L 179 (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Lars Christian Lilleholt
Lars Christian Lilleholt (54) MF (V)

Lovforslaget ændrer undergrundsloven, så det ikke fremover vil være muligt at få tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas på land og i de indre danske farvande. Desuden indføres krav om, at indirekte overdragere af tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas er subsidiært økonomisk ansvarlige for udgifter til afvikling af anlæg. Hermed ligestilles godkendelse af indirekte overdragelser med direkte overdragelser. Formålet er at sikre, at staten ikke kommer til at stå med oprydningsomkostningerne.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 179 Lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)

4/4
2019
4/4
2019
2/4
2019
14/3
2019
27/2
2019
22/2
2018
Forrige artikel L 221 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) Næste artikel L 170 B (Justitsministeriet)