L 169 (Erhvervsministeriet)

Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov (43) MF (K)

Lovforslaget har til formål at gennemføre regler svarende til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006. (2. pengeoverførselsforordning) i Grønland. Finansielle virksomheder i Grønland vil med forslaget kunne overføre og modtage pengeoverførsler på lige fod med Danmark uden de yderligere krav, der stilles til pengeoverførsler til tredjelande. Samtidig får bankerne mulighed for at gennemføre en kontooverførsel med det samme døgnet rundt alle årets dage, en såkaldt straksoverførsel.

Lovforslag som fremsat

Afstemning


Følg L 169 Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler
(Erhvervsministeriet)

26/3
2019
26/3
2019
19/3
2019
10/3
2019
26/2
2019
Forrige artikel B 106 (Beskæftigelsesministeriet) Næste artikel L 180 (Beskæftigelsesministeriet)