L 174 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Morten Bødskov
Morten Bødskov (50) Skatteminister (S), MF (S)

Lovforslaget er en del af flere lovgivningstiltag, der har været gennemført med henblik på at genoprette den offentlige gældsinddrivelse, siden inddrivelsessystemet EFI blev suspenderet den 8. september 2015.

Lovforslaget skal gennemføre regler, der har til formål at understøtte oprydningsarbejdet på gældsinddrivelsesområdet. Reglerne skal bl.a. gøre så mange fordringer som muligt konverteringsparate, så de kan overflyttes til og potentielt inddrives mere effektivt via det nye inddrivelsessystem, PSRM.

Lovforslaget består af en række elementer, der vedrører genoprettelse af den offentlige inddrivelse, bl.a. forlængelse af forældelsesudskydelse, lempelse af krav om gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure og underretning ved overdragelse af fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, afskæring af forældelsesindsigelser vedrørende fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, særlige regler om gebyrer, opsplitning af hoved- og underfordringer m.v.

Endelig foreslås det at indføre fradragsret for seniormedlemskontingent i arbejdsløshedskasser. Denne del af lovforslaget vedrører ikke oprydningsarbejdet på inddrivelsesområdet.

Lovforslaget foreslås med enkelte undtagelser at træde i kraft den 1. juli 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 174 Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige med videre
(Skatteministeriet)

28/5
2020
28/5
2020
26/5
2020
23/4
2020
16/4
2020
Forrige artikel L 114 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel B 179 (Miljø- og Fødevareministeriet)