L 134 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v.

Morten Bødskov
Morten Bødskov (50) Skatteminister (S), MF (S)

Formålet med lovforslaget er at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms midlertidigt. Herved får virksomhederne mulighed for at råde over beløbene længere.

Det foreslås, at virksomheders betalingsfrist for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag midlertidigt forlænges, ligesom betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, foreslås udskudt.

Herudover foreslås en midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne. det foreslås forhøjet til 10 mio. kr.

Lovforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 134 Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m
(Skatteministeriet)

17/3
2020
17/3
2020
17/3
2020
13/3
2020
Forrige artikel L 133 (Sundheds- og Ældreministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 122 (Erhvervsministeriet)