L 114 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven. (Afholdelse af udbud af pristillæg i 2020-2024, ændring af værditabsordning, ophævelse af køberetsordning og oprettelse af salgsoptionsordning, VE-bonusordning, grøn puljeordning m.v.).

Dan Jørgensen
Dan Jørgensen (45) Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet

Lovforslagets formål er at give klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til at kunne afholde teknologineutrale udbud af støtte for elektricitet produceret på landvindmøller, åben dør-havvindmøller, solcelleanlæg samt bølge- og vandkraft i perioden 2020-2024, herunder at udvide køberetsordningen, værditabsordningen og garantifonden til også at omfatte bølge- og vandkraft. Forslaget ændrer køberetsordningen for vindmølle- og solcelleprojekter for borgere og værditabsordningen for naboer til vindmølle- og solcelleprojekter.

Endvidere oprettes en salgsoptionsordning samt potentielt en grøn pulje, der kan skabe kommunale incitamenter til øget VE-udbygning.

Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen fra juni 2018 mellem alle Folketingets daværende partier.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 114 Lov om fremme af vedvarende energi med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

26/5
2020
26/5
2020
19/5
2020
23/4
2020
26/2
2020
Forrige artikel L 190 (Beskæftigelsesministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 137 (Skatteministeriet)(Vedtaget)
EU stævner briterne for at bryde skilsmisseaftale

EU stævner briterne for at bryde skilsmisseaftale

BREXIT: EU-Kommissionen åbner nu en sag mod Storbritannien, efter briterne med fuldt overlæg har lagt lovgivning på bordet, der vil bryde med den aftale, de har indgået om udtrædelse fra Unionen.