Kraka: Vi efterlader en regning i børneværelset

KLUMME: Vi har pålagt fremtidige generationer en ekstra årlig byrde på 4 milliarder kroner, vi ikke selv vil påtage os. Derfor er en senere tilbagetrækningsalder for de nuværende generationer stadig værd at overveje, skriver Kraka.

Af
Jens Hauch og
Niels Storm Knigge

Finanspolitisk holdbarhed på langt sigt er nødvendig - Statens ”husholdningsregnskab” skal hænge sammen, ellers står vi til sidst med en statsbankerot.

Holdbarhed kan enten sikres ved, at vi påtager os byrderne allerede nu, eller ved at vi eksplicit beslutter at lægge dem på kommende generationer. Den nye såkaldte 'generationsneutral holdbarhedsindikator' udviklet af Finansministeriet kan bruges til at opgøre, hvor store byrder vi har pålagt kommende generationer.

Tilbage i 00’erne var dansk økonomi særdeles uholdbar – vi kunne se frem til stigende underskud på statens finanser. Det var i særlig grad den aldrende befolkning, der sammen med den tidlige og fastholdte tilbagetrækningsalder forårsagede problemerne.

I 2006 og 2011 blev der derfor indgået politiske aftaler, der hæver tilbagetrækningsalderen i takt med stigende levealder, hen mod et langsigtet mål om et forventet otium på 14,5 år.

Aftalerne har bidraget afgørende til at sikre holdbarhed i dansk økonomi. Målt med den traditionelle såkaldte holdbarhedsindikator er dansk økonomi ”overholdbar” med 0,9 procent af BNP. Statens finanser vil altså akkurat hænge sammen på lang sigt, hvis den offentlige saldo permanent forværres med 0,9 procent af BNP.

En række andre arbejdsmarkedsreformer har bidraget yderligere til at sikre holdbarhed og er allerede trådt i kraft, dvs. de nuværende generationer løfter deres del af byrden. Men med aftalerne om tilbagetrækning har vi i højere grad skudt problemerne til fremtiden, og dermed efterladt en ”regning i børneværelset”.

Problemet forøges, fordi levealderen glædeligt stiger hurtigere, end man forventede, da aftalerne blev indgået. Men aftalernes forsinkelsesmekanismer betyder, at mange generationer vil kunne forvente et længere otium –  op imod 19 år for en person, der i dag står over for pensionering.

I det lys var regeringens ønske i 2025-planen forholdsvist beskedent: Man ville udskyde tilbagetrækningsalderen med et halvt år for personer født mellem 1958 og 1978, hvilket – efter Finansministeriets vurdering – stort set ville have løst hængekøjeproblematikken. Regeringen opgav i sidste uge at fremrykke en senere tilbagetrækningsalder, da der ikke kunne findes flertal herfor.

Finansministeriet har udviklet en ny såkaldt ”generationsneutral” holdbarhedsindikator, der opgør holdbarheden, hvis man ikke indregner politiske tiltag, der, ligesom aftalerne om tilbagetrækningsalderen, stiller fremtidige generationer dårligere end de nuværende.

Ud over effekten fra tilbagetrækningsalderen, der er den største, fraregnes den permanente prisregulering af børnefamilieydelse og boligsikring samt den nominelle fastlåsning af den grønne check.

Den generationsneutrale holdbarhedsindikator er på -0,2 procent af BNP. Dvs. dansk økonomi er med et generationsneutralt udgangspunkt uholdbar, og vi efterlader en regning i børneværelset på 4 milliarder kroner.

Dertil kommer, at den netop vedtagne boligskatteaftale indeholder en skatterabat til de nuværende boligejere, som de fremtidige ikke får. Det forøger regningen i børneværelset, men den præcise stigning er endnu ikke opgjort.

Det er et politisk valg at pålægge fremtidige generationer at yde relativt mere til de offentlige finanser – de kan jo pga. produktivitetsvæksten også se frem til et større privatforbrug end vi, så samlet set stilles de måske ikke så dårligt endda. Men den generationsneutrale holdbarhedsindikator tydeliggør, at vi har pålagt dem en årlig byrde på 4 milliarder kroner, vi ikke selv vil påtage os.

Langsigtet holdbarhed er ikke i sig selv nok til at sikre sunde statsfinanser. Ifølge Finansministeriet kan vi se frem til en såkaldt ”hængekøje”, hvor statsbudgettet i en periode fra slutningen af 2020’erne til godt ind i 2050’erne ikke vil hænge sammen. Det Økonomiske Råd er dog ikke enige i denne vurdering og skønner ikke længere, at der er en hængekøjeudfordring.

Men selv hvis De Økonomiske Råd har ret i, at hængekøjeproblemet er løst, kan den senere tilbagetrækningsalder for de nuværende generationer være værd at overveje: Det kan for eksempel finansiere skattelettelser, højere offentligt forbrug eller andre højt prioriterede politiske ønsker.

......

Jens Hauch er vicedirektør og cheføkonom i den fag-økonomiske tænketank Kraka. Han har tidligere været ansat i De Økonomiske Råds Sekretariat og har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet. Niels Storm Knigge har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet (cand.polit) og arbejder med makroøkonomiske analyser af for eksempel vækst, produktivitet og offentlige finanser.

Forrige artikel Kraka: Særbehandling af sømænd skader samfundsøkonomien Kraka: Særbehandling af sømænd skader samfundsøkonomien Næste artikel Cevea: Nederlag for regeringen: Vand og varme ude af Finansministeriets hænder Cevea: Nederlag for regeringen: Vand og varme ude af Finansministeriets hænder
 • Anmeld

  Christian X

  Tankevækkende

  Ikke vestlige indvandrere koster 33 milliarder om året + det løse - og vil stige kraftigt.
  Det efterlader en regning i børneværelset.
  Når Kraka ikke peger på dette; må det enten være et politisk valg - eller fordi selv Kraka mener, at det er mere realistisk at tvinge skrantende og modvillige danskere til at arbejde mere - end at prøve at få indvandrere til at bidrage på samme niveau som danskere (arbejdsfrekvens og løn/skatteniveau).

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Generationsrøveriet

  Generationstyveriet i forbindelse med, at man undlader at forlænge tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet er næsten for intet at regne med i forhold til det generationsrøveri, der sker gennem boligskatteforliget, der reelt er en forlængelse af ejendomsskattestoppet. Her er der tale om snese af mia. kr. i ejendomsskattelettelser, som de næste generationer kommer til at betale i form at vildt opskruede ejendomspriser.

 • Anmeld

  Morten Dreyer · Byrådsmedlem i Dragør

  Præmissen er forkert

  Børneværelset overtager et langt rigere samfund end de nuværende pensions parate overtog for 40 år siden.

  Er det ikke rimeligt, at den kommende generation betaler til dem, som har opbygget samfundet ?

  Eller er det Krakas opfattelse, at de skal overtage forretningen Danmark som en ren foræring.?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Spådom i kaffegrums

  For 10-20 år siden var det moderne at spå, at vi i dag alle skulle leve af at være klogere end resten af verden, der så skulle producere til os. Naturligvis var det noget vås, men først nu har politikerne opdaget det, og så småt begyndt at satse på produktionsuddannelserne igen.

  Og Ib Christensen tror stadig, at boliger ligger og producerer værdier som vi kan beskatte, selv om al statistik beviser, at boliger naturligvis ikke producerer noget som helst, andet end en bolig der skal vedligeholdes for ejerens egne penge, og til slut sælges (i gennemsnit) for mindre end den er købt for (indregnet pristallet).

  Og nej, vi efterlader ingen regning i børneværelset så længe staten ikke gældsætter os, og den uskik fra Anker Jørgensens dage er vi jo kommet over.

  Enhver tid har kun sig selv at satse på, og det er en politisk opgave at få regnestykket til at gå op HER og NU. Vi kan alligevel ikke forberede noget til om 20 år, da vi ikke aner noget om hvordan EU og Verdens samhandel og økonomi er ud til dent tid.

  Så: Tro ALDRIG på politikere der foregøjler, at de vil redde fremtiden med nutidens politik. Men tro på dem der tager bestik at situationen her og nu som den faktisk foreligger bekendt, og udfører politik på det grundlag, beregnet til dagens samfund.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Pensionist, borger og vælger.

  Kra-kra og can-can...politik ?

  Det kan godt være, at artiklens forfattere, der har været så heldige at få gode uddannelser og jobs, kan virke overbevisende af den grund.
  Ærligt talt bliver man godt gal i hovedet, - som "Morlille" i Rasmus Montanus. Erasmus forsøgte med flotte, halvlatinske ord, at manipulere, dupere og , overbevise hende: "Du est en sten, Morlille". Det gik nu ikke så godt, for hun kendte og levede i virkelighedens verden, - og var livsklog.
  ....
  Den går heller ikke denne gang. Det forholder sig jo sådan, at mange af os pensionsmodne OGSÅ har gode og/eller videregående uddannelser og godt kan gennemskue argumenter, tal og flotte, nyopfundne, smarte reklameord og -tricks.
  Let genkendelige er "efterlade regningen i børneværelset" og "hængekøjeudfordring".
  Man forsøger at pådutte os, de pensionsmodne om, at vi skal få dårlig samvittighed...., at vi "slænger os i hængekøjen" for tidlig,....og at det vil gå ud over vores dejlige, små børnebørn, hvis vi ikke arbejder noget længere..
  Usympatisk strategi.
  DEN skal I yngre ikke selv hoppe på, for om føje år er det Jer, der aldersmæssigt står for tur!
  ....
  Vi har knoklet på arbejdsmarkedet i 42 år, har sparet, har sørget for høje uddannelser til vores børn, var selvbyggere, har renoveret hus, har betalt enhver sit osv.osv. Nu står vi til rådighed og henter og bringer børnebørn og passer dem, når de er syge, så deres forældre kan passe deres job.
  ....Påstanden er så, at "Vi skal påtage os byrden nu"...."Byrder, vi har pålagt kommende generationer" ???
  Hvad er der gang i?
  Har en hængekøje liggende i garagen, man har aldrig brugt den. Beklager!
  ::::
  De økonomiske byrder, der spås om i kaffegrumsen er opfundet som politiske hjælpemidler af Finansministeriet.
  ....................?Generationsneutral holdbarhedsindikator?.....................
  Smart ord.
  Der tales om "oprydning", så der kan blive råd til skattelettelser, højere offentligt forbrug og andre højt prioriterede politiske ønsker.
  NÅ? Finansieret af den ældste generation? Er det generationsneutralt?
  Oprydning?
  Synes, det er på tide at få ryddet op efter Dong og at få inddrevet de mange udeståender milliarder i SKAT. Se nu at få arbejdstøjet på og vær lidt effektive i stedet for med vekslende intensitet at beskylde lærerne, sygeplejeskerne, lægerne, pædagogerne og de offentligt ansatte for at være for ineffektive - eller at beskylde alle kontanthjælpsmodtagere for snyderi og dovenskab, - og alle med mørkt hår og en anden tro for at være udnyttende.
  ....
  Nu er turen så kommet til pensionisterne, der "slænger sig i hængekøjen" og skal finde et "incitament".. den dårlige samvittighed overfor de stakkels børnebørn...til at arbejde noget mere og længere.
  ....
  ????Der skal nemlig jfr. ovenstående findes midler til financiering af skattelettelser, højere offentligt forbrug, og andre højt prioriterede ønsker????
  ....
  På med arbejdstøjet, kære politikere, - Prioriter nuet m.h.p. . element og se at få omorganiseret SKAT, så vi kan få de mange milliarder tilbage i statskassen.
  ...Og stop så søgningen efter syndebukke samt hetzen imod forskellige borgergrupper. I skulle jo gerne fremstå som et samlende overfor befolkningen..
  God arbejdslyst.