L 17 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet. (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.).

Dan Jørgensen
Dan Jørgensen (45) Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet

Lovforslagets formål er at gennemføre det ændrede gasdirektiv (direktiv 019/692/EU fra april 2019) og sikre overensstemmelse mellem dansk ret og gældende EU-regulering på gasområdet. Lovforslaget indeholder desuden en præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed, en præcisering af regler om ekspropriation for gasinfrastruktur og en ordensmæssig ændring af Forsyningstilsynets hjemmel til videregivelse af fortrolige oplysninger til andre landes energireguleringsmyndigheder.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 17 Lov om naturgasforsyning med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

28/11
2019
28/11
2019
26/11
2019
31/10
2019
2/10
2019
Forrige artikel L 78 (Justitsministeriet) Næste artikel L 21 (Skatteministeriet)(Vedtaget)
Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale   

Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale  

LANDSMØDE: Jakob Ellemann forsøgte med sin landsmødetale at favne både Tommy Ahlers-segmentet og det jyske segment. Efter Støjbergs tale peger pilen i retning af, at hun forlader partiet, vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein.