L 125 (Erhvervsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter).

Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov (43) MF (K)

Lovforslaget indebærer, at ordregivende myndigheder bliver forpligtede til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen. Ordregivende myndigheder skal dermed i detaljer beskrive de værktøjer, der benyttes, når tilbuddene skal sammenlignes og der skal findes en vinder af udbuddet. Der indføres i tilknytning hertil en ny definitionsbestemmelse i udbudsloven, der fastlægger, hvad der i udbudsloven menes med begrebet evalueringsmodellen.

Herudover indføres der ved udbud af bygge- og anlægskontrakter pligt til at adskille vurderingen af kvalitet i de indkomne tilbud fra vurderingen af priser. Dette gælder dog kun for udbud med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr., som tildeles efter kriteriet »bedste forhold mellem pris og kvalitet«.

Lovforslaget har til formål at skabe øget gennemsigtighed for tilbudsgivere, så de bedre kan optimere deres tilbud. Herudover har forslaget til formål at styrke kvalitetsvurderingen i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter ved at sikre, at ordregivere ikke utilsigtet lader sig påvirke af et tilbuds pris, når de skal tage stilling til kvaliteten af de indkomne tilbud.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2019.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 125
(Erhvervsministeriet)

26/2
2019
26/2
2019
19/2
2019
14/1
2019
18/12
2018
12/12
2018
Forrige artikel B 106 (Beskæftigelsesministeriet) Næste artikel L 180 (Beskæftigelsesministeriet)