Josephine Fock: Krav om assimilation er udemokratisk

KOMMENTAR: Et statsligt krav om, at nye danskere skal assimileres, strider imod nogle af de vigtigste demokratiske værdier, vi har i Danmark, mener Josephine Fock

Når Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative taler om, at nye danskere ikke længere skal integreres i det danske samfund, men assimileres – altså helt glemme deres egen kulturelle baggrund – er partierne med til at undergrave nogle af de vigtigste demokratiske værdier, vi har i Danmark.

Samtidig fodrer de den destruktive fortælling, som mange nye danskere alt for ofte skal kæmpe med op igennem hele livet: ”Du er ikke god nok. Og du bliver aldrig god nok. Uanset om du klarer dig godt i skolen, arbejder alt, hvad du overhovedet kan, betaler masser af skat, overholder landets love, gør en forskel i dit lokalområde og betyder alverden for dine venner, familie og kollegaer, så bliver du aldrig god nok, så længe du føler den mindste grad af tilknytning til din kulturelle baggrund”.

Denne jantelov version 2.0 er så ødelæggende for vores samfund, at det burde være integrationsministerens primære opgave at fjerne den. Og erstatte den med en ny, positiv fortælling, der inviterer alle danskere – nye, gamle, høje, lave, mørke, lyse, kvindelige, mandlige, unge og ældre – ind i den demokratiske debat. En fortælling, der underbygger – ikke undergraver – vigtige demokratiske værdier som frihed, mangfoldighed og medborgerskab.

Den enkelte borgers frihed er en helt grundlæggende demokratisk værdi, som de liberale partier ellers plejer (eller plejede?) at værne om. Frihed til selvbestemmelse, til at ytre sig og til at leve, som man vil, så længe man ikke skader andre. Den frihed bliver kraftigt udfordret, når ovenstående partier stiller krav om noget, der tenderer sindelagskontrol. Jeg håber, at Liberal Alliances manglende tilstedeværelse i assimilationsdebatten er et tegn på, at de stadig står vagt om den enkelte borgers frihed.

Ligeledes er mangfoldighed en helt central værdi i et sundt demokrati, fordi det netop handler om gensidig respekt på trods af forskellighed. Det handler om, at vi alle sammen kan mødes om nogle demokratiske spilleregler, der samler os på trods – og også på grund – af alle vores forskelligheder, uanset hvor vi kommer fra, hvad vi interesserer os for, og hvilken politisk overbevisning vi har. Hvis staten begynder at indskrænke den mangfoldighed, er jeg bange for, at vi er på vej ud på en glidebane, som partierne ikke engang selv er forberedte på.

Endelig er medborgerskab fuldstændigt afgørende for et aktivt og levende demokrati, fordi vi har brug for en livlig, demokratisk dialog og debat for at udvikle vores samfund i en positiv retning. Men medborgerskab fordrer, at vores borgere føler sig som medborgere, føler sig inkluderet i fællesskabet og føler sig inviteret til at deltage i den demokratiske samtale. At kræve assimilation af nye danskere er det komplet modsatte. Det ekskluderer frem for at inkludere, og det antyder, at nogle borgere er mere velkomne i den demokratiske debat end andre. Intet kunne være mere forkert.

Derfor skal vi skabe en ny fortælling. En fortælling, der inviterer alle ind i den demokratiske debat, og som samler os omkring vores fælles demokratiske værdier. Om vores frihed, mangfoldighed og medborgerskab.

Der er så mange mennesker derude, som har nogle fantastiske historier, vigtige erfaringer og en kæmpe viden, som vi mangler i den politiske debat. Vi har sagt det mange gange i Alternativet, men det er, fordi vi mener det: Flere ved mere. Så lad os få flere stemmer ind i den demokratiske debat. For det styrker både fællesskabet, samfundet og demokratiet.

---------

Josephine Fock er medstifter af partiet Alternativet. Hun er ordfører for finans og økonomi, samt flygtninge- og integrationsordfører. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Lars Aslan: Vestens allierede rovmyrder kristne - hvor er protesterne? Lars Aslan: Vestens allierede rovmyrder kristne - hvor er protesterne? Næste artikel Søren Espersen: Var Danmark ”et lukket land” inden EU? Søren Espersen: Var Danmark ”et lukket land” inden EU?