L 182 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb).

Tommy Ahlers
Tommy Ahlers (44) MF (V), iværksætter

Lovforslaget er en udmøntning af en aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti om handicaptillæg til uddannelsessøgende i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb, indgået den 20. december 2018.

Med lovforslaget foreslås, at fribeløbet hæves med 1.000 kr. for alle, dvs. til 8.846 kr. pr. måned (i måneder med SU) for elever på ungdomsuddannelserne og til 13.375 kr. pr. måned (i måneder med SU) for studerende på videregående uddannelser.

Det foreslås også, at elever på erhvervsuddannelserne med psykiske eller fysiske handicap fremover skal have mulighed for at modtage et handicaptillæg på 5.500 kr. pr. måned i tillæg til den almindelige SU, i lighed med det nuværende handicaptillæg til studerende på videregående uddannelser.

Det foreslås, at ændringerne får virkning fra 1. januar 2019.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 182 SU-loven
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

23/4
2019
23/4
2019
9/4
2019
8/4
2019
12/3
2019
27/2
2019
Forrige artikel L 226 (Undervisningsministeriet) Næste artikel L 231 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)