Josephine Fock: Vi har både råd og plads til flere flygtninge

KLUMME: Vi bør fejre menneskerettighederne, og vi har både plads og råd til flere flygtninge, mener Josephine Fock.

Regeringen må tage det dybt alvorligt, når Amnesty Internationals årsrapport, der oplister mulige menneskerettighedsproblemer i verden, peger på den danske håndtering af flygtninge. Vi bør forbedre forholdene for flygtningene i Danmark og genoptage modtagelsen af kvoteflygtninge.

I onsdags offentliggjorde Amnesty International deres årsrapport, som beskriver menneskerettighedernes tilstande i alle verdens lande. Godt nok får Danmark ros for, at vi sidste år (endelig) fik fjernet transkønnede fra sygdomslisten over psykiatriske lidelser. Det var en kæmpe menneskeretslig sejr, som vi kan være stolte af. Men det gode i kapitlet om Danmark overskygges desværre af en skarp kritik af den danske håndtering af flygtninge.

Her nævnes først og fremmest regeringens beslutning om at ændre på reglerne for familiesammenføring, så flygtninge under midlertidig beskyttelse først har ret til overhovedet at søge om familiesammenføring efter tre år i Danmark. Dertil kommer den katastrofale ’smykkelov’, som var ren symbolpolitik, der skulle mistænkeliggøre flygtningene og true med at fratage dem deres ejendele, for reelt kom den stort set ikke i anvendelse.

Og endelig kritiseres Danmark for at suspendere den ellers velfungerende FN-aftale om at modtage vores andel af kvoteflygtninge fra verdens brændpunkter.

Når regeringen laver disse forværringer af flygtningenes forhold og forhindrer kvoteflygtninge i at komme til Danmark, handler forklaringen ofte om kapacitet: Vi har ikke plads nok, vi har ikke råd, vi har ikke mulighed for at integrere så mange. Det er et helt legitimt syn på Danmarks situation, og jeg kan godt forstå, at der er mange, der deler det syn, når de læser de kulørte ’breaking news’ og hurtige overskrifter i medierne. Men jeg er simpelthen ikke enig.

Vi har masser af plads. I starten af 2016 stod der masser af asylcentre med professionelle ansatte klar i hele landet til at modtage og hjælpe et øget antal asylansøgere.

Men blandt andet på grund af den yderst problematiske Tyrkiet-aftale, der i et desperat øjeblik blev vedtaget sidste år, kommer der nu langt færre asylansøgere til Danmark end forventet (selvom antallet af flygtninge i verden og behovet for asyl er støt stigende). Det lave antal flygtninge i Danmark betød, at man blev nødt til at lukke flere asylcentre og fyre de ansatte. Det var altså ikke plads vi manglede - men flygtninge.

Vi har også råd. Selvom fordelingen af rigdom i Danmark kunne være mere lige, er vi samlet set et rigt land. Især i forhold til Italien og Grækenland, der med jævne mellemrum hjælper flere tusinde mennesker op af havet.

Derfor giver det ikke mening, at vi, der har en langt bedre og stærkere økonomi, forklarer vores passivitet med, at vi ikke har råd til at modtage flere flygtninge. Med rigdom følger ansvar, og det ansvar bør vi tage på os.

For jo, vi kan integrere alle dem, vi vil - hvis vi vil. ’Integration’ er efterhånden blevet et noget udvisket ord, men her taler jeg om integration som tilknytning til arbejdsmarkedet, sprogkundskaber, samfundsdeltagelse og glæde ved at være i Danmark. Alt dét kan vi gøre masser for at styrke, men det kræver politisk vilje.

Det kræver, at vi forbedrer flygtningenes forhold i Danmark, og at vi lægger et ordentligt stykke arbejde i at hjælpe dem i uddannelse og job. Det kræver indsatser fra alle tre sektorer: Den offentlige, den private og den frivillige sektor, og det kræver politisk opbakning. Økonomisk, juridisk og – ikke mindst – retorisk opbakning. Vi skal tale projektet op.

Derfor glæder det mig, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i denne uge var ude at rose kommuner, fagforeninger og arbejdsgivere for at have medvirket til, at langt flere flygtninge end tidligere er i job.

LO’s formand, Lizette Risgaard, og Dansk Arbejdsgiverforenings direktør, Jacob Holbraad, kunne nemlig tirsdag fortælle, at antallet af flygtninge, der har fået job, er tredoblet fra 2015 til 2016. Og i samme periode er antallet af flygtninge i løntilskud og virksomhedspraktik fordoblet. Ligeledes kunne de berette, at ’integrationsgrunduddannelsen’, som ellers har haft en langsom opstart, nu faktisk er ved at komme op i gear, hvilket beskæftigelsesministeren også udtrykte begejstring over.

Jeg håber, at beskæftigelsesministerens optimisme vil begynde at brede sig til resten af hans partifæller og ministerkollegaer, for kun med en solid politisk opbakning kan vi hjælpe mange flere flygtninge til en sikker og stabil tilværelse i Danmark.

Samtidig håber jeg, at regeringen vil indse, at vi har masser af kapacitet til at modtage de 500 kvoteflygtninge, som vi ifølge fordelingsaftalen i FN skulle modtage årligt. Jeg mener endda, at vi sagtens kunne tage imod flere. Vi skal inspirere de andre rige lande til at tage ansvar, ikke til ansvarsfralæggelse.

Så kære regering, lad os gøre Danmarkskapitlet i næste årsrapport fra Amnesty International til en fejring af menneskerettighederne. Lad os på forhånd fjerne de ærgerlige skygger, der dækkede over LGBT-sejren fra i år. Lad det blive inspirationskapitel for alle i hele verden – til stolthed for alle os, der bor her i Danmark – danskfødte såvel som nytilkomne.

......

Josephine Fock er medstifter af partiet Alternativet. Hun er gruppeforkvinde i partiet, ordfører for finans og økonomi, samt flygtninge- og integrationsordfører. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Steen Gade: Kigger vi virkelig ned i en sort afgrund? Steen Gade: Kigger vi virkelig ned i en sort afgrund? Næste artikel Militærforsker: Tre store forandringer rammer dansk forsvarspolitik Militærforsker: Tre store forandringer rammer dansk forsvarspolitik
 • Anmeld

  Preben Skjøth · Redaktør

  Naive alternative tanker

  Endnu en tankevækkende, kommentar fra Josephine Fock, men det med tankevækkende skal ikke forstås positivt. Josephine Fock pladrer nærmest konstant op om, hvor rige, vi er, og hvor mange flygtninge/indvandrere, Danmark kan tage, men mon ikke det er på tide, nogen beder Josephine Fock om, at tænke sig, bare lidt, om?

  De naive politikere i Alternativet, overser desværre den kendsgerning, at der ikke er råd til ret meget, og at alle de flygtninge, vi har taget imod, er så stor en ekstra økonomisk belastning, at vi lukker skoler på stribe, der fyres sygeplejersker og plejepersonalet beskæres rigtigt mange steder. Færre skal udføre det samme arbejde, som flere gjorde.

  Der er ingen grund til at skrige op, blot fordi Amnesty Internationals årsrapport viser, at man ikke er tilfreds med den danske håndtering af flygtninge. Vi bør forbedre forholdene for flygtningene i Danmark og genoptage modtagelsen af kvoteflygtninge, mener den naive Josephine Fock, men hvor skal pengene komme fra?

  Det, der er behov for, er at vi - og politikerne på Christiansborg - tager sig sammen og gør noget for vore ældre, og måske syge, medborgere. Der er behov for betydeligt flere varme hænder på plejehjem, på kommunale hjemmehjælpere og den slags. Der er behov for opgraderede sygehuse, og det skal være slut med at lukke skoler, fordi der ikke er råd til at holde skolerne i gang, fordi vi brødføder mange, som slet ikke burde opholde sig i Danmark..

  Alle, eller de fleste, der taler om skattelettelser, glemmer, at der IKKE er penge nok til det hele. Vi skal betale mere i skat, hvis ventetider på vore sygehuse skal ned. Aldrig har så mange fremmede opholdt sig i ventesale hos private læger og på sygehusene. Så spis brød til, drop de ufatteligt naive tanker, og glem alt om, hvad en venstreorienteret organisation som Amnesty International mener. De skælder jo altid ud over et eller andet.

  Snakken om udenlandsk arbejdskraft er til at få kvalme af. Hvorfor i alverden tror Josephine Fock, at Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri er tilhængere af flere udlændinge og familiesammenføring? Det er for at skaffe billig arbejdskraft, så man slipper billigere, end dem med danske medarbejdere, lønnet efter gældende danske overenskomster. Så der er ikke en eneste forsvarlig grund til at lade de fremmede komme forrest i køen af arbejdssøgende.

 • Anmeld

  Christian X

  "Sikke en Alternativ sandhed"

  Politiet er med 1 million overarbejdstimer til udlændingekriminalitet på vej til at bryde sammen. Fængselsvæsnet er overbelastet af samme årsag.

  Lærere og sundhedspersonale har travlt med selv at overleve stress, pga. den ekstra byrde ved import af ½ million ekstra borgere.

  35,000 er dagligt sygemeldt pga. stress, primært fordi kravene til deres indsats vokser - i takt med - at vi deler velfærd ud til andre.
  Listen med indvandringens negative følgevirkninger er alen lang.
  Det kan ikke blive ved.

  I takt med at gode kræfter knækker eller forsvinder, bryder gode institutioner sammen, som det er sket med skat og konsekvenserne bliver et samfund i opløsning. Så skal der nok blive brug for alternativer..

 • Anmeld

  V. Hansen

  Ødelæg nu ikke folks "gode" fordomme, Josephine !

  I modsætning til Preben Skjøth, er jeg enig med Josephine Fock i, at vi har råd, eller sagt på en anden måde - det er et prioriteringsspørgsmål. Josephine Fock har både kompetancerne og adgangen til at vurdere Statens økonomi, Preben Skjøth angiver ikke sine kvalifikationer for at fremkomme med sin påstand på troværdig vis. Det lyder mere til partifarvet litani.
  Hvor jeg kan undre mig over klummen er, at Alternativet plejer at se politiken lidt fra oven og i større sammenhæng. Flygtningene ville ikke være det store problem, hvis vi hårdt plagede borgere var "mætte og tilfredse". Så kommer overskudet til at ville hjælpe andre. Det vil næppe ske under en liberal regering, der sætter systemet og "papirøkonomien" højere end individet.
  Jeg ved godt, at Alternativet kæmper for at vende stemningen på Chr. Borg fra en snævertskuende enkeltsagspolitik til en mere inovativ, positiv og fremadskuende politisk dagsorden. Men desværre tror jeg nok, at hvis partiet gerne vil have vælgerne til at lytte og indse behovet for en mere vækst og velfærdsskabende debat i folkestyret, må partiet nok være lidt påpasselige med at fokusere så kritisk på en enkelt rapport ud af mange, som her Amnesty's. Det er rigtig udmærket, at Alternativet klart udtrykker deres holdninger, det er jo i sidste ende dem, man får, med sin stemme. Men Alternativet må ikke miste visionerne og energien i dynen af realpolitiske regneark.

 • Anmeld

  Tommy J. Johnsen · Spl. og forfatter

  Hvad er en narrativ og hvad kan den bruges til?

  Tak for artiklen Josephine Fock den gav anledning til eftertanke.

  Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, og at fortællinger med deres implicitte moral udgør et af livets grundvilkår. Man kan ikke undslippe fortællingen.

  Den såkaldte ”Redaktør” bruger altså sin fortælling til at fremme en bestemt sag og opfattelse af hvad det komme an på her i livet. Det gode ved et sådan oplæg fra ”Redaktøren” er at vi andre kan se ”Redaktøren” i kortene og dermed finde bevidst ud af hvad Redaktøren mener og hvad vi andre mener og som skal fremmes. Tænke tænke i mit bederum hov- ups jeg mente stillerum.

  Hvad mener du/vi der skal fremmes?
 • Anmeld

  Christian X

  Radikale efterladenskaber

  Næsten hele befolkningen har udviklet radikale allergier - hvor selv tidligere medlemmer er flygtet til højre og venstre.

  Fortsætter det radikale magttryk på befolkningen, udvikles der resistens:

  Samhørighed med og tolerance overfor fremmed bliver til voldelige konflikter som i Sverige.
  EU tilhængere bliver til exit tilhængere.
  Radikale overhales af Nye Borgerlige.
  Protest bevægelser overtager den politiske dagsorden som i USA, England og Frankrig.


 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Flere flygtninge til Danmark

  er lig med færre flygtninge der bliver hjulpet i nærområderne. Det er en umanerlig dårlig tankegang, at spontan flytninge kan komme ind i Danmark og blive overforplejet som flygtninge, i forhold til de virkelige flygtninge i nærområderne.
  E´n her, stjæler plads for 10 derude!
  Flere indvandre fra ikke vestlige, overvejende muslimske, lande vil give tilstande som i Sverige og Frankrig. Selv Tyskland ulmer.
  Er det det der ønskes her?

  Hvis vi overhovedet skal have flygtninge til Danmark, skal det være forfulgte, kristne, kvoteflygtninge. Alle andre skal hjælpes i nærområderne. Gerne under gode og fremtidssikrende forhold, som jeg før har henvist til her på Altinget.

  ............................................

  Hvem der ønsker Islam i Danmark, burde LEVE som kvinde i sharia-styrede lande, når nu det er "så" eftertragtet.

 • Anmeld

  Niels Poul Dreyer · Debattør

  Make Denmark Small Again

  No, I think it is Denmark First, Make Denmark Small Again

 • Anmeld

  Tommy J. Johnsen · SPL. foafatter og en der undres sig.

  Det kan og det har alvorlig konsekvenser for hvordan vi møder andre.

  Under min uddannelse for snart mange år siden, lærte vi som en del af vores studie om faglighed og at alle mennesker er forskellige og at de derfor skal behandles forskelligt. Det vil sige at menneskesyn. værdier f.eks. etik moral og dannelse er en meget vigtigt at have i rygsækken.

  Da jeg så blev autorisere og vi festede, husker jeg stadig meget tydeligt en oplevelsen fra en tale som en livsklog ældre Ovekirurg - han havde for resten også rejst i verden - jeg husker også meget tydeligt at vi nyuddannede på holdet og deltagerne var forskellig med hensyn til hudfarve, klædedragt - men en ting havde vi tilfælles, vi var alle mennesker og alle så glade ud.

  Den kloge mand gav os en MINDERNES BOG for som han sagde, vi kunne jo vælge at skrive vores tanker og oplevelser ned i bogen for senere at læse i bogen sidde i sit BEDERUM - stille rum, rummet for eftertænksomhed. Ups. mangler vi stillerum i vores dagligliv, familieliv, arbejdsliv OG PAUSER?

  Tænke - tænke.

  Her kommer nu lidt om hvad det var den livskloge overkirurg sagde.
  Vi kan godt acceptere at vi har et CPR, nr, men vil ikke behandles som et nr. men som mennesker
  Vi vil ikke behandles som en diagnose men som mennesker.

  Tænke tænke

  Jeg vil ikke behandles som en sinke for jeg er et menneske
  Jeg vil ikke behandles som en muslim for jeg er et menneske.

  DU/VI ER MENNESKER

  Jeg vil ikke stilles for en FOLKEDOMSTOL, for det kan gå helt galt som vi kan se høre og læse - ja det er farligt at leve, men jeg har tænkt mig at leve til jeg dør.

  Det er godt, som vi kan læse i de forskellig fortællinger er der er dem der i deres fortællinger NARATIVER SKRIVER OG SIGER OG DE MENER AT DER ER MENNESKER ALTSÅ MUSLIMERNE DER MÅ SEJLE DERES EGEN SØ MED LIVET PÅ SPIL. - jeg tænke lige nu på livet, døden og det der er værre - frit e. John E. humorist

  UPS.
  Jeg kom også lige til at tænke på fortællingen om REDNINGSBÅDS MORALEN i mit filosofistudie det er spændende læsning.

  Tak for i dag trods mit tankemyller.

 • Anmeld

  Niels Poul Dreyer · Debattør

  Nordk Undersøgelse viser at Josephine tager fejl

  En seriøst norsk undersøgelse har vist følgende: Alle de ekstra investeringer, som er nødvendige for at holde trit med indvandringen, beløber sig til 75 milliarder om året. Dette beløb har man i rapporten fordelt på samtlige personer, der bor i Norge, hvilket betyder, at indvandrere er dyrere, end det fremgår af rapporten, eftersom etniske nordmænd ikke ville have nødvendiggjort de pågældende investeringer. Så nej, tallene er ikke helt fejlfri, men de er dog det bedste, der hidtil er forelagt. Kilde: Af Jon Hustad Weekendavisen 1 Sektion Uge 6 2017

 • Anmeld

  Tommy J. Johnsen · Spl. Forfatter og meget nysgerrig

  Hov - hvad kan man egentligt bruge tal til?

  Siger tal altid hele sandheden - nej vel, for det kan tal ikke og kommer aldrig til det som den endelige bevisførelse.

  HVAD VENTER VI PÅ?

  Skal vi handler her og nu og med hvad?
  Hvad mener spec FOLKEDOMSTOLEN som den store meningsdanner og magtfaktor.

  Et venligt ønske:
  Skriv kort og konkret, uden henvisninger tak.

  Jeg venter spændt på hvad DU mener og hvad der skal fremmes?

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Ikke mange.....

  Plads, men ikke "meget" plads, penge men ikke "mange" penge og ingen evner !

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Flere bemærkninger til Josefine Fock's klumme:

  Fock henviser til "at antallet af flygtninge, der har fået job, er tredoblet fra 2015 til 2016. Og i samme periode er antallet af flygtninge i løntilskud og virksomhedspraktik fordoblet. "
  Det lyder jo fantastisk, men nærlæser nan
  http://newspeek.info/integrationsindsatsen-paa-vej-mod-fiasko/">http://newspeek.info/integrationsindsatsen-paa-vej-mod-fiasko/
  blegner ovennævnte i forhold til realiteterne i tørre tal.

  Fock slår også på, at vi har plads nok, i asylcentrene, men "glemmer" helt at forholde sig til fremtiden, som man kan få tal for her:
  http://denkorteavis.dk/2017/ny-danskerne-udgor-en-faldende-andel-af-befolkningen-ikke-vestlige-indvandreres-andel-er-stigende-har-gennem-de-sidste-ti-ar-udgjort-en-stigende-andel/">http://denkorteavis.dk/2017/ny-danskerne-udgor-en-faldende-andel-af-befolkningen-ikke-vestlige-indvandreres-andel-er-stigende-har-gennem-de-sidste-ti-ar-udgjort-en-stigende-andel/
  og deraf kan man også se, at der forholdsmæssigt bliver færre danske skatteborgere til at betale for en stigende andel af ikke vestlige, ikke arbejdende, indvandrere.

  Det er flot nok at slynge om sig med flosker, når det ikke følges op med fakta. Ja, det kræver både dit og dat at få de fremmede i arbejde og vi har prøvet og betalt alt de sidste mange årtier UDEN at det endnu er lykkedes.
  Hvorfor? Ligger svaret mon her:
  Fock henviser til "at antallet af flygtninge, der har fået job, er tredoblet fra 2015 til 2016. Og i samme periode er antallet af flygtninge i løntilskud og virksomhedspraktik fordoblet. "
  Det lyder jo fantastisk, men nærlæser nan
  http://newspeek.info/integrationsindsatsen-paa-vej-mod-fiasko/">http://newspeek.info/integrationsindsatsen-paa-vej-mod-fiasko/
  blegner ovennævnte i forhold til realiteterne i tørre tal.

  Fock slår også på, at vi har plads nok, i asylcentrene, men "glemmer" helt at forholde sig til fremtiden, som man kan få tal for her:
  http://denkorteavis.dk/2017/ny-danskerne-udgor-en-faldende-andel-af-befolkningen-ikke-vestlige-indvandreres-andel-er-stigende-har-gennem-de-sidste-ti-ar-udgjort-en-stigende-andel/">http://denkorteavis.dk/2017/ny-danskerne-udgor-en-faldende-andel-af-befolkningen-ikke-vestlige-indvandreres-andel-er-stigende-har-gennem-de-sidste-ti-ar-udgjort-en-stigende-andel/
  og deraf kan man også se, at der forholdsmæssigt bliver færre danske skatteborgere til at betale for en stigende andel af ikke vestlige, ikke arbejdende, indvandrere.

  Det er flot nok at slynge om sig med flosker, når det ikke følges op med fakta. Ja, det kræver både dit og dat at få de fremmede i arbejde og vi har prøvet og betalt alt de sidste mange årtier UDEN at det endnu er lykkedes.
  Hvorfor? Ligger svaret mon her:
  http://www.b.dk/globalt/muslimsk-broderskab-kvinder-i-arbejde-kan-oedelaegge-samfundet

  Uden fakta er alt da omsonst og tjener kun til Josefine Fock's egen promovering.!
  Og så lige e´n ting: En flytning som selv ankommer til Danmark er INGEN flygtning.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Den Joshepfine Fock klumme må koste Alternativet mange vælgere?

  Mange af Alternativstøtterne troede, at det væsentlige for partiet drejede sig om økologi, kærlighed og mangfoldighed ved rundbordssamtalerne.
  De må nu (da) kunne forstå, at Danmark skal deles ud.
  Gys!
  Var det ikke i Helsingør, at der var > 4000 venligboere, men INGEN (ingen) havde 'flygtninge/migranter' boende? En Radio24syv udsendelse!

 • Anmeld

  Tommy J. Johnsen · Spl, forfatter og meget nysgerrig.

  Kære læser

  Jeg vil ikke længer deltage i debatten her på ALTINGET men med stor interesse forsætte med at læse jeres fortællinger (NARATIVER) for at se om der noget nyt under solen. - altså om jeg kan lære noget nyt fra jer?

  Mit spørgsmål er: VAD MENER DU SKAL FREMMES I FLYGTNINGE/ IINDVANDRE DEBATTEN.

  Hvis det ikke kan gøres kort, så forsøg at besvare spørgsmålet til sidst i teksten, for jeg vil gerne finde ud af om I/jeg har lært noget nyt.

  Bemærk venligst at dette er ikke et forskningsprojekt, men bare en almindelig nysgerrighed til glæde for mig selv.

  Tak for denne gang med mine bedste hilsner.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ Poul B. · pensionist, iagttager

  Ja, jeg savner også at se flere af de "venlige" på den aktive bane og ikke bare i selvpromoverende udtalelser.

  Der er til nu iflg.:

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-27-her-er-huset-kommunen-vil-saette-op-i-din-baghave-og-lade-flygtninge-bo-i

  KUN e´n der har indvilliget i at opstille en venligbolig i baghaven, skønt det er med alt betalt, dog uden løn.
  Så den dybtfølte interesse fra de indvandrevenlige, må siges, at være yderst beskeden.

  Og det store gys er nok, for hele indvandreindustrien, at de nu indser, at det bliver småt med lønsedlerne, når folket siger stop, som f.eks. udtrykt i kommentarsporet her:

  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/michaelnielsen/ECE9396704/angsten-for-det-fremmede-er-draebende/

  Og som udsatte, frafaldne, muslimske kvinder udtrykker det:

  http://denkorteavis.dk/2017/dansker-bliver-brugt-som-et-skaeldsord-i-de-muslimske-parallelsamfund/

  så er der nok ikke lige brug for nye islamiske flytninge, til at holde den sociale-/sharia-kontrol i hævd.

  Vore politikere på Tinge, er alle håbløse bagude af både fakta og realiteter, omkring 30-40 års landsforræderi af folket, i næsegrus beundring for EU(efterlønsjob) og hele den EUske islamiseringsplan, som både S- og V- regeringer har underskrevet UDEN folkets accept:

  http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Deklarationen-Euromediterranien-Hemmelige-Aftaler-Version-2009.php

  ……………..
  Hvem der ønsker/bifalder Islam i Danmark, burde selv LEVE som kvinde i shariastyrede lande, når nu det er "så" berigende.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Josephine Focks overskrift bør vel modereres?

  "Josephine Fock: Vi har både råd og plads til flere flygtninge".
  Ja, det står der sørme! Glemte du?
  Statsbudgettet for 2016 -og tilsvarende for 2017 - er underbudgetteret med kr. 60 mia. Det betyder gældsætning pr. døgn på ca. kr. 161 millioner. Hvem er det, der skal betale de penge tilbage? Skubber du ikke regningen ind i dine børnebørns værelser? Du bør google 'statsbudgettet'.
  Du bør svare JF, som f.eks. Steen Gade ofte gør. Han svarer ofte sine læsere i stedet for at lade som ingenting. Come-on

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Hvad er der forkert i denne artikel fra august 2015, som stod at læse i

  Den Korte avis
  Afrika's befolkning på nu ca. 1,1 mia. vil over et par dekader vokse til 3,3 mia.
  I mellemtiden har stater i Vesten opkøbt alt værdifuldt i verdens rigeste kontinent. Det har ingen kunnet forhindre naturligvis, men hvad skal befolkningen i Afrika så gøre! Gerne forklaringer (mange) JF.
  Knud Vilby skrev i 2011 om Afrika. Værd at læse her i 2017:
  http://politiken.dk/debat/analyse/art5452407/Afrika-vokser-og-vokser