Kofod: Løkkegaard blotter Venstres liberalromantiske EU-fantasier

REPLIK: I sin kritik af S-politikken blotter Morten Løkkegaard Venstres liberalromantiske fantasier om, at alle nyder lige godt af EU. Socialdemokratiet tager EU alvorligt, og derfor er partiet også kritisk over for samarbejdets konsekvenser, skriver Jeppe Kofod (S).

Af Jeppe Kofod
Gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet

Den, man tugter, elsker man. I Socialdemokratiet prioriterer vi det europæiske samarbejde i EU højt! Vi går ind for et effektivt EU-samarbejde og efterlyser Danmarks aktive rolle heri.

Det har vi sagt gang på gang, og det vil vi blive ved med.

Og når nu vi mener, at Danmarks EU-medlemskab er et positivt grundvilkår, skal vi også turde være ærlige i debatten om politik, der kan gøre EU-samarbejdet bedre for nationerne og borgerne i Europa.

For ligesom vi på hjemmefronten diskuterer, hvad der bør ændres i dansk politik, skal vi også være hudløst ærlige og stille krav, når det gælder EU-samarbejdet.

Vi lukker ikke øjnene
Netop fordi vi vil det europæiske samarbejde, lukker vi ikke øjnene for de mange konsekvenser – positive som negative – den frie bevægelighed i Europa har ført med sig.

I flere årtier har man givet alt for frie tøjler til en ureguleret kapitalisme, der sætter markedet før mennesket. En massiv udvidelse af EU og det indre marked med lande i Øst- og Centraleuropa, som er markant fattigere end os.

Det har haft negative konsekvenser for helt almindelige borgere, der ikke nødvendigvis høster globaliseringens goder, og som oplever pres på løn- og arbejdsvilkår. En vigtig erkendelse, som Venstres MEP’er Morten Løkkegaard desværre ikke har taget til sig endnu.

Når Løkkegaard spilder sin taletid i Altinget på at kloge sig på socialdemokratisk politik, blotter han i samme ombæring Venstres liberalromantiske EU-fantasier. Forestillingen om, at alle danskere nyder lige godt af det EU, vi har i dag, er simpelthen forkert, Løkkegaard.  

Næring til højrenationalisme
Men det er ikke kun en forkert analyse, Løkkegaard lægger for dagen. Den er også farlig for det EU-samarbejde, han så ivrigt vil forsvare.

Glider man let hen over de problemer, der er i EU-samarbejdet, og ignorerer borgernes reelle bekymringer, giver man næring og spalteplads til de højrenationale bevægelser, som i disse år buldrer frem og stiller spørgsmålstegn ved EU’s grundlag.

For selvom globaliseringen og den frie bevægelighed i Europa har bragt vækst, fremgang og vindere med sig, er en stor del af befolkningens problemer helt reelle, og uligheden er steget markant.   

Vi socialdemokrater vil derfor forbeholde os retten til at påpege de punkter, hvor EU-samarbejdet er løbet af sporet for eksempel med løn- og skattedumping.

Vi mener, at kun hvis demokratiske partier fra samfundets midte tør pege på, hvor det gør ondt, kan vi sætte en effektiv stopper for de ukritiske liberale globalister a la Løkkegaard, der med ignoreringen af EU-politikkens problemer fører folket lige i armene på Brexit og Le Pen.

Stolt af den danske model
Mens Morten Løkkegaard fejler i sin tolkning af Socialdemokratisk EU-politik, har han dog ret i én ting. Den danske model er velfungerende.

Jeg vil endda gå skridtet videre og sige, at den er fantastisk velfungerende! Ikke nok med at det er en model, som har sikret Danmark et stabilt og fleksibelt arbejdsmarked i generationer, så har den også gjort Danmark til et af verdens rigeste og mest lige lande.

En socialdemokratisk opfindelse, som vi stolt står vagt om – også i EU.

Et solidarisk EU kan løse vores udfordringer
Når vi i Socialdemokratiet peger på en fælleseuropæisk solidaritetspagt som en del af løsningen på EU’s problemer, så er det først og fremmest, fordi vi netop tager EU-samarbejdet dybt alvorligt.

Vi ser et potentiale for at skabe et et stærkt fællesskab af europæiske lande, hvor mennesket kommer før markedet.

Et EU, der sætter ind mod den internationale skattefusk, som hvert år koster samfundet milliarder i tabte skatteindtægter og underminerer finansieringen af det danske velfærdssamfund. Et EU, der ikke tillader et velfærdsræs mod bunden, og som samtidig gør op med social dumping.

Men for aktivt at udvikle projektet kræver det, at vi lægger fantasierne på hylden, åbner øjnene og tager befolkningens reelle problemer alvorligt.

EU skal repræsentere os alle – ikke kun globaliseringens vindere.     

Forrige artikel Alternativets kulturpolitiske udspil: Drop kulturkannibalismen Alternativets kulturpolitiske udspil: Drop kulturkannibalismen Næste artikel Hønge: Arbejdsskadesystemet skal også rumme psykiske skader Hønge: Arbejdsskadesystemet skal også rumme psykiske skader
Europas ledere til de britiske folkevalgte: Nu ligger bolden hos jer

Europas ledere til de britiske folkevalgte: Nu ligger bolden hos jer

TOPMØDE: De europæiske ledere har torsdag aften nikket ja til briternes nye udtrædelsesaftale. Næste skridt er en godkendelse i det britiske underhus. Men det er fortsat meget usikkert, hvorvidt den britiske premierminister, Boris Johnson, kan samle et flertal blandt de britiske parlamentarikere.