L 155 (Forsvarsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven).

Claus Hjort Frederiksen
Claus Hjort Frederiksen (72) MF (V)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre nødvendige konsekvensændringer, som følge af at EU's databeskyttelsesforordning vil finde anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018, ligesom justitsministerens forslag til en ny databeskyttelseslov (L 68) forventes at træde i kraft den 25. maj 2018, hvorved den nuværende persondatalov blive ophævet.

Center for Cybersikkerhed er ikke omfattet af den nuværende persondatalov, og den behandling af personoplysninger, som udføres af Center for Cybersikkerhed, vil heller ikke blive omfattet af databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov. En række af persondatalovens centrale principper for behandling af personoplysninger er dog indarbejdet i lov om Center for Cybersikkerhed.

Der er i lyset af ophævelsen af persondataloven behov for at konsekvensændre lov om Center for Cybersikkerhed som følge af den nye databeskyttelsesregulering. Det foreslås, at gældende ret i videst muligt omfang videreføres.

Lovforslag som fremsat

Høringssvar

Afstemning


Følg L 155
(Forsvarsministeriet)

3/5
2018
8/2
2019
3/5
2018
26/4
2018
10/4
2018
15/3
2018
28/2
2018
Forrige artikel L 11 (Børne- og Socialministeriet)(Vedtaget) Næste artikel B 81 (Kulturministeriet)