L 110 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love. (Kontrolpakken og gebyrfinansiering af hvidvasktilsyn).

Simon Kollerup
Simon Kollerup (33) Erhvervsminister (S), MF (S)

Lovforslag som fremsat

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 110 Årsregnskabsloven med videre
(Erhvervsministeriet)

31/3
2020
24/3
2020
3/3
2020
18/2
2020
5/2
2020
Forrige artikel B 81 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) Næste artikel B 92 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)