L 187 (Miljø- og Fødevareministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love. (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.).

Esben Lunde Larsen
Esben Lunde Larsen (41) Medarbejder, World Ressources Institute i Washington D.C,

Forslaget samler som hovedregel kompetencen til at afgøre sager om kystbeskyttelse hos kommunerne (én indgang). Herudover samles en række dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning i kystbeskyttelsestilladelsen, og sagsprocessen for kommunale fællesprojekter forenkles. Antallet af mulige afgørelser, der kan påklages, reduceres, og klager over kystbeskyttelsestilladelser begrænses som udgangspunkt til at angå retlige forhold. Dog bliver klager over tilladelse til kommunale fællesprojekter til fuld prøvelse. En del af forslagene til initiativer indgår i økonomiaftalen med kommunerne for 2018. Loven træder i kraft den 1. september 2018.

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 187
(Miljø- og Fødevareministeriet)

15/5
2018
15/5
2018
8/5
2018
8/5
2018
1/5
2018
13/4
2018
15/3
2018
Forrige artikel L 167 (Miljø- og Fødevareministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 240 (Justitsministeriet)