L 21 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Morten Bødskov
Morten Bødskov (49) Skatteminister (S), MF (S)

Med lovforslaget pålægges virksomheder inden for visse brancher en generel pligt til at benytte digitale salgsregistreringssystemer, og skatteforvaltningen får generelt mulighed for at pålægge en virksomhed at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, hvis skatteforvaltningen konstaterer en utilstrækkelig registrering af salgstransaktioner i den pågældende virksomhed.

Den del af forslaget, der omhandler digitale salgsregistreringssystemer, udmønter en del af aftalen om ”Styrket indsats mod sort arbejde”, som blev indgået i september 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance. Aftalen blev indgået på baggrund af beretning nr. 10 om initiativer mod sort arbejde afgivet af Skatteudvalget den 25. august 2016.

Derudover må skatteforvaltningen alene imødekomme en anmodning om udstedelse af skattekort fra en tredjelandsborger, hvis skatteforvaltningen kan konstatere, at den pågældende har ret til at arbejde i Danmark. Dette blev Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance enige om den 19. marts 2019.

Endelig forslås en konsekvensrettelse af kildeskatteloven, som følge af at pligten til at indbetale ATP af introduktionsydelse er blevet ophævet.

Lovforslaget er omfattet er de fælles ikrafttrædelsesdatoer, og derfor ønsker regeringen lovforslaget vedtaget senest 4 uger før den 1. januar 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 21 Momsloven med videre
(Skatteministeriet)

28/11
2019
28/11
2019
19/11
2019
25/10
2019
24/10
2019
2/10
2019
Forrige artikel L 12 (Transport- og Boligministeriet)(Vedtaget) Næste artikel B 49 (Social- og Indenrigsministeriet)