L 100 (Børne- og Undervisningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, genberegning af karaktergennemsnit og anvendelse af timepuljen).

Pernille Rosenkrantz-Theil
Pernille Rosenkrantz-Theil (43) Børne- og undervisningsminister (S), MF (S)

Lovforslaget udmønter de dele af aftalen om justering af optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser, som regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance (gymnasieforligskredsen) indgik den 4. november 2019, og som kræver ændring af primært lov om de gymnasiale uddannelser.

Med forslaget foreslås det bl.a. at udvide den tidsmæssige udstrækning af et retskrav på optagelse på baggrund af resultater fra 9. og 10. klasse. Forslaget vil indebære, at der vil kunne opnås retskrav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse i op til to år efter afslutning af 9. klasse, og i op til et år efter afslutning af 10. klasse. Det foreslås desuden at gøre det muligt at blive optaget på en gymnasial uddannelse i begyndelsen af skoleåret.

Lovforslaget omfatter ansøgere, som ville have haft retskrav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, hvis de havde søgt rettidigt. Herudover foreslås det at gøre det muligt at blive betinget optaget på en gymnasial uddannelse for ansøgere, der har været fraværende ved folkeskolens prøver.

Uden sammenhæng med aftalen af 4. november 2019 foreslås det bl.a. at ændre reglerne om timepuljer i lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., således, at der ikke længere vil være krav om, at puljetimerne anvendes snævert med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, men at de i stedet vil kunne anvendes med udgangspunkt i mere overordnede behov hos grupper af elever.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 100 Lov om de gymnasiale uddannelser med videre
(Børne- og Undervisningsministeriet)

19/3
2020
24/3
2020
10/3
2020
10/3
2020
6/2
2020
30/1
2020
Forrige artikel L 141 (Beskæftigelsesministeriet) Næste artikel L 145 (Erhvervsministeriet)
Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

INTERVIEW: Nye tal viser, at danske skolebørn fortsat er europamestre i druk. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ønsker et opgør med en usund alkoholkultur. Højere afgifter og aldersgrænser virker, men det er op til politikerne, hvilke værktøjer der skal i brug, siger han.