L 155 (Børne- og Socialministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love. (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke).

Mai Mercado
Mai Mercado (39) MF (K)

Formålet med lovforslaget er sikre kontinuitet og enkle sagsbehandlingsforløb for børn, der adopteres uden samtykke.

Med lovforslaget foreslås det at forenkle behandlingen af sager om adoption uden samtykke i det administrative system ved at samle opgaver og afgørelseskompetence hos Ankestyrelsen.

Det foreslås også, at børn, der ikke skal adopteres af deres plejefamilie, placeres midlertidigt hos den kommende adoptivfamilie, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse om adoption uden samtykke. Perioden, hvor barnet er i en uafklaret venteposition, reduceres derved betragteligt, og barnets tilknytning til adoptivfamilien kan starte væsentlig tidligere i barnets liv.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 155
(Børne- og Socialministeriet)

23/4
2019
23/4
2019
9/4
2019
19/3
2019
26/2
2019
6/2
2019
Forrige artikel L 226 (Undervisningsministeriet) Næste artikel L 231 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)
Johnson taber afstemning: Skal bede EU om udskydelse af Brexit

Johnson taber afstemning: Skal bede EU om udskydelse af Brexit

BREXIT: Et flertal i det britiske underhus har stemt for en lov, der betyder, at den nye Brexit-aftale først kan godkendes, når al nødvendig lovgivning er på plads. Det betyder også, at den britiske premierminister Boris Johnson er nødt til at bede EU om en forlængelse.