L 126 (Børne- og Undervisningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/20).

Pernille Rosenkrantz-Theil
Pernille Rosenkrantz-Theil (43) Børne- og undervisningsminister (S), MF (S)

Lovforslaget udmønter dele af aftale af 21. februar 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om nationale test.

Formålet med lovforslaget er at imødegå den usikkerhed om resultaterne af de nationale test på elevniveau, som en evaluering af testene fra februar 2020 foretaget af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har påpeget. Med lovforslaget gøres de nationale test frivillige for størstedelen af skolerne i indeværende skoleår, dvs. skoleåret 2019/2020.

For at kunne følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau vil Børne- og Undervisningsministeriet skulle udvælge et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat vil blive pålagt at gennemføre de nationale test. Derudover vil de 20 pct. af landets skoler, som har præsteret ringest i de bundne 9.-klasseprøver i dansk og matematik, fortsat skulle gennemføre alle ti obligatoriske test i indeværende skoleår. Lovforslaget indebærer endvidere, at skolerne i skoleåret 2019/20 ikke skal give en skriftlig orientering til forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 14. april 2020, og at den ophæves igen den 31. juli 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 126 Lov om folkeskolen
(Børne- og Undervisningsministeriet)

24/3
2020
24/3
2020
24/3
2020
11/3
2020
16/3
2020
10/3
2020
27/2
2020
Forrige artikel L 100 (Børne- og Undervisningsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 145 (Erhvervsministeriet)(Vedtaget)