Kvinder I Bestyrelser: Kvoter er ikke nok – slå alle topposter offentligt op

DEBAT: Alle leder- og bestyrelsesposter skal blive slået offentligt op. Erhvervslivet kan med ét årligt søge over 33.000 toppositioner, der overvejende besættes i det skjulte, skriver Kvinder I Bestyrelser.

Af Peter Horn og Rikke Namunyak Marott
Direktør og rådgiver, Kvinder I Bestyrelser

I dag besættes årligt 33.000 positioner i ledelse og bestyrelser mere eller mindre i det skjulte. Derfor går Tordenskjolds soldater ofte igen.

Det skal ændres: Danske politikere og erhvervsledere bør sætte en ny standard for lige muligheder ved at indføre lovmæssige stillingsopslag for alle positioner i ledelse og bestyrelser. Det vil de drøfte på en konference om et alternativ til at indføre kønsbestemte kvoter 16. maj i Landstingssalen.

Initiativet er taget af en styregruppe på 12 medlemmer fra organisationen Kvinder I Bestyrelser, der nu er ved at kontakte alle Folketingets ligestillings- og erhvervsordførere samt erhvervsledere, virksomhedsejere og arbejdsmarkedets organisationer.

Med aktiviteten vil vi inspirere politikerne til at anvende stillingsopslag af alle leder- og bestyrelsesposter i stedet for kvoter efter norsk eller islandsk model. Opslagene giver gennemsigtighed. Det vil skabe en større pool af kvalificerede ansøgere blandt både kvinder og mænd.

Dermed vil virksomhederne få flere dygtige kandidater og således højne deres ledelses- og bestyrelsesniveau. Da virksomhederne selv kan vælge mellem kandidaterne, er der i modsætning til kvoterne ikke tale om pålæg eller tvang.

Kvoter virker ikke
I Norge har lovgivningen med minimum 40 procent af hvert køn i børsnoterede selskabers bestyrelser ført til opnåelse af målsætningen.

Selskaber uden for lovgivningen har fortsat kun 19 procent i deres bestyrelser og 20 procent i deres ledelser. Der er ifølge Instituttet for Samfunnsforskning 7,5 procent kvinder blandt de administrerende direktører og 11 procent blandt bestyrelsesformændene i de 200 største norske selskaber.

Problemet i Norge har med kvotelovgivningen været, at det har flyttet kvinder fra de operationelle topposter til bestyrelserne – fordi det med ét var en mangelvare – og dermed er pipeline til ledelse blevet delvist tilstoppet, fordi kvinderne har været bedre til at finde kvindelige talenter end de mandlige ledere, som mere har valgt efter eget spejlbillede.

I Island, hvor der har været kvotelovgivning siden 2013 med 40 procent af hvert køn i bestyrelser for virksomheder med over 50 ansatte, er der ifølge Politics & Gender nu 35 til 40 procent i disse virksomheder, mens antallet i de virksomheder, der ikke er omfattet af loven, er stabilt med 25 procent. 

Så ergo: Kvoter rummer måske en del af løsningen, men det har ikke afsmittende effekt. Der skal andet til – nemlig gennemsigtighed i de leder- og bestyrelsespositioner, der er vakante.

Poster besættes ofte gennem netværk
Indtil videre har vores forslag om opslag fået tilslutning fra forskellige politiske fløje.

Fra Sikandar Siddique, nu løsgænger og tidligere ligestillingsordfører for Alternativet, og Mona Juul, erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti. De er positivt indstillet over for muligheden af at opslå jobpositionerne i ledelser og bestyrelser som et relevant alternativ til kvoter for bestyrelser.

Vi har researchet i, hvorledes danske leder- og bestyrelsesposter besættes i dag. Langt det meste sker gennem netværk.

For bestyrelser er det 95 procent og for jobpositioner generelt 67 procent, og for kvinder i C1000-virksomhederne er det 19,0 procent i bestyrelser og 14,8 procent i direktioner. Der udskiftes årligt godt 15.000 bestyrelsesmedlemmer og 18.000 på direktionsniveau.

Rent teknisk er det ikke noget problem at løfte opgaven med at opslå stillingerne, lyder det fra de relevante it-virksomheder. Så det er bare med at komme i gang. Det vil både gavne erhvervslivet og skabe flere job og bedre værdi i samfundet.

Forrige artikel Niels Frid-Nielsen: Kulturministeren skal forsvare dansk litteratur mod Amazon Niels Frid-Nielsen: Kulturministeren skal forsvare dansk litteratur mod Amazon Næste artikel FN’s generalsekretær: Vi har erklæret krig mod covid-19 FN’s generalsekretær: Vi har erklæret krig mod covid-19