Johanne Dalgaard: Eva Kjer får næse, men Støjberg er urørlig

KOMMENTAR: Det klinger hult, når Dansk Folkepartis fiskeriordfører langer ud efter fiskeriminister Eva Kjer Hansen, når partiet samtidig holder hånden under Inger Støjberg, hvis lovovertrædelser er i tråd med DF's politik, skriver Johanne Dalgaard.

I den seneste uges tid er Dansk Folkeparti gået hårdt til fiskeriminister Eva Kjer Hansen. For hendes ministerium er – igen – blevet afsløret i at give urimelige fordele til en lille gruppe storfiskere og holde de mindre fiskere fra fadet, uden at ministeren har orienteret Folketinget herom.

Sidste gang var det ganske vist foregået under en anden minister – lidet folkekære Esben Lunde Larsen, som Venstre sidste år fik skaffet af vejen og skibet afsted til et job i USA inden det forestående folketingsvalg.

Men Fiskeriministeriet, der siden blev udskilt af Miljø- og Fødevareministeriet, så Lunde Larsen kunne blive siddende der, var og er et Venstre-ministerium.

Og derfor er det også værd i denne forbindelse at erindre, at Venstres formand og landets statsminister tidligere har været i offentlighedens kritiske søgelys for sit nære forhold til netop en af disse såkaldte kvotekonger, John-Anker Hametner, der blandt andet har begunstiget Lars Løkke Rasmussen med et kostbart sommerhusophold i Skagen.

Det er også værd at erindre, at Eva Kjer Hansen allerede én gang i denne folketingsperiode er blevet væltet som miljø- og fødevareminister, fordi hun gav forkerte oplysninger til Folketinget om de miljømæssige konsekvenser af regeringens landbrugspakke.

Denne gang handler sagen om fiskeri efter muslinger ved den jyske østkyst, som Fiskeriministeriet i en årrække har givet storfiskere adgang til via en ordning med "forsøgsfiskeri", mens mindre, primært lokalt baserede fiskere er blevet afvist.

Dansk Folkepartis Ib Poulsen havde efter eget udsagn "fået nok" af ministeren, som han blandt andet også har kaldt "dumstædig", "kold" og "arrogant".

"Hun har svært ved at se Folketinget og forligspartiernes behov. Hun har heller ikke orienteret Folketinget godt nok," udtalte han.

Anderledes mildt og forstående forholder Dansk Folkeparti sig ikke overraskende til integrationsminister Inger Støjbergs ageren i sagen om den ulovlige instruks, ministeren sendte til Udlændingestyrelsen om, at ingen asylansøgere under 18 år måtte bo sammen med en ægtefælle eller samlever.

Instruksen, der højest usædvanligt kom i form af en pressemeddelelse, var i strid med den vurdering, Udlændingestyrelsen indhentede hos Justitsministeriet af, at adskillelse af asylparrene kun kunne bero på en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag.

Ifølge udlændingeloven og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger skal myndighederne foretage en vurdering af den enkelte sags omstændigheder, før der kan træffes beslutning om, at en mindreårig asylansøger skal indkvarteres adskilt fra sin ægtefælle eller samlever.

Alligevel fastholdt Støjberg over for Folketinget, at alle parrene skulle adskilles. Siden sagen er kommet frem i offentligheden, har Støjberg blandt andet forklaret, at hun mundtligt havde instrueret sine embedsmænd i, at en konkret og individuel vurdering skulle foretages.

Alt skriftligt materiale – herunder senest en powerpoint-præsentation, der må formodes at være anvendt ved mundtlig præsentation – afspejler dog ligesom pressemeddelelsen, at adskillelsen var undtagelsesfri.

Men i denne sag er man i Dansk Folkeparti forunderligt tavse, hvad angår Folketingets behov for at blive korrekt orienteret af en minister.

"I Dansk Folkeparti kan vi ganske enkelt ikke hidse os op over det," udtaler udlændingeordfører Martin Henriksen til BT.

Støjberg er urørlig, ligegyldigt om hun med overlæg lader sit ministerium begå brud på udlændingeloven og forvaltningsretlige grundsætninger, og ligegyldigt om hun efterfølgende også bryder ministeransvarsloven ved at misinformere Folketinget i sagen.

Det er hun, fordi Dansk Folkeparti grundlæggende er bedøvende ligeglade med, hvilke retlige og forvaltningsmæssige principper der kastes over bord, så længe det sker med det formål at realisere deres politik i almindelighed og deres udlændingepolitik i særdeleshed.

Det ligger i partiets populistiske dna, at man til enhver tid kan skide højt og flot på principper om ordentlighed og lovmæssighed og ensartethed i forvaltningen, så længe man kan vinde en symbolsk sejr.

Derfor klinger det også så rungende hult, når partiet med jævne mellemrum raser over skiftende Venstre-ministres katastrofale forvaltning af deres ministerielle magt på miljø- og fødevareområdet.

Og selv om Ib Poulsen efter at have haft Eva Kjer Hansen i samråd meget kraftigt indikerede over for Berlingske, der har afdækket forløbet, at han ikke havde tillid til ministeren, så meddelte Dansk Folkeparti naturligvis i sidste ende, at ministeren slipper med (endnu) en kritisk beretning, altså en såkaldt næse.

Det kan givetvis tilskrives, at man så tæt på et valg ikke ønsker at føre åben krig mod et hårdt presset Venstre. Man kunne jo risikere at miste den skamløshedens alliance, der gennem to årtier har været så gunstig for de to partier.

-----

Johanne Thorup Dalgaard (f. 1987) er kommentarskribent på Altinget. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Hun arbejder som embedsmand på uddannelses- og forskningsområdet og som freelanceskribent med fokus på kulturelle og politiske emner. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

 

Forrige artikel Søren Hove: Er vi på vej mod det kontantløse samfund? Søren Hove: Er vi på vej mod det kontantløse samfund? Næste artikel Signe Bøgevald: Konkurrencestaten er socialdemokratisk ensretning Signe Bøgevald: Konkurrencestaten er socialdemokratisk ensretning