L 201 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.).

Tommy Ahlers
Tommy Ahlers (44) MF (V), iværksætter

Forslaget sikrer mere fleksible universitetsuddannelser. Forslaget giver universiteterne mulighed for at udbyde en ny, 1-årig overbygningsuddannelse, og universiteterne får bedre muligheder for at anvende adgangsprøver, herunder studiestartsprøver på kandidatuddannelser. Forslaget giver også personer med en bacheloruddannelse ret til optagelse på en kandidatgraduddannelse i en afgrænset årrække. Endvidere giver forslaget videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at udbyde uddannelser, hvor uddannelsernes dele gennemføres i både Danmark og i Grønland eller på Færøerne. Endelig ændrer forslaget nogle tekniske forhold i universitetsloven vedrørende regnskab og revision.

Forslaget følger op på aftale af 6. december 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 201 Universitetsloven med videre
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

25/4
2019
25/4
2019
23/4
2019
29/3
2019
13/3
2019
Forrige artikel L 227 (Justitsministeriet) Næste artikel B 153 (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)