L 212 (Beskæftigelsesministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19.

Peter Hummelgaard Thomsen
Peter Hummelgaard Thomsen (37) Beskæftigelsesminister (S), MF

Lovforslaget udmønter dele af Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået den 31. august 2020.

Med lovforslaget foreslås en ny midlertidige arbejdsfordelingsordning således, at arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere omfattet af en kollektiv overenskomst, får mulighed for at iværksætte arbejdsfordeling på særlige vilkår i en periode på maksimalt 4 måneder inden udgangen af 2020. Herudover indeholder lovforslaget på baggrund af trepartsaftalen enkelte bestemmelser vedrørende arbejds- og ansættelsesretlige forhold, idet eksempelvis vilkår i relation til opsigelse under en arbejdsfordeling har skullet præciseres.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 14. september 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 212 Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19
(Beskæftigelsesministeriet)

10/9
2020
10/9
2020
10/9
2020
8/9
2020
7/9
2020
4/9
2020
Forrige artikel L 213 (Beskæftigelsesministeriet) Næste artikel L 214 (Beskæftigelsesministeriet)