Kenneth Thue: DF-vælgerne gør sig klar til Mette Frederiksen

KLUMME: Det vakte stor opsigt, da Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) i februar 2017 stillede op til fællesinterview om politiske emner, der samler de to partier. Interviewet har senere udviklet sig til en politisk flirt mellem de to partier. Men hvilke spor har det sat sig i Dansk Folkepartis vælgere? Det ser valgforsker Kenneth Thue nærmere på i denne klumme.

Det vakte stor opsigt, da Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) i februar 2017 stillede op til fællesinterview om politiske emner, der samler de to partier. Interviewet udviklede sig over det næste halve år til en politisk flirt med opfordringer fra begge partiledere om, at kommunalvalget kunne bruges til at afprøve det lokale samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Den del af flirten gav ikke nævneværdige resultater.

Men på Christiansborg slås Dansk Folkeparti stadig indædt med Liberal Alliance, og regeringssamarbejdet har haft flere store kriser. Tonen mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er stadig forholdsvis mild.

En markant magtfaktor
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fylder knap halvdelen af Folketinget. I figuren nedenfor ser vi tilslutningen til de to partier siden folketingsvalget i juni 2015, hvor de to partier tilsammen fik 47,4 procent af stemmerne. I de efterfølgende 2½ år har de to partiers samlede tilslutning ligget på 44,7 procent af stemmerne i gennemsnit. Så sammen med næsten et hvilket som helst andet parti i Folketinget ville partierne kunne skaffe et flertal.

Et nærmere blik på tallene bag figur 1 viser, at Socialdemokratiet siden sidste folketingsvalg har opnået en fremgang på 2,8 procentpoint, mens Dansk Folkeparti er gået tilbage med 4,4 procentpoint.

De trofaste og frafaldne
I det følgende retter vi fokus mod to grupper af vælgere. Den første gruppe er dem, som stemte på Dansk Folkeparti ved valget i juni 2015, og som vil stemme på partiet igen, hvis der var folketingsvalg i morgen. De benævnes ’Trofaste DF-vælgere’. Den anden gruppe er de vælgere, der stemte på DF ved sidste folketingsvalg, men ville stemme på et andet parti, hvis der var valg i morgen. Dem kalder vi ’Frafaldne DF-vælgere’. I figur 2 og 3 nedenfor ser vi på, hvor stor en andel af de to vælgergrupper, som har henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister.

For tallene i begge figurer gælder, at hvert punkt er et gennemsnit over tre måneder. Eksempelvis er tallene fra oktober 2017 et gennemsnit af tallene fra september, oktober og november 2017. Denne tilgang er valgt for at dæmpe de tilfældige udsving, som meningsmålinger kan indeholde, samt mindske den statistiske usikkerhed.

DF-vælgerne siver fra Løkke mod Frederiksen
Nedenfor ses andelen af frafaldne og trofaste DF-vælgere, der har Lars Løkke Rasmussen som deres foretrukne statsminister. Figuren viser, at der er sket næsten en halvering blandt de frafaldne DF’ere, som har Løkke Rasmussen som foretrukken statsminister. I perioden lige efter Folketingsvalget i 2015 foretrak mere end 40 procent Løkke som statsminister. Ser vi på tallene fra september og oktober 2017, er niveauet faldet til lidt over 20 procent.Blandt gruppen af trofaste DF-vælgerne er udsvingene mindre dramatiske. Efter folketingsvalget i 2015 foretrak lidt mere end 25 procent Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Figuren viser, at tallet de seneste to periode har ligget omkring 23,5 procent.

Det kan måske vække undren, at tallet blandt de trofaste DF-vælgere ikke er højere end omkring 25 procent. Det skyldes, at omkring halvdelen af de trofaste DF-vælgere peger på partiets egen formand som deres foretrukne statsminister. Formålet med denne klumme er imidlertid at se på udviklingen i holdningerne til Løkke og Frederiksen siden 2015 for henholdsvis trofaste og frafaldne DF-vælgere.

I figur 3 ser vi tilsvarende tal. Figuren viser andelen af trofaste og frafaldne DF-vælgere, der har Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister. Og her er udviklingen ret entydig for begge grupper af vælgere.

Måske lidt mindre overraskende viser figuren, at andelen af frafaldne DF-vælgere, der har Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister, er næsten fordoblet siden seneste folketingsvalg. I perioden efter sidste valg foretrak omkring 17-20 procent af disse vælgere Mette Frederiksen som statsminister. Det tal er i dag vokset til omkring 31-32 procent. Men mere interessant – og sikkert også mere overraskende – viser figuren, at der siden sidste valg er sket næsten en tredobling af trofaste DF-vælgere, der har Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister.

Efter folketingsvalget i 2015 foretrak kun lidt over 5 procent af de trofaste DF’ere Mette Frederiksen som statsminister. I perioden fra juni til september 2017 var tallet vokset til mere end 15 procent, og i dag ligger niveauet omkring 13 procent.

Paradigmeskifte eller status quo?
Virkeligheden i form af de ovenstående figurer står klart: Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ligger tilsammen stærkt og stabilt i meningsmålingerne. Både frafaldne og trofaste DF-vælgere flygter/siver fra Lars Løkke Rasmussen som deres foretrukne statsminister. Og både frafaldne og trofaste DF-vælgere har i stigende grad Mette Frederiksen som deres foretrukne statsminister.

Om vi er vidne til begyndelsen på et paradigmeskifte i dansk politik, ser vi først i løbet af de kommende folketingsvalg. Men hvis Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl ønsker et paradigmeskifte i dansk politik, kan de bare beslutte det. Ét forhold står i hvert fald klart: Dansk Folkepartis trofaste og frafaldne vælgere tænder i stigende grad på ideen.

 

...

Kenneth Thue Nielsen er ejer af analysevirksomheden methods.dk. Han er ekspert i statistik og tidligere valgforsker. Han har arbejdet for blandt andre LO, DR og Socialdemokratiet. Han skriver klummen 'Politik & statistik' på Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger. 

Forrige artikel Kenneth Thue: Antipati og dårlige meningsmålinger forklarer kaos på Christiansborg Kenneth Thue: Antipati og dårlige meningsmålinger forklarer kaos på Christiansborg Næste artikel Kenneth Thue: Er Socialdemokratiet ved at vinde udlændinge-dagsordenen? Kenneth Thue: Er Socialdemokratiet ved at vinde udlændinge-dagsordenen?