L 17 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet. (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.).

Dan Jørgensen
Dan Jørgensen (44) Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet

Lovforslagets formål er at gennemføre det ændrede gasdirektiv (direktiv 019/692/EU fra april 2019) og sikre overensstemmelse mellem dansk ret og gældende EU-regulering på gasområdet. Lovforslaget indeholder desuden en præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed, en præcisering af regler om ekspropriation for gasinfrastruktur og en ordensmæssig ændring af Forsyningstilsynets hjemmel til videregivelse af fortrolige oplysninger til andre landes energireguleringsmyndigheder.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 17 Lov om naturgasforsyning med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

28/11
2019
28/11
2019
26/11
2019
31/10
2019
2/10
2019
Forrige artikel L 78 (Justitsministeriet) Næste artikel L 21 (Skatteministeriet)(Vedtaget)
Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne

Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne

SAMRÅD: Regeringen løfter nu sløret for beregningerne bag finanslovens klimaeffekt. Det sker et halvt år efter, at aftalen blev indgået med politisk pres på for at få konkrete tal på bordet. Regeringen anerkender, at svaret har været usædvanligt længe undervejs.