes for evige genudsendelser i hele sommerhalvåret (børnenes sommerferie). Det havde været bedre med nogle arbejdsvillige voksne objektive journalister, men de gror altså ikke på træerne i København, for at sige det mildt. Derfor, genstart DR i Herning eller Ålborg eller Esbjerg med langt til den østre udkant. Det ku blyw så godt

 • Anmeld

  Søren Jensen · Politisk aktiv pensionist SF

  Det har DF allerede gjort ved medie aftalen

  Er S interesseret i at ændre medie aftalen hvid de kommer til magten efter næste folketingsvalg. Hvad vil S Mogens Jensen gøre ved denne indsidige blå/sorte(DF) medie aftale. Hvor står S i medie strategiske sammenhæng i forhold til DF, kraftige manipulerende og destruktive udfordring til DR. Vil S sætte DF på plads, i DF overfald på DR, som vi lige har været vidne til i medie forliget. Hele rød blok er imod medieforliget. Efter valget vil rød blok have flertal. Hvormeget kan rød blok ændre på den indgåede medie forlig, når og hvis de for flertal. Ca. 51% af befolkningen er ikke blevet hørt i det blå/sorte DF medie forlig. Det er smask udemokratisk.

 • Anmeld

  J. Jenseen

  Hvorfor glemmer man så hurtigt

  Den politiske korttidshukommelse i det borgerlige sammenrendt er til at tage og føle på, når emnet er det højrenationale partis syn på DR.
  Hvordan kan DFs besærkergang over at serien "Danmarks historie" afslutning ikke var i overenstemmelse med de højrenationales forskruede verdensbilled, hvilket førte til direkte trusler om, at partiet ville sørge for at reducere DRs budget med 25% allerede være gået i glemmebogen.
  For det flugtet jo nøjagtig den bersærkergang partiet havde over indholdet i dramaserien "1864" , hvor man dengang krævede, at der blev ansat meningskommissærer, som kunne vurdere om DRs udsendelser indholdte tilstrækkeligt med nationalistisk indhold. Noget de borgerlige partier dengang godt kunne være med til at affeje som rablende nonsen, men tiderne skifter tilsyneladende, når en mand vil være statsminister for enhver pris

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Det er uklogt at svække DR

  Det er ikke heldigt for et lille land med et lille sprogområder at man rammer DR med store besparelser, især når der kommer et stort pres af ndenlandske medier der ikke er forpligtede til at sikre en nuanceret og alsidig dækning af bl.a. samfundsspørgsmål.
  Det må indrømmes at der har været sager der har givet anledning til mere eller mindre berettigede kritik bl.a. forvaltningen licensen som et tag selv bord i form af store løninger eller meget gunstige ansættelsesvilkår set i forhold til det normale ansættelsesområde.
  Ligesom der er programmer der sidste 21 år har næsten været fastbestandel -f.eks bestemte krimier og film der blev vist op til flere gange inden for et år.
  Besparelserne er annonceret at ramme bl.a. programmer som vedrører samfundsspørgsmål og dermed demokratiet i den sidste ende.
  J. Jensen har ret i at det er besynderligt at serien om 1864 kunne skabe en sådan debat og kritik i sær fra DF.
  Det var en fiktion og serien lagde op til at borgerne selv kunne søge viden i historisk litteratur.
  Danmarks historien blev også kritiseredes, selv om alle burde vide, at man kan ikke på en afgrænset tid få en fyldestgørende og dækning af historien.
  Desuden er det et område hvor der findes mange nuancer og opfattelse af, hvad der kan udledes af en historisk periode
  DR s Danmark Historie kan kun opfattes som et overblik, der kunne give seerne inspiration til at søge yderligere information.
  Det er meget kedeligt at DR der er vigtigt for at sammenhængskraften og demokratiet i samfundet.
  Venste og DF må lige som alle andre partier der kan og skal vurderes kritisk finde sig i det - og de har mulighed for at komme til orde - og have undladt noget der ligner en pay back
  Det eneste positive ved medieforliget er at medielicensbetalingen fremover bliver finansieret via skatten - i det den tidligere ordning var socialt skæv.
  Men skattefinansiering må helst ikke medfører at politikerne reelt set bestemmer indholdet af DR's programvirksomhed, men det er desværre tegn på

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  DR ligger som de har redt.

  Tænk hvis DR for år tilbage havde taget bestik af hvad licensbetalerne (hele befolkningen) egentligt interesserede sig for og havde af betænkeligheder ved den politik Folketinget stod for.

  Så havde DR været garanten for Public Service, men i stedet valgte DR at satse på "Det Kulturradikale Segment" der trods deres lidenhed og ensidighed, dermed kom til at lyde som en flertalsbevægelse.

  På den baggrund er der jo en højere retfærdighed i, at DR beskæres, og ret beset burde de beskæres langt mere, for det er jo selvmodsigende at være tvangsindlagt til at betale til en dominerende elektronisk medie der sejler under falsk flag. DR varetager jo fortsat mestendels de synspunkter som "Det Kulturradikale Segment" fremfører og hævder er pænere end alle andres.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen - de er helt ude i hegnet

  Det er en besynderlige påstande, at DR ligger som de har redt og styrerede af kulturelle radikale
  Der er alsidigheden og sagligheden, samt sammenhængskraften der bliver sat over styr, samt der ville ske en underpriotering af danske producerede programer
  Desuden kan være svært at se at dagen, deadline og debatten, og nyhederne er styrede af de kulturelle radikale - tværimod er det en slagside til fordel for de borgerliges holdninger

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kunsten at holde balancen

  En af de ammestuehistorier der er en indgroet i rigtig manges bevisthed er udtrykket fra 1968 om de røde lejesvende, og en tilfældig meningsanalyse foretaget på en Nordisk Mediedag, hvor Respons Analyse havde spurgte 600 tilfældige journalistet fra hele Norden, hvor de stemte, og var nåede frem til, at de adspurgte danske journalister var til den røde side. Der forelå dog ingen oplysninger om hvor mange af de 600 adspurgte, der var danske, og der var heller ingen oplysninger om hvilken fagområder journalisterne var beskæftiget med. Journalister er mennesker, der skriver om alt fra strikketøj, mad, motor og smådyr. Man kan derfor ikke udlede, at det var de politiske journalister, der beskæftiger sig med at formidle de politiske budskaber, der deltog i analysen. Og i denne gruppe er der mig bekendt ingen rød slagside.
  Den mest korrekte undersøgelse kan man læse i bogen " kunsten at holde balancen". Bogen bygger blandt andet på analyser af 4.600 nyhedsindslag i DR og TV 2 op til danske folketingsvalg fra 1994-2007. Og sjovt nok fandt man i bogen ingen slagside i analysen af de 4600 nyhedsindslag

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Kim Nielsen,

  - nu har jeg ikke efterlyst nogen "holdning" i DR, den omstændighed at De finder en overvægt at "borgerlige holdninger" i DR, er da betegnende for den lave kvalitet.

  Jeg efterlyste at Dr interesserede sig for de emner befolkningen som flest finder aktuelle, og at DR så havde gjort det på en oplysende måde - ikke ved en eller anden bestemt "holdning."

  Public Service er at formidle, og via denne formidling sørge for, at alle vinkler i et emne kommer op i lyset, Men DR`s journalister har i alt for høj gad negligeret emner de fandt "upassende" (ikke stuerene) og dermed skævvredet debatterne.

  Og nu sætter de oversete sig så igennem via stemmesedlerne og hævner sig på DR. Heldigvis har vi i Danmark meget anden presse og andre elektroniske medier, så fred med det, og jeg kan kun græde tørre tåre over DR´s nedtur. Den er kun selvforskyldt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Tak for dit svar
  Jeg gav vistnok udtryk for at DR i deres program virksomhed skal være saglig og nuanceret
  Det er rimeligt at kritiserer DR, hvis og når DR ikke lever op til forpligtelsen og der for er jeg enig med dig i noget af din kritik

  Derimod er jeg ikke enig med dig i at andre medier lever op kravet om Public Service alene af den grund at de ikke er lovgivningsforpligtet til at være alsidig og saglig dækning.

  Jeg synes det er en uheldighed at svække sammenhængskraften i vort samfund, dansk sprog, kultur og historie

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  kim nielsen

  Er jo uberfascist. Og stemmer på DF-Venstre.. Du forventer da ikke at nogen tager KO seriøst?.

  Derudover sørgeligt hvorledes et utal af mine kommentarer slettes i denne avis. Gider ikke genskrive. Ej end fortælle. Opgiver. Altinget nok endnu et jødisk ejet medie, der kun interessere sig for jødiske interesser. En lang historie i DK og vesten. Vågn op DK. Vores medier ejes ikke af ægtedanskere længere.